Aile Mahkemesi Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050507492
Stok Durumu: Stokta var
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1367
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Aile Mahkemesi Davaları ( Açıklama - Dilekçe Örnekleri )

Adliyelerin önemli iş yükünü oluşturan aile mahkemesi davalarını kapsayan ve formatında sadece bilimsel açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran kitabımın üçüncü baskısı (2019) tükendiği halde yayın önceliği verdiğim Milletlerarası Aile Hukuku ve Kadın Hukuku gibi ilk kez yayınlama mutluluğu bulduğum kitaplarım ile yayın önceliği verdiğim diğer eserlerim sebebiyle üzülerek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik bu kitabımın 4. bas-kısını hazırlayabilmem bugünü buldu.

Ne var ki bu baskının gecikmesi başka yönlerden faydalı da oldu. Bu sürede oluşan çok önemli yeni içtihatlar kitabın bünyesine dahil edildi. Kitabın formatının elverdiği oranda bilimsel açıklama daha geniş olarak kitap alınarak uygulayıcılara daha faydalı hale getirildi.

Elinizdeki kitabın konusu olan aile mahkemesi davalarının içtihatla-rında kurucu Daire ve bu davaların en çok sayıda incelendiği yer olma-sı sebebiyle  aile hukukunun amiral gemisi olan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yılı (evet, otuz iki yılı!) aşkın süredir aralıksız görev yapıyorum. Yargıtay’da Aile Mahkemelerini ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat yazdım. Binlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğum vardır. İÇİNDEKİLER  
ÖNSÖZ YERİNE 5
İÇİNDEKİLER 9
KAYNAKÇA 35
KISALTMALAR 37
GİRİŞ 39
& 1. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 120) 43
I. AÇIKLAMA 43
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 52
III. İÇTİHATLAR 54
& 2. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 121) 59
I. AÇIKLAMA 59
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 67
III. İÇTİHATLAR 69
& 3. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 122) 75
I. AÇIKLAMA 75
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 89
III. İÇTİHATLAR 90
& 4. EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALARI 95
I. AÇIKLAMA 95
A- Evliliğin Tespiti Davası 95
B- Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 95
C- Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 95
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 97
III. İÇTİHATLAR 98
& 5. OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASI (TMK m. 124 f. II) 103
I. AÇIKLAMA 103
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 105
III. İÇTİHATLAR 106

& 6. OLAĞAN EVLENMEYE İZİN DAVASI (TMK m. 128) 108
I. AÇIKLAMA 108
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 109
III. İÇTİHATLAR 110
& 7. BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI 
(TMK m. 132 f. III) 112
I. AÇIKLAMA 112
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 114
III. İÇTİHATLAR 116
& 8. EVLENDİRME MEMURUNUN RET KARARINA İTİRAZ 
(TMK m. 138) 117
I. AÇIKLAMA 117
A- Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz 
(TMK m. 138 f. II) 118
B- Diğer Sebeplerde Ret Kararına İtiraz (TMK m. 138 f. I) 118
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 118
III. İÇTİHATLAR 120
& 9.    EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVALARI 
(TMK. m. 145-147) 121
I. AÇIKLAMA 121
A- Evlenme Sırasında Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 130, 145 b. 1) 122
B- Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 125, 145 b. 2) 123
C- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 133, 145 b. 3) 123
D- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık Sebebiyle 
Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 129, 145 b. 4) 123
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 124
III. İÇTİHATLAR 125
& 10.   EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI DAVALARI (TMK. m. 148-160) 141
I. AÇIKLAMA 141
A- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 148) 143
B- İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 143
1- Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149) 143
a. Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 
(TMK m. 149 f. I) 143
b. Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 
(TMK m. 149 f. I) 144
c. Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. II) 144
2- Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150) 144
a. Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 1) 144
b. Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 2) 144
3- Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 151) 144
C- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 153 f. I) 144
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 145
III. İÇTİHATLAR 146
& 11. ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 161) 151
I. AÇIKLAMA 153
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 156
III. İÇTİHATLAR 158
& 12.    HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 162)  167
I. AÇIKLAMA 168
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 169
III. İÇTİHATLAR 171
& 13.    PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 162) 174
I. AÇIKLAMA 175
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 176
III. İÇTİHATLAR 178
& 14.    ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 162) 181
I. AÇIKLAMA 182
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 182
III. İÇTİHATLAR 184
& 15.   SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 163) 187
I. AÇIKLAMA 188
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 188
III. İÇTİHATLAR 191
& 16.    HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163) 195
I. AÇIKLAMA 196
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 196
III. İÇTİHATLAR 198
& 17.   TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 164) 202
I. AÇIKLAMA 203
A- Terk İhtarı İstemi 203
B- Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 203
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 204
III. İÇTİHATLAR 206
& 18.  AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 165) 216
I. AÇIKLAMA 217
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 217
III. İÇTİHATLAR 219
& 19.    EVLİLİK BİRLİĞİNİN DUYGUSAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. I) 224
I. AÇIKLAMA 224
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 224
III. İÇTİHATLAR 226
& 20.    EVLİLİK BİRLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. I) 254
I. AÇIKLAMA 254
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 254
III. İÇTİHATLAR 256
& 21.   EVLİLİK BİRLİĞİNİN CİNSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. I) 266
I. AÇIKLAMA 266
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 266
III. İÇTİHATLAR 268
& 22.    EVLİLİK BİRLİĞİNİN FİZİKSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. I) 285
I. AÇIKLAMA 285
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 285
III. İÇTİHATLAR 287
& 23.   EVLİLİK BİRLİĞİNİN SOSYAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. I) 296
I. AÇIKLAMA 296
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 296
III. İÇTİHATLAR 298
& 24.   EVLİLİK BİRLİĞİNİN GÖRSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. I) 306
I. AÇIKLAMA 306
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 306
III. İÇTİHATLAR 308
& 25.   EVLİLİK BİRLİĞİNİN KARMA ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. I) 314
I. AÇIKLAMA 314
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 314
III. İÇTİHATLAR 316
& 26.   ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. III) 320
I. AÇIKLAMA 320
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 322
III. İÇTİHATLAR 324
& 27.    EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI 
(TMK. m. 166 f. IV) 336
I. AÇIKLAMA 337
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 337
III. İÇTİHATLAR 339
& 28. BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER (TMK. m. 169) 347
I. AÇIKLAMA 347
II. İÇTİHATLAR 347
& 29. AYRILIK DAVASI (TMK m. 171) VE AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI (TMK m. 172) 361
I. AÇIKLAMA 361
A- Ayrılık Davası (TMK m. 171) 361
B- Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası (TMK m. 172) 362
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 364
III. İÇTİHATLAR 366
& 30. KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR 
(TMK. m. 173) 372
I. AÇIKLAMA 372
A- Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası 
(TMK. m. 173 f. II) 372
B- Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası 
(TMK. m. 173 f. III) 373
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 374
III. İÇTİHATLAR 375
& 31. BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI 
(TMK m. 174 f. I) 381
I. AÇIKLAMA 381
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 382
III. İÇTİHATLAR 383
& 32. BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 
(TMK m. 174 f. II) 404
I. AÇIKLAMA 404
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 405
III. İÇTİHATLAR 406
& 33. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI (TMK m. 175) 428
I. AÇIKLAMA 428
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 429
III. İÇTİHATLAR 432
& 34. YOKSULLUK NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVASI 
(TMK m. 176) 449
I. AÇIKLAMA 449
A- Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 449
1- Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 449
2- Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 449
B- Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 449
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 450
III. İÇTİHATLAR 452
& 35. KİŞİSEL İLİŞKİ DAVASI (TMK m. 182 f. II, 183, 323, 324) 455
I. AÇIKLAMA 455
A- Kişisel İlişki Kurulması Davası 456
B- Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 457
1- Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 457
2- Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 457
C- Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası (TMK m. 324, f. II) 457
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 458
III. İÇTİHATLAR 459
& 36. İŞTİRAK NAFAKASI DAVALARI 472
I. AÇIKLAMA 472
A- İştirak Nafakası Verilmesi Davası 473
B- İştirak Nafakasında Durumun Değiştirilmesi Davaları 474
1- İştirak Nafakasının Yeniden Belirlenmesi Davaları
(TMK m. 331) 474
a. İştirak Nafakasının Artırılması Davası 475
b. İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 475
2- İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası (TMK m. 331) 475
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 475
III. İÇTİHATLAR 478
& 37. VELAYET DAVASI (TMK m. 336 f. III) 489
I. AÇIKLAMA 489
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 490
III. İÇTİHATLAR 493
& 38. BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI VE 
TENFİZİ DAVASI 503  
I. AÇIKLAMA 503
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 504
III. İÇTİHATLAR 505
& 39. ORTAK KONUTUN BELİRLENMESİ DAVASI (TMK m. 186 f. I) 516
I. AÇIKLAMA 516
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 518
III. İÇTİHATLAR 520
& 40. BİRLİĞİ YÖNETME HAKKINA İLİŞKİN DAVA 
(TMK m. 186 f. II) 521
I. AÇIKLAMA 521
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 522
III. İÇTİHATLAR 523
& 41. KADININ BEKÂRLIK SOYADINI KULLANMA DAVASI 
(TMK m. 187) 524
I. AÇIKLAMA 524
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 525
III. İÇTİHATLAR 526
& 42. BİRLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KILINMA DAVASI  
(TMK m. 188 f. II b. 1) 532
I. AÇIKLAMA 532
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 534
III. İÇTİHATLAR 536
& 43. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI (TMK m. 190) 537
I. AÇIKLAMA 537
A- KOŞULLARI (TMK m. 190 f. I) 537
1- Temsil Yetkisi Aşılmış Olmalıdır 538
2- Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Yetersiz Kalınmalıdır 538
3- Diğer Eşin İstemi Bulunmalıdır 538
B- DUYURULMASI 539
1- Kişisel Duyuruyla Bildirim  (TMK m. 190 f. I) 539
2- Hâkim Kararıyla İlân Edilme (TMK m. 190 f. II) 539
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 539
III. İÇTİHATLAR 541
& 44. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ DAVASI 
(TMK m. 191) 542
I. AÇIKLAMA 542
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 543
III. İÇTİHATLAR 544
& 45. MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKINA İLİŞKİN DAVA 
(TMK m. 192 c.1) 545
I. AÇIKLAMA 545
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 549
III. İÇTİHATLAR 550
& 46. AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI (TMK m. 194) 552
I. AÇIKLAMA 552
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 553
III. İÇTİHATLAR 555
& 47. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA KONUSUNDA HÂKİMİNİN MÜDAHALESİ DAVASI (TMK m. 194 f. II) 559
I. AÇIKLAMA 559
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 559
III. İÇTİHATLAR 561
& 48. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA YOKLUĞUNDA AÇILACAK DAVALAR (TMK m. 194 f. I) 562
I. AÇIKLAMA 562
A- Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 563
B- Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 563
C- Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 563
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 564
III. İÇTİHATLAR 566
& 49. AİLE KONUTU ŞERHİNE İLİŞKİN DAVALAR 
(TMK m. 194 f. III) 578
I. AÇIKLAMA 578
A- Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 578
B- Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 579
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 579
III. İÇTİHATLAR 581
& 50. AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR (TMK m. 194) 593
I. AÇIKLAMA 593
A- Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 593
B- Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 593
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 593
III. İÇTİHATLAR 595
& 51. EVLİLİK BİRLİĞİNE HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME DAVALARI (TMK m. 195) 599
I. AÇIKLAMA 599
A- Genel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. II) 599
B- Özel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. III) 599
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 600
III. İÇTİHATLAR 601
& 52. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME: BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA DAVASI (TMK m. 196) 604
I. AÇIKLAMA 604
A- Katılma Payının Belirlenmesi Davası (TMK m. 196) 604
B- Katılma Payının Değiştirilmesi Davası (TMK m. 196) 604
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 605
III. İÇTİHATLAR 606
& 53. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 197) 608
I. AÇIKLAMA 608
A- Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 609
B- Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 609
C- Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I) 609
D- Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III) 610
E- Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III) 610
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 610
III. İÇTİHATLAR 613
& 54. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVALARI (TMK m. 200) 624
I. AÇIKLAMA 624
A- Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 624
B- Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 624
C- Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 624
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 625
III. İÇTİHATLAR 627
& 55. KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA DAVALARI 
(TMK m. 197 f. II) 630
I. AÇIKLAMA 630
A- Ortak Konuttan Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II) 630
B- Ev Eşyasından Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II) 630
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 631
III. İÇTİHATLAR 632
& 56. MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM DAVASI 
(TMK m. 197 f. II) 635
I. AÇIKLAMA 635
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 635
III. İÇTİHATLAR 637
& 57. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN ÖNLEM DAVALARI 
(TMK m. 197 f. IV) 638
I. AÇIKLAMA 638
A- Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası
(TMK m. 197 f. IV) 638
B- Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası 
(TMK m. 197 f. IV) 639
C- Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası (TMK m. 197 f. IV) 639
D- Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
(TMK m. 197 f. IV) 639
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 640
III. İÇTİHATLAR 641
& 58. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVALARI 
(TMK m. 198) 644
I. AÇIKLAMA 644
A- Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası (TMK m. 198) 644
B- Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası
(TMK m. 198, 200) 645
C- Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 198, 200) 645
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 645
III. İÇTİHATLAR 647
& 59. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVALARI 
(TMK m. 199) 648
I. AÇIKLAMA 648
A- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası (TMK m. 199) 648
B- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası 
(TMK m. 199, 200) 651
C- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası 
(TMK m. 199, 200) 651
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 651
III. İÇTİHATLAR 653
& 60. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖNLEM İSTEMİ 
(6284 SAYILI KANUN) 660
I. AÇIKLAMA 660
A- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi 660
B- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına İtiraz 662
C- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler 662  
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 663
III. İÇTİHATLAR 665
& 61. ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ OLAN ÜLKEYE İADESİ DAVASI (ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME VE 5717 SAYILI KANUN) 668
I. AÇIKLAMA 668
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 670
III. İÇTİHATLAR 671
& 62.   MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVALARI 680
I. AÇIKLAMA 680
A- İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 681
B- Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 681
C- Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 681
D- Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 682
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 682
III. İÇTİHATLAR 684
& 63. EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI  (TMK. m. 206) 685
I. AÇIKLAMA 685
A- Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 686
B- Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 686
C- Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 687
D- Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme 
Davası 687
E- Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 687
F- Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 687
G- Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 687
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 688
III. İÇTİHATLAR 689
& 64. EŞLERİN DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 208 f.II) 691
I. AÇIKLAMA 691
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 691
III. İÇTİHATLAR 693
& 65. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 210 f.I) 694
I. AÇIKLAMA 694
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 694
III. İÇTİHATLAR 696
& 66. ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 211 f.I) 697
I. AÇIKLAMA 697
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 697
III. İÇTİHATLAR 699
& 67. EŞYA TESPİTİ DAVASI 700
I. AÇIKLAMA 700
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 700
III. İÇTİHATLAR 702
& 68. EŞYA ALACAĞI DAVASI (TMK. m.226 f.I) 704
I. AÇIKLAMA 704
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 705
III. İÇTİHATLAR 707
& 69. ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK. m.226 f.I) 717
I. AÇIKLAMA 717
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 718
III. İÇTİHATLAR 720
& 70.    EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN 
TASFİYE DAVASI 742
I. AÇIKLAMA 742
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 743
III. İÇTİHATLAR 745
& 71. KATILMA ALACAĞINA (KA) İLİŞKİN İSTEKLER 
(TMK. m.231) 760
I. AÇIKLAMA 760
A- Katılma Alacağı Davası (TMK. m.231) 760
B- Katılma Alacağının Azaltılması İstemi (TMK. m.236 f. II) 761
C- Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi (TMK. m.236 f. II) 761
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 761
III. İÇTİHATLAR 763
& 72. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI (TMK. m. 227) 785
I. AÇIKLAMA 785
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 786
III. İÇTİHATLAR 788
& 73.    EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DAVALAR 811
I. AÇIKLAMA 811
A- Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası 
(TMK. m. 240 f.I) 811
B- Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası 
(TMK. m. 240 f.I) 811
C- Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 
(TMK. m. 240 f.III) 812
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 812
III. İÇTİHATLAR 814
& 74.    EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EV EŞYASI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI DAVASI 
(TMK. m. 240 f.II) 817
I. AÇIKLAMA 817
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 817
III. İÇTİHATLAR 819
& 75.   EKSİK KATILMA ALACAĞI (EKA) DAVASI (TMK. m. 241) 821
I. AÇIKLAMA 821
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 824
III. İÇTİHATLAR 826
& 76.   MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR 
(TMK m. 242-243) 827
I. AÇIKLAMA 827
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 828
III. İÇTİHATLAR 829
& 77.    PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 244-255) 830
I. AÇIKLAMA 830
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 831
III. İÇTİHATLAR 833
& 78.    MAL ORTAKLIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR 
(TMK m. 256-281) 835
I. AÇIKLAMA 835
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 836
III. İÇTİHATLAR 838
& 79.    KOCANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI 
(TMK m. 286 f. I) 840
I. AÇIKLAMA 840
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 841
III. İÇTİHATLAR 843
& 80.    ERGİN ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
(TMK m. 286 f. II, 289 f. II) 852
I. AÇIKLAMA 852
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 853
III. İÇTİHATLAR 854
& 81.    ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN/KAYYIMIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 286 f. II, 291 f. II) 859
I. AÇIKLAMA 859
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 859
III. İÇTİHATLAR 861
& 82.  KOCANIN ALTSOYU/ANA BABASININ AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 291 f. I) 863
I. AÇIKLAMA 863
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 866
III. İÇTİHATLAR 868
& 83.  GENETİK BABANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 291 f. I) 871
I. AÇIKLAMA 871
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 872
III. İÇTİHATLAR 874
& 84.  SOYBAĞININ REDDİ SEBEBİYLE NAFAKANIN GERİ İSTENİLMESİ DAVASI 877
I. AÇIKLAMA 877
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 877
III. İÇTİHATLAR 879
& 85.    SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI (TMK m. 294) 880
I. AÇIKLAMA 880
A- Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 880
B- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Dava 
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 880
C- Çocuk Tarafından Açılan Dava 880
D- Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Dava 
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II) 881
E- İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan Dava 881
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 881
III. İÇTİHATLAR 883
& 86.    ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI 887
I. AÇIKLAMA 887
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 889
III. İÇTİHATLAR 891
& 87.   TANIMA DAVASI (TMK m. 295-296) 894
I. AÇIKLAMA 894
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 896
III. İÇTİHATLAR 897
& 88.   TANIMA SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI 900
I. AÇIKLAMA 900
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 900
III. İÇTİHATLAR 902
& 89.   TANIMANIN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 903
I. AÇIKLAMA 903
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 903
III. İÇTİHATLAR 905
& 90. TANIYANIN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 297) 906
I. AÇIKLAMA 906
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 911
III. İÇTİHATLAR 913
& 91.    TANIYANIN GENETİK BABA OLMAMASI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 298) 915
I. AÇIKLAMA 915
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 925
III. İÇTİHATLAR 927
& 92.    ANA TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI 
(TMK m. 301 f. I) 931
I. AÇIKLAMA 931
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 933
III. İÇTİHATLAR 934
& 93.    ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI 
(TMK m. 301 f. I) 945
I. AÇIKLAMA 945
A- Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 945
B- Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 946
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 946
III. İÇTİHATLAR 948
& 94.    BABALIK SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI 
(TMK m. 304 f. I) 959
I. AÇIKLAMA 959
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 962
III. İÇTİHATLAR 964
& 95.   BABALIK SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 966
I. AÇIKLAMA 966
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 966
III. İÇTİHATLAR 967
& 96.    BABALIĞIN TESPİTİNE DAYALI TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 333) 970
I. AÇIKLAMA 970
A- Nitelik 970
1- Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 970
2- Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 971
B- İstem 970
C- İntikal 971
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 971
III. İÇTİHATLAR 973
& 97.    KÜÇÜKLERİ TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME DAVASI  
(TMK m. 305 f. I) 975
I. AÇIKLAMA 975
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 976
III. İÇTİHATLAR 978
& 98.    KÜÇÜKLERİ BİRLİKTE EVLÂT EDİNME DAVASI 
(TMK m. 306) 983
I. AÇIKLAMA 983
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 983
III. İÇTİHATLAR 985
& 99.   YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI 
(TMK m. 313) 992
I. AÇIKLAMA 992
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 1) 992
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi 
Davası (TMK m. 313 b. 2) 992
C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 3) 992
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 993
III. İÇTİHATLAR 994
& 100.   YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI 
(TMK m. 313) 998
I. AÇIKLAMA 998
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi 
Davası (TMK m. 313 b. 1) 998
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 2) 998
C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 
(TMK m. 313 b. 3) 998
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 999
III. İÇTİHATLAR 1000
& 101.   EVLÂT EDİNMEDE ANA VE BABANIN RIZANIN ARANMAMASI DAVASI (TMK m. 311-312) 1002
I. AÇIKLAMA 1002
A- Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 
(TMK m. 311) 1002
B- Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 
(TMK m. 312) 1002
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1003
III. İÇTİHATLAR 1004
& 102.   EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR 1010
I. AÇIKLAMA 1010
A- Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1010
B- Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1010
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1011
III. İÇTİHATLAR 1012
& 103.   EVLÂT EDİNMENİN AKÇALI SONUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR 1014
I. AÇIKLAMA 1014
A- Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar (TMK m. 500 f. I) 1014
B- Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar 
(TMK m. 364 f. I) 1015
C- Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar 
(TMK m. 314 f. I) 1015
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1015
III. İÇTİHATLAR 1017
& 104. EVLÂT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK. m. 314) 1018
I. AÇIKLAMA 1018
A- Adı ve Soyadı 1018
B- Ana ve Baba Adı (TMK m. 314 f. IV) 1018
C- Vatandaşlığı 1019
D- Hısımlık İlişkisi 1019
E- Evlenme Yasağı 1020
F- Velâyet Hakkı 1020
G- Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1020
H- Yerleşim Yeri 1020
I- Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü (TMK m. 322) 1021
İ- Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması
(TMK m. 314 f. V) 1021
J- Açıklama Yapılamaması (TMK m. 314 f. VI) 1021
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1021
III. İÇTİHATLAR 1023
& 105.   RIZANIN BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 317) 1025
I. AÇIKLAMA 1025
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1026
III. İÇTİHATLAR 1028
& 106.   EVLÂT EDİNENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 
DAVASI 1029
I. AÇIKLAMA 1029
A- En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1029
B- Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1029
C- Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 
(TMK m. 305 f. II) 1029
D- İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme Sebebiyle 
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 307 f. II) 1030
E- Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin veya Kısıtlıyı Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 313 f. I) 1030
F- Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1030
G- Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1030
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1031
III. İÇTİHATLAR 1032
& 107.   EVLÂT EDİNİLENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 
DAVASI 1035
I. AÇIKLAMA 1035
A- Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. II) 1035
B- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1035
C- Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1035
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1036
III. İÇTİHATLAR 1038
& 108.   ORTAK KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1039
I. AÇIKLAMA 1039
A- Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. I, 313 b. 1-2) 1039
B- Yaş Farkının Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 308 f. I) 1039
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1040
III. İÇTİHATLAR 1041
& 109.   USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLARIN BULUNMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 
(TMK m. 318 f. II) 1043
I. AÇIKLAMA 1043
A- Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması 
Davası 1043
B- Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 315 f. I) 1043
C- Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 309 f. II) 1044
D- Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1044
E- Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1044
F- Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I-II) 1044
G- Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. III) 1045
H- Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I) 1045
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1045
III. İÇTİHATLAR 1047
& 110.  ÇOCUĞUN SOYADININ VELAYET HAKKINA DAYALI DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK m. 321) 1049
I. AÇIKLAMA 1049
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1051
III. İÇTİHATLAR 1052
& 111.  ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI 
(TMK m. 323-324) 1057
I. AÇIKLAMA 1057
A- Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası (TMK m. 323) 1057
B- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1058
1- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1059
2- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1059
C- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1059
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1059
III. İÇTİHATLAR 1061
& 112.   ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI 
(TMK m. 325) 1073
I. AÇIKLAMA 1073
A- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1073
B- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1073
1- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1074
2- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1074
C- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1074
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1074
III. İÇTİHATLAR 1076
& 113. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ İÇİN ANA VE 
BABANIN ÇOCUK MALLARINI SARFETMESİNE İZİN 
VERİLMESİ DAVASI (TMK. m.327) 1083
I. AÇIKLAMA 1083
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1083
III. İÇTİHATLAR 1085
& 114. ANA VE BABA EVLİ İKEN AÇILABİLECEK VELAYET DAVALARI (TMK m. 336 f. I-II) 1088
I. AÇIKLAMA 1088
A- Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası (TMK m. 336 f. II) 1089
B- Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 
(TMK m. 336 f. II) 1089
C- Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1089
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1090
III. İÇTİHATLAR 1091
& 115.   ANA VE BABA EVLİ DEĞİL İKEN AÇILABİLECEK VELAYET DAVALARI 1097
I. AÇIKLAMA 1097
A- Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II) 1097
B- Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 
(TMK m. 337 f. II) 1097
C- Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 
(TMK m. 337 f. II) 1097
D- Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası (TMK m. 337 f. II) 1098
E- Ortak Velayet Davası 1098
1- Ortak Velâyet Normatif Olarak Türk Hukukuna Girmiştir 1098
2- Ortak Velâyet Asıl Olandır 1099
3- Ortak Velâyet Zorunluluk Değildir 1100
4- Ortak Velâyet Çocuğun Üstün Yararına Uygun Olmalıdır 1100
5- Ortak Velâyet Tercihi Hakimi Bağlamaz 1100
6- Ortak Velâyet Hakkında İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşü Alınmalıdır 1100
7- Ortak Velâyet Hakkında Gerekirse Uzman Görüşü 
Alınmalıdır 1101
8- Ortak Velâyet Kesin Hüküm Oluşturmaz 1101
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1101
III. İÇTİHATLAR 1103
& 116.   VELAYETİN TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI 1111
I. AÇIKLAMA 1111
A- Velayetin Tanınması Davası 1111
B- Velayetin Tenfizi Davası 1111
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1111
III. İÇTİHATLAR 1113
& 117.   ÇOCUĞUN BORÇ ALTINA GİREBİLMESİ İÇİN İZİN DAVASI (TMK. m. 345) 1115
I. AÇIKLAMA 1115
A- Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin 
Dava 1115
B- Ana ve Babanın Menfaatine Olarak Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1115
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1115
III. İÇTİHATLAR 1117
& 118.    ÇOCUK İÇİN BASİT KORUMA ÖNLEMİ DAVASI 
  (TMK. m. 346) 1119
I. AÇIKLAMA 1119
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1120
III. İÇTİHATLAR 1121
& 119.   ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI ALINMASINA İLİŞKİN DAVALAR 1126 
I. AÇIKLAMA 1126
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1127
III. İÇTİHATLAR 1128
& 120. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ UZATILMASINA İLİŞKİN DAVALAR 1135
I. AÇIKLAMA 1135
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1136
III. İÇTİHATLAR 1137
& 121.  ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DAVALAR 1138 
I. AÇIKLAMA 1138
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1138
& 122.   ÇOCUĞUN TESLİMİ DAVASI 1142
I. AÇIKLAMA 1142
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1142
III. İÇTİHATLAR 1144
& 123.   ÇOCUĞUN YERLEŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK. m. 347) 1146
I. AÇIKLAMA 1146
A- Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1147
B- Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1147
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1148
III. İÇTİHATLAR 1150
& 124. VELAYETİN ANA VE BABANIN DENEYİMSİZLİĞİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1) 1152
I. AÇIKLAMA 1152
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1154
III. İÇTİHATLAR 1157
& 125. VELAYETİN ANA VE BABANIN HASTALIĞI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1) 1161
I. AÇIKLAMA 1161
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1163
III. İÇTİHATLAR 1165
& 126. VELAYETİN ANA VE BABANIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI 
(TMK. m. 348 b. 1) 1170
I. AÇIKLAMA 1170
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1172
III. İÇTİHATLAR 1174
& 127. VELAYETİN ANA VE BABANIN VELÂYET GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1) 1177
I. AÇIKLAMA 1177
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1179
III. İÇTİHATLAR 1181
& 128. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA YETERLİ İLGİYİ GÖSTERMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI 
(TMK. m. 348 b. 2) 1185
I. AÇIKLAMA 1185
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1187
III. İÇTİHATLAR 1189
& 129. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AĞIR BİÇİMDE SAVSAKLAMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 2) 1193
I. AÇIKLAMA 1193
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1195
III. İÇTİHATLAR 1196
& 130.   VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK. m. 349) 1199
I. AÇIKLAMA 1199
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1201
III. İÇTİHATLAR 1204
& 131.   ÇOCUK MALLARINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 352-361) 1220
I. AÇIKLAMA 1220
A- Ana ve Babanın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi Davası (TMK m. 352 f. II) 1220
B- Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası 
(TMK m. 356 f. II) 1221
C- Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası
(TMK m. 360-363) 1221
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1222
III. İÇTİHATLAR 1223
& 132.   ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARININ GERİ VERİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 363) 1240
I. AÇIKLAMA 1240
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1240
III. İÇTİHATLAR 1242
& 133.   YARDIM NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 364-365) 1247
I. AÇIKLAMA 1247
A- Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1248
B- Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1249
1- Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1249
2- Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1249
C- Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1249
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1249
III. İÇTİHATLAR 1252
& 134.   EV DÜZENİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 367-369) 1260
I. AÇIKLAMA 1260
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1261
III. İÇTİHATLAR 1262
& 135. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI DAVASI 
(TMK m. 370-371) 1264
I. AÇIKLAMA 1264
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1270
III. İÇTİHATLAR 1271
& 136. AİLE VAKFI KURULMASINA İLİŞKİN DAVA (TMK m. 372) 1273
I. AÇIKLAMA 1273
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1276
III. İÇTİHATLAR 1278
& 137. AİLE MALLARI ORTAKLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR 
(TMK m. 373-385) 1279
I. AÇIKLAMA 1279
A- Aile Malları Ortaklığı Sözleşmesinden Doğan Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Ortaklığa Dâhil Malların Paylaşımına İlişkin Dava ve İşler (TMK. 379, 381 f. II, 382 f. I, 383) 1280
B- Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar  (TMK. m.380) 1280
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1280
& 138. AİLE YURDUNA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 386-395) 1283
I. AÇIKLAMA 1283
A- Aile Yurdu Kurulması Davası (TMK m. 386-390) 1284
B- Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası
(TMK. m.392) 1285
C- Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası 
(TMK. m. 393) 1285
D- Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası (TMK m. 394) 1285
E- Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar (TMK m. 395) 1286
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1286
ACABEY, M. Beşir:Soybağı, İzmir-2002

AKINCI, Ziya;

GÖKYAYLA Cemile DEMİR:Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKINTÜRK, Turgut:Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut:Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKYÜZ, Emine:Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ARSEBÜK, Esat:  Aile  Hukuku, Ankara 1940

BAKTIR, Selma:Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BİRSEN, Kemaleddin: Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

CİN, Halil:  İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

CİN, Halil:Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇELİKEL, Aysel : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-1995

DEVELİOĞLU, Ferit:Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan:Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

EGGER, August:Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

FEYZİOĞLU, Feyzi N.:Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖZÜBÜYÜK, Şeref : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper:Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona:  Aile Hukuku, İstanbul 1993

HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul-2010

KILIÇOĞLU, Ahmet:Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eş­ya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim:Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki:Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

MOROĞLU, Nazan: Kadının Soyadı, İstanbul-1999.

NOMER, Ergin:Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa:  Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit:  Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZDEN, Bülent:  Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge:Aile Hukuku, Ankara 2005

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal:  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.:  Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat:  Boşanma, Ankara 1997

T.C. ADALET BAKANLIĞI: Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TEKİNAY, Selahattin Sulhi:Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TÜRKÇE SÖZLÜK:Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI:Ankara 1991

ULUOCAK, Nihal:Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun-

MUMCU, Ahmet:  Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet:  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

ZEVKLİLER, Aydın:  Medeni Hukuk, Ankara 1997

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe :Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YILMAZ, Ejder:Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

KAVRAM DİZİNİ

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

Evlenmenin İptali   144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 771

Alacaklının Dönüştürme Davası 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı

Evlât Edinme 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı 110

Ayrılık Davası 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası   575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası   575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası 741

Çocuğun Teslimi Davası 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 256

Eksik Katılma Alacağı Davası 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 765

Eşlerin Dönüştürme Davası 760

Eşya Alacağı Davası 778

Eşya Tespiti Davası 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

İptali   144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle

İptali Davası 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 110

Evliliğin Tespiti Davası 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme   1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

İştirak Nafakası Davası 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 334

Katılma Alacağı Davası 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası   690

Kişisel İlişki Davası 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin

Kaldırılması 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması

Davası 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi   1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi 734

T

Tanıma Davası 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler   736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Terk İhtarı İstemi 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1328

V

Velayet Davası 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası 1341

Velayetin Tanınması Davası 1359

Velayetin Tenfizi Davası 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Yardım Nafakası Davaları 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle 

Evlenmenin İptali Davası 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Yoksulluk Nafakası Davası 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması

Davası 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi

Davası 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası 152

Ziynet Alacağı Davası 794

KAVRAM DİZİNİ

 

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası........................ 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar........................................... 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
Evlenmenin İptali  ....................................................................... 144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar................ 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası........ 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası.............................................. 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar................................................... 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası.......................................... 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası............................................ 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası..................... 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası................ 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası ................. 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası......... 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası..................................... 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar.................................................. 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası.............................................. 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası ............................ 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması .......................... 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar............................................ 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar....... 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava............................................... 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası ......................................................... 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası ................................................ 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar........................................................... 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar................................. 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası................. 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü..... 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası . 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası.......................................... 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası......................... 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası........ 771

Alacaklının Dönüştürme Davası......................................................... 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası............................................ 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı
Evlât Edinme ............................................................................. 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası......... 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası............ 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası........... 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası ..................... 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası............................................ 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları............ 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları..................... 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları............................................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası.............................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası......................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası........................ 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası.................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası...................... 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası . 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası................................................................ 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası...... 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı ..... 110

Ayrılık Davası ................................................................................... 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler.................................................... 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası.......................... 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası .......................................... 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası......................... 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları.................................................... 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları............................. 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası............................. 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi................................ 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi................................................. 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası.............................................. 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları................................ 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................................. 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .................................... 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .................................... 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası............................................... 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................................ 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası.................. 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ................ 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası...................................... 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası ..... 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası............... 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası............................................ 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası................. 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası................... 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler................................................ 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası  ......................................... 575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası  .............................................. 575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası......... 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası........................ 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi............................................... 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası........................... 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi................................................ 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası........................... 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası................. 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası.......... 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası......................... 741

Çocuğun Teslimi Davası.................................................................. 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası....................................................... 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası......................................... 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar.................... 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar.......... 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar............. 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar....................................................... 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları.......... 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası........................................ 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası............................................ 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi......................................... 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası......................................................... 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası........................................ 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz .......... 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası........................ 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.... 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası......................... 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası........ 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.. 256

Eksik Katılma Alacağı Davası.......................................................... 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi ........................................ 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası............................... 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası............................... 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları.................................. 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası................ 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası .............. 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası .................. 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası ......... 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası........ 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası.................... 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme.............................. 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası............... 765

Eşlerin Dönüştürme Davası................................................................ 760

Eşya Alacağı Davası........................................................................... 778

Eşya Tespiti Davası............................................................................ 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar............................................................ 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası.................... 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası..................................................... 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması ................... 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi.......... 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi ............................................ 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi................................. 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi .......................................... 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi............................... 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi ... 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi .... 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı.......................................................... 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı ................................................... 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası..... 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı...................................................... 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi...................................................... 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık............................................................ 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı........................................................ 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri......................................................... 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması ......................... 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi ... 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar.............................. 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar.................... 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar............................................. 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası........ 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar..................................... 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası................................. 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz....................................... 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
İptali  ........................................................................................... 144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası........................ 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası............................ 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası.......................... 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası ................................. 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları................................................. 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları.................................................... 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası...................... 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
İptali Davası................................................................................. 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası.............................................. 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası..................................................... 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası.......................................................... 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ........................ 110

Evliliğin Tespiti Davası........................................................................ 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme............................................ 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları.................... 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme.............................................. 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları.................. 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................... 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası ...................... 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası ..................... 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası................................. 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................. 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi .................................... 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası............................................................ 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası....................................... 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası...... 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası....................................... 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı............................ 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası............................ 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması .......................... 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası........... 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası..... 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası............................................ 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma.................................... 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası....................................................... 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ................................ 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası............................ 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası.......... 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme  ......................... 1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 616

İştirak Nafakası Davası...................................................................... 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası...................................................... 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları........................................ 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası............................................. 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem................ 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi......................................... 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 334

Katılma Alacağı Davası ..................................................................... 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler....................................................... 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi ............................................... 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi.............................................. 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası................................................. 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ............................................... 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası...................................... 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası.......................... 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası  .................. 690

Kişisel İlişki Davası............................................................................ 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası.......................................................... 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası.................................................... 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları.............................................. 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası................................................ 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................................................... 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası......................................... 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası..................... 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası................. 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası ........................ 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar................................... 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası ....................... 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası ................................. 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması............. 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması.................. 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası.... 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası........................................... 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası..................................... 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................................... 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar............................................. 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası......... 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları........................................... 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası.............. 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası...... 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası............... 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası..... 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası........................................ 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası............. 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava.................................................. 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz................................. 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası.............. 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası .................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası.................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası................................................ 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası...................... 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası..................................................... 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası.......................................................... 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.............................. 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası. 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası.... 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası .................................................. 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası................................................... 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması................................................................................ 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi......................................... 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası...................... 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası............... 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................. 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.................................. 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası..... 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası.......... 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası...... 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma.......................................................... 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi  .. 1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz ................. 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi..................... 734

T

Tanıma Davası................................................................................. 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası....................................... 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası........... 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası............................................ 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası........... 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası............................................ 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası................. 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası................... 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler  ....... 736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları........................................... 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası............................................ 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .............................................. 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .............................................. 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası.......................................................... 608

Terk İhtarı İstemi................................................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi......................................................... 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası...... 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme.. 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi................................ 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları.......................................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası........................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası..................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası..................... 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası................. 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................... 1328

V

Velayet Davası................................................................................... 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası. 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası.......................... 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası... 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası........................................................ 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası....................................... 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası. 1341

Velayetin Tanınması Davası............................................................. 1359

Velayetin Tenfizi Davası.................................................................. 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Yardım Nafakası Davaları................................................................ 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası.................................................. 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................... 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası......................................... 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası............................................................. 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi ....................................................... 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası...................................... 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası................................ 1254

Yoksulluk Nafakası Davası................................................................ 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası......................................... 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................. 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası....................................... 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi
Davası ....................................................................................... 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 152

Ziynet Alacağı Davası........................................................................ 794

Adliyelerin önemli iş yükünü oluşturan aile mahkemesi davalarını kapsayan ve formatında sadece bilimsel açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran kitabımın üçüncü baskısı (2019) tükendiği halde yayın önceliği verdiğim Milletlerarası Aile Hukuku ve Kadın Hukuku gibi ilk kez yayınlama mutluluğu bulduğum kitaplarım ile yayın önceliği verdiğim diğer eserlerim sebebiyle üzülerek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik bu kitabımın 4. baskısını hazırlayabilmem bugünü buldu.

Ne var ki bu baskının gecikmesi başka yönlerden faydalı da oldu. Bu sürede oluşan çok önemli yeni içtihatlar kitabın bünyesine dahil edildi. Kitabın formatının elverdiği oranda bilimsel açıklama daha geniş olarak kitap alınarak uygulayıcılara daha faydalı hale getirildi.

Elinizdeki kitabın konusu olan aile mahkemesi davalarının içtihatlarında kurucu Daire ve bu davaların en çok sayıda incelendiği yer olması sebebiyle  aile hukukunun amiral gemisi olan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yılı (evet, otuz iki yılı!) aşkın süredir aralıksız görev yapıyorum. Yargıtay’da Aile Mahkemelerini ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat yazdım. Binlerce kararda ahlaki, vicdani ve hukuki sorumluluğum vardır.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg  İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER), Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceride-i Kantar Öğrenci Topluluğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

                                                                                                                    

         28 ARALIK 2020                       Ömer Uğur GENÇCAN

       Çankaya-ANKARA         YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar