Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
ISBN: 978-605-7622-13-6
Stok Durumu: Tükendi
45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği

Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK

2019/03 1. Baskı, 134 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7622-13-6

Borca aykırılık niteliği gereği bir sorumluluk tartışmasını beraberinde getirir. Hukuk sistemleri de bu tartışmaya dahil olur; aykırılığın hangi hal ve şartlar altında sorumluluğu beraberinde getireceğine ilişkin tercihler yapar. Bunun yanında aykırılıktan sorumlu olanın sorumluluğunun kapsamı ve aykırılıkla muhatap kalanın, sorumluya/sorumlulara yöneltebileceği talep/taleplerin çeşitliliği ve içeriği de hukukun düzenleme ihtiyacı duyduğu alanlardır. Bu düzenlemeler yardımıyla kurumlar belirginleşir ve kavrama hukuken bir isim verilir. (hukuki nitelendirme) Tarafların borca aykırılık rejimine şekil verme iradeleri de hukukun çizdiği sınırlar içerisinde geçerlidir. Borca aykırılığın tasnif edilmesi yahut edilmemesi, (aykırılık türü dikkate alınmak suretiyle aykırılığın sonuçlarının ortaya konulması) aykırılığa muhatap kalan alacaklının talepleri üzerinde doğrudan etki meydana getirir. Hukuk sistemlerinin borca aykırılığa ilişkin farklı düzenler öngörmesi yahut aynı aykırılık için gündeme gelecek talebe farklı yaklaşması ise olağandır. Bu çalışma kapsamında tüketici satışlarında zorunlu ve ihtiyarı garanti belgelerinin muhatapları ile düzenleyeni arasında ne tür bir ilişki meydana getirdiği hukuken nitelendirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda garanti belgeleri ile ayıptan sorumluluk arasındaki ilişki de ortaya konulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

  İçindekiler

   Giriş
   Birinci Bölüm 
   Satış Sözleşmesinde Garanti Kavramının Yeri 
   I. Borç İlişkilerini Sınıflandırmak
   II. Güvence, Teminat ve Garanti Kavramlarının Karşılaştırılması
   A. Güvence
   B. Teminat 
   C. Garanti
   III. Garanti Sorumluluğu ve Garanti Sözleşmesini Birbirinden Ayırmak
   A. Garanti Sorumluluğu
   B. Garanti Sözleşmesi
   C. Garanti Sorumluluğu ve Garanti Sözleşmeleri Arasındaki İlişki
   D. Garanti Belgesi Kavramı

    İkinci Bölüm 
    Kanuni Garantiler 
    I. Alıcının-Tüketicinin Güvende Hissetmesi: Ayıptan Doğan Sorumluluğun Düzenlenme İhtiyacı
    II. Kanuni Garanti: Ayıptan Sorumluluk ve Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu
    A. Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu (TKHK m. 56)
    B. TKHK m. 56' nın Gerekçesi
    C. Zorunlu Garanti Belgesi Kapsamında Sorumlu Kişi/Kişiler 
    D. Zorunlu Garanti Belgesi ile Taahhüt Edilenler ve Ayıptan Sorumluluk
    E. Garanti Süresi ve Zamanaşımı Arasındaki İlişki
    F. Yarışma Sorunu: Kanuni Garantiler Yarışabilir mi?
    G. Garanti Belgesi Düzenlemesi ve İspat Yükü 
    H. Hak Sahibi 
    I. Tüketici Satışlarında Satıcının Tespiti Sorunu

     Üçüncü Bölüm 
     İradi Garantiler 
     I. Tüketiciyi "Daha Çok Korumak"
     A. Satıcının Beyanlarından Üretici/İthalatçının Kanuni Sorumluluğuna
     B. Kanuni Garantinin Sınırlarını Aşmak
     II. Üreticinin/İthalatçının İhtiyari Garanti Belgesi Düzenlemesi: İhtiyari Garanti Belgesi 
     III. İvazlı Onarım Garantisi 
     A. İvazlı Onarım Garantisi ve Sigorta Sözleşmeleri 
     B. İvazlı Onarım Garantisi ve Saf Garanti Taahhütleri 
     Sonuç

      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar