İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
ISBN: 9789750278266
256,50 TL 285,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 168

İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti

İlker Hasan DUMAN


Temel ilke, söze ve sözleşmeye bağlılıktır: Sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, kararlaştırılan edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeniyle değişmiş olsa bile borçlu sözleşmedeki edimini olduğu gibi yerine getirecektir; kural budur. Sözleşmenin yapıldığında karşılıklı edimler arasında var olan denge sonradan koşulların olağan üstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak ölçüde bozulmuşsa, bu durumda bile sözleşmeye bağlı kalınmasını savunmak, adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı bir durum meydana getirir. Bu durumda sözleşmeye bağlılıktan sapılacaktır. Olağanüstü durumlarda sözleşmeye bağlılıktan ne kadar sapılacaktır? İşte sapmanın varacağı son nokta sözleşme adaletidir.

Unutulmamalıdır ki, sözleşme adaleti her kapıyı açan anahtar değildir. Bu nedenle her güçlüğü bu kavramla aşmaya çalışmak, başarıya götürmeyecektir.

Sözleşme adaleti, sözleşme ekonomisidir; sözleşmecilerin çıkarlarının oturduğu zemindir; sözleşmeyi yapmaktaki amaçtır; o olmazsa edimler dengelenmeyecek ve çıkarlar gereği gibi korunmayacaktır. Bundan dolayı, bu kavram sözleşmede "sözleşme adaleti" başlığıyla yer almaz; kendiliğinden bulunur.

Konu Başlıkları
Sözleşme Adaleti=Sözleşmenin Ruhu
Sözleşmenin Değişen Durum ve Koşullara Uyarlanması
Kusursuz Sözleşmecinin Kusurlu Sözleşmeciye Karşı Korunması
Rizikonun Dağılması
Sözleşme Boşluğunun Doldurulması

İçindekiler

Sunuş  7

Kısaltmalar  11

Giriş  13

GERÇEK VE GEÇERLİ BİR SÖZLEŞMENİN VARLIĞI  18

SÖZLEŞMEYE YAZILMASINA GEREK OLMAYAN KAVRAM: SÖZLEŞME ADALETİ  22

Yargı Kararları  28

SÖZLEŞME EKONOMİSİNİN SÖZLEŞME ADALETİYLE GÜÇLENDİRİLMESİ  37

Yargı Kararları  40

SÖZLEŞME GÜVENLİĞİ  45

Yargı Kararları  46

GÜVEN KAYBI NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME  54

Yargı Kararları  57

KUSURSUZ SÖZLEŞMECİNİN KUSURLU SÖZLEŞMECİYE KARŞI KORUNMASI  58

SÖZLEŞME BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI  69

SÖZLEŞMECİLERİN “GÜVEN BAĞLILIĞI”  75

KARŞILIKLI ÇIKARLARIN DENGELENMESİ  81

Yargı Kararları  85

SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ BOZULMASI  90

Yargı Kararları  93

BÖLÜMSEL DÖNME  94

RİSK DAĞILIMI  96

GENEL İŞLEM KOŞULLARI  100

MAKTU OLARAK BELİRLENEN KİRA KAYBI  105

KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  111

SÖZLEŞMEYE BAĞLILIKTAN SAPMANIN SINIRI: SÖZLEŞME ADALETİ  115

Yargı Kararları  121

DÜRÜSTLÜK KURALININ ÖNEMİ  124

Yargı Kararları  131

MALZEME VE İŞÇİLİK TARTIŞMASI  134

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE UYARLAMA  137

Yargı Kararları  140

BOZUCU KOŞUL ANLAŞMASI  147

DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ  148

Yargıtay Kararı  149

Sonuç  157

Kaynakça  159

Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  161

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar