Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet Tuğberk DEKAK
ISBN: 9786050504675
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Tuğberk DEKAK
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

TH207

Sigorta Tahkiminde Yargılama Usulü

Av. Mehmet Tuğberk DEKAK

2019/10 1. Baskı, 131 Sayfa

ISBN 978-605-05-0467-5

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

GİRİŞ13

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SİGORTA VE
TAHKİM KAVRAMLARI

§ 1.SİGORTA KAVRAMI15

§ 2.SİGORTANIN FAYDALARI VE ZARARLARI18

A)Bireysel Faydalar18

B)Toplumsal Faydalar19

C)Zararları20

§ 3.TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKU22

A)Tarihi Gelişimi22

B)Genel Olarak24

§ 4.SİGORTA SÖZLEŞMESİ26

A)Tanımı ve Şekli26

B)Tarafları27

a)Sigortacı27

b)Sigorta Ettiren27

c)Aracılar28

aa)Genel Olarak28
bb)Acenteler29
cc)Brokerlar33

C)Sözleşmenin Unsurları34

D)Sigorta Poliçesi35

§ 5.TAHKİM KAVRAMI38

A)Genel Olarak38

B)İhtiyari ve Zorunlu Tahkim40

a)İhtiyari Tahkim40

b)Zorunlu (Mecburi) Tahkim41

C)Tahkimin Taraflara Sağlayacağı Yararlar41

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SİSTEMLERİNDE
SİGORTA TAHKİMİ

§ 6.ALMAN SİGORTA OMBUDSMAN SİSTEMİ45

§ 7.İNGİLİZ SİGORTA OMBUDSMAN SİSTEMİ49

§ 8.İSVEÇ ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
 ÇÖZÜM SİSTEMİ53

§ 9.FİN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
 ÇÖZÜM SİSTEMİ57

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKU’NDA
SİGORTA TAHKİM TEŞKİLATI

§ 10.TÜRK HUKUKU’NDA SİGORTA
 UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA
 ÇÖZÜMÜ61

§ 11.SİGORTA TAHKİMİNİN HAKEM BİLİRKİŞİ
 KURUMUNDAN AYRILMASI65

§ 12.SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU67

A)Komisyon Teşkilatı67

B)Komisyonun Sekretaryası68

I) Müdür ve Yardımcıları68

II)Raportörler69

C)Sigorta ve İtiraz Hakemleri72

D)Komisyona Yapılan Başvurular Hakkında
Genel Değerlendirme73


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTA TAHKİM YARGILAMASI

§ 13.YARGILAMANIN KAPSAMI75

A)Kişi İtibariyle Kapsam75

B)Zaman İtibariyle Kapsam77

§ 14.YARGILAMANIN TARAFLARI79

A)Başvurucu79

B)Başvurulan Davalı80

§ 15.TAHKİM BAŞVURUSU VE YARGILAMA USULÜ81

A)Başvurunun Yapılması81

B)Tahkim Davasının Açılması82

C)Dosyanın Raportöre Sevki ve Ön inceleme Yapılması84

D)Hakemin Seçimi, Reddi ve Çekinmesi85

E)Davalı tarafın İddiaları ve Savunma Hakkı88

F)Tahkimde Süre ve Yargılamanın İşleyişi94

§ 16.DELİLLERİN İBRAZI VE İNCELENMESİ97

§ 17.TAHKİMDE DAVANIN İHBARI VE
 DAVAYA MÜDAHALE101

§ 18.TAHKİM YARGILAMASINI SONA ERDİREN
 TARAF İŞLEMLERİ103

A)Feragat104

B)Kabul105

C)Sulh106

§ 19.TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA
 TEDBİRLERİ109

§ 20.HAKEM KARARI111

§ 21.HAKEM KARARININ TAVZİHİ,
 DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI115

§ 22.KANUN YOLLARI117

A)İtiraz117

B)İstinaf119

C)Temyiz121

§ 23.YARGILAMANIN İADESİ123

§ 24.HAKEM KARARININ İCRASI125

SONUÇ127

KAYNAKÇA129


Lisans öğrenciliğimden beri derslerini severek, ilgi ile takip ettiğim tez danışmanım Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek’e tezime yapmış olduğu katkılardan ve kıymetli zamanını ayırmasından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmamı inceleyerek tezimi geliştirmeme yardımcı olan değerli jüri heyeti üyeleri Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Cemil Ünal’a ve Sayın Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Göksu’ya da minnetlerimi takdim ederim.

Avukatlık stajım boyunca bana emeği geçen, yol gösteren, sigortacılıkta tahkimin uygulama boyutunu öğrendiğim değerli üstadım Sayın Avukat Cengiz İşler’e de teşekkürü borç bilirim.

Hukuk fakültesi öğrenciliği yıllarından bugüne kadar birlikte sırt sırta mücadele ettiğim, başarılarını ve azmini daima örnek aldığım, tezimi yazmamda oldukça katkısını gördüğüm saygıdeğer ortağım ve ağabeyim Ferhan Yıldızlı’ya da teşekkür ederim.

Hayatımın her evresinde, maddi ve manevi anlamda desteğini esirgemeyerek bana güç ve güven veren, kıymetli ve emektar annem Semra Dekak’a, babam Uğur Dekak’a ve kardeşim Batuhan Dekak’a da sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Sevgili ortaklarım Gülşah Algın ve Murat Gülgün’e de gerek iş hayatımda gerekse akademik hayatta yanımda oldukları, desteklerini esirgemedikleri için teşekkürü borç bilirim.

İlmin ve irfanın kıymetini bilen, çocukluğumdan bugüne kadar bana okuma aşkını aşılayan sevgili dedem Mehmet Ali Dekak’a ve rahmetli dedem Nevzat Çimen’e de saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım.

Avukat Mehmet Tuğberk DEKAK

Ankara-2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar