Ömer Uğur GENÇCAN

Sırala:
Göster:
-10%
Boşanma Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Hazırlanmış Bilimsel Açıklama ve Son İçtihatlar Boşanma  Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/05 9. Baskı, 1377 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-050-589-4 Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını ince-leyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralık-sız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce bo-şanma ilamını bizzat yazdım. Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde topl...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 3. Baskı, 1224 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-05-0426-2   İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YERİNE 5 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 87 GİRİŞ 89 & 1.BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI (HMK m. 118-125) 91 I.DAVANIN AÇILMA ZAMANI (HMK m. 118) 91 A-Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır91 B-Dava Dilekçesine Örnek Eklenir93 II. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (HMK m. 119) 93 A- Dava Dil...
270,00 TL 243,00 TL
-10%
Aile Mahkemesi Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME202 6100 Sayılı HMK ve Son İçtihatlara Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/03 3. Baskı, 1822 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0396-8 8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiş...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Mal Rejimleri Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME048 Mal Rejimleri Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 6. Baskı, 17778 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0432-3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 9 KAYNAKÇA 63 KISALTMALAR 67 GİRİŞ 69 BİRİNCİBÖLÜM GENEL HÜKÜMLER (TMK. m. 202-217) & 1.MAL REJİMİ KAVRAMI75 I. MALREJİMİNİN TANIMI 76 II. MALREJİMİNİN DÜZENLENME BİÇİMİ 77 III. MALREJİMİNİN BELİRLENME BİÇİMİ 79 A-YürürlükTarihinde Boşanma/İptal Davası Olmayanlar 79 1-BirYıllık Sözleşme Süresi Vardı 79 a. Yeni MalRejimi Belirlenebilirdi79 b. RejiminBaşlang...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Miras Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Miras Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/06 4. Baskı, 1453 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0602-0 Miras Hukuku, MedeniHukukun hemen hemen tüm konularıyla yakın bağı sayesinde üzerinde kalem oynatmanın çok zor olduğu bir alandır. Kitabımın dördüncü baskısında bu kez öğretide yer alan YENİ GÖRÜŞLERE de yer vererek genişbir açılımı sağlamaya çalıştım. Zaten zor ve sıkıntılı olan konuyu kısaparagraflarla, en sade cümlelerle hepsinden de öte ANLAŞILIR BİR KİTAP yazmak için gayret ettim. 4721 sayılı Türk Med...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME255 İstinaf Hüküğmlerine Göre Hazırlanmış Vasi, Kayyım, Yasal Danışman ve Vesayet Daireleri Yargıtay Uygulaması, Bilimsel Açıklama, En Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/01 3. Baskı, 1710 Sayfa ISBN 978-605-05-377-7  KİTABIN KONU BAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER VASİLİK KAYYIMLIK YASAL DANIŞMANLIK VESAYET DAİRELERİ VESAYET HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME211 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Genel Bilgiler - Başlangıç Hükümleri - Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatler Ömer Uğur GENÇCAN 2013/01 Baskı, 1284 Sayfa ISBN 978-975-464-686-3 Medeni Hukuk, mahkemelerde çok fazla uygulanan davaları bünyesinde barındırır. Medeni Hukuk, özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Kitap-dostlarımın bildiği üzere aralıksız olarak yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) çalışmakta olduğum Y...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
Aile Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME193 Aile Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2011/05 Baskı, 1718 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-590-3 Kitap, Aile Hukukuna ilişkin tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz, geniş kapsamlı ve yürürlükte olan tüm değişiklikler işlenerek hazırlanmış, kapsamlı bir kaynaktır. Kitabın Konu Başlıkları: Genel Hükümler Aile Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Evlilik Hukuku Evliliğin Kurulması Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler Evlenmenin Maddi Koşulları Evlenmenin Şekli Koşulları Türk Vatandaşı Olmayanların Türkiye’de Ev...
225,00 TL 202,50 TL
-10%
Velâyet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ömer Uğur GENÇCAN Velâyet Hukuku Yargıtay Uygulaması, Bikimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar 2020/07 2.Baskı,  1310 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0614-3 Velâyet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişi-liklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda ka-nunun ana babaya yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakla-rın tümünü ifade eder. Bu sebeple Velayet Hukuku, BÜTÜN HUKUK-ÇULARI doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikl...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
UH294 696 sayılı KHK Dahil Son Mevzuata Göre Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulaması Yargıtayın ilk içtihatları – Bilimsel Açıklama Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 Baskı, 688 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0268-8...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
Vesayet Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME169 Vesayet Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2009 Baskı, 1288 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-464-515-6 Vesayet Hukuku BÜTÜN HUKUKÇULARI doğrudan ilgilendiren ve sadece maddi hukukta değil özellikle de usul hukukunda (hukuk/ceza) sanıldığından daha önemli bir yer tutan bilim alanıdır. Bildiğiniz üzere Vesayet Hukuku yayınlanmış bazı aile hukuku kitaplarında hiç yer almadığı gibi bazılarında da hak etmediği kadar az yer almıştır. Vesayet Hukuku ile ilgili kararlar tarafımdan incelenerek emsal özelliği taşıy...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME079 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Bilimsel Açıklama – İçtihatlar – İlgili Mevzuat Ömer Uğur GENÇCAN 2007 Genişletilmiş 2.Baskı, 4896 Sayfa, 3 Cilt,Takım  ISBN 978-975-464-389-3...
371,00 TL 333,90 TL
-10%
Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları ( Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklamalar - En Son İçtihatlar) Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 1. Baskı, 857 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0441-5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 9 & 1.ZİYNET ALACAĞI DAVASI 55 I. GENEL OLARAK 55 A- Tanım 55 B- Mal Rejiminin Sonlanmasına Gerek Yoktur 56 C- Boşanmanın Eki NiteliğindeDeğildir 56 II.KOŞULLARI 58 A-İstek Bulunmalıdır 58 1- İstek Bulunmuyorsa 58 a.Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez 59 b.Karar Verilmesine...
235,00 TL 211,50 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
UH200 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu (Bilimsel Açıklama – Son İçtihatlar) Ömer Uğur GENÇCAN 2013/11 Baskı, 1518 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-765-5 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Hukuk muhakemesini ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat ...
186,00 TL 167,40 TL
-10%
HISIMLIK HUKUKU Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Hısımlık Hukuku  Babalık, Evlat Edinme, Tanıma – Diğer Soybağı Davaları, Aile Topluluğu 2018/09 1.Baskı,868 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-05-0318-0...
186,00 TL 167,40 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 22 (2 Sayfa)