İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Stok Durumu: Stokta var
57,50 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Bilgehan YEŞİLOVA, Evrim ERİŞİR
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 17
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ101
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç.Dr.Mine AKKAN,Dr.Öğretim Üyesi Evrim ERİŞİR
2019/10 19. Baskı, 680 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-7820-50-1

İcra ve İflas Kanunu'nun 18. basısının tükenmesi üzerine, 19. basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bir önceki basıdan bu yana ilk önce 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 10 ila 17. maddeleri ile İcra ve İflas Kanunu'nun 8/a, 78, 89, 286, 287, 290 ve 292. maddeleri değiştirilmiş ya da bu maddelere fıkra, tümce ya da ibare ilave edilmiş ve Geçici m. 15 Kanun'a eklenmiştir (RG 19.12.2018, S. 30630). Ardından 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ila 3. maddeleri ile İcra ve İflas Kanunu'nun 364 ve Ek 1. maddelerinde değişiklik yapılmış, Geçici m. 16 Kanun'a eklenmiştir (RG 28.02.2019, S. 30700). Yeni hüküm ve değişiklikler koyu renkle yazılarak Kanun metnine işlenmiş, her hükmün sonuna dipnot eklenerek yürürlük tarihi ve Hükümet Gerekçesi belirtilmiştir. 7155 sayılı Kanun'un 1 ila 17. maddeleri arasında düzenlenen ve 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'a da ek mevzuatta yer verilmiştir. Söz konusu Kanun'un 9. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenmiştir. İcra ve İflas Kanunu Ek 1. maddesi uyarınca 119, 226, 326 ve 363. maddelerdeki parasal sınırlar 2003 yılından bu yana her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. 2019 yılında anılan dört hükümde ve nafaka alacakları hariç disiplin ve tazyik hapsi uygulanamayacak takiplerde (İİK m. 354/4) geçerli olacak parasal sınırlar madde metinlerine işlenmiştir. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ile Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı; Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Her üç Yönetmeliğe de ek mevzuatta yer verilmiştir. 7101 sayılı Kanun'un (RG 15.03.2018, S. 30361) 48. maddesi ile değişik Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde, hükümde belirtilen gerçek kişiler ile tüm tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğe bu basının ek mevzuatında ilk kez yer verilmiştir. İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren yeni İçtihadı Birleştirme ve Anayasa Mahkemesi kararları ilgili hükmün altına işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   İCRA VE İFLAS KANUNU


    BİRİNCİ BAP
    Teşkilat ve muhtelif hükümler


     MÜDDETLER


      İKİNCİ BAP
      İlamların icrası


       ÜÇÜNCÜ BAP
       İlamsız takip


        DÖRDÜNCÜ BAP
        Haciz yoliyle takip


         BEŞİNCİ BAP
         Rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip


          ALTINCI BAP
          İflas yoliyle takip


           YEDİNCİ BAP
           İflasın hukuki neticeleri


            SEKİZİNCİ BAP
            İflasın tasfiyesi


             DOKUZUNCU BAP
             İhtiyati haciz


              ONUNCU BAP
              Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi


               ONBİRİNCİ BAP
               İptal davası


                ONİKİNCİ BAP
                Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması


                 ONÜÇÜNCÜ BAP
                 Taksiratlı ve hileli iflas


                  ONDÖRDÜNCÜ BAP
                  İtibarın yerine gelmesi


                   ONBEŞİNCİ BAP
                   Fevkalade hallerde mühlet ve tatil


                    ONALTINCI BAP
                    I. Cezai hükümler


                     ONYEDİNCİ BAP
                     Hususi hükümler


                      KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE
                      SON MADDELER


                       EK MEVZUAT                       Yorum Yap

                       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.