İş Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hilal AKMARAL KESKİN
ISBN: 9786257773690
126,00 TL 140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hilal AKMARAL KESKİN
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 158

Bu kitap, iş hukuku ile ilgilenen herkesin başvuracağı bir çalışmadır. Hukukun çok temel iki kavramı olan "zamanaşımı" ve "hak düşürücü süre"nin iş hukuku özelinde incelenmesi, özellikle 12/10/2017 günü kabul edilen 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan değişikliklerden sonra gerekli idi. Her ne kadar bu konuda, öğretide, bazı çalışmalar varsa da, bunlarda, konunun sorunlu noktalarına pek değinilmediği bir gerçektir. İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans tezi olarak kabul gören bu çalışmada, zamanaşımı ve hak düşürücü süre, iş hukuku ile sınırlı tutulmuş, sosyal güvenlik kısmı dışarıda bırakılmıştır. Kitapta ücret ve tazminat alacakları ile alt işverenlik ilişkisi bakımından zamanaşımı incelenmiştir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen işçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması halinde işverenin talep edebileceği tazminat, tüm iş kanunları açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle ve iş güvencesine tabi işçilerin iş sözleşmelerinin geçerli nedenle feshi, işe iade davası hak düşürücü süre yönünden irdelenmiştir. Bu arada, eski ve yeni tarihli Yargıtay kararlarıyla konunun uygulamadaki görünümü ve yüksek mahkemenin zaman içindeki görüş değişiklikleri de değerlendirilmiştir. Üç bölümde tasarlanan kitap, Giriş ve Sonuç kısımlarıyla konusunu derli toplu bir biçimde işlemeyi başarmıştır. Çalışmaya eklenen kavram ve madde dizinleri ile de okuyuculara kolaylık sağlanmıştır. FSMVÜ Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku araştırma görevlisi olan yazarın bu ilk kitabından yararlanacağınıza inanıyoruz.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Kavramlarına Genel Bakış
   I. Genel Olarak
   II. Zamanaşımı
   A. Tanımı ve Dayandığı Esaslar
   B. Zamanaşımının Şartları
   C. Zamanaşımı Süresinin Hesabı
   D. Taraf İradelerinin Zamanaşımı Kurumuna Etkisi, Zamanaşımı Def'inin Öne Sürülmesi ve Hakkın Kötüye Kullanılması
   E. Zamanaşımının Hükümleri
   III. Hak Düşürücü Süre
   A. Tanımı ve Dayandığı Esaslar
   B. Zamanaşımı Kurumu ile Arasındaki Farklar
   C. Hak Düşürücü Süre İtirazında Bulunulması ve Hakkın Kötüye Kullanılması
   IV. Zamanaşımını ve Hak Düşürücü Süreyi Uzatan Nedenler
   V. 7036 Sayılı Kanun'un Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Kavramlarına İlişkin Getirdikleri


    İkinci Bölüm
    Zamanaşımının İş Mevzuatındaki Görünüm Biçimleri
    I. Ücret Alacakları Bakımından Zamanaşımı
    A. Zamanaşımı Süresi
    B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı
    II. Tazminat Alacakları Bakımından Zamanaşımı
    A. On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan Tazminat Alacakları
    III. Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olan Tazminat Alacakları
    IV. Alt İşverenlik İlişkisi Bakımından Zamanaşımı
    A. Dış İlişkide
    B. İç İlişkide


     Üçüncü Bölüm
     Hak Düşürücü Sürenin İş Mevzuatındaki Görünüm Biçimleri
     I. Sözleşmenin Haksız Feshinde İşverenin Tazminat Alacağının Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
     A. İşçinin İş Sözleşmesini Haksız Feshinde İşverenin İsteyebileceği Tazminata İlişkin Genel Açıklamalar
     B. İşverenin Tazminat İsteme Hakkının Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
     C. Tazminat Talebinin Tabi Olduğu Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı
     II. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Süre
     A. Fesih İçin Belirli Bir Sürenin Öngörüldüğü Haller
     B. Fesih İçin Belirli Bir Sürenin Öngörülmediği Haller
     III. Geçerli Nedenle Fesihte ve İşe İade Davasında Hak Düşürücü Süre
     A. İş Güvencesine Tabi İşçinin İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Süre
     B. Feshe İtiraz ve Arabulucuya Başvuru İçin Öngörülen Hak Düşürücü Süre
     C. Anlaşmaya Varılamayan Arabuluculuk Görüşmelerinden Sonra Açılacak Davanın Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre
     D. İşe Başlatılma Talebinin ve İşe Başlatmanın Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre


      Kaynakça
      Kavram Dizini
      Madde Dizini

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar