Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Cihan BAYDERE
ISBN: 9786057820686
Stok Durumu: Stokta var
24,30 TL 27,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cihan BAYDERE
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi

Cihan BAYDERE

2019/09 1. Baskı, 170 Sayfa

ISBN 978-605-7820-68-6

Kanun koyucu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'u çıkarmak suretiyle kamu alacaklarının tahsilini özel hükümlere bağlamıştır. Bu hükümlerden bir kısmı kamu alacağının tahsil usulünü düzenlemekte, bir kısmı kamu alacağına birtakım imtiyazlar tanımakta ve bir kısmı da kamu alacağının korunması amacını taşımaktadır. 6183 sayılı Kanun'daki kamu alacağının korunmasına yönelik en önemli tedbirler ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamalarıdır. İhtiyati tahakkuk, şartlarının oluşması halinde, bir vergi alacağının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda geçen tarh, tebliğ, tahakkuk aşamaları tamamlanmadan olağanüstü şekilde tahakkuk etmiş sayılmasını sağlamaktadır. İhtiyati haciz ise, mutat usulde veya ihtiyaten tahakkuk eden bir kamu alacağının geçici olarak haczedilmesini sağlayarak kamu alacağının tahsil edilememesi tehlikesini bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamalar kamu borçlusu olarak addedilen kişilerin mülkiyet hakkına ani ve ciddi şekilde etki ettiğinden telafisi güç zararlara da neden olabilmektedir. Bu eserimiz ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kurumları ile ilgili olarak doktrinde ve uygulamada yaşanan çeşitli görüş ayrılıkları ele alınarak, son derece hassas bir uygulama gerektiren bu işlemlerin yargısal denetimi incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ


    BİRİNCİ BÖLÜM
    VERGİ ALACAĞI İÇİN OLAĞAN DIŞI BİR GÜVENCE ARACI: "İHTİYATİ TAHAKKUK"
    1. İhtiyati Tahakkukun İşlevi, Kapsamı ve Hukuki Niteliği
    2. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri
    3. İhtiyati Tahakkukta Usul
    4. İhtiyati Tahakkuka Bağlı Hukuki Sonuçlar


     İKİNCİ BÖLÜM
     VERGİ ALACAĞINI GEÇİCİ BİR KORUMA ARACI: "İHTİYATİ HACİZ"
     1. İhtiyati Haczin İşlevi, Kapsamı ve Hukuki Niteliği
     2. İhtiyati Haczin Koşulları
     3. İhtiyati Haczin Uygulanma Usulü
     4. İhtiyaten Haczedilen Malların Borçluya veya Üçüncü Kişiye Bırakılması
     5. İhtiyati Hacze Bağlı Hukuki Sonuçlar
     6. İhtiyati Haczin Kaldırılması


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      İHTİYATİ TAHAKKUKA VE İHTİYATİ HACZE KARŞI DAVA AÇILMASI
      1. Dava Konusunun Belirlenmesi
      2. Davanın Hukuki Niteliği
      3. Davanın Tarafları
      4. Görevli ve Yetkili Mahkeme
      5. Dava Açma Süresi
      6. Yürütmenin Durdurulması
      7. Dava Sonucunda Verilen Kararın Hukuki Sonuçları ve Uygulanması
      8. Kanun Yolları
      SONUÇ


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       İlgili Yayınlar