Veli Özer ÖZBEK

Sırala:
Göster:
-10%
Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CH259 Organize Suçlulukla Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği Yrd. Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK 2003 Baskı, 312 Sayfa  ISBN 978-975-295-258-4...
28,00 TL 25,20 TL
Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH670 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI -  Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2019/09 16. Baskı, 360 Sayfa ISBN 978-975-02-5631-8 Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Özel Hükümler" başlıklı üçüncü kitabının 16. baskısında, 15. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışm...
44,00 TL
Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CH573 Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK 2019/09 18. Baskı, 280 Sayfa İSBN 978-975-02-5629-5 Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Hukuku Genel Hükümler" başlıklı birinci kitabının 18. baskısında, 17. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu anlatım özetleri gerekse de olay çözümleri...
35,00 TL
Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CH631 Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 14. Baskı, 1232 Sayfa ISBN  978-975-02-5621-9 Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler eserimizin ondördüncü baskısında, onüçüncü baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmış, gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışma açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konu...
124,00 TL
Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
CU187 Pratik Çalışma Kitabı II (Ceza Muhakemesi Hukuku) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI  - Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK   2019/09 14. Baskı, 504 Sayfa ISBN  978-975-02-5630-1 Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" başlıklı ikinci kitabının 14. baskısında, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun da dahil olmak üzere 13. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri...
59,00 TL
Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CH791 Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK - Doç. Dr. Koray DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 15. Baskı, 1008 Sayfa ISBN 978-975-02-5632-5 "Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat" derlememizin onbeşinci baskısında; 18.10.2018 tarih ve 7148 sayılı Kanun, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun ile 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ondördüncü baskıdan sonra yürürlüğe giren tüm mevzuat değişiklikleri gözden geçirilmiş ve gerekli güncell...
79,00 TL
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CH381 Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi. Pınar BACAKSIZ  2019/09 9. Baskı, 808 Sayfa   ISBN 978-975-02-5628-8 Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli eserin onuncu baskısında; dokuzuncu baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmış, gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserlerle ilg...
92,00 TL
Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CH570 Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 10. Baskı, 472 Sayfa ISBN  978-975-02-5626-4 "Ceza Genel Hukuku - Temel Bilgiler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza hukuku dersine yer veren diğer fakülteler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bunun yanında kısa süre içerisinde ceza hukuku genel hükümler ile ilgili temel bilgilere erişmek isteyen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için ...
45,00 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
CU107 Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 12. Baskı, 944 Sayfa ISBN 978-975-02-5634-9 Ceza Muhakemesi Hukuku isimli eserimizin onikinci baskısında, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun da dahil olmak üzere onbirinci baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara ...
96,00 TL
İnfaz Hukuku
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CH406 İnfaz Hukuku Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK 2019/02 11. Baskı, 456 Sayfa, ISBN 978-975-02-5322-5 Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CG...
57,50 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Veli Özer ÖZBEK, Pınar BACAKSIZ, Koray DOĞAN
CU198 Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 2019/09 10. Baskı, 584 Sayfa ISBN 978-975-02-5633-2 "Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler" adlı eser, özellikle Adalet Meslek Yüksekokulları, Askeri Okullar ve Polis Okulları ile İİBF'nin müfredatlarında ceza muhakemesi hukuku dersi bulunan bölümlerinde takip edilebilecek bir kaynak eser olarak hazırlanmıştır. Bu bakımdan eserde yoğun teorik bilgi yüklemesinden kaçınılmış...
55,00 TL
Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı C. 2 Özel Hükümler ( m 76 – 169)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CH340-2 Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı C. 2 Özel Hükümler ( m 76 – 169) Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK 2008 Baskı, 1344 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-02-0681-8  ...
88,00 TL
Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı (Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı )
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CU096 Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı (Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı ) Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK 2005 Baskı, 1326 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-02-0080-9  ...
64,00 TL
TCK İzmir Şerhi Türk Ceza Kanununun Anlamı Cilt. 1 Genel Hükümler ( Madde 1 – 75)
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CH340-1 TCK İzmir Şerhi Türk Ceza Kanununun Anlamı Cilt. 1 Genel Hükümler ( Madde 1 – 75) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK 2010 4. Baskı, 1152 Sayfa, Ciltli,   ISBN 978-975-02-1124-9   ...
78,50 TL
Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama
Yazar: Veli Özer ÖZBEK
CU053 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama Dr. Veli Özer ÖZBEK 1999 Baskı, 180 Sayfa Ciltli, ISBN 978-975-347-227-2   ...
37,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 17 (2 Sayfa)