Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muammer ÖZTÜRK - Zeki GÖZÜTOK
ISBN: 9786050516012
1.402,50 TL 1.650,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muammer ÖZTÜRK, Zeki GÖZÜTOK
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1503

Usul ve Esaslarıyla Eser Sözleşmesi Uygulaması
Muammer ÖZTÜRK – Zeki GÖZÜTOK


İlk kez 2018 yılında yayınlanan kitabımızın, 2021 yılında yapılan 3. baskısının da tükenmiş olması nedeniyle 4. baskısını yapma ihtiyacı doğmuştur.

Bu baskıda kitap yeniden gözden geçirilmiş, gerekli ilave ve düzeltmeler yapılmıştır.

Kitapta yer verilen Yargıtay kararlarının hangi sayfada bulunduğunun anlatım bölümlerinde gösterilme yöntemi bu baskıda da uygulanmış ve dipnotlarda gösterilerek kararların kitapta kolayca bulunması sağlanmak istenmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri) eser sözleşmesinin bir türü olduğu için kitapta yeri geldikçe bu konuda da gerekli açıklamalar yapılmış ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. 

Bu kararların alfabetik sıralanmış başlıklar halinde hangi sayfada bulunabileceğini gösteren 13. Bölüm yeni eklenen kararları içerir biçimde

bu baskıda da korunmuş ve kitabın bu sözleşmeler için de işlevsel ve kolay kullanımı sağlanmak istenmiştir.

Önceki baskının yapıldığı tarihte Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanı olan kitabın yazarlarından Muammer ÖZTÜRK yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. 

Sonrasında Yargıtay’da hukuk dairesi sayısının 12 ye indirilmesine bağlı olarak Yargıtay 23. Hukuk Dairesi kapatılarak Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ile birleştirilmiştir. 

Sonrasında ise Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin numarası 6. Hukuk Dairesi olarak değiştirilmiştir. Bu dairelerin işlerine şu anda Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından bakılmaktadır.

Daha önce 15. Hukuk Dairesi üyesi olarak çalışmakta iken sabit genel kurul yapılanmasında Hukuk Genel Kurulu üyesi olarak görevlendirilen

kitabın yazarlarından Zeki GÖZÜTOK ise sabit genel kurul yapılanmasına ilişkin geçici maddenin uygulanacağı sürenin 31.12.2022 tarihinde 

dolmasıyla şu anda Yargıtay 6. Hukuk Dairesinde görev yapmaktadır.

Kitap kapağındaki değişiklikler de bu sürece bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Kitabın 4. baskısının da kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Yetkin Yayınevi yetkilisi Sayın Muharrem BAŞER’e, kitabın dizgisini yapan Sayın Serap BULUT’a ve kitabın yayınlanmasında emeği geçen Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Kitabın, okuyuculara yararlı olması dileklerimizle!..


Haziran 2023 Ankara


Muammer ÖZTÜRK Zeki GÖZÜTOK


Yargıtay Onursal Daire Başkanı Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Üyesi

İÇİNDEKİLER

3. BASKIYA ÖNSÖZ VII

2. BASKIYA ÖNSÖZ IX

1. BASKIYA ÖNSÖZ XI

İÇİNDEKİLER XIII

KISALTMALAR XXXV

§1. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UNSURLARI

1- ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 37

2- ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 38

3- ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 39

4- ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 42

5- ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA ŞEKİL 46

6- GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER 50

7- ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 55

8- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI 56

9- SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMAYAN KONULARDA 

KAPSAMIN BELİRLENMESİ 58

10- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 60

11- ESER SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ 62

12- SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI 64

A- Genel Olarak 64

B- Yanılma (Hata) 65

C- Aldatma (Hile) 67

D- Korkutma (İkrah) 69

13- AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 71

14- KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER 74

15- ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI 76

16- ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ 76

17- ESER SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KURALLAR 79

18- TAŞERONUN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI KARŞISINDAKİ KONUMU 82

19- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 84

A- SÖZLEŞMENİN KURULMASI- İlgili Yargıtay Kararları 84

B- SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA ŞEKİL- İlgili Yargıtay 

Kararları 86

C- GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER- İlgili Yargıtay Kararları 93

D- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE KAPSAMININ 

BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 105

F- SÖZLEŞMENİN TAPU SİCİLİNE ŞERHİ VE TERKİNİ - İlgili 

Yargıtay Kararları 114

G- SÖZLEŞMENİN KURULMASINDA İRADE BOZUKLUKLARI- İlgili Yargıtay Kararları 120

H- AŞIRI YARARLANMA (GABİN) - İlgili Yargıtay Kararları 123

I- KOŞULA BAĞLANMIŞ SÖZLEŞMELER - İlgili Yargıtay 

Kararları 130

J- ESER SÖZLEŞMESİNİN DİĞERLERİNDEN AYIREDİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 137

§ 2. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLERİ

(BK VE GEREKÇELERİYLE TBK KURALLARI) 

1- TBK VE BK’NDAKİ ESER SÖZLEŞMESİ KURALLARININ GENEL 

OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 139

2- ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 140

A- TBK 470. Madde 140

B- BK Karşılığı 355. Madde 141

C- TBK Gerekçesi 141

3- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / GENEL OLARAK 141

A- TBK 471. Madde 141

B- BK Karşılığı 356. Madde 142

C- TBK Gerekçesi 142

4- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / MALZEME BAKIMINDAN 143

A- TBK 472. Madde 143

B- BK Karşılığı 357. Madde 143

C- TBK Gerekçesi 144

5- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTME 145

A- TBK 473. Madde 145

B- BK Karşılığı 358. Madde 145

C- TBK Gerekçesi 145

6- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK /

AYIBIN BELİRLENMESİ 146

A- TBK 474. Madde 146

B- BK Karşılığı 359. Madde 146

C- TBK Gerekçesi 146

7- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK 

/ İŞSAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 147

A- TBK 475. Madde 147

B- BK Karşılığı 360. Madde 147

C- TBK Gerekçesi 148

8- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK 

/ İŞSAHİBİNİN SORUMLULUĞU 149

A- TBK 476. Madde 149

B- BK Karşılığı 361. Madde 149

C- TBK Gerekçesi 149

9- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK 

/ ESERİN KABULÜ 150

A- TBK 477. Madde 150

B- BK Karşılığı 362. Madde 150

C- TBK Gerekçesi 150

10- YÜKLENİCİNİN BORÇLARI / AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUK 

/ ZAMANAŞIMI 151

A- TBK 478. Madde 151

B- BK Karşılığı 363. Madde 152

C- TBK Gerekçesi 152

11- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDELİN MUACCELİYETİ 153

A- TBK 479. Madde 153

B- BK Karşılığı 364. Madde 153

C- TBK Gerekçesi 153

12- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / GÖTÜRÜ BEDEL 154

A- TBK 480. Madde 154

B- BK Karşılığı 365. Madde 154

C- TBK Gerekçesi 155

13- İŞSAHİBİNİN BORÇLARI / BEDEL / DEĞERE GÖRE BEDEL 156

A- TBK 481. Madde 156

B- BK Karşılığı 366. Madde 156

C- TBK Gerekçesi 156

14- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YAKLAŞIK BEDELİN 

AŞILMASI 157

A- TBK 482. Madde 157

B- BK Karşılığı 367. Madde 157

C- TBK Gerekçesi 157

15- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / ESERİN YOK OLMASI 158

A- TBK 483. Madde 158

B- BK Karşılığı 368. Madde 159

C- TBK Gerekçesi 159

16- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH 160

A- TBK 484. Madde 160

B- BK Karşılığı 369. Madde 160

C- TBK Gerekçesi 160

17- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / İŞSAHİBİ YÜZÜNDEN İFANIN İMKANSIZLAŞMASI 161

A- TBK 485. Madde 161

B- BK Karşılığı 370. Madde 161

C- TBK Gerekçesi 161

18- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ / YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ 162

A- TBK 486. Madde 162

B- BK Karşılığı 371. Madde 162

C- TBK Gerekçesi 162

§ 3. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI

1- GENEL OLARAK 165

2- ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU 165

3- ÖZEN VE SADAKAT BORCU 167

4- ESERİN KENDİ VEYA YÖNETİMİ ALTINDA YAPILMASI 

BORCU 169

5- ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU 171

6- MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 171

7- UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) 174

8- İŞE BAŞLAMA VE YÜRÜTMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 177

9- ESERİ TESLİM BORCU 178

10- YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU 181

A- Ayıp Nedeniyle Sorumluluğun Koşulları 181

a- Genel Olarak 181

b- Eserin Teslim Edilmiş Olması 182

c- Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması 182

d- Ayıbın İş sahibinden Kaynaklanmamış Olması 183

e- Eseri Muayene ve Ayıbı İhbar Yükümlülüğü 185

f- Eserin Açık Ya da Örtülü Olarak kabul Edilmemiş Olması 186

B- Ayıbın Varlığı ve İspatı Halinde İş sahibinin Hakları 188

a- Genel Olarak 188

b- Dönme Hakkı 189

c- Eseri Alıkoyup, Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme 

Hakkı 190

d- Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 191

C- Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı 192

D- Ayıplı İşlerde Zamanaşımı 193

E- Garanti Sözleşmesi – Garanti Şartı 194

F- Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran veya Sınırlayan Anlaşmalar 196

G- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Bakımından Gözetilecek 

Hususlar 197

11- YAPI DENETİMİ 198

12- YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT ALINMASI 203

A- Genel Olarak Teminat 203

B- Teminat Senedi (Bono - Çek) 203

C- Teminat Mektubu 204

a- Genel Olarak 204

b- Geçici Teminat Mektubu 205

c- Kesin Teminat Mektubu 206

d- Avans Teminat Mektubu 208

D- İpotek Tesisi 208

E- Teminatların Niteliği (Ceza Niteliğinde Olup Olmadığı) 209

F- Teminatlarla İlgili Uygulamadan Örnekler 210

F- Teminat İadesi Taleplerinde Gözetilecek YİGŞ Düzenlemeleri 211

13- İŞ SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT 

ALINMASI 216

A- Hapis Hakkı 216

B- Kanuni İpotek (Yapı Alacaklısı İpoteği - İnşaatçı İpoteği) 217

C- Diğer Teminatlar 219

14- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 219

A- ESERİ MEYDANA GETİRME (İMAL) BORCU - İlgili Yargıtay 

Kararları 219

B- ÖZEN VE SADAKAT BORCU - İlgili Yargıtay Kararları 221

C- ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAMA BORCU - İlgili Yargıtay 

Kararları 235

D- MALZEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - İlgili Yargıtay 

Kararları 236

E- UYARI GÖREVİ (GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ) - İlgili 

Yargıtay Kararları 239

F- İŞE BAŞLANILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 250

G- ESERİ TESLİM BORCU - İlgili Yargıtay Kararları 251

H- AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU - İlgili Yargıtay Kararları 254

I- YAPI DENETİMİ - İlgili Yargıtay Kararları 276

J- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE 

TEMİNAT ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları 282

K- İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDENİYLE TEMİNAT 

ALINMASI - İlgili Yargıtay Kararları 292

§ 4. BÖLÜM

İŞ SAHİBİNİN BEDEL BORCU

1- UNSUR OLARAK İŞ BEDELİ 301

2- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP BELİRLENMEMESİ 301

3- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK 

BELİRLENMESİ 303

4- GÖTÜRÜ BEDEL 304

A- Genel Olarak 304

B- Toplam (Yalın) Götürü Bedel 305

C- Birim Bedel 307

5- BEDELİN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ 307

6- BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ 307

7- BEDELİN ALTIN OLARAK BELİRLENMESİ 308

8- BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ 309

9- BEDELİN PARA, ALTIN VE TAŞINMAZ DIŞINDA DİĞER BİR VASITA OLARAK BELİRLENMESİ 311

10- KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ 311

11- ESERİN YOK OLMASI HALİNDE BEDEL 312

12- TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİHTE BEDEL 313

13- İŞ SAHİBİNDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL 313

14- YÜKLENİCİDEN DOĞAN İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL 314

15- YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ 

HALİNDE BEDEL 314

16- BEKLENMEDİK HAL DURUMUNDA BEDEL 315

17- DİĞER İFA İMKANSIZLIĞI HALLERİNDE BEDEL 315

18- SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ 316

19- SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ 

(İŞ ARTIŞI BEDELİ) 317

20- EKSİK İŞ BEDELİ 319

21- AYIPLI İŞ BEDELİ 323

22- İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI 325

23- İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI 327

24- ÖDEMEZLİK DEFİ 327

25- İŞ SAHİBİNİN İŞ BEDELİNE İLİŞKİN TEMERRÜDÜ 328

26- FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ 328

27- TAKAS VE MAHSUP 330

A- Genel Olarak Takas 330

B- Takasın Koşulları 330

a- Tarafların Birbirinden Karşılıklı Olarak Alacaklı Olmaları 330

b- Alacakların Aynı Cins veya Özdeş Diğer Edimler Olması 331

c- Alacakların Muaccel Olması 331

C- Mahsup 332

28- İŞ BEDELİNİN UYARLANMASI 332

29- VADE FARKI OLARAK BEDELE YAPILAN İLAVE 333

30- İŞ BEDELİ BELİRLENİRKEN HESAPLAMAYA ESAS 

ALINACAK TARİH 333

31- KÂR KAYBI 334

32- YAPININ İMARA AYKIRI OLMASI HALİNDE BEDEL 334

33- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 336

A- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENİP 

BELİRLENMEMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 336

B- İŞ BEDELİNİN SÖZLEŞMEDE YAKLAŞIK OLARAK 

BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 339

C- GÖTÜRÜ BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları 341

D- BEDELİN YABANCI PARA OLARAK BELİRLENMESİ - İlgili 

Yargıtay Kararları 346

E- BEDELİN DEVREDİLECEK TAŞINMAZ YA DA ARSA PAYI OLARAK BELİRLENMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 347

F- KATMA DEĞER VERGİSİNİN BEDELLE İLİŞKİSİ- İlgili Yargıtay 

Kararları 357

G- İFA İMKANSIZLIĞINDA BEDEL - İlgili Yargıtay Kararları 359

H- SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN İMALAT BEDELİ - 

İlgili Yargıtay Kararları 361

I- SÖZLEŞME KAPSAMINDA KALAN FAZLA İŞ BEDELİ 

(İŞ ARTIŞI BEDELİ) - İlgili Yargıtay Kararları 364

J- EKSİK İŞ BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları 370

K- AYIPLI İŞ BEDELİ- İlgili Yargıtay Kararları 379

L- İŞ BEDELİNİN İSTENEBİLİR (MUACCEL) OLMASI - İlgili 

Yargıtay Kararları 383

M- İŞ BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 385

N- FAZLA ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ - İlgili Yargıtay Kararları 386

O- TAKAS VE MAHSUP- İlgili Yargıtay Kararları 387

P- İMARA AYKIRI VEYA KAÇAK YAPI YAPILMASI HALİNDE İŞ 

BEDELİ - İlgili Yargıtay Kararları 390

§ 5. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT

1- GENEL OLARAK TEMERRÜT 411

2- İŞ SAHİBİNİN (ALACAKLININ) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI 412

A- Genel Olarak 412

B- Alacaklı Temerrüdünün Şartları 412

a- Yüklenicinin Üstlendiği Edimini Alacaklıya Sunmuş Olması 412

b- İş Sahibinin İfayı Kabulden Kaçınmış Olması 413

c- İfayı Kabulden Kaçınmanın Haklı Nedene Dayanmamış 

Olması 413

3- ALACAKLI TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 413

A- Genel Olarak 413

B- Borçlunun Tevdi Hakkı 414

C- Borçlunun Satma Hakkı 415

D- Borçlunun Sözleşmeden Dönme Hakkı 415

4- BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE ŞARTLARI 416

A- Genel Olarak 416

B- Yüklenici (Borçlu) Temerrüdünün Şartları 416

a- Borcun İstenebilir (Muaccel) Olması 416

b- Teslimi Gereken Tarihin Birlikte Kararlaştırılmış veya 

Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Olması 417

c- Borcun İfasının Mümkün Olması 

(İfa İmkansızlığı Bulunmaması) 418

d- İfanın Gerçekleşmemiş Olması 419

e- Temerrüde Engel Oluşturan Bir Neden Bulunmaması 420

5- BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 420

A- Genel Olarak 420

B- Borçluya Süre Verilmesi 421

C- Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar 421

D- Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Seçim Hakları 423

a- Ani Edimli Sözleşmelerde 423

b- Sürekli Edimli Sözleşmelerde 423

E- Gecikmiş İfayı Bekleme ve Gecikme Nedeniyle Tazminat 

İsteme Hakkı 424

F- Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararını İsteme Hakkı 424

6- AYNEN İFAYI BEKLEMEK 424

7- NAMA İFA VE İFAYA İZİN 425

A- Nama İfa 425

B- Nama İfaya İzin 426

a- Genel Olarak İfaya İzin 426

b- Nama İfaya İzin Davası 427

8- ALACAK DAVASI 429

9- GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK 430

10- CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) 438

A- Genel Olarak 438

B- Ceza Koşulu Çeşitleri 442

a- Seçimlik Ceza (İfa Yerine Geçen Ceza) 442

b- İfaya Ekli Ceza (Gecikme Cezası) 444

c- Dönme Cezası 449

11- BORCUN İFASINDAN VE GECİKME TAZMİNATI İSTEME 

HAKKINDAN VAZGEÇTİĞİNİ HEMEN BİLDİREREK BORCUN 

İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİNİ 

İSTEME HAKKI 450

A- Hakkın Kullanılması ve Kapsamı 450

B- Eser Sözleşmelerinde Olumlu (Müspet) Zararın Hesabı 452

12- SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE FESİH HAKKI 453

A- Genel Olarak 453

B- Ani Edimli Sözleşmelerde 453

C- Sürekli Edimli Sözleşmelerde 457

13- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 458

A- ALACAKLI VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ - SONUÇLARI 

- İlgili Yargıtay Kararları 458

B- BORÇLUNUN (YÜKLENİCİNİN) TEMERRÜDÜ VE 

ŞARTLARI - İlgili Yargıtay Kararları 464

C- BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI VE ALACAKLININ 

SEÇİM HAKLARI - İlgili Yargıtay Kararları 468

E- GECİKME TAZMİNATI İSTEMEK - İlgili Yargıtay Kararları 497

F- CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) - İlgili Yargıtay Kararları 511

§ 6. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

1- İFA İLE SONA ERME 533

2- ANLAŞMA İLE SONA ERME 533

3- İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ (ACZ HALİ) NEDENİYLE SONA ERME 534

4- İMKANSIZLIK NEDENİYLE SONA ERME 535

5- KARARLAŞTIRILAN CEZANIN ÖDENMESİ SURETİYLE SONA ERME 541

6- İŞE BAŞLAMA VEYA YÜRÜTMEKTE GECİKME NEDENİYLE 

SONA ERME 542

7- İŞİN AYIPLI VEYA SÖZLEŞMEYE AYKIRI YAPILACAĞININ 

ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME 544

8- ESERİN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE SONA ERME 546

9- YAKLAŞIK BEDELİN AŞIRI AŞILMASI NEDENİYLE SONA 

ERME 546

10- GÖTÜRÜ BEDELİN YETERLİ OLMAYACAĞININ ANLAŞILMASI NEDENİYLE SONA ERME 548

11- TAZMİNAT KARŞILIĞI FESİH (KEYFİ FESİH) 551

12- İŞ SAHİBİNİN BEDEL ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ NEDENİYLE 

SONA ERME 552

13- YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE DÖNME 553

14- SÖZLEŞMENİN FESHİ 554

15- SÖZLEŞMEDEN DÖNME 556

16- İBRA SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME 558

17- SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ İLE SONA ERME 559

18- ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ 

BİRLEŞMESİ NEDENİYLE SONA ERME 559

19- ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ÜZERİNE İŞ SAHİBİ VE YÜKLENİCİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER VE TALEP 

HAKLARI 560

A- Tasfiye 560

a- Genel Olarak Tasfiye 560

b- Ani Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye 560

c- Sürekli Edimli Eser Sözleşmelerinin Sona Ermesinde Tasfiye 563

d- Tasfiyede Zamanaşımı 564

B- Olumsuz Zarar (Menfi Zarar) 565

C- Olumlu Zarar (Müspet Zarar) 566

a- Olumlu Zararın Kapsamı 566

b- Yüklenicinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde 

İş Sahibinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması 567

c- İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde Yüklenicinin İsteyebileceği Olumlu Zararın Hesaplanması 568

d- Yüklenicinin Kar Kaybı Talebi 570

D- Tazminat Karşılığı Fesih 571

E- Manevi Tazminat 573

20- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 574

A- GENEL OLARAK FESİH VE SONA ERME - İlgili Yargıtay 

Kararları 574

B- SONA ERME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEPLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 603

C- MENFİ ZARAR TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 609

D- MÜSPET ZARAR TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 624

E- MÜSPET ZARAR KAPSAMINDA KÂR KAYBI TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 626

F- SONA ERMEDE YÜKLENİCİNİN İMALAT BEDELİ TALEBİ 

- İlgili Yargıtay Kararları 636

G- SONA ERMEDE CEZA KOŞULU ALACAĞI TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 644

H- SONA ERMEDE TASFİYE - İlgili Yargıtay Kararları 646

§ 7. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI

1- HUKUKİ NİTELİĞİ 656

2- İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ 657

A- Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 657

B- Zamanaşımı Def’inin İncelenmesi 658

3- TBK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 659

4- BK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 660

5- BK DÖNEMİNDE İŞLEMEYE BAŞLAYAN ZAMANAŞIMINDA 

SÜRE 660

6- DEVLET İHALE KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 662

7- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI 662

8- ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI 663

9- EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI 664

10- SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI 664

11- GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI 665

12- CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI 666

13- SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI 667

14- İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI 668

15- FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 669

16- MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI 670

17- RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI 670

18- ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 671

19- ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI 675

20- ZAMANAŞIMININ DURMASI 675

21- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI 676

A- Zamanaşımını Kesen Borçlu Davranışları 676

B- Zamanaşımını Kesen Alacaklı Davranışları 677

C- Zamanaşımını Kesilmesinin Kapsamı ve Sonuçları 677

22- ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 679

23- KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI 680

24- DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI 680

25- SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI 680

26- İLAM ZAMANAŞIMI 682

27- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET ÜCRETİ 682

28- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 683

A- HUKUKİ NİTELİĞİ, İLERİ SÜRÜLMESİ VE İNCELENMESİ - 

İlgili Yargıtay Kararları 683

B- ZAMANAŞIMI SÜRELERİ - İlgili Yargıtay Kararları 692

C- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ VARSA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 

ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI - İlgili 

Yargıtay Kararları 694

D- ESERİN AYIPLI OLMASINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay 

Kararları 695

E- EKSİK İŞ BEDELİNDE ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay 

Kararları 697

F- SÖZLEŞME DIŞI İŞLERDE ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay 

Kararları 698

G- GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay 

Kararları 701

H- CEZAİ ŞARTTA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 702

I- SONA ERME NEDENİYLE TASFİYEDE ZAMANAŞIMI - 

İlgili Yargıtay Kararları 704

J- İDARE ELEMANLARININ SORUMLULUĞUNDA - İlgili 

Yargıtay Kararları 705

K- FAİZ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 707

L- MUNZAM ZARARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 710

M- RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 710

N- ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları 713

O- ZAMANAŞIMININ DURMASI - İlgili Yargıtay Kararları 726

P- ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI - 

İlgili Yargıtay Kararları 727

R- ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT - İlgili Yargıtay Kararları 732

S- KISMİ DAVADA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 734

T- DAVANIN ISLAHINDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay 

Kararları 735

U- SENETLE İKRARDA ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 739

V- İLAM ZAMANAŞIMI - İlgili Yargıtay Kararları 741

Y- ZAMANAŞIMI NEDENİYLE RED HALİNDE VEKALET 

ÜCRETİ - İlgili Yargıtay Kararları 742

§ 8. BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA İLGİLİ DİĞER KONULAR

1- SÖZLEŞMENİN DEVRİ 745

2- ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ) 748

3- SÖZLEŞMEYE KATILMA 754

4- BORCUN ÜSTLENİLMESİ 755

5- BORCA KATILMA 758

6- MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 759

7- İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VEYA ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 760

8- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TAAHHÜT) 761

9- ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 762

10- BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI) 766

11- TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER 767

A- Genel Olarak 767

B- Yetkili Temsilci 770

C- Yetkisiz Temsil 772

D- Ticari Temsilci 772

E- Ticari Vekil 774

F- Diğer Tacir Yardımcıları 774

12- SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 775

13- TEMERRÜT FAİZİ 779

A- Temerrüt Faizinin Hukuki Dayanakları 779

B- Temerrüt Faizi Oranı 779

C- Ticari İşlerde Avans Faizi İstenebilmesi 779

D- Temerrüt Faizi Oranının Akdi Faizden Az Olmaması 781

E- Temerrüt Faizi Başlangıç Tarihi 781

F- Faize Faiz Yasağı 783

G- Yabancı Para Borcu Faizi 783

H- Asıl Alacağın Ödenmesinin İşlemiş Faize Etkisi 783

I- Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Sayılması 784

J- Islahla Artırılan Bedele Faiz 784

K- İşlemiş Faiz Hakkında Hüküm Kurma Şekli 784

L- Faiz Alacağında Zamanaşımı 785

M- Munzam Zarar (Aşkın Zarar) Talebinde Faiz 785

N- Vade Farkı Talebinde Faiz 785

O- Alacağın Temlikinde Faiz 785

14- AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) 786

15- VADE FARKI 790

16- İFA İMKANSIZLIĞI 793

A- Genel Olarak İfa İmkansızlığı 793

B- Sözleşme Yapılmadan Önce Mevcut Olan İmkansızlık 793

C- Sonradan Ortaya Çıkan İmkansızlık 794

D- Borçlunun Kusuruyla Sonradan Meydana Gelen İfa İmkansızlığı 794

E- Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen 

Tam İfa İmkansızlığı 795

F- Borçlunun Kusuru Olmaksızın Sonradan Meydana Gelen 

Kısmi İfa İmkansızlığı 795

G- Eser Sözleşmesine İlişkin İfa İmkansızlığı Özel Düzenlemeleri 796

a- İlgili Düzenlemeler 796

b- Eserin Yok Olması 796

c- İş Sahibi Yüzünden ifanın İmkansız Hale Gelmesi 797

d- Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi 

Nedeniyle İfa İmkansızlığı 797

e- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki İfa İmkansızlığı Düzenlemeleri 798

17- MÜTESELSİL BORÇLULUK 799

A- Kapsamlı Düzenlemeler Bulunması 799

B- Müteselsil Sorumluluk Eksenli TBK Genel Düzenlemeleri 799

C- Özel konu Eksenli TBK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 801

D- TTK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 802

E- TMK Müteselsil Sorumluluk Kuralları 803

F- Müteselsil Sorumlulukla İlgili HMK Düzenlemeleri 804

G- 4735 Sayılı KİSK Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri 805

H- Özel Kanunlardaki Müteselsil Sorumluluk Düzenlemeleri 806

18- MÜTESELSİL ALACAKLILIK 807

19- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 810

20- MENFİ TESPİT VE İSTİRDATDAVASI 815

21- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 818

22- AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 820

23- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) 823

24- KOOPERATİFLER VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER 827

A- Genel Olarak 827

B- Konut Yapı Kooperatiflerinin Tacir Sayılıp Sayılmadığı 827

C- Kooperatiflerle İlgili Ticari Davalar 828

D- Kooperatif Borcunun Üyelerinden İstenme Koşulları 828

E- Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifle Sözleşme 

Yapma Yasağı 830

F- İnşaat Yaptırma Usulünü Belirleme Yetkisinin Genel Kurula 

Ait Olması 831

G- Kooperatif Temsilcilerinin Temsil Yetkisinin Sınırları 832

25- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 833

A- SÖZLEŞMENİN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları 833

B- ALACAĞIN DEVRİ- İlgili Yargıtay Kararları 834

C- BORCUN ÜSTLENİLMESİ- İlgili Yargıtay Kararları 842

D- BORCA KATILMA- İlgili Yargıtay Kararları 845

E- MALVARLIĞI VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI- İlgili 

Yargıtay Kararları 846

F- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT- İlgili Yargıtay Kararları 849

G- ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME- İlgili Yargıtay 

Kararları 850

H- BORÇ İKRARI (BORÇ TANIMASI)- İlgili Yargıtay Kararları 855

I- TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER- İlgili 

Yargıtay Kararları 857

J- SORUMSUZLUK ANLAŞMASI- İlgili Yargıtay Kararları 868

K- TEMERRÜT FAİZİ- İlgili Yargıtay Kararları 874

L- AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR) - İlgili Yargıtay Kararları 881

M- VADE FARKI - İlgili Yargıtay Kararları 896

N- İFA İMKANSIZLIĞI - İlgili Yargıtay Kararları 904

O- MÜTESELSİL BORÇLULUK - İlgili Yargıtay Kararları 910

P- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları 913

R- MENFİ TESPİT DAVASI - İlgili Yargıtay Kararları 917

S- MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ - İlgili Yargıtay Kararları 922

T- AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI - 

İlgili Yargıtay Kararları 927

U- KATMA DEĞER VERGİSİ - İlgili Yargıtay Kararları 938

V- KOOPERATİFLERLE İLGİLİ KONULAR - İlgili Yargıtay 

Kararları 946

§ 9. BÖLÜM

VEKALETSİZ İŞ GÖRME

1- HUKUKİ DAYANAK 957

2- UNSURLARI 957

3- TÜMÜYLE SÖZLEŞMESİZ İŞLERDEKİ UYGULAMA 957

4- YAPILAN SÖZLEŞMENİN DIŞINDA KALAN İŞLERDEKİ UYGULAMA 958

5- BEDELDEN KİMİN SORUMLU OLDUĞU 961

6- VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI 961

7- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 962

§ 10. BÖLÜM

DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

1- TAZMİNAT TALEPLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI 975

2- BORÇLUNUN GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 975

3- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE HAKSIZ FİİLE İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİN KIYASEN UYGULANMASI 978

4- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ 978

5- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMANAŞIMI 979

6- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI RÜCU DAVASINDA 

ZAMANAŞIMI 979

7- CEZA MAHKEMESİ KARARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 

DAYALI DAVADA BAĞLAYICILIĞI 979

8- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE KUSURUN BELİRLENMESİ 980

9- KUSUR RAPORUNUN ESER SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE 

GÖRE İNCELEMEYİ İÇERMESİ 980

10- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZARARIN BELİRLENMESİ 

VEYA TAM OLARAK BELİRLENEMEMESİ 982

11- GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ 982

12- BEDENSEL VE ÖLÜM NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN 

GİDERİLMESİ 983

A- Genel Olarak 983

B- Maddi Zararlar 983

C- Manevi Zararlar 983

D- Destekten Yoksunluk ve Bedensel Zararlarda Sınırlayıcı 

Hükümler 984

13- TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 984

14- GEÇİCİ ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ 984

15- SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ 985

16- YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLULUK 985

17- RÜCU DAVASINDA UYGULANACAK İÇ İLİŞKİ KURALLARI 986

18- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARLARINI HAKSIZ FİİL 

HÜKÜMLERİNE DAYANARAK TALEP ETMESİ 987

19- BU BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 989

§ 11. BÖLÜM

İSPAT VE DELİLLER

1- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI 1003

2- ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI 1004

3- ÖDEMENİN İSPATI 1006

4- AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN 

İSPATI 1007

5- AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI 1011

6- EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ 

İSPATI 1013

7- ARAÇ VE GEREÇLERİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI 1016

8- ESERİN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMEYİ KİMİN TEMİN ETTİĞİNİN İSPATI 1017

9- SÖZLEŞME DIŞI İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞININ 

İSPATI 1018

10- YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU 1020

11- YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE İSPAT 1021

12- YAZILI DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN TARAF, 

KARŞI TARAF VE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İBRAZ ETTİRİLMESİ 1022

13- DELİL BAŞLANGICI 1023

14- DELİL SÖZLEŞMESİ 1025

A- Genel Olarak 1025

B- Yapım İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri 1030

a- Şartname Hükümleri Hakkında 1030

b- Projelerin Uygulanması Hakkında 1030

c- İşlerin Denetimi Hakkında 1031

d- Ataşmanlar ve İlgili Diğer Defterler Hakkında 1031

e- Geçici Hak Ediş Raporlarına İtiraz Hakkında 1032

f- Kesin Metraj ve Kesin Hesaplara İtiraz Hakkında 1033

g- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İşin 

Tasfiyesi Hakkında 1035

h- Götürü Bedelli İşlerde İş Eksilişi Hakkında 1036

ı- Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatı Hakkında 1037

C- Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi 

Hükümleri 1041

D- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Delil Sözleşmesi Hükümleri 1041

15- FATURANIN DELİL NİTELİĞİ 1041

16- TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ 1046

17- KEŞİF 1052

18- BİLİRKİŞİ RAPORU 1053

19- UZMAN GÖRÜŞÜ 1056

20- CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNDE BAĞLAYICILIK DERECESİ 1058

21- CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ 1063

22- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 1063

A- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURULDUĞUNUN İSPATI - İlgili 

Yargıtay Kararları 1063

B- ESERİN TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI - İlgili Yargıtay 

Kararları 1063

C- ÖDEMENİN İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 1070

D- AYIBIN VARLIĞI VE KİM TARAFINDAN GİDERİLDİĞİNİN 

İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 1070

E- AYIP İHBARI YAPILDIĞININ İSPATI - İlgili Yargıtay 

Kararları 1082

F- EKSİK İŞLERİN VARLIĞI VE KİMİN TAMAMLADIĞININ 

İSPATI - İlgili Yargıtay Kararları 1085

G- SÖZLEŞME DIŞI İLAVE İŞ VE FAZLA İŞ YAPILIP 

YAPILMADIĞININ İSPATI İlgili Yargıtay Kararları 1091

H- YAZILI DELİLLE (SENETLE) İSPAT ZORUNLULUĞU - İlgili 

Yargıtay Kararları 1095

I- YAZILI DELİL DIŞINDAKİ DİĞER KESİN DELİLLERLE 

İSPAT - İlgili Yargıtay Kararları 1099

J- DELİL OLARAK DAYANILAN BELGENİN İBRAZ 

ETTİRİLMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 1099

K- DELİL BAŞLANGICI - İlgili Yargıtay Kararları 1102

L- DELİL SÖZLEŞMESİ - İlgili Yargıtay Kararları 1107

M- FATURANIN DELİL NİTELİĞİ - İlgili Yargıtay Kararları 1129

N- TİCARİ DEFTERLER - İlgili Yargıtay Kararları 1148

O- KEŞİF - İlgili Yargıtay Kararları 1156

P- BİLİRKİŞİ RAPORU - İlgili Yargıtay Kararları 1157

R- UZMAN GÖRÜŞÜ - İlgili Yargıtay Kararları 1160

S- CEZA MAHKEMESİ KARARININ BAĞLAYICILIK 

DERECESİ - İlgili Yargıtay Kararları 1162

T- CEZA DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİ - İlgili Yargıtay 

Kararları 1167

§ 12. BÖLÜM

USULE İLİŞKİN KONULAR

1- YARGI YOLU 1169

2- GÖREV 1172

A- Genel Olarak 1172

B- Asliye Hukuk Mahkemesi Yönünden 1173

C- Asliye Ticaret Mahkemesi Yönünden 1173

D- Tüketici Mahkemesi Yönünden 1176

E- Sulh Hukuk Mahkemesi Yönünden 1177

F- İş Mahkemesi Yönünden 1178

G- Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yönünden 1179

H- Deniz Ticareti ve Deniz Sigortalarıyla İlgili Davalar 1180

3- YETKİLİ MAHKEME 1181

4- ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE TARAF 

TEŞKİLİ 1183

5- MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE 

TARAF TEŞKİLİ 1187

6- MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE TARAF 

TEŞKİLİ 1189

7- APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET EHLİYETİ 1190

8- TARAF SIFATI (HUSUMET) 1194

9- MİRASIN REDDİ HALİNDE TARAF TEŞKİLİ 1196

10- DAVA KONUSUNUN DEVRİ (MÜDDEABİHİN TEMLİKİ) 1198

11- ISLAH 1200

12- İSPAT VE DELİLLER 1203

13- VEKALETNAME EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI 1203

14- HARÇLAR 1206

A- Harç Miktarı 1206

B- Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Harç 1207

C- Tahkimde ve Tahkimle İlgili Davalarda Harç 1207

D- Yabancı Hakem Kararı ve Yabancı Mahkeme İlamlarının 

Tenfizinde Harç 1208

E- Davadan Feragat, Kabul ve Sulh Halinde Harç 1209

F- Davaya Müdahil Olanlardan Alınacak Harç 1209

G- Yasa yolu sonrası Verilen Hükümde Harç 1209

H- Eksik Yatırılmış Olması Halinde Peşin Harcın Tamamlanması 1210

I- Teminat Mektubunun İadesi Taleplerinde Harç 1211

J- İtirazın İptali Davasında Harç 1211

K- Menfi Tespit Davasında Harç 1212

L- Yargı Harçlarından Muafiyet Halleri 1212

M- Harç Muafiyeti Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Peşin 

Harcın Yatırılması 1215

N- Hükümdeki Harç Yanlışlığının Temyiz veya İstinaf Nedeni 

Olarak İleri Sürülmemiş Olması 1215

O- Davanın Islahı Halinde Harç Alınması 1215

P- Cevap Dilekçesinin Islahında Harç Alınmayacağı 1216

R- KDV Talebinde Bulunulması Halinde Harç 1216

S- İşlemiş Faizin Dava Edilmesi Halinde Harç 1217

T- Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Harç 1217

15- YARGILAMA GİDERLERİ 1217

16- VEKALET ÜCRETİ 1220

17- BU BÖLÜMDEKİ KONULARLA İLGİLİ YARGITAY 

KARARLARI 1223

A- YARGI YOLU - İlgili Yargıtay Kararları 1223

B- GÖREV - İlgili Yargıtay Kararları 1230

C- YETKİ - İlgili Yargıtay Kararları 1247

D- ADİ ORTAKLIK BULUNMASI HALİNDE HUSUMET VE 

TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları 1252

E- MİRASÇILARIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE HUSUMET VE 

TARAF TEŞKİLİ İlgili Yargıtay Kararları 1261

F- MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETTE HUSUMET VE TARAF 

TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay Kararları 1265

G- APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA VE HUSUMET 

EHLİYETİ - İlgili Yargıtay Kararları 1272

H- TARAF EHLİYETİ VE TARAF SIFATI (HUSUMET) - İlgili 

Yargıtay Kararları 1280

I- MİRASIN REDDİNDE TARAF TEŞKİLİ - İlgili Yargıtay 

Kararları 1287

J- DAVA KONUSUNUN DEVRİ - İlgili Yargıtay Kararları 1289

K- ISLAH - İlgili Yargıtay Kararları 1290

L- VEKALETNAME EKSİKLİKLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 1294

M- HARÇLAR - İlgili Yargıtay Kararları 1296

N- YARGILAMA GİDERLERİ - İlgili Yargıtay Kararları 1305

O- VEKALET ÜCRETİ - İlgili Yargıtay Kararları 1306

§ 13. BÖLÜM

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA KİTAPTA YER ALAN BAZIYARGITAY KARARLARININ ÖZET BAŞLIKLARIYLA ALFABETİK FİHRİSTİ

1- BU BÖLÜM HAKKINDA AÇIKLAMA 1309

2- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ 

YARGITAY KARARLARI (ALFABETİK SIRALANMIŞ ÖZET BAŞLIKLARIYLA) 1310

14. BÖLÜM

KAMU İDARELERİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK KANUN VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİ

1- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 1343

2- YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 1359

KAYNAKÇA 1409

KAVRAM DİZİNİ 1411


AKYOL Ş. Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976

ALBAŞ Hakan, Paranın Değer Kaybından Doğan Zararın Tazmin Edilebilirliği Ankara 2004

ALBAYRAK Adem, Hukukta İstinaf Uygulaması Ankara 2017

ALTAŞ Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002

ANTALYA Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. cilt İstanbul 2015

ARAL Fahrettin, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Ankara 1997

ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, TAŞPINAR AYVAZ Sema, Medeni Usul Hukuku 1. Ankara 2016

ATALAY O. Pekcanitez Usul, Medeni Usul Hukuku İstanbul 2017

AYAN Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008

AYHAN Rıza, ÇAĞLAR Hayrettin, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar Ankara 2017

COŞKUN Mahmut, İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan Davalar, Ankara 2017

DEYNEKLİ Adnan, KISA Sedat, İtirazın İptali Davaları Ankara 2005

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ankara 2017

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2017

GÖKYAYLA Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği İstanbul 2009

GÖZÜTOK Zeki, ALBAYRAK Adem, Alfabetik Medeni Usul El Kitabı  Ankara 2021

GÖZÜTOK Zeki, Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi Ankara 2017

GÖZÜTOK Zeki, Faiz Hukuku - Yeni Kanunlara Göre Güncellenmiş Açıklamalı İçtihatlı Ankara 2015

GÖZÜTOK Zeki, Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe Ankara 2017

GÜMÜŞ M. Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2. cilt İstanbul 2014

GÜRPINAR Damla, Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi İzmir 2006

HAVUTÇU Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995

KARAHASAN Mustafa Reşit, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler cilt 2 İstanbul 2002

KARATAŞ İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri Ankara 2004

KILIÇOĞLU Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ankara 2014

KOCAAĞA Köksal, İnşaat Sözleşmesi Ankara 2014

KURU Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku 2016

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 2011

KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü 1991

KURU Baki, ARSLAN Ramazan, YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2011

ÖZ M. Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat İstanbul 2012

PEKCANITEZ Hakan, ATALAY Oğuz, ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ankara 2011

REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 20. bası

SELİÇİ Özer, Sözleşmeden Doğan Özel Borç İlişkilerinin Sona Ermesi 1971

SELİMOĞLU Yaşar Engin, Eser Sözleşmesi Ankara 2016

ŞENOCAK Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı Ankara 2002

TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri İstanbul 2010 ve Ankara 1982

UYGUR Turgut, Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Ankara 1993

YAVUZ Nihat, Uygulama ve Öğretide İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davaları, Ankara 2000 Yetkin Yayınevi 2000

Borçlar Kanunundan Türk Borçlar Kanununa, Adalet Bakanlığı 2011


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar