Mimaride Telif Hakları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hayri BOZGEYİK
ISBN: 9789750255588
Stok Durumu: Tükendi
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hayri BOZGEYİK
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

FM137
Mimaride Telif Hakları
(Mimari Projeler, Mühendislik Projeleri, Mimari Eserler ve Mimari Maketler Üzerindeki Telif Hakları)
Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
2019/07 3. Baskı, 266 Sayfa
ISBN 978-975-02-5558-8

Kitapta, mimari projeler, mimari eserler ve mühendislik projelerine ilişkin telif hakları ele alınmış, her bir eser için telif hakkı korumasının şartları ve kapsamı ayrı ayrı belirlenmiştir. Kitapta, telif hakkı korumasının tarihi gelişim sürecinin yanı sıra, özellikle mimari proje ve mimari eserlerdeki değişiklikler, eser sahibi ile mülk sahibi açısından menfaatlerin dengelenmesi ve davalar kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 

Ülkemizde, telif hukukunun geneli gibi, mimaride telif haklarının önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Mimarlık ve mühendislik projeleri bakımından konu uzun zamandır yargı kararları ve bilimsel çalışmalara konu olmakla birlikte, mimarlık ve yapı sektöründeki gelişmelerin, ülkemizde telif hakkı ile korunabilir yapı stokunun artmasına, bunun ise doğal bir sonuç olarak daha çok hukuki ihtilafın ortaya çıkmasına yol açtığı görülmektedir. 

Hukukun her alanında olduğu gibi, telif haklarının kaynağı ve kapsamının belirlenmesinde de bilimsel çalışmalar uygulama açısından önem taşımaktadır. Ancak, mimaride telif hakları konusunda daha müstakar bir uygulama için henüz zamana ihtiyaç olduğu görülmektedir. Özellikle mimari proje koruması ile mimari eser korumasının birbirinden daha net çizgilerle ayrılması gerekmektedir. 

Konu Başlıkları

Eser Sahipliğinden Doğan Haklar
Mimari Projeler ve Mimari Eserlerin Değiştirilmesi
Menfaatlerin Dengelenmesi
Hukuk Davaları

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür  7

Kısaltmalar  13

GİRİŞ  17

Birinci Bölüm

TARİHİ GELİŞİM, ESER KAVRAMI VE KORUMA KONULARI

I. TARİHİ GELİŞİM  23

A. Bern Sözleşmesi  24

B. Alman Hukuku  26

C. Avusturya Hukuku  28

D. Amerikan Hukuku  28

E. İngiliz Hukuku  34

F. İsviçre Hukuku  35

G. Türk Hukuku  35

II. ESER KAVRAMI  41

A. Objektif Unsur  42

B. Sübjektif Unsur  42

III. KORUMA KONULARI  49

A. Mimari Eserler  49

B. Mimari Projeler  70

C. Mimari Maketler  81

İkinci Bölüm

ESER SAHİBİ, ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN

HAKLAR VE SINIRLAMALAR

I. ESER SAHİBİ  85

II. ESER SAHİBİNİN HAKLARI  91

A. Hakların Niteliği  91

B. Mali Haklar  93

1. İşleme Hakkı  93

2. Çoğaltma Hakkı  99

3. Yayma Hakkı  111

4. Diğer Haklar  113

C. Manevi Haklar  115

1. Umuma Arz Yetkisi  116

2. Adın Belirtilmesi Yetkisi  118

3. Değişiklikleri Menetme Yetkisi  122

a. Hakkın Amacı ve Kapsamı  122

b. Genel Değiştirme Yasağı  129

c. Mutlak Değiştirme Yasağı  133

D. Koruma Süreleri  140

III. SINIRLAMALAR  144

A. Şahsen Kullanım  144

B. Kopya ve Teşhir  145

Üçüncü Bölüm

MİMARİDE DEĞİŞİKLİKLER VE

MENFAATLERİN DENGELENMESİ

I. MİMARİ PROJELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  151

II. MİMARİ ESERLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  163

A. Değiştirme Yetkisi  163

B. Faydalı ve Lüzumlu Değişiklikler  169

C. Haklı Sebebe Dayanan Değişiklikler  175

D. Mimari Eserlerin Tahribi  180

E. Yapıların Değiştirilmesi  184

III. MENFAATLERİN DENGELENMESİ  186

Dördüncü Bölüm

HUKUK DAVALARI

I. GENEL OLARAK  195

II. TESPİT DAVALARI  196

III. MEN DAVALARI  203

IV. REF DAVALARI  205

A. Genel Olarak  205

B. Manevi Hakların İhlalinde  206

1. Haksız Değişikliklerde  206

a. Mimari Projelerde  206

b. Mimari Eserlerde  208

2. Umuma Arz Yetkisinin İhlalinde  215

3. Adın Belirtilmesi Yetkisinin İhlalinde  218

C. Mali Hakların İhlalinde  219

V. TAZMİNAT DAVALARI  227

A. Maddi Tazminat Davası  227

B. Manevi Tazminat Davası  228

VI. DAVANIN TARAFLARI  228

VII. YETKİ  231

VIII. GÖREV  232

IX. ZAMANAŞIMI  232

Sonuç  235

Kaynaklar  239

Kavramlar Dizini  255

Kararlar Dizini  261

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar