Aile Mahkemesi Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 978-605-05-0396-8
Stok Durumu: Stokta var
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Niteliği Güncellenmiş
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME202
6100 Sayılı HMK ve Son İçtihatlara Göre
Aile Mahkemesi Davaları
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
Ömer Uğur GENÇCAN
2019/03 3. Baskı, 1822 Sayfa Ciltli
ISBN 978-605-05-0396-8

8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiştir.

Bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bulunan aile mahkemeleri, aile hukukundan doğan dava ve işleri, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün korunması ilkesi gözetilerek, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanılarak, eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların sulh yoluyla çözümünü sağlamaya çalışmaktadır.

Yargılama görevinin yanında toplumun temel taşı olan ailenin korunmasına yönelik koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler alma gibi önemeli işlevleri de yerine getirecek olan aile mahkemeleri bu bağlamda kurulmuş bulunmaktadır.

Bu çalışma Aile Mahkemeleri Davalarını kapsayan ve bünyesinde sadece açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran bir başvuru kitabıdır.

Kitabın Konu Başlıkları

 • Nişanlanmaya İlişkin Davalar
 • Evliliğin Varlığına İlişkin Davalar
 • Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası
 • Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz
 • Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları
 • Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları
 • Zina Sebebiyle Boşanma Davası
 • Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası
 • Terk Sebebiyle Boşanma Davası
 • Kişisel İlişki Davası
 • Velayet Davası
 • Meslek veya İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava
 • Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası
 • Ana Baba ile Kişisel İlişki Davası
 • Çocuğun Teslimi Davası Çocuk Mallarına İlişkin Davalar

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ YERİNE5

İÇİNDEKİLER9

KAYNAKÇA37

KISALTMALAR41

GİRİŞ43

& 1.NİŞANLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 118-123)47

I. AÇIKLAMA48

A-Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davaları48

1-Maddi Tazminat Davası (TMK m. 120)48
2-Manevi Tazminat Davası (TMK m. 121)49
3-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası50
4-Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası50

B- Hediyelerin Geri Verilmesi Davası (TMK m. 122)50

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ51

III. İÇTİHATLAR52

& 2. EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR101

I. AÇIKLAMA101

A-Evliliğin Tespiti Davası101

B-Evlilik Tarihinin Tespiti Davası101

C-Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası101

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ102

III. İÇTİHATLAR103

& 3.OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASI
(TMK m. 124 f. II)110

I.AÇIKLAMA110

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ111

III.İÇTİHATLAR112

& 4.OLAĞAN EVLENMEYE İZİN DAVASI (TMK m. 128)113

I. AÇIKLAMA113

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ115

III. İÇTİHATLAR116

& 5. BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI
(TMK m. 132 f. III)117

I. AÇIKLAMA117

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ117

III. İÇTİHATLAR119

& 6. EVLENDİRME MEMURUNUN RET KARARINA İTİRAZ (TMK m. 138)120

I. AÇIKLAMA120

A-Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz
(TMK m. 138 f. II)120

B-Diğer Sebeplerde Ret Kararına İtiraz (TMK m. 138 f. I)121

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ121

III. İÇTİHATLAR122

& 7.   EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVALARI
(TMK. m. 145-147)123

I. AÇIKLAMA123

A- Evlenme Sırasında Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 130, 145 b. 1)124

B- Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası
(TMK m. 125, 145 b. 2)124

C- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası  (TMK m. 133, 145 b. 3)125

D- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası (TMK m. 129, 145 b. 4)125

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ125

III. İÇTİHATLAR127

& 8.EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI DAVALARI
(TMK. m. 148-160)156

I. AÇIKLAMA156

A- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 148)157

B- İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 148)157

1- Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 149)158
a. Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. I)158
b. Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. I)158
c. Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. II)158
2-Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 150)158
a. Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 1)158
b. Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 150 b. 2)158
3-Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası
(TMK m. 151)159

C- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 153 f. I)159

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ159

III. İÇTİHATLAR160

& 9.ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 161)166

I. AÇIKLAMA168

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ169

III. İÇTİHATLAR171

& 10.HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 162)181 

I. AÇIKLAMA182

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ182

III. İÇTİHATLAR184

& 11.PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 162)189

I. AÇIKLAMA190

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ190

III. İÇTİHATLAR192

& 12.ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 162)197

I. AÇIKLAMA198

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ198

III. İÇTİHATLAR200

& 13.SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 163)205

I. AÇIKLAMA206

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ206

III. İÇTİHATLAR208

& 14.HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163)213

I. AÇIKLAMA214

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ214

III. İÇTİHATLAR216

& 15.TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 164)220

I. AÇIKLAMA221

A-Terk İhtarı İstemi221

B-Terk Sebebiyle Boşanma İstemi221

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ222

III. İÇTİHATLAR224

& 16.AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 165)236

I. AÇIKLAMA237

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ237

III. İÇTİHATLAR239

& 17.EVLİLİK BİRLİĞİNİN DUYGUSAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)246

I. AÇIKLAMA246

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ246

III. İÇTİHATLAR248

& 18.EVLİLİK BİRLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)294

I. AÇIKLAMA294

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ294

III. İÇTİHATLAR296

& 19.EVLİLİK BİRLİĞİNİN CİNSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)311

I. AÇIKLAMA311

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ311

III. İÇTİHATLAR313

& 20.EVLİLİK BİRLİĞİNİN FİZİKSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)339

I. AÇIKLAMA339

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ339

III. İÇTİHATLAR341

& 21.EVLİLİK BİRLİĞİNİN SOSYAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)355

I. AÇIKLAMA355

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ355

III. İÇTİHATLAR357

& 22.EVLİLİK BİRLİĞİNİN GÖRSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)368

I. AÇIKLAMA368

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ368

III.İÇTİHATLAR370

& 23.EVLİLİK BİRLİĞİNİN KARMA ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. I)377

I. AÇIKLAMA377

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ377

III. İÇTİHATLAR379

& 24.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK. m. 166 f. III)390

I. AÇIKLAMA390

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ392

III.İÇTİHATLAR394

& 25.EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. m. 166 f. IV)414

I. AÇIKLAMA415

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ415

III. İÇTİHATLAR417

& 26. BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER (TMK. m. 169)429

I. AÇIKLAMA429

II. İÇTİHATLAR429

& 27.AYRILIK DAVASI (TMK m. 171) VE AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI (TMK m. 172)449

I. AÇIKLAMA449

A-Ayrılık Davası (TMK m. 171)449

B-Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası (TMK m. 172)449

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ450

III. İÇTİHATLAR452

& 28.KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR (TMK. m. 173)458

I. AÇIKLAMA458

A-Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
(TMK. m. 173 f. II)458

B-Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası
(TMK. m. 173 f. III)458

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ458

III. İÇTİHATLAR460

& 29.BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 174 f. I)470

I. AÇIKLAMA470

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ471

III. İÇTİHATLAR472

& 30.BOŞANMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 174 f. II)506

I. AÇIKLAMA506

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ507

III. İÇTİHATLAR508

& 31.YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI (TMK m. 175)540

I. AÇIKLAMA540

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ541

III.İÇTİHATLAR544

& 32.YOKSULLUK NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVASI
(TMK m. 176)571

I. AÇIKLAMA571

A- Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları571

1-Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası571
2-Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası571

B- Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası571

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ572

III. İÇTİHATLAR574

& 33.KİŞİSEL İLİŞKİ DAVASI (TMK m. 182 f. II, 183)580

I. AÇIKLAMA580

A- Kişisel İlişki Kurulması Davası581

B- Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları582

1-Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası582
2-Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası582

C- Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası582

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ583

III. İÇTİHATLAR584

& 34.İŞTİRAK NAFAKASI DAVASI (TMK m. 182 f. II)605

I. AÇIKLAMA605

A-İştirak Nafakası Verilmesi Davası606

B-İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları607

1-İştirak Nafakasının Arttırılması Davası607
2-İştirak Nafakasının Azaltılması Davası607

C- İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası607

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ607

III. İÇTİHATLAR610

& 35.VELAYET DAVASI (TMK m. 336 f. III)631

I. AÇIKLAMA631

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ632

III. İÇTİHATLAR635

& 36. BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI 648

I. AÇIKLAMA648

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ649

III. İÇTİHATLAR650

& 37.ORTAK KONUTUN BELİRLENMESİ DAVASI
(TMK m. 186 f. I)667

I. AÇIKLAMA667

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ668

III. İÇTİHATLAR669

& 38. BİRLİĞİ YÖNETME HAKKINA İLİŞKİN DAVA
(TMK m. 186 f. II)671

I. AÇIKLAMA671

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ671

III. İÇTİHATLAR673

& 39.KADININ KIZLIK SOYADINI KULLANMA DAVASI
(TMK m. 187)674

I. AÇIKLAMA674

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ674

III. İÇTİHATLAR675

& 40.BİRLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KILINMA DAVASI
(TMK m. 188 f. II b. 1)687

I. AÇIKLAMA687

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ687

III. İÇTİHATLAR689

& 41.BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI (TMK m. 190)690

I. AÇIKLAMA690

A-Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 190)690

B-Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası (TMK m. 190)690

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ691

III. İÇTİHATLAR692

& 42.BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ DAVASI
(TMK m. 191)693

I. AÇIKLAMA693

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ693

III. İÇTİHATLAR695

& 43.MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKINA İLİŞKİN DAVA
(TMK m. 192 c.1)696

I. AÇIKLAMA696

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ696

III. İÇTİHATLAR698

& 44.AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI
(TMK m. 194)699

I. AÇIKLAMA699

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ699

III. İÇTİHATLAR701

& 45. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA KONUSUNDA HÂKİMİNİN MÜDAHALESİ DAVASI (TMK m. 194 f. II)707

I. AÇIKLAMA707

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ707

III. İÇTİHATLAR709

& 46.AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA YOKLUĞUNDA AÇILACAK DAVALAR (TMK m. 194 f. I)710

I. AÇIKLAMA710

A-Aile Konutunun Devrinin İptali Davası710

B- Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının
İptali Davası711

C- Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin
İptali Davası711

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ711

III. İÇTİHATLAR714

& 47.AİLE KONUTU ŞERHİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 194 f. III)735

I. AÇIKLAMA735

A-Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası735

B-Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası736

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ736

III. İÇTİHATLAR738

& 48.AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR
(TMK m. 194)758

I. AÇIKLAMA758

A-Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası758

B-Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası758

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ758

III. İÇTİHATLAR760

& 49.EVLİLİK BİRLİĞİNE HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME DAVALARI (TMK m. 195)765

I. AÇIKLAMA765

A- Genel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. II)765

B-Özel Müdahale İsteme (TMK m. 195 f. III)765

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ766

III. İÇTİHATLAR767

& 50. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME: BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA DAVASI (TMK m. 196)770

I. AÇIKLAMA770

A-Katılma Payının Belirlenmesi Davası (TMK m. 196)770

B-Katılma Payının Değiştirilmesi Davası (TMK m. 196)770

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ771

III. İÇTİHATLAR772

& 51. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 197)774

I. AÇIKLAMA774

A- Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I)775

B- Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I)775

C- Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. I)775

D- Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III)776

E- Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle
Tedbir Nafakası Davası (TMK m. 197 f. III)776

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ776

III. İÇTİHATLAR779

& 52. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA DEĞİŞİKLİK DAVALARI (TMK m. 200)804

I. AÇIKLAMA804

A- Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası804

B- Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası804

C- Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası804

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ805

III. İÇTİHATLAR807

& 53.KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA DAVALARI (TMK m. 197 f. II)811

I. AÇIKLAMA811

A-Ortak Konuttan Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II)811

B-Ev Eşyasından Yararlanma Davası (TMK m. 197 f. II)

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ811

III. İÇTİHATLAR813

& 54.MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM DAVASI
(TMK m. 197 f. II)816

I. AÇIKLAMA816

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ816

III. İÇTİHATLAR818

& 55.ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN ÖNLEM DAVALARI (TMK m. 197 f. IV)819

I. AÇIKLAMA819

A- Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası (TMK m. 197 f. IV)819

B- Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası
(TMK m. 197 f. IV)820

C- Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası (TMK m. 197 f. IV)820

D- Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
(TMK m. 197 f. IV)821

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ821

III. İÇTİHATLAR822

& 56.BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVALARI
(TMK m. 198)825

I. AÇIKLAMA825

A-Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası (TMK m. 198)825

B-Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası (TMK m. 198, 200)825

C- Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 198, 200)825

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ826

III. İÇTİHATLAR827

& 57. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVALARI
(TMK m. 199)829

I. AÇIKLAMA829

A-Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası (TMK m. 199)829

B-Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası (TMK m. 199, 200)829

C- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası
(TMK m. 199, 200)829

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ830

III. İÇTİHATLAR831

& 58.AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖNLEM İSTEMİ (6284 SAYILI KANUN)839

I. AÇIKLAMA829

A- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi839

B- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına İtiraz 841

C- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Alınan Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler  841

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ842

III. İÇTİHATLAR844

& 59. ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ OLAN ÜLKEYE İADESİ DAVASI (ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN
HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME VE
5717 SAYILI KANUN)846

I. AÇIKLAMA846

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ847

III.İÇTİHATLAR849

& 60.   MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVALARI860

I. AÇIKLAMA860

A- İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin
İptali Davası860

B- Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası860

C- Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin
İptali Davası860

D- Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası861

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ861

III. İÇTİHATLAR862

& 61.EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI  (TMK. m. 206)869

I. AÇIKLAMA869

A- Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası869

B- Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle
Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

C- Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

D- Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

E- Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

F- Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

G- Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası870

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ871

III. İÇTİHATLAR872

& 62. EŞLERİN DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 208 f.II)874

I. AÇIKLAMA874

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ874

III. İÇTİHATLAR876

& 63. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. m. 210 f.I)877

I. AÇIKLAMA877

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ877

III. İÇTİHATLAR879

& 64.ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 211 f.I)880

I. AÇIKLAMA880

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ880

III. İÇTİHATLAR882

& 65. EŞYA TESPİTİ DAVASI883

I. AÇIKLAMA883

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ883

III. İÇTİHATLAR885

& 66.EŞYA ALACAĞI DAVASI (TMK. m.226 f.I)887

I. AÇIKLAMA887

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ888

III. İÇTİHATLAR889

& 67.ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK. m.226 f.I)907

I. AÇIKLAMA907

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ908

III. İÇTİHATLAR909

& 68.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYE DAVASI960

I. AÇIKLAMA960

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ961

III. İÇTİHATLAR962

& 69.KATILMA ALACAĞINA (KA) İLİŞKİN İSTEKLER
(TMK. m.231)1022

I.AÇIKLAMA1022

A-Katılma Alacağı Davası (TMK. m.231)1022

B-Katılma Alacağının Azaltılması İstemi (TMK. m.236 f. II)1023

C-Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi1023

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1023

III. İÇTİHATLAR1024

& 70.DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI
(TMK. m. 227)1123

I. AÇIKLAMA1123

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1124

III. İÇTİHATLAR1126

& 71.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DAVALAR1221

I. AÇIKLAMA1221

A- Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası
(TMK. m. 240 f.I) 1221

B- Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası
(TMK. m. 240 f.I)1221

C- Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası (TMK. m. 240 f.III)1221

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1222

III. İÇTİHATLAR1224

& 72.EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EV EŞYASI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI DAVASI
(TMK. m. 240 f.II)1228

I. AÇIKLAMA1228

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1228

III. İÇTİHATLAR1230

& 73.EKSİK KATILMA ALACAĞI (EKA) DAVASI
(TMK. m. 241)1231

I. AÇIKLAMA1231

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1231

III. İÇTİHATLAR1233

& 74.MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 242-243)1234

I. AÇIKLAMA1234

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1235

III. İÇTİHATLAR1236

& 75.PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 244-255)1239

I. AÇIKLAMA1239

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1240

III. İÇTİHATLAR1242

& 76.MAL ORTAKLIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 256-281)1244

I. AÇIKLAMA1244

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1245

III. İÇTİHATLAR1247

& 77.KOCANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
(TMK m. 286 f. I)1249

I. AÇIKLAMA1249

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1250

III. İÇTİHATLAR1252

& 78.ERGİN ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 286 f. II, 289 f. II)1266

I. AÇIKLAMA1266

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1266

III. İÇTİHATLAR1268

& 79.ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN/KAYYIMIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 286 f. II, 291 f. II)1276

I. AÇIKLAMA1276

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1273

III. İÇTİHATLAR1278

& 80.KOCANIN ALTSOYU/ANA BABASININ AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 291 f. I)1281

I. AÇIKLAMA1281

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1281

III. İÇTİHATLAR1283

& 81.  GENETİK BABANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m. 291 f. I)1289

I. AÇIKLAMA1289

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1289

III. İÇTİHATLAR1291

& 82.SOYBAĞININ REDDİ SEBEBİYLE NAFAKANIN GERİ İSTENİLMESİ DAVASI1296

I. AÇIKLAMA1296

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1296

III.İÇTİHATLAR1298

& 83.SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI (TMK m. 294)1299

I. AÇIKLAMA1299

A- Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV)1299

B- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV)1299

C- Çocuk Tarafından Açılan Dava1299

D-Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Dava
(TMK m. 294 f. III, 300 f. II)1299

E-İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan Dava1300

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1300

III. İÇTİHATLAR1302

& 84.ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI1306

I. AÇIKLAMA1306

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1306

III. İÇTİHATLAR1308

& 85.TANIMA DAVASI (TMK m. 295-296)1313

I. AÇIKLAMA1313

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1315

III. İÇTİHATLAR1316

& 86.TANIMA SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI1322

I. AÇIKLAMA1322

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1322

III. İÇTİHATLAR1323

& 87.TANIMANIN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI1324

I. AÇIKLAMA1324

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1324

III. İÇTİHATLAR1326

& 88.TANIYANIN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 297)1327

I.AÇIKLAMA1327

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ1328

III.İÇTİHATLAR1329

& 89.TANIYANIN GENETİK BABA OLMAMASI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK m. 298)1331

I. AÇIKLAMA1331

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1331

III. İÇTİHATLAR1333

& 90.ANA TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK m. 301 f. I)1335

I. AÇIKLAMA1335

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1336

III. İÇTİHATLAR1337

& 91.ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK m. 301 f. I)1356

I. AÇIKLAMA1356

A- Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı
Babalık Davası1356

B- Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası1357

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1357

III. İÇTİHATLAR1358

& 92.BABALIK SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK m. 304 f. I)1369

I. AÇIKLAMA1369

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1369

III. İÇTİHATLAR1371

& 93.BABALIK SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI1373

I. AÇIKLAMA1373

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1373

III. İÇTİHATLAR1374

& 94.BABALIĞIN TESPİTİNE DAYALI TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 333)1378

I. AÇIKLAMA1378

A- Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi1378

B- Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi1378

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1378

III. İÇTİHATLAR1380

& 95.KÜÇÜKLERİ TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME DAVASI
(TMK m. 305 f. I)1382

I. AÇIKLAMA1382

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1383

III. İÇTİHATLAR1385

& 96.KÜÇÜKLERİ BİRLİKTE EVLÂT EDİNME DAVASI
(TMK m. 306)1393

I. AÇIKLAMA1393

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1393

III. İÇTİHATLAR1395

& 97.YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313)1407

I. AÇIKLAMA1407

A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 1)1407

B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası ( (TMK m. 313 b. 2)1407

C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 3)1407

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1408

III. İÇTİHATLAR1409

& 98.YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI
(TMK m. 313)1414

I. AÇIKLAMA1414

A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 1)1414

B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 2)1414

C- Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası (TMK m. 313 b. 3)1414

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1415

III. İÇTİHATLAR1416

& 99.EVLÂT EDİNMEDE ANA VE BABANIN RIZANIN ARANMAMASI DAVASI (TMK m. 311-312)1419

I. AÇIKLAMA1419

A-Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması (TMK m. 311)1419

B-Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması
(TMK m. 312)1419

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1420

III. İÇTİHATLAR1421

& 100.EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA İLİŞKİN
DAVALAR1428

I. AÇIKLAMA1428

A-Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası1428

B-Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi
Davası1428

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1429

III. İÇTİHATLAR1430

& 101.EVLÂT EDİNMENİN AKÇALI SONUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR1435

I. AÇIKLAMA1435

A-Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar (TMK m. 500 f. I)1435

B-Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar
(TMK m. 364 f. I)1436

C-Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar
(TMK m. 314 f. I)1436

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1436

III. İÇTİHATLAR1438

& 102.EVLÂT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK. m. 314)1439

I. AÇIKLAMA1439

A- Adı ve Soyadı1439

B- Ana ve Baba Adı (TMK m. 314 f. IV)1440

C- Vatandaşlığı1440

D- Hısımlık İlişkisi1440

E- Evlenme Yasağı1441

F- Velâyet Hakkı1441

G- Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı1441

H- Yerleşim Yeri1441

I- Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma
Yükümlülüğü (TMK m. 322)1442

İ- Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması
(TMK m. 314 f. V)1442

J- Açıklama Yapılamaması (TMK m. 314 f. VI)1442

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1442

III. İÇTİHATLAR1444

& 103.RIZANIN BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 317)1446

I. AÇIKLAMA1446

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1446

III. İÇTİHATLAR1448

& 104.EVLÂT EDİNENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI1449

I. AÇIKLAMA1449

A- En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1449

B- Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1449

C- Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 305 f. II)1449

D- İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 307 f. II)1450

E- Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin veya Kısıtlıyı Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası (TMK m. 313 f. I)1450

F- Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1450

G- Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası1450

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1451

III. İÇTİHATLAR1452

& 105.EVLÂT EDİNİLENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI1455

I. AÇIKLAMA1455

A- Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. II)1455

B- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1455

C- Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebiyle Evlâtlık
 İlişkisinin Kaldırılması Davası1455

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1455

III. İÇTİHATLAR1457

& 106.ORTAK KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI1458

I. AÇIKLAMA1458

A- Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 305 f. I, 313 b. 1-2)1458

B- Yaş Farkının Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 308 f. I)1458

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1459

III. İÇTİHATLAR1460

& 107.USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLARIN BULUNMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 318 f. II)1462

I. AÇIKLAMA1462

A- Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1462

B- Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 315 f. I)1462

C- Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi Gerçekleşmemesi Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 309 f. II)1462

D- Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I)1463

E- Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I)1463

F- Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebiyle
Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası1463

G- Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası
(TMK m. 316 f. III)1463

H- Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası (TMK m. 316 f. I)1463

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1464

III. İÇTİHATLAR1465

& 108.ÇOCUĞUN SOYADININ VELAYET HAKKINA DAYALI DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK m. 321)1467

I. AÇIKLAMA1467

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1468

III. İÇTİHATLAR1469

& 109.ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI
(TMK m. 323-324)1492

I. AÇIKLAMA1492

A-Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası
(TMK m. 323)1492

B-Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası1493

1-Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası1493
2-Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası1494

C-Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası1494

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1494

III. İÇTİHATLAR1496

& 110.ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI
(TMK m. 325)1510

I. AÇIKLAMA1510

A-Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası1510

B-Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası1510

1-Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası1510
2-Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası1511

C-Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası1511

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1511

III. İÇTİHATLAR1512

& 111.ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ İÇİN
ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARINI SARFETMESİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI (TMK. m.327)1521

I. AÇIKLAMA1521

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1521

III. İÇTİHATLAR1523

& 112.ANA VE BABA EVLİ İKEN AÇILABİLECEK VELAYET DAVALARI (TMK m. 336 f. I-II)1528

I. AÇIKLAMA1528

A- Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası (TMK m. 336 f. II)1528

B- Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası
(TMK m. 336 f. II)1528

C- Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası1528

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1528

III. İÇTİHATLAR1531

& 113.ANA VE BABA EVLİ DEĞİL İKEN AÇILABİLECEK VELAYET DAVALARI 1537

I. AÇIKLAMA1537

A-Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası (TMK m. 337 f. II)1537

B-Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası (TMK m. 337 f. II)1537

C-Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası
(TMK m. 337 f. II)1537

D-Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası (TMK m. 337 f. II)1537

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1538

III. İÇTİHATLAR1539

& 114.VELAYETİN TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI1547

I. AÇIKLAMA1547

A- Velayetin Tanınması Davası1547

B- Velayetin Tenfizi Davası1547

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1547

III. İÇTİHATLAR1549

& 115.ÇOCUĞUN BORÇ ALTINA GİREBİLMESİ İÇİN İZİN DAVASI (TMK. m. 345)1551

I. AÇIKLAMA1551

A- Çocuk ile Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine
İlişkin Dava1551

B- Ana ve Babanın Menfaatine Olarak Çocuk ile Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava1551

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1551

III. İÇTİHATLAR1553

& 116.ÇOCUK İÇİN BASİT KORUMA ÖNLEMİ DAVASI
(TMK. m. 346)1555

I. AÇIKLAMA1555

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1556

III.İÇTİHATLAR1557

& 117.ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI ALINMASINA İLİŞKİN DAVALAR 1565

I. AÇIKLAMA1565

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1566

III. İÇTİHATLAR1567

& 118.ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ UZATILMASINA İLİŞKİN DAVALAR1577

I. AÇIKLAMA1577

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1577

III. İÇTİHATLAR1579

& 119.ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DAVALAR 1580

I. AÇIKLAMA1580

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1580

III. İÇTİHATLAR1581

& 120. ÇOCUĞUN TESLİMİ DAVASI1584

I. AÇIKLAMA1584

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1584

III. İÇTİHATLAR1585

& 121.ÇOCUĞUN YERLEŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK. m. 347)1588

I. AÇIKLAMA1588

A- Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi1589

B- Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi1589

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1590

III. İÇTİHATLAR1592

& 122.VELAYETİN ANA VE BABANIN DENEYİMSİZLİĞİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI
(TMK. m. 348 b. 1)1595

I. AÇIKLAMA1595

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1596

III. İÇTİHATLAR1599

& 123. VELAYETİN ANA VE BABANIN HASTALIĞI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)1604

I. AÇIKLAMA1604

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1606

III. İÇTİHATLAR1608

& 124. VELAYETİN ANA VE BABANIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI
(TMK. m. 348 b. 1)1613

I. AÇIKLAMA1613

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1615

III. İÇTİHATLAR1617

& 125. VELAYETİN ANA VE BABANIN VELÂYET GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 1)1622

I. AÇIKLAMA1622

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1623

III. İÇTİHATLAR1626

& 126.VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA YETERLİ İLGİYİ GÖSTERMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 348 b. 2)1631

I. AÇIKLAMA1631

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1632

III. İÇTİHATLAR1635

& 127. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AĞIR BİÇİMDE SAVSAKLAMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI
(TMK. m. 348 b. 2)1640

I. AÇIKLAMA1640

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1641

III. İÇTİHATLAR1643

& 128.VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK. m. 349)1647

I. AÇIKLAMA1647

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1649

III. İÇTİHATLAR1651

& 129.ÇOCUK MALLARINA İLİŞKİN DAVALAR
(TMK m. 352-361)1673

I. AÇIKLAMA1673

A- Ana ve Babanın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi Davası (TMK m. 352 f. II)1673

B- Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası
(TMK m. 356 f. II)1673

C- Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası (TMK m. 360-363)1674

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1674

III. İÇTİHATLAR1676

& 130.ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARININ GERİ VERİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 363)1701

I.AÇIKLAMA1701

II.DİLEKÇE ÖRNEĞİ1701

III. İÇTİHATLAR1703

& 131. YARDIM NAFAKASI DAVALARI (TMK m. 364-365)1712

I. AÇIKLAMA1712

A- Yardım Nafakası Verilmesi Davası1713

B-Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları1714

1-Yardım Nafakasının Arttırılması Davası1714
2- Yardım Nafakasının Azaltılması Davası1714

C-Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası1714

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1714

III. İÇTİHATLAR1717

& 132.EV DÜZENİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 367-369)1745

I. AÇIKLAMA1745

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1746

III. İÇTİHATLAR1747

& 133.ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI DAVASI
(TMK m. 370-371)1749

I. AÇIKLAMA1749

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1750

III.İÇTİHATLAR1754

& 134. AİLE VAKFI KURULMASINA İLİŞKİN DAVA
(TMK m. 372)1753

I. AÇIKLAMA1753

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1754

III. İÇTİHATLAR1755

& 135. AİLE MALLARI ORTAKLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR
  (TMK m. 373-385)1756

I. AÇIKLAMA1756

A- Aile Malları Ortaklığı Sözleşmesinden Doğan Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Ortaklığa Dâhil Malların Paylaşımına İlişkin Dava ve İşler (TMK. 379, 381 f. II,
382 f
. I, 383)1756

B- Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin
Davalar (TMK. m.380)1757

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1757

& 136. AİLE YURDUNA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 386-395)1760

I. AÇIKLAMA1760

A-Aile Yurdu Kurulması Davası (TMK m. 386-390)1761

B- Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası
(TMK. m.392)1762

C- Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası
(TMK. m. 393)1762

D- Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası (TMK m. 394)1762

E-Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar
(TMK m. 395)1762

II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ1763

ACABEY, M. Beşir:Soybağı, İzmir-2002

AKINCI, Ziya;

GÖKYAYLA Cemile DEMİR:Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul-2010

AKINTÜRK, Turgut:Aile Hukuku, Ankara 2002

AKİPEK, Jale G.;

AKINTÜRK, Turgut:Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul -2004

AKYÜZ, Emine:Çocuk Hukuku, Ankara-2010

ARSEBÜK, Esat:  Aile  Hukuku, Ankara 1940

BAKTIR, Selma:Aile Mahkemeleri, Ankara-2003

BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, İstanbul-2010.

BİRSEN, Kemaleddin: Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul-1966

CİN, Halil:  İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara 1974

CİN, Halil:Eski Hukukumuzda Boşanma, Ankara 1976

ÇELİKEL, Aysel : Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul-1995

DEVELİOĞLU, Ferit:Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan;

GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan:Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004

EGGER, August:Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943

FEYZİOĞLU, Feyzi N.:Aile Hukuku, İstanbul 1986

GÖZÜBÜYÜK, Şeref : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper:Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul-2008.

HATEMİ,  Hüseyin-

SEROZAN, Rona:  Aile Hukuku, İstanbul 1993

HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul-2010

KILIÇOĞLU, Ahmet:Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eş­ya hukukuna Getirdiği Yenilikler, Ankara-2003

KÖPRÜLÜ, Bülent-

KANETİ, Selim:Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986

KURU, Baki:Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991

MOROĞLU, Nazan: Kadının Soyadı, İstanbul-1999.

NOMER, Ergin:Devletler Hususi Hukuku, İstanbul-1996

OĞUZMAN, Kemal-

DURAL, Mustafa:  Aile Hukuku, İstanbul 1994

OĞUZOĞLU, H.Cahit:  Aile Hukuku, Ankara 1949

ÖZDEN, Bülent:  Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, İstanbul 1991

ÖZTAN, Bilge:Aile Hukuku, Ankara 2005

SAYMEN, Ferit Hakkı-

ELBİR, Halid Kemal:  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960

SCHWARZ, Andreas B.:  Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946

SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul-2005

ŞENER, Esat:  Boşanma, Ankara 1997

T.C. ADALET BAKANLIĞI: Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002

TEKİNAY, Selahattin Sulhi:Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984

TÜRKÇE SÖZLÜK:Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005

TÜRK HUKUK LUGATI:Ankara 1991

ULUOCAK, Nihal:Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri, İstanbul-1989

ÜÇOK, Coşkun-

MUMCU, Ahmet:  Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1985

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet:  Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965

ZEVKLİLER, Aydın:  Medeni Hukuk, Ankara 1997

ZEVKLİLER, Aydın,

HAVUTÇU, Ayşe :Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara-2004.

YILMAZ, Ejder:Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

KAVRAM DİZİNİ

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

Evlenmenin İptali   144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 771

Alacaklının Dönüştürme Davası 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı

Evlât Edinme 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı 110

Ayrılık Davası 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası   575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası   575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası 741

Çocuğun Teslimi Davası 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 256

Eksik Katılma Alacağı Davası 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 765

Eşlerin Dönüştürme Davası 760

Eşya Alacağı Davası 778

Eşya Tespiti Davası 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

İptali   144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle

İptali Davası 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 110

Evliliğin Tespiti Davası 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme   1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

İştirak Nafakası Davası 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 334

Katılma Alacağı Davası 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası   690

Kişisel İlişki Davası 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin

Kaldırılması 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması

Davası 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi   1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi 734

T

Tanıma Davası 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler   736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Terk İhtarı İstemi 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1328

V

Velayet Davası 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası 1341

Velayetin Tanınması Davası 1359

Velayetin Tenfizi Davası 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Yardım Nafakası Davaları 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle 

Evlenmenin İptali Davası 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Yoksulluk Nafakası Davası 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması

Davası 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi

Davası 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası 152

Ziynet Alacağı Davası 794

KAVRAM DİZİNİ

 

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası........................ 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar........................................... 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
Evlenmenin İptali  ....................................................................... 144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar................ 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası........ 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası.............................................. 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar................................................... 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası.......................................... 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası............................................ 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası..................... 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası................ 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası ................. 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası......... 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası..................................... 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar.................................................. 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası.............................................. 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası ............................ 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması .......................... 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar............................................ 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar....... 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava............................................... 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası ......................................................... 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası ................................................ 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar........................................................... 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar................................. 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası................. 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü..... 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası . 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası.......................................... 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası......................... 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası........ 771

Alacaklının Dönüştürme Davası......................................................... 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası............................................ 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı
Evlât Edinme ............................................................................. 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası......... 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası............ 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası........... 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası ..................... 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası............................................ 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları............ 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları..................... 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları............................................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası.............................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası......................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası........................ 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası.................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası...................... 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası . 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası................................................................ 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası...... 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı ..... 110

Ayrılık Davası ................................................................................... 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler.................................................... 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası.......................... 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası .......................................... 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası......................... 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları.................................................... 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları............................. 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası............................. 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi................................ 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi................................................. 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası.............................................. 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları................................ 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................................. 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .................................... 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .................................... 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası............................................... 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................................ 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası.................. 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ................ 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası...................................... 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası ..... 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası............... 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası............................................ 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası................. 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası................... 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler................................................ 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası  ......................................... 575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası  .............................................. 575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası......... 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası........................ 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi............................................... 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası........................... 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi................................................ 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası........................... 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası................. 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası.......... 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası......................... 741

Çocuğun Teslimi Davası.................................................................. 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası....................................................... 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası......................................... 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar.................... 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar.......... 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar............. 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar....................................................... 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları.......... 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası........................................ 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası............................................ 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi......................................... 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası......................................................... 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası........................................ 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz .......... 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası........................ 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.... 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası......................... 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası........ 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.. 256

Eksik Katılma Alacağı Davası.......................................................... 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi ........................................ 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası............................... 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası............................... 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları.................................. 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası................ 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası .............. 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası .................. 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası ......... 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası........ 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası.................... 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme.............................. 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası............... 765

Eşlerin Dönüştürme Davası................................................................ 760

Eşya Alacağı Davası........................................................................... 778

Eşya Tespiti Davası............................................................................ 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar............................................................ 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası.................... 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası..................................................... 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması ................... 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi.......... 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi ............................................ 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi................................. 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi .......................................... 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi............................... 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi ... 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi .... 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı.......................................................... 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı ................................................... 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası..... 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı...................................................... 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi...................................................... 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık............................................................ 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı........................................................ 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri......................................................... 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması ......................... 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi ... 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar.............................. 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar.................... 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar............................................. 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası........ 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar..................................... 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası................................. 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz....................................... 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
İptali  ........................................................................................... 144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası........................ 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası............................ 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası.......................... 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası ................................. 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları................................................. 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları.................................................... 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası...................... 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
İptali Davası................................................................................. 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası.............................................. 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası..................................................... 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası.......................................................... 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ........................ 110

Evliliğin Tespiti Davası........................................................................ 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme............................................ 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları.................... 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme.............................................. 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları.................. 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................... 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası ...................... 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası ..................... 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası................................. 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................. 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi .................................... 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası............................................................ 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası....................................... 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası...... 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası....................................... 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı............................ 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası............................ 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması .......................... 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası........... 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası..... 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası............................................ 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma.................................... 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası....................................................... 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ................................ 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası............................ 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası.......... 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme  ......................... 1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 616

İştirak Nafakası Davası...................................................................... 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası...................................................... 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları........................................ 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası............................................. 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem................ 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi......................................... 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 334

Katılma Alacağı Davası ..................................................................... 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler....................................................... 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi ............................................... 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi.............................................. 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası................................................. 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ............................................... 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası...................................... 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası.......................... 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası  .................. 690

Kişisel İlişki Davası............................................................................ 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası.......................................................... 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası.................................................... 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları.............................................. 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası................................................ 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................................................... 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası......................................... 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası..................... 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası................. 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası ........................ 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar................................... 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası ....................... 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası ................................. 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması............. 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması.................. 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası.... 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası........................................... 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası..................................... 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................................... 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar............................................. 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası......... 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları........................................... 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası.............. 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası...... 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası............... 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası..... 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası........................................ 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası............. 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava.................................................. 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz................................. 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası.............. 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası .................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası.................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası................................................ 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası...................... 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası..................................................... 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası.......................................................... 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.............................. 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası. 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası.... 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası .................................................. 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası................................................... 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması................................................................................ 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi......................................... 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası...................... 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası............... 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................. 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.................................. 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası..... 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası.......... 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası...... 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma.......................................................... 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi  .. 1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz ................. 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi..................... 734

T

Tanıma Davası................................................................................. 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası....................................... 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası........... 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası............................................ 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası........... 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası............................................ 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası................. 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası................... 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler  ....... 736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları........................................... 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası............................................ 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .............................................. 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .............................................. 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası.......................................................... 608

Terk İhtarı İstemi................................................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi......................................................... 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası...... 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme.. 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi................................ 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları.......................................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası........................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası..................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası..................... 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası................. 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................... 1328

V

Velayet Davası................................................................................... 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası. 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası.......................... 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası... 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası........................................................ 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası....................................... 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası. 1341

Velayetin Tanınması Davası............................................................. 1359

Velayetin Tenfizi Davası.................................................................. 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Yardım Nafakası Davaları................................................................ 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası.................................................. 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................... 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası......................................... 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası............................................................. 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi ....................................................... 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası...................................... 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası................................ 1254

Yoksulluk Nafakası Davası................................................................ 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası......................................... 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................. 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası....................................... 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi
Davası ....................................................................................... 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 152

Ziynet Alacağı Davası........................................................................ 794

ÖN SÖZ YERİNE

Adliyelerin önemli iş yükünü oluşturan aile mahkemesi davalarını kapsayan ve bünyesinde sadece açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran kitabımın ikinci baskısı tükendiği halde yayın önceliği verdiğim diğer eserlerim sebebiyle üzülerek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik bu kitabımın yeni baskısını yazabilmem bugünü buldu.

Ne var ki bu baskının gecikmesi başka yönlerden faydalı da oldu. Bu sürede aile mahkemesinin görev alanı özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun yeni içtihatları ile genişlediğinden bu davalar da kitabın bünyesine dahil edildi. Diğer yandan HMK hükümlerinin de bu davalara önemli yansımaları oldu. Kitap bünyesine emsal özelliği olan son içtihatlar alınarak uygulayıcılara daha faydalı hale getirildi.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu,Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar