Kentsel Dönüşüm Terörüne Karşı Mücadele Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kanuna, Kişilik Haklarına Tam Aykırı Koşullar Bir Çözüm Önerisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Atilla TANMAN
ISBN: 9786050509984
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Atilla TANMAN
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 202

Kentsel Dönüşüm Terörüne Karşı Mücadele Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kanuna, Kişilik Haklarına Tam Aykırı Koşullar Bir Çözüm Önerisi

Av. Atilla TANMAN

İÇİNDEKİLER


SUNUM 5

İÇİNDEKİLER 7

KAYNAKÇA 15

KISALTMALAR DİZİNİ 23


I. KİTAP

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA

KENTSEL DÖNÜŞÜM


BİRİNCİ BÖLÜM

I- KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TEMEL HAKLAR İHLALİ 27

A- Kentsel Dönüşüm 27

1- Tanım 27

2- Kentsel Dönüşümün Tarihi 28

3- Tarımı Köylümün Elinden Almak 28

4- Kentsel Dönüşüm Çözüm Değildir 29

B- Yasalar Bağlamında Kentsel Dönüşüm 32

1- 5366 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Hak İhlalleri 33

a- Mülkiyet Hakkı İhlali 33

aa- Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmek Suretiyle Mülkiyet Hakkı İhlali 34

aaa- Yasanın Verdiği Hakkın Kullanılması Engellenerek Mülkiyet Hakkının İhlali 34

b- Yerleşim Özgürlüğü Bağlamında Kişilik Haklarının İhlali 35

2- 5393 Sayılı Yasanın Neden Olduğu Hak İhlalleri: 35

a- Genel Olarak 35

b- Mülkiyet Hakkı İhlali 36

c- Kiracı haklarının ihlali 36

3- 6306 Sayılı Yasanın Neden Olduğu Hak İhlalleri 37

a- Doğrudan Yasadan Kaynaklı Hak İhlalleri 37

b- Riskli Yapıda Mülkiyet Hakkına Müdahale 38

c- Güçlendirme Seçeneğinin Engellenmesi; Yıkım ve Yeniden Yapım Dayatmasından Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı İhlali 39

d- Yıkıma Karşı Y.D Kararları ve Uygulan(a)maması 41

4- 6704 Sayılı Yasanın Neden Olduğu Hak İhlalleri 42

5- 7153 Sayılı Yasanın Neden Olduğu Hak İhlalleri 44

6- 7181 Sayılı Yasa; Mülkiyet Hakkı ve Sözleşme Özgürlüğünün Yok Edilmesi 45

a- Genel Açıklamalar 45

b- Mülkiyet Hakkının İhlali 45

bb- Yasanın T.B.K 473/1 Maddesinin Uygulanmasını Engellemek Suretiyle Mülkiyet Hakkını İhlal Etmesi 45

c- Hak Arama Özgürlüğünün İhlali 47

d- AYM Kararını Dolanmak Suretiyle Mülkiyet Hakkının İhlali 48

e- Hukuk Devleti İlkesinin İhlali Bağlamında Mülkiyet Hakkının İhlali 48

7- ÇŞB’ unun Sözleşme Özgürlüğünü İhlal Etmesi 50

8- ÇŞB’ unun Mülkiyet Hakkını İhlal Etmesi 51


İKİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA

KENTSEL DÖNÜŞÜM

I- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 53

A- Özgürlük Nedir 53

B- Sözleşme Özgürlüğü 54

C- Genel İşlem Koşulları 55

1- G.İ.K Olgusu 55

2- Genel İşlem Koşulunun Borçlar Hukukunda Yeri 57

3- G.i.k’da Hukuka Aykırı Koşullar 58

a- T.B.K 20/3 21/1; Yürürlük Denetimi 58

aa- T.B.K 21/1 ve K.k.i Sözleşmesi 60

b- T.B.K 21/2; Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı İşlem Koşulu 60

c- T.B.K 22: Yazılmamış Sayılma 64

d- T.B.K 23; Düzenleyen Aleyhine Yorum 64

e- T.B.K 24; Değiştirme Yasağı 65

f- T.B.K 25; Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem Koşulu 65

ff- Dürüstlük Kuralına Genel Bakış 66

fff- G.i.k’da D.k.a.i.k Nasıl Saptanacaktır? 66

g- T.M.K 23/2- TBK 25 İlişkisi 67

h- T.B.K 20-25; T.T.K 55/1-f Bendi Hükümlerinin Geçmişe Etkili Olması 68

II- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TBK 27/1 BAĞLAMINDA HÜKÜMSÜZ KOŞULLAR 70

A- K.k.i Sözleşmelerine Genel Bakış 70

B- K.k.i Sözleşmelerinde T.B.K 27/1 Uyarınca Kesin Hükümsüz Koşullar 71

1- Genel Açıklamalar 71

2- K.ki. Sözleşmesinde Hukuksal Olanaksızlık Nedeniyle Hükümsüz Koşul İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 72

a- İstanbul Sözleşmesi 72

b- Müteahhidin Teslim Borcu 75

c- Ücrete İlişkin Yasal Düzenleme 75

d- Öğretide İstanbul Sözleşmesine İlişkin Görüşler 77

e- Ücrete İlişkin Yargıtay Kararları 78

ee- Arsa Sahiplerinin Müteahhide Avans Vermesi 80

f- Nedensellik İlkesi Bağlamında İstanbul Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 81

g- G.i.k” da İstanbul Sözleşmesinin D.k.a.i.k Olduğuna İlişkin Görüşün İrdelenmesi 83

3- Hukuksal Olanaksızlık Nedeniyle Kesin Hükümsüz Diğer Bir Koşul; ANKARA SÖZLEŞMESİ 84

a- Sözleşmenin Açıklanması 84

b- Ankara Koşulunun T.B.K 85.Maddesine Tam Aykırı Olması 85

4- İstanbul ve Ankara Sözleşmeleri Uyarınca Müteahhide Devredilen Arsa Paylarında İpotek; Yolsuz Tescil 88

a- Genel Açıklamalar 88

b- İpotek Tescilini Vaat Eden Koşulun Kamusal Biçim Yönünden Hükümsüzlüğü 88

c- Hukuksal Olanaksızlık Nedeniyle Hükümsüzlük 90

d- Arsa Sahiplerinin Yasal İpotek Hakkı Yoktur 92

III- HAKSIZ REKABET BAĞLAMINDA K.K.İ SÖZLEŞMESİ 93

A- Haksız Rekabet Olgusu 93

B- D.K.A.İ.K ve Haksız Rekabet 94

1- D.K.A.İ.K Kullanma 94

a- Tanım 94

b- Edimlerin Denetlenmemesi 95

2- Doğrudan veya Yorum Yoluyla Uygulanacak Hükümden Önemli Ölçüde Ayrılan İşlem Koşulu 95

a- Tanım 95

aa- Doğrudan Uygulanacak Hükümlere Aykırı Gik 96

aaa- Yorum Yoluyla Uygulanacak Hükümler 96

aaaa- Yedek Kuraldan Önemli Ölçüde Ayrılma Ölçütü, Nesnelleştirilebilir mi? 97

3- Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Hak ve Borç 98

a- Tanım 98

b- Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Hak ve Borç Dayatması 98

4- D.K.A.İ.K’ unun Yanıltıcı Özelliği 98

5- TBK 27/1 Maddesine Aykırı İşlem Koşulu 99

C- T.T.K 55/1-”e; Yapı Denetim Yasasının İhlali Bağlamında Haksız Rekabet 99

1- Yapı Denetim Yasasının Buyurucu Hükümleri 99

2- Yasayı Dolanmak 101

D- Haksız Rekabete Karşı Açılacak Davalar 102

1- Tespit Davası 102

2- Men Davası 104

3- Düzeltim Davası 105

4- Maddi Tazminat Davası 105

5- Manevi Tazminat Davası 106

6- Menfaatin İadesi Davası 106

a- Genel Olarak Menfaatin İadesi İstemi 106

b- İstanbul ve Ankara Koşullarında Menfaatin İadesi 107

c- İade Edilecek Alacağa Yürütülecek Faiz 108

7- Dava Zamanaşımı 108

IV- K.K.İ SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL EDEN KOŞULLAR 110

A- Kişilik Hakları 110

B- KKİ Sözleşmelerinde Kişilik Haklarını İhlal Eden Koşullardan Örnekler 111

1- Genel Açıklamalar 111

2- Mimari Proje - Kişilik Hakları İlişkisi 111

3- Proje ve Sözleşmede Terastan Yararlanma Hakkının En Üst Kattaki Bağımsız Bölümlere Özgülenmesi 113

4- Kişilik Hakları - Sözleşme Cezası 115

a- Sözleşme Cezası Olgusu 115

b- G.İ.K” da Sözleşme Cezası Müşterinin Kişilik Hakkını İhlal Etmektedir 116

c- Ceza Koşulunun Ticari Borç Olduğu, Tenkis Edilemeyeceği 117

5- Teknik Şartnamenin G.İ.K Olarak Dayatılması 118

a- Genel Açıklamalar 118

b- Şartnamenin T.M.K 23/2 Uyarınca Hükümsüzlüğü 118

c- Şartnamenin T.B.K 25 Uyarınca Denetimi 119

6- GİK” unda Sorumsuzluk Anlaşması 121

a- Genel Olarak Sorumsuzluk Anlaşması 121

b- Biçim Yönünden Sorumsuzluk Anlaşması 121

c- G.İ.K’ unda Sorumsuzluk Anlaşması Müşterinin Kişilik Haklarını İhlal Etmektedir 122

d- G.İ.K’ unda Götürü Tazminat 124

e- Sorumsuzluk Anlaşmasının Dürüstlük Kurallarına Göre Denetimi 125

f- K.K.İ Sözleşmesinde TBK 115/son ve 116/son Hükümleri Bağlamında Sorumsuzluk Koşulu 126

g- Kişilik Hakkını İhlal Eden Sözleşmeye Karşı Açılacak Davalar 126

1- Genel Açıklamalar 126

2- Tespit Davası 127

3- Önleme Davası 127

4- Saldırıya Son Verilmesi Davası 128

5- Maddi Tazminat Davası 128

6- Manevi Tazminat Davası 128

7- Kazancın İadesi Davası 129

IV- SÖZLEŞMELERDE HUKUKA AYKIRI KOŞULLARDAN ÖRNEKLER 129


İKİNCİ KİTAP

ADİL YARGILANMA HAKKI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM


BİRİNCİ BÖLÜM

ADİL YARGILANMA HAKKI

I- ADALET OLGUSU 157

II- KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ADALETSİZLİK 158

III- ADİL YARGILANMA HAKKI BAĞLAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM 159

A- Adil Yargılanma Hakkı Nedir? 159

B- Bağımsız Mahkeme 160

1- Bağımsız Mahkeme Olgusu 160

2- Bağımlı Mahkeme 162

C- Tarafsız Mahkeme 165

D- Yargılamada Makul Süre 166

1- Genel Açıklamalar 166

2- Makul Süre Aşımı; Adil Yargılamanın İhlali 167

E- Hakkaniyete Uygun Yargılama 169

F- Hukuki Kesinlik Bağlamında Adil Yargılamanın İhlali 170

1- Hukuki Kesinlik Olgusu 170

2- Hukuki Kesinlik Bağlamında Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali 170


İKİNCİ BÖLÜM

I- AİHM’DEN BAŞKA BİR YOL VAR (MI); BM MSHS KOMİTESİ AİHM” E SEÇENEK OLABİLİR (Mİ) 173

A- Genel Açıklamalar 173

B- Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Kentsel Dönüşüm 173

1- Genel Açıklamalar 173

2- MSHS 17/1; Konut Dokunulmazlığı; Kentsel Dönüşüm 175

3- BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi; 11/1 Yeterli Konut Hakkı 175

a- Kullanım Hakkının Yasal Güvenliği 176

b- Zorla Tahliye ile Konut Hakkının İhlali 177

c- Konut Hakkının İhlali Bağlamında Mülkiyet Hakkının İhlali 178

C- MSHS 6: Yaşama Hakkı ve Kentsel Dönüşüm 179

D- BM MSHS 9;Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği; Kentsel Dönüşüm 180

E- MSHS 14/1 Adil Yargılanma ve Kentsel Dönüşüm 180

II- MSHS/SP VE KOMİTE’YE BİREYSEL BAŞVURU 181

A- Genel Açıklamalar 181

B- MSHS/SP ve Bireysel Başvuru 183

C- Potansiyel İhlal Bağlamında Doğrudan Başvuru 187

D- Potansiyel İhlal Bağlamında Konut Hakkını İhlal Eden Yasalar 189

1- 5366 Sayılı Yasa ve MSHS 17/1 Potansiyel İhlal 189

2- 5393 Sayılı Yasa Bağlamında Potansiyel İhlal 190

3- 6306 Sayılı Yasada Potansiyel İhlal Bağlamında Konut ve Mülkiyet Haklarını İhlal Eden Hükümler 192

a- Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Yapı 192

aa- Konutu Menkulleştirmek Suretiyle Mülkiyet ve Konut Hakkını İhlal 193

aaa- 7181 Sayılı Yasa; Potansiyel İhlal Bağlamında Konut ve Mülkiyet Haklarının İhlali 195

aaaa- 7181 Sayılı Yasada Potansiyel Bağlamda Kiracı ve İşgalcilerin Konut Haklarını İhlal Eden Diğer Hüküm 197

D- Adil Yargılanma Hakkının İhlali Bağlamında Doğrudan Başvuru 200

E- Potansiyel İhlal Bağlamında Doğrudan Başvuru 200

F- Potansiyel İhlale İlişkin Komite Kararları 201Abdülkadir Gülçür, AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Kararları Işığında Hukuki Kesinlik (Belirlilik) İlkesinin İncelenmesi MÜHFHAD Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2018

Ahmet Duran ŞAHİN: Yüksek Binalar İstanbul” un Havasını Bozuyor 13.12. 2016 Dünyabülteni. Net

Ahmet Hamdi Topal, BM Sisteminde İnsan Haklarının Korunması Mevzuat Dergisi Yıl 7, sayı 83

Abdüssamet Yılmaz: Haksız Rekabet Hukukunda Genel İşlem Şartı Kullanımı Seçkin Yay, 1.bası, 2015, Ankara

Ahmet Kılıçoğlu, Kişilik Haklarına Basın Yoluyla Yapılan Saldırılar Bakımın-dan Medeni ve Borçlar Kanunumuzda Yapılan Değişiklikler, TBBD, 1990/3

Ali Avcı, TBK” unda Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu TBBD 2015/119

Ali Haydar Yağcıoğlu Yeni İsviçre Haksız Rekabet Kanununda Genel İşlem Koşullarının Açık İçerik Denetimi Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi Prof. Dr. Aydın Zevkliler” e Armağan C 8

Andreas Von Tuhr/Cevat Edege Borçlar Hukukunun Umumi Kısımları Cilt 1-2 Yargıtay Yayını No: 15 Ankara, 1983

A. Uslu, L.Yetim Çağdaş Kentsel Çevre Yaratma Çabalarına Bir Örnek: Anka-ra/ Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi Tekirdağ Ü. Z.F.D C 3 S 2 sf 169-179

Barış Özçelik Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki İmkânsızlık ve Sonuçları

Başak Görgeç, Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendi-rilmesi

Bilgehan Çetiner Kentsel Dönüşüme İlişkin Yargıtay 18.H.D” inin 04.11.2015 Tarihli Kararına İlişkin İnceleme ve Değerlendirmeler İÜHFM C LXXIV S 1, 2016

Birgün 15.1.2015 Misbah başkandan kentsel dönüşüm itirafı: hukuk içinde kala-rak iş yapmak zor

Burak Gemalmaz Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin Seçmeli Protokolü

B. Gemalmaz Mülkiyet Hakkı AYM” ine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-6

Cankat Taşkın Anayasa Mahkemesinin Yürürlüğün Durdurulması Kararları ve Yasama Organının Hukuka Aykırı İşlemlerinden Doğan Sorumluluğu TBBD S 73, 2007 YKD Mart 2017

Cengiz Kostakoğlu İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Beta yay, İstanbul, 2011, 8.bası,

Cevdet Yavuz Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yasal_Önalım_Hakkı Sorunu Medipol Ünv.HFD 4 (2) 2017 Güz

Cumhuriyet 19.3.2018 Şamil Tayyar: Milyon Doları Veren Fetö”cü Serbest Bırakılıyor

Derya Ateş İrade Özerkliği Kapsamında MK 23/2 Hükmü ve Karar Özgürlüğü

D. Ateş Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları TBBD S 72-2007

Derya G. Bütün Yılmaz Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hak-kın Şerhi TAAD, Yıl 11, Sayı 38, Nisan 2019

Derya Yazman Süleymaniye Yoksulların Üzerine Yıkılıyor 8.4.2012 Arkitera

Ebru Karaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getiril-memesinden Doğan Sorumluluk İÜHFM C. LXXII, S. 1

Ece Baş Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı İÜSBE Doktora tezi 2009

Elif Ayan Genel İşlem Koşullarında Sorumsuzluk Anlaşmalarının Hukuken Değerlendirilmesi GÜHFD C XX Y 2016 S 3

Elif İnce Tarlabaşı”nda Mücevher Değerinde İşler Radikal 14.08.2012

E.İnce Derbentte Ayırımcı Dönüşüm Radikal 15.1.2014

Elpida Davul, İlknur Kaşdemir, Simge Pektaş, Ülkü İrem İlhan Kentsel Dönü-şüme Ağıt: Sulukule ve Tarlabaşı Kadir Has Üniversitesi

Ender Dedeağaç 6102 Sayılı Yeni T.T.K” ya Göre Cari Hesap 9.9.2011

Enis Günaydın HSK Gezi Davasında Beraat Kararı Veren Mahkeme Heyetine İnceleme Başlattı 19.2.2020 Euronews

Eraslan Özkaya İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı Seçkin Yay, 2.bası, Ankara, 2000

Erhan Demirtaş Gazete Kadıköy 21.6.2018 Hayaller Manhattan, Gerçekler Ça-dır kent

Esra Katıman Uluslararası Hukuk Bireysel Başvuru Prosedürü İçinde Mağdur Statüsü On iki levha yay. 1.baskı 2016 İstanbul

Esra Kaşak Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İş-lem Koşulları TBK 21/2 İnönü Üniversitesi HFD, C3, S1Yıl 2012

Fethi Kılıç Haksız Rekabet ve Haksız Rekabette Hukuk Davaları(Özel Hukukta Haksız Rekabet Kurumu)İÜSBE Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Doktora tezi 1999

Gönen Eriş, Açıklamalı, İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu 1.C Ticari İşletme ve Şirketler En-Kay Yay. Adana

Gülşah Sinem Aydın Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Bu Etkinin Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi TBBD 2019(141)

Gürsel Kaplan İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından Sınırlandırılması HÜHFD 3(2)2013

Gürsel Öngören İnşaat Hukuku

Hazal Ilgın Bahçeci Neoliberalizmin Kentsel Mekândaki Tezahürü Olarak Kent-sel Dönüşüm sf 37 Journal of International Management, Educational, and. Economic Perspectives S 1 2017

Hüseyin Turan, Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları ve Avrupa Sözleş-mesndeki Yeri ve Önemi TBBD S 84, 2009

Hüseyin Tokat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tescile Zorlama Dava-sının Açılabileceği Çeşitli İhtimaller SÜHFD, Cilt 24, Sayı 1

Hüseyin Turan, Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları ve Avrupa Sözleşme-sindeki Yeri ve Önemi TBBD S 84

Halil Akkanat, Emrehan İnal, Bilgehan Çetiner, Başak Baysal Özel Borç İlişki-leri

Halûk Tandoğan; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İstisna, Vekâlet, Vekâletsiz İş Görme, Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri C 2 BTHAE TİBAŞ Yay, Ankara, 1987

Haluk Eyidoğan Kentsel Dönüşümde Nereye? Zeytinburnu

İ. Hasan Duman Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Çift Tipli Karma Sözleş-medir

Duman İnşaat Hukuku Seçkin yay. 7.bası

Duman: Yüklenici Direnime Düştüğü İçin Kendisine Avans Niteliğinde Verilen Tapu Paylarının İptaline Karar Verilmişse, Pay Üzerine Konulan Haciz ve İpoteklerin de Kaldırılması Gerekir

Duman Akde Tahammül Süresi

Duman Yüklenicinin İflası İş Sahibinin İflastan Önce Yükleniciye İş Bedelini Ödemesi 5.11.2011

Duman İnşaat Sözleşmesi İleriye Etkili Olarak Bozulmuşsa, Tasfiye Yapmak Gerekir.

Işıl Karakaş AİHM İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu: AYM” ine Bireysel Baş-vuru Çerçevesinde Gözlemler Anayasa Hukuku Dergisi C 4. S 7 2015

İlknur Çelik Oruç, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Anahtar Teslim Kavra-mı 26 Mart 2018

İbrahim Şahbaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Kişi Özgürlük ve Güven-liği TBBD S 55, 2004

İclal Cimit: Gayrımenkullerin Menkulleştirilmesi ve GYO Hakkında Bir İncele-me MÜSBE 2000 Doktora tezi

İlhan Helvacı İlhan Prof. Dr. İlhan Helvacı Dersleri TMK Madde 888

İ. Helvacı Prof. Dr İlhan Helvacı DerstleriTBKMadde23

İrem Yılmaz Gecekondu Direnişi; Dikmen Vadisi Örneği Mülkiye Dergisi, 39(2)

İsmet Sungurbey Medeni Hukukun Temel Sorunları C1 Adalet Yay. 2003

Kemal Karadağ Fetö”nün Yüksek Yargı Yapılanmasına İlişkin 175 Davada   Karar Çıktı 12.7.2020 aahaber.com.tr

Köksal Kocaağa Arsa Payı İnşaat Yapımında İlave İş ve İlave Bağımsız Bölüm Sorunu TBBD S 85, 2009

Kübra Erçoşkun Şenol Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Sınırı: T.B.K 27 İÜHFM C LXXIV, S 2, 2016

Lema Uyar Birleşmiş Milletlerde “İnsan Hakları Yorumları” İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 1981-2006

Mahfi Eğilmez 2016 Nobel Ekonomi Ödülü

Mehmet Akçaal T.B.K Genel İşlem Koşulları Hakkında Bir İnceleme GÜHFD C VIII 2014 S 1

Mehmet Akalın Kentsel Dönüşümün Karanlık Yüzü: Soylulaştırma, Yerinden Edilme, Mekânsal Dışlanma Bartın Ün. İİBF Dergisi Yıl 2016 Cilt 7 S 14

Mehpare Çaptuğ İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm Seçkin yay 2016, Ankara

Meltem Yılmaz Sığınacak Yer Bırakmadılar Birgün 17.8.2017

Kentsel Dönüşüme Ağıt: Sulukule ve Tarlabaşı https://panorama.khas.edu.tr/ kentsel-donusume-agit-sulukule-ve-tarlabasi-13 e.t 12.3.202

Meltem Yılmaz Birgün30.10.2016 Rant Sulukule”yi İkiye Böldü

M. Sencer Kara GİŞ İlişkin Haksız Rekabet Hükümleri GÜHFD C 7 yıl 2013

Meryem Günay Riskli Yapılarda Ortak Karar Protokolüne Karşı Açılan Dava-lar ve Hakimin Müdahalesi KÜHFD Kentsel Dönüşüm Özel Sayısı

Metin Kutal Yargı Kararları Açısından İş İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 1986, S:35,36

Milliyet 28.12.2015”120 kilo dinamitin yıkamadığı bina tek darbeyle böyle yıkıldı

Milliyet 14.9.2019 On iki yıl sonra iptal kararı Cihat Arslan

Meral Danyıldız Kentsel Dönüşüm Hayatları Kararttı Birgün14.10.2019

Mithat Bülent Özmen Riskli Alanlar Gerçekten Riskli mi

Radikal 06/03/2015

Monica Carss Frisk Mülkiyet Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 nolu protokolün 1.maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz TBB Yayınları: TBB-İHAUM: 8 İnsan hakları el kitapları, No. 4,

Murat Dinçer Çekin: Yüksek Binaların İnsan Sağlığı Üzerinde Olumsuz Etkisi Var. 18.6.2016

Mustafa Aksu T.B.K” unun Getirdiği Yeniliklerden İbra Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi c. 8 S 97

M. Reşit Karahasan Türk Eşya Hukuku C 2 Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 1991 İstanbul

M. Reşit Karahasan Tazminat Hukuku 53, 501 Beta Yay 1996, İstanbul

Mustafa Tokyay Bu İşte Bir Yanlışlık Var İnşaat mühendisliği Eğitimi 2.Sempozumu

Nafiz Erdem, Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davaları Metin Ofset Adana 1991

Nafi Pakel, 6306 Sayılı Yasa ve Riskli Yapı Uygulaması İBD Mart-Nisan 2014 C 88 S 2014/2

Nesrin Akın Sunay Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Akdedilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çö-zümlemeleri İBD C 93 S 2 Yıl 2019

Nevra Öksüz Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri -4(Arsa Sahibinin Yükümlülük-leri)

Nezih Sütçü: Uygulamada ve Teoride Bütün Yönleriyle Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi C 1Seçkin yay. 6.Bası, 2018, Ankara

Nilgün Başalp Sorumsuzluk Anlaşmaları İÜSBE Doktora Tezi 2009

Nuala Mole, Catharina Harby Adil Yargılanma Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz İnsan Hakları Kitapçıkları no: 3

Nur Banu Esirci İnşaat Sözleşmelerinde Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Tazmi-nat Talep Etme Hakkı İÜSBE yüksek lisans tezi, 2019

Onur Yardımcı Kentsel Dönüşüme Tabi Taşınmazlarda Kat Maliklerinin Yıkım Kararını Durdurabilme İmkanı

Özgür Başyiğit BK Tasarısı İle Karşılaştırmalı Olarak Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi Legal Hukuk Dergisi Eylül 2005, yıl 3, sayı 33

Özge Yücel Dericiler; Yaşamaya Elverişli Konut Hakkı ve BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin I.D.G-İspanya Kararı, Bahçeşehir Ünv. HFD C 13, S 163-164

Özlem Eştürk, Türkiye” de Liberalizm: 1983-1989 Turgut Özal Dönemi Örneği Mustafa Kemal Ün. SBE Yüksek lisans tezi

Özlem Güzey Sulukule” de Kentsel Dönüşüm; Devlet Eliyle Soylulaştırma Mi-marlık Dergisi 346 2009 Mart-Nisan

Pelin Pınar Özden Yenileme Dönüşüm ve Mevzuat

Pınar Akdemir: Kişilik Haklarının İhlalinden Elde Edilen Kazancın İadesi Da-vası Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014

Pınar Altınok Ormancı Ön Alım Hakkından Feragat ve Hakkı Kullanmaktan VazgeçmeTBBD2019(141

R. Cengiz Derdiman İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Yasaklayan Yasal Hükümler 24.Ekim 2019

Sabır Karakoçoğlu “Bakanlıkta katıldığım bir toplantıdan izlenimler 02.03.2015, www.fikirtepem.com

Sabit Tuncel MobilyalardaÜreformaldehitEmisyonuveE1Normu

Safa Reisoğlu Borçlar Hukuku Genel Hükümler 12.baskı Beta yay.1998 İstanbul

Sami Selçuk “Yargı Bağımsızlığı” T.B.B Dergisi 1997/2

Seda Yurtcanlı, Afet Altında Temel Hak ve Özgürlükler: 6306 Sayılı Afet Yasası Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Sınırlamalar Anayasa Hukuku Dergisi C 2, S 4, 2013

Selami Demirkol/Zuhal Bereket Baş Kentsel Dönüşümün 6306 Sayılı Yasa Kap-samında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması TBBD 2013 S 108 s

Seyit Ali Kaplan Depremin Yıkamadığı Yapı: Erzincan Tren Garı 6.3.2018

S.A- Kaplan Depremin Yıkamadığı Yapılar

Sevilay Satı İdarenin Düzenleyici İşlemleri TürkHukukSitesi

Seza Reisoğlu; Banka Uygulamaları Açısından Yeni Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşulları ve Eleştirisi sf 112 BankacılarDergisiSayı77Haziran2011

Sibel İnceoğlu Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-4 89

Sibel Safi Iane Teitiota Kiribati/ Yeni Zelanda Davası ve BM İnsan Hakları Komitesi” nin İklim Mültecileri İle İlgili Tarihi Kararı DEÜHFD, Cilt: 22, Sayı: 2

Sinan Kurt, Yargı Tarafından İmar Planı İptal Edilen Alanlarda Kalan Yapıla-rın Hukuki Durumu 20.4.2016sinankurt.net

Suat Ayöz Özgür Bir İradeye Sahip miyiz? Evrim Ağacı, 24 Ekim, 2011

Süleyman Karakurt Kentsel Değil, Sınıfsal Bir Dönüşüm Hikâyesi; Kirazlıtepe” liler Bu Manzarayı Görebilecek mi? Gazete Üsküdar 11 Ekim 2020

Şafak Parlar Börü Götürü Tazminat Kavramına Bir Bakış TBBD 2017/129

Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılma Yasağı Filiz Kita-bevi, 1995 İstanbul

Şenol GÖKA Mekân ve İnsan Pınar Yay, İstanbul, 2001

Şenol Saltık Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespiti ve Hukuki Sonuçla-rı, 5 Ağustos 2017 hukukihaber.com

Tacettin Çalık BM İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamında İnsan Haklarının Korunması SÜHFD C 24 S 1 Yıl 2016

Talih Uyar, Yargıtay Kararlarında Dürüstlük (Objektif iyi niyet) kuralı ve Hak-kın Kötüye Kullanılması Yasağı (M.K 2/2) DEÜHFD

TNB –Sözleşmeler

TNB Noterlik İşlemlerinde Görev ve Yetkiye İlişkin Hususlar Hak. Birleştiril-miş 7 Sayılı Genelge

Tolga Şirin Potansiyel Mağdurluk 22 Eylül 2018

Turgut Tan Sözleşme Özgürlüğüne Kamu Müdahalesi Bilkent.edu.tr

Kenan Biter Uyanık Müteahhide Otomatik Ayar 8 Ocak 2018 Yeni Şafak

Umut Yeniocak Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi, TBBD2013/107

Vedat Oruç Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uygulama Süreci Arsa Sahibi Açı-sından

Veysel Başpınar Kişilik Haklarını İhlal Açısından Kelepçeleme Sözleşmeleri ABD 1999 S 129, 30

YKD Mart 2017

Yeşim Atamer G.i.k Denetimi-BK, TK ve TKHK

Yeni Şafak Uyanık Müteahhide Otomatik Ayar 8.1.2018 Kenan Biter

Zafer Gören Avrupa Temel Haklar Şartının Ana İlkesi: Dokunulmaz İnsan Onu-ru İstanbul Tic, Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, yıl6, S 12 Güz 2007/2

Zeynep Ayar Birkin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri ve Taraf Değişik-likleri EÜSBE Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2018

Zeynep Erdoğan Zeydan, Özgür Zeydan, Yılmaz Yıldırım Hasta Bina Sendro-mu IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum bildirisi

Z. Gönül Balkır Konut Hakkı ve İhlalleri: Kentli Haklarının Doğuşu Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III Bildiriler Petrol Ofisi Yayını-116

Zeynep Özcan İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıplı ve Eksik İfası Uyuş-mazlık Mahkemesi Dergisi Yıl 6 Sayı 11 Haziran 2018


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar