Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI
BH310 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ - Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 2018/09 12. Baskı, XVIII+244 Sayfa ISBN 978-975-2447-30-5...
21,60 TL
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri)
Yazar: Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ KARAMAN
BH061 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri) 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununa Uyarlanmış Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK - Yrd. Doç. Dr. Derya ATEŞ KARAMAN 2019/02 28. Baskı, 365 Sayfa ISBN 978-605-242-349-3 Konu Başlıkları - Genel Hükümler - Borç İlişkisinin Kaynakları - Borç İlişkisinin Hükümleri - Borç İlişkilerinde Özel Durumlar - Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi - Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi - Özel Borç İlişkileri - Mülkiy...
37,50 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Sefa REİSOĞLU
BH122 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Sefa REİSOĞLU 2014/09 25. Baskı, 500 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-333-172-8 Yeni "Türk Borçlar Kanunu" ile, eski Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" bölümüne getirilen önemli yenilik, düzenleme ve değişiklikler belli ölçüdedir. Bunlar arasında, özellikle, "Genel İşlem Koşulları - md. 20-25", "Aşırı yararlanma halinde edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini istiyebilme - md. 28" "Birden çok kişinin haksız fiilden doğan ayni zarardan sorumluluğu - ...
48,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü)
Yazar: Serap HELVACI, Gediz KOCABAŞ
BH485 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları (Çözümlü) Prof. Dr. Serap HELVACI - Yrd. Doç. Dr. Gediz KOCABAŞ 2018/09 3.Baskı, X+306 Sayfa ISBN 978-605-315-304-7...
63,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
BH405 Borçlar Hukuku Özel Hükümler(Kısa Ders Kitabı)   Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2018/10 3. Baskı, XXXIV+615 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-503-0   ...
70,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU 2017/08 12. Baskı, XLIV+897 Sayfa ISBN 978-605-4974-10-8 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar K...
60,00 TL
Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık
Yazar: L. Müjde KURT
BH426 Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK m. 136) Yrd. Doç. Dr. L. Müjde KURT 2016/04 Baskı, 338 Sayfa ISBN 978-605-05-0067-7 ...
75,00 TL
Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH063 Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-975-02-5354-6 Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli deği...
115,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Halûk N. NOMER
BH158 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Halûk N. NOMER 2018/12 16. Baskı, XLIII+530 Sayfa ISBN 978-605-242-283-0 Kitabın Konu Başlıkları Genel Bilgiler Borcun Kaynakları İfa Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları Borçların Sona Erme Sebepleri Borç İlişkisinde Özel Durumlar Sözleşmenin Devri, Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli)...
60,19 TL
Borçlar Kanununda Neler Değişti ?
Yazar: Mutlu DİNÇ
BH248 Borçlar Kanununda Neler Değişti ? Av. Mutlu DİNÇ 2013/03 6. Baskı, 224 Sayfa  ISBN 978-975-02-2321-1 ...
27,50 TL
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler
Yazar: Umut YENİOCAK
BH244 Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler  Av. Umut YENİOCAK 2013/09 Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-02-2449-2   Çalışma, daha çok, uygulamada yer alan hukukçuları, yeni Yasanın getirdiği değişikliklerden ve yeniliklerden haberdar etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yeni yasayla getirilen değişiklik ya da yeniliğe ilişkin açıklamaları daha anlaşılır kılmak, güçlendirmek amacıyla, bazı maddelerde kısaca kavramsal açıklamalar yapılmış ve ilgili öğreti tartışmalarına değin...
46,00 TL
Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH062 Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları Eraslan ÖZKAYA 2015/04 3. Baskı, 188 Sayfa ISBN 978-975-02-3292-3 818 sayılı yürürlükten kalkmış olan Borçlar Kanunu'nun "Gabine" ilişkin 21. maddesini karşılayan 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde metin dilinin arılaştırılması dışında aşırı yararlanmanın "gabinin hüküm ve sonuçlarında değişiklik yapıldığı gibi tabi olduğu süreler yönünden de önemli yeni hükümler getirilmiştir. Aşırı yararlanma "gabin" hakkında yapılan bu değişiklik üzerine...
57,50 TL
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Yazar: Serkan AYAN
BH399 Türk Medeni Hukuku Mevzuatı Cilt I 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Doç. Dr. Serkan AYAN 2015/06 Baskı, XXVIII+1050 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-4823-90-1 ...
100,00 TL
Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri Ücretsiz Kargo
Yazar: Nami BARLAS
ŞH057 Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri Prof. Dr. Nami BARLAS 2016/09 4. Baskı, XXIV+348 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9263-40-5 Özellikle, Alman hukukunda Federal Mahkemenin 2001 yılında adî ortaklığı bağımsız bir hak süjesi olarak kabul etmesi ve adî ortaklığa hak ehliyeti tanıması sonrasında, bu hukuk çevresinde ortaya atılmış bulunan çözüm önerileri ve ileri sürülen görüşler de köklü biçimde değişikliğe uğradı. Bunun yanısıra 2002'den itibaren yürürlüğe giren Alman Borçlar Hukuku...
155,00 TL
Teminat Amaçlı Alacağın Temliki
Yazar: Ali ŞAFAK
BH262 Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Av. Ali ŞAFAK 2017/06 2. Baskı, 224 Sayfa ISBN 978-975-02-4318-9 Kitabın bölümleri İnançlı İşlem Kavramı, Görünüş Biçimleri ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amaçlı Alacağın Temliki Kavramının Somutlaştırılması Teminat Amaçlı Alacağın Temliki İşleminin Hükümleri ve Sona Erme Halleri...
62,00 TL
Gösterilen: 91 ile 105 arası, toplam: 536 (36 Sayfa)