Şirketler Hukuku - Cilt I

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Abuzer KENDİGELEN - İsmail KIRCA
ISBN: 9786257528559
Stok Durumu: Tükendi
90,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abuzer KENDİGELEN, İsmail KIRCA
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 374

Şirketler hukukunun hacim itibariyle oldukça geniş olması, şüphesiz uzun soluklu bir programı ve gayreti gerektirmektedir. Bu amaca yönelik çalışmanın ilk ürününü, şirketler hukukuna giriş, adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri ile şahıs şirketlerini içeren eserin birinci cildini tamamlamış ve okuyucuyla paylaşılmaya hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Eserin kaleme alınmasında, birkaç istisna dışında, yararlanılan kaynakçanın ve yollama yapılan kararların güncel olmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda mevzuat ve yollama yapılan eserler bakımından 15 Ağustos 2021 tarihi esas alınmıştır. Yargıtay tarafından verilen ve ulaşılabilen bütün kararlar (2020 yılı sonu itibariyle) taranmış, bunlardan emsal nitelikte olanların küçük bir kısmı kitaba özet olarak işlenmiş, ancak sayfa sayısı dikkate alınarak emsal veya örnek niteliğindeki diğer kararlardan güncelliği gözetilerek seçilen bir kısmına ise yalnızca yollama yapılması tercih edilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İçindekiler


   Birinci Bölüm
   Şirketler Hukukuna Giriş
   1.Şirketler Hukukunda Tür Kavramı, Sınırlı Sayı ilkesi ve Tipoloji Sorunu
   1.1.Tür Kavramı
   1.2.Sınırlı Sayı İlkesi
   1.3.Tipoloji Sorunu
   2.İlgili Mevzuat
   3.Terminoloji
   4.Şirketin Tanımı ve Unsurları
   4.1.Tanımı
   4.2.Unsurları
   5.Şirketlerin Sınıflandırılması
   5.1.Tüzel Kişiliği Olan ve Olmayan Şirketler
   5.2.Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri
   5.3.Ortakların Şirket Borçlarından Sorumlu Olduğu ve Olmadığı Şirketler
   5.4.Basit Sermayeli, Belirli Sermayeli ve Değişir Sermayeli Şirketler
   6.Zamanaşımı


    İkinci Bölüm
    Adi Şirket
    1.Genel Olarak
    2.Tanımı, Gizli Şirket Kavramı, Sonuca Katılmalı Sözleşmelerle Karşılaştırma ve Görünüm Biçimleri
    2.1.Tanımı
    2.2.Atipik Bir Yapı Olarak Gizli Şirket
    2.3.Sonuca Katılmalı Sözleşmelerle Karşılaştırma
    2.4.Görünüm Biçimleri ve Uygulamadan Örnekler
    3.Tüzel Kişiliğin Bulunmamasının Sonuçları
    3.1.Genel Olarak
    3.2.Ortaklar Arasında Elbirliği Mülkiyeti İlişkisinin Varlığı
    3.3.Borçlardan Ortakların Birinci Derecede, Müteselsil ve Sınırsız Sorumlu Olmaları
    3.4.Dava ve Taraf Ehliyetinin Bulunmaması
    3.5.Diğerleri
    4.Kuruluşu
    5.İşleyişi
    5.1.Ortaklar Kurulu
    5.2.Şirketin Yönetimi
    5.3.Şirketin Temsili
    6.Ortakların Hakları ve Borçları
    6.1.Katılım Payı Koyma Borcu
    6.2.Kazanç ve Zarara Katılma
    6.3.Bağlılık (Sadakat) Borcu
    6.4.Şirket İşlerinde Gösterilmesi Gereken Özenin Ölçüsü ve Şirkete Verilen Zararı Giderme Yükümlülüğü
    6.5.Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret Talepleri
    6.6.Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
    7.Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler
    7.1.Genel Olarak
    7.2.Yeni Ortak Alınması ve Alt Katılım
    7.3.Çıkma ve Çıkarılma
    8.Sona Erme ve Tasfiye
    8.1.Sona Erme
    8.2.Tasfiye
    8.3.Şirketin Sona Ermesinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğa Etkisi


     Üçüncü Bölüm
     Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
     1.Genel Olarak
     2.Türleri
     3.Tüzel Kişilik ve Hak Ehliyeti
     3.1.Tüzel Kişilik
     3.2.Hak Ehliyeti
     4.Uygulanacak Kanun Hükümleri
     5.Sermaye Koyma Borcu
     5.1.Konusu
     5.2.Ayni Sermayenin Şirkete Getirilmesini Sağlamaya Yönelik Önlemler
     5.3.Ayni Sermayenin Şirkete Devri
     5.4.Sermaye Koyma Borcunun İfasında Özellik Gösteren Durumlar
     5.5.Hizmet Karşılığı Kardan Pay Verilmesi
     5.6.Faiz ve Ücret Alma Hakkı
     6.Ortakların Kişisel Alacaklıları
     7.Bakanlığın Düzenleme ve Denetleme Yetkisi
     7.1.Genel Olarak
     7.2.Bakanlığın Fesih Davası Açma Yetkisi
     8.Basit Yargılama Usulü
     9.Ölçeklerine Göre Ticaret Şirketleri
     10.Zamanaşımı


      Dördüncü Bölüm
      Şahıs Şirketleri


       Birinci Ayrım
       Genel Olarak
       1.Kavram
       2.Tarihçe ve Uygulama
       3.Kanuni Düzenleme ve Uygulanacak Hükümler
       4.Belli Başlı Özellikleri


        İkinci Ayrım
        Kollektif Şirket
        1.Genel Olarak
        2.Tanım, Unsurlar ve Kuruluş
        2.1.Tanım
        2.2.Unsurlar
        2.3.Kuruluş
        3.Ortaklar Arasındaki İlişkiler (İç İlişki)
        3.1.Sözleşme Serbestisi
        3.2.Kişisel Nitelikteki Haklar ve Borçlar
        3.3.Mali Nitelikte Haklar ve Borçlar
        4.Üçüncü Kişilerle İlişkiler (Dış İlişki)
        4.1.Genel Olarak
        4.2.Şirketin Temsili
        4.3.Şirketin ve Ortakların Sorumluluğu
        5.Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler
        5.1.Genel Olarak
        5.2.Şirkete Yeni Ortak Girmesi
        5.3.Ortağın Şirketten Ayrılması
        6.Sona Erme
        6.1.Genel Olarak
        6.2.Sona Erme Sebepleri
        6.3.Sona Ermenin Sonuçları
        7.Tasfiye
        7.1.Genel Olarak
        7.2.Tasfiye Memurları
        7.3.Tasfiye İşleri


         Üçüncü Ayrım
         Komandit Şirket
         1.Genel Olarak
         2.Tanımı
         3.Kollektif Şirketten Farklı Olan Başlıca Yönleri
         4.Komanditer Ortağın Sorumluluğu
         4.1.İlke: Sınırlı Sorumluluk
         4.2.İstisnaları


          Kavram İndeksi
          Madde İndeksi

          Yorum Yap

          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
          İlgili Yayınlar