Erhan GÜNAY

Sırala:
Göster:
Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası)
Yazar: Erhan GÜNAY
İİ195 Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı/Örnekli Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası) Erhan GÜNAY 2019/05 5. Baskı, 360 Sayfa ISBN  978-975-02-5488-8 Alacaklısından mal kaçırmak amacıyla borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruflara karşı alacaklıların iptal davası açmaktan başka imkanı kalmadığı, uyuşmazlıkların giderek yoğunlaşmasından anlaşılmaktadır. Dava açmak zorunda kalan alacaklı, dava açarken anılan davaya ilişkin "önkoşulları ve koşulları" göz önünde...
84,50 TL
Mirastan Mal Kaçırma (Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası) Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Mİ042 Yargıtay Kararları Eşliğinde ''Muris Muvazaası'' Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu Kaydının İptal, Tescil Davaları  Mirastan Mal Kaçırma (Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası) Av. Erhan GÜNAY 2016/11 7. Baskı, 472 Sayfa ISBN 978-975-02-4032-4...
106,50 TL
Uygulamalı Çek Rehberi
Yazar: Erhan GÜNAY
TS050 Uygulamalı Çek Rehberi (Yargıtay Kararları ve Öğreti Görüşleri Eşliğinde, Kambiyo Takip Hakkı ve Ceza Hukuku Yönüyle) Erhan GÜNAY 2019/01 8.Baskı, 448 Sayfa ISBN 978-975-02-5219-8 "Uygulamalı Çek Rehberi" isimli kitabının 8.Baskısında İİK ve Çek Kanunun uygulamasında karşılaşılan uyuşmazlıklara ilişkin yeni "güncellenmiş eklemeler" yapılmıştır. Özellikle çekle ilgili soru ve yanıtlar ile Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının en son tarihli olanları kitaba alınmıştır. Özellikle ye...
92,50 TL
Cirolu Çeklerde Yetkili Hamil
Yazar: Erhan GÜNAY
TS064 Cirolu Çeklerde Yetkili Hamil Erhan GÜNAY 2015/01 3.Baskı, 272 Sayfa ISBN  978-975-02-3150-6 "Cirolu Çeklerde Yetkili Hamil" isimli bu kitap, İcra Takip Hukukunun oldukça karmaşık bir konusunu incelemektedir. Borçlu, alacaklının Kambiyo Hukuku yoluyla takip hakkı bulunmadığını şikayet yoluyla ileri sürebilir. İcra mahkemesi de usulüne uygun şikayet dolayısıyla alacaklının Kambiyo Hukuku gereğince takip hakkına sahip olmadığına karar vererek takibi iptal edebilir. Kambiyo senetleri türünde ...
51,00 TL
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
Yazar: Erhan GÜNAY
ST109 Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar Av. Erhan GÜNAY 2019/06 3. Baskı, 432 Sayfa ISBN 978-975-02-5516-8 "Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar" kitabında, kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuki yönden sorumluluklarının kapsam ve niteliği üzerinde durulmaktadır.  Kitabın ikinci baskısının kısa süre içinde tükenmesi üzerine yeni baskı genişletilerek ve güncel yargı kararlarıyla desteklenerek güçlendirilmiştir.   Kitabın bu baskısın...
97,90 TL
Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Davalarında Yargılama Süreci
Yazar: Erhan GÜNAY
CH739 Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Davalarında Yargılama Süreci Av. Erhan GÜNAY 2019/05 4. Baskı, 296 Sayfa ISBN 978-975-02-5469-7 Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitabın dördüncü baskısında da anlatım düzeni aynen korunmuştur.  Bu baskıda, TCK m.209 (açığa imzanın kötüye kullanılması) suçu ile TCK m.157 (basit dolandırıcılık) suçunun "uzlaştırma" hükümleri kapsamına alınmasına, yine "kendisini hakim, savcı, polis vs. gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp haksız menfaat sağlamak" ...
73,50 TL
Tapu İptali ve Tescil Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Tapu İptali ve Tescil Davaları Av. Erhan GÜNAY 2020/01 2. Baskı, 1384 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5819-0 Ülkemizde taşınmaz hukuku ve tapu iptal / tescil uyuşmazlıklarının giderek daha büyük bir önem kazanması nedeniyle, uygulamadaki ihtiyacın karşılanması amacıyla kapsamlı ve içerik yönüyle doyurucu bir eser hazırlanmış, güncel Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir. Kitabın ilk bölümünde; "Medeni, Tapu, Kadastro" Kanunları kapsamında kalan davalar, ikinci bölümde; "Borçlar Kanunu" kapsamında ...
277,00 TL
Miras El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Mİ068 Soru ve Cevaplarla Miras El Kitabı Av. Erhan GÜNAY 2019/04 2. Baskı, 496 Sayfa ISBN 978-975-02-5405-5 Bu kitapla; miras hukuku kapsamına giren bir çok dava konusunun çözüme kavuşturulması ve soruların hemen yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kitap, soru/yanıt biçiminde pratikleştirilerek, özellikle yoğun uğraş ve hesaplama gerektiren "miras ve saklı paylar, tenkis, denkleştirme" gibi konularda örnekler sunulmuştur.  Bunun yanında; Miras Davalarında Dava Açma Süresi Nedir?, Yasa...
109,00 TL
Savunma Hakkının Kısıtlanması
Yazar: Erhan GÜNAY
CU163 Ceza Hükmünde Mutlak Bozma Nedeni Olarak Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlanması Erhan GÜNAY 2016/11 3.Baskı, 388 Sayfa ISBN 978-975-02-4033-1 Kitabın ikinci baskısı Yargıtay’ın en yeni kararları eklenmek suretiyle genişletilerek oluşturulmuştur. Sistematik düzen ve anlatım aynen korunmuştur. Özellikle CMK m. 202 de 6411 s. Kanunla yapılan değişiklik ve ekleme ile sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dille savunma yapabileceğine ilişkin yasal değişikliğe kita...
74,00 TL
Miras Paylaşım Davaları
Yazar: Erhan GÜNAY
Mİ062 Yargıtay Kararları Eşliğinde Miras Paylaşım Davaları Erhan GÜNAY 2020/01 2. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-02-5818-3 Miras bırakanın malvarlığının, mirasçılara intikali üzerine mirasçılar arasında birçok uyuşmazlık çıkabilmekte, kimisi hakkından az pay verildiğini, kimisi kendisine düşen paydan hoşnut kalmadığını dile getirmektedir. Hakkına razı olmamaktan kaynaklanan miras kavgaları, terekeden pay isteyenlerle, bu payı tanımayıp vermek istemeyenler arasında oluşan çekişmeler uzar gider. Mi...
79,00 TL
Uygulama ve Öğretide Bozmanın Sirayeti, Aleyhe Bozma Yasağı
Yazar: Erhan GÜNAY
CU058 Uygulama ve Öğretide Bozmanın Sirayeti, Aleyhe Bozma Yasağı Erhan GÜNAY 2000 Baskı, 124 Sayfa,   ISBN 978-975-347-288-3   Sanığın hakkını korumayı amaçlayan CMUK'un 325 ve 326. maddelerinin ele alındığı kitapta konu; Sirayet müessesesinin mahiyeti, Yargıtay bozmasının sirayeti, sirayette sorunlar – çözümler, aleyhte bozma yasağının mahiyeti, aleyhe bozma yasağı ve kazanılmış hak ilkeleri uygulanması gibi başlıklar altında incelenmiş ve anlatım Yargıtay kararlarından örneklerle güçlendirilm...
34,00 TL
Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme (4721 s. TMK. m.713)
Yazar: Erhan GÜNAY
GH079 Yargıtay Kararları Eşliğinde Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme (4721 s. TMK. m.713) Av. Erhan GÜNAY  2017/10 3. Baskı, 327 Sayfa ISBN 978-975-02-4543-5...
78,50 TL
İnsan Öldürmede ve Yaralama Suçlarında Faildeki Kast
Yazar: Erhan GÜNAY
CH699 İnsan Öldürmede ve Yaralama Suçlarında Faildeki Kast Erhan GÜNAY 2019/01 4.Baskı, 376 Sayfa, ISBN  978-975-02-5203-7 İnsan öldürme ve yaralama suçlarında faildeki kastın belirlenmesi hükmedilecek ceza bakımından önemlidir. Failin iç dünyasıyla ilgili kastını ancak dışa yansıyan hareketlerindeki ölçütler sayesinde öğrenmek mümkündür. Fail, tokat atar mağdur yere düşüp başını çarpar ve ölür; kastı yaralamaya yönelik olan bu durumda istenmeyen ölüm meydana gelmiştir. Fail, öldürücü darbe...
81,50 TL
Teori ve Uygulamada Olası Kast – Bilinçli Taksir Öldürme ve Yaralama Kastı
Yazar: Erhan GÜNAY
CH328 Teori ve Uygulamada Olası Kast – Bilinçli Taksir Öldürme ve Yaralama Kastı Erhan GÜNAY 2007 2. Baskı, 308 Sayfa,   ISBN 978-975-02-0506-4  ...
46,00 TL
Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur Erhan GÜNAY 2020/03 7. Baskı, 600 Sayfa,   ISBN 978-975-02-5978-4 Uygulamaya dönük olarak hazırlanan "Trafik Kazalarında Kusur" kitabının yedinci baskısında; trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş, failin, mağdurun ve üçüncü kişinin kusuru da güncel yargı kararlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kusurla ilgili raporlarından örneklere yer verilmiştir. Kitabın içeriğindeki; trafik kazalarındaki kusur o...
128,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 64 (5 Sayfa)