Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hakan PEKCANITEZ - Oğuz ATALAY - Muhammet ÖZEKES
ISBN: 9786254325717
Stok Durumu: Tükendi
180,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 17
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 434

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış, geçen basıda gözden kaçan hususlar düzeltilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GENEL BİBLİYOGRAFYA


    § 1. Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
    I. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları
    II. Hak Arama Özgürlüğü-Hukuki Korunma Talebi ve Adalete Erişim
    III. Medeni Usul Hukukunun Anlamı
    IV. Medeni Usul Hukukunun Amacı
    V. Medeni Usul Hukuku Kavramı
    VI. Medeni Usul Hukukunun Hukuk Dalları Arasındaki Yeri
    VII. Medeni Usul Hukukunun Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması
    VIII. Medeni Usul Hukukunun Kaynakları
    IX. Medeni Usul Hukuku Kurallarının Yorumu


     § 2. Yargı
     I. Yargı Kavramı
     II. Yargı Çeşitleri


      § 3. Mahkemeler
      I. Genel Olarak
      II. İlk Derece Mahkemeleri
      III. Bölge Adliye Mahkemeleri
      IV. Yargıtay
      V. Mahkemeler Arasında Hukuki Yardım (İstinabe)
      VI. GÖREV
      VII. Yetki
      VIII. Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi


       § 4. Yargı Görevlileri
       I. Hakim
       II. Savcılar
       III. Adliye Memurları
       IV. Avukatlar
       V. Noterler


        § 5. Usul İşlemleri
        I. Taraf Usul İşlemleri
        II. Mahkeme Usul İşlemleri
        III. Süreler
        IV. Eski Hale Getirme
        V. Tebligat


         § 6. Taraflar
         I. Taraf Kavramı
         II. Taraf Ehliyeti
         III. Dava Ehliyeti
         IV. Dava Takip Yetkisi
         V. Taraf Sıfatı
         VI. Taraf Değişikliği
         VII. Tarafların Temsili
         VIII. Dava Arkadaşlığı


          § 7. Davaya Müdahale
          I. Genel Olarak
          II. Fer'i Müdahale
          III. Davanın İhbarı
          IV. Asli Müdahale


           § 8. Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler
           I. Tasarruf İlkesi
           II. Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi
           III. Teksif İlkesi
           IV. Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
           V. Davayı Aydınlatma Ödevi
           VI. Doğrudanlık İlkesi
           VII. Hakimin Delilleri Değerlendirmesi
           VIII. Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı
           IX. Hukuki Dinlenilme Hakkı
           X. Usul Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk, Ucuz Görülmesi)
           XI. Alenilik İlkesi
           XII. SözlülükYazılılık İlkesi
           XIII. Mahkemelerde Kullanılan Dil
           XIV. Tarafların Yükümlülükleri


            § 9. Dava Hakkında Genel Bilgiler
            I. Dava Kavramı
            II. Dava Şartları
            III. Dava Çeşitleri


             § 10. Davanın Açılması
             I. Dava Hakkı
             II. Dava Dilekçesi
             III. Davanın Açılması
             IV. Dava Açılmasının Sonuçları
             V. Teminat Gösterilmesi


              § 11. Davaya Cevap
              I. Savunma Hakkı
              II. Savunmanın Şekli
              III. Savunma Sebepleri
              IV. Cevap Dilekçesi
              V. Cevap Süresi
              VI. Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları
              VII. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı


               § 12. Ön İnceleme
               I. Genel Olarak
               II. Ön İncelemenin Kapsamı
               III. Ön İncelemenin Yapılış Şekli


                § 13. Tahkikat
                I. Tahkikatın Yapılması
                II. Duruşmalar
                III. Dava Dosyası ve Tutanaklar
                IV. İsticvap
                V. Ön Sorun Bekletici Sorun
                VI. Dosyanın İşlemden Kaldırılması
                VII. Islah
                VIII. Dava Konusunun Devri
                IX. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
                X. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama


                 § 14. İspat
                 I. Genel Olarak
                 II. İspatın Konusu
                 III. İspatın Gerekli Olmadığı Haller
                 IV. İddia Yükü - Somutlaştırma Yükü
                 V. İspat Yükü
                 VI. Delil İkame (Gösterme) Yükü
                 VII. İspat Araçları (Deliller)
                 VIII. Delil Gösterilmesi
                 IX. Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Deliller


                  § 15. Deliller
                  I. Genel Olarak
                  II. Senet
                  III. Yemin
                  IV. Tanık
                  V. Bilirkişi
                  VI. Keşif
                  VII. Uzman Görüşü


                   § 16. Karar ve Hüküm
                   I. Karar Kavramı ve Çeşitleri
                   II. Kararın İçeriği ve Bildirilmesi
                   III. Hükmün Etkileri
                   IV. Hükmün Tamamlanması ve Açıklanması (Tavzihi)
                   V. Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi
                   VI. Yok ve Etkisiz Hükümler
                   VII. Kesin Hüküm


                    § 17. Basit Yargılama Usûlü
                    I. Genel Olarak
                    II. Uygulama Alanı
                    III. Yargılama Usulünün Özellikleri


                     § 18. Kanun Yolları
                     I. Genel Olarak
                     II. Kanun Yollarının Sınıflandırılması
                     III. Kanun Yolundan Feragat
                     IV. Aleyhe Karar Verme ve Aleyhe Bozma Yasağı
                     V. Kanun Yolunun Konusu
                     VI. İstinaf
                     VII. Temyiz
                     VIII. Kanun Yararına Temyiz
                     IX. Yargılamanın İadesi


                      § 18A. 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE (ESKİ) KANUN YOLU SİSTEMİ
                      I. Genel Olarak
                      II. Kanun Yolundan Feragat
                      III. Aleyhe Bozma Yasağı
                      IV. Kanun Yararına Temyiz
                      V. Kanun Yolunun Konusu
                      VI. Temyiz
                      VII. Karar Düzeltme


                       § 19. Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
                       I. Yargılama Giderleri
                       II. Adli Yardım


                        § 20. Geçici Hukuki Koruma
                        I. Genel Olarak
                        II. İhtiyati Tedbir
                        III. Delil Tespiti


                         § 21. Tahkim
                         I. Tahkim Kavramı
                         II. Tahkimin Konusu
                         III. Hakem Sözleşmesi
                         IV. Hakem-Bilirkişinin Hakemden Farkı
                         V. Tahkim Sözleşmesi
                         VI. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
                         VII. Yargılama Usulü
                         VIII. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi Ve Hakem Kararı
                         IX. Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları


                          § 22. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları


                           § 23. Bireysel Başvuru
                           I. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
                           II. İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

                           Yorum Yap

                           Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                           İlgili Yayınlar