Ejder YILMAZ

Sırala:
Göster:
-10%
İcra ve İflas Hukuku
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İİ003 İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Ramazan ARLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/09 5. Baskı, 686 Sayfa ISBN 978-605-05-0464-4 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz7 İçindekiler9 Kısaltmalar cetveli15 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun değiştiren kanunlar listesi17 1. Bölüm  MaddeSayfa İCRA ve İFLÂS KANUNU1-37019 Birinci Bap Teşkilât ve Muhtelif Hükümler1-2321 İkinci Bap İlâmların İcrası24-4136 I -Para ve teminattan başka  borçlar hakkında i...
85,00 TL 76,50 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH003 Medeni Usul Hukuku Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/09 5. Baskı, 825 Sayfa, ISBN 978-605-05-0465-1 KİTABIN ANA KONUBAŞLIKLARI GENEL HÜKÜMLER MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ DAVA YARGILAMA (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT) İSPAT VE DELİLLER TAKDİRÎ DELİLLER KANUN YOLLARI İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI KESİN HÜKÜM YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
UH163 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2017/07 3. Baskı, 3832 Sayfa, 3 Cilt, Takım, ISBN 978-605-05-0196-4 Özel hukuk yargısında uygulanacak usul kurallarını gösteren kanun, 2011 tarihli ve 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur (HMK). Bu Kanun, 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) yerine geçmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz; esas itibariyle, (eski) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun temelleri üzerine oturtulmuştur. Ancak (ye...
600,00 TL 540,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/01 18. Baskı, 418 Sayfa ISBN 978-605-05-0515-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR CETVELİ21 BİBLİYOGRAFYA23   I. Bölüm: PROBLEMLER25   1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER27 Problem No. 1:YargılamayaHâkim Olan İlkeler27 Problem No. 2:Hâkimin Yasaklılığı-Reddi ve Hukukî Sorumluluğu28 Problem No. 3:Süreler-Eski Hale G...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH004 Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI  2019/06 6. Baskı, 950 Sayfa,   ISBN 978-605-05-0463-7 Kitabın bu baskısında 01.02.2018 tarihli ve 7103 s. K. ile 28.02.2018 tarihli ve 7101 s. K. ile başta HMK olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili h...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2020/03 16. Baskı, 329 Sayfa ISBN 978-605-05-0560-3 Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir. Birinci bölüm , “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü probleml...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İİ004 Notlu-Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/09 5. Baskı, 564 Sayfa, ISBN 978-605-05-0462-0...
50,00 TL 45,00 TL
-10%
Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı)
Yazar: Ejder YILMAZ
HY639 Adli Yazı ve Yazışma Usulleri (Ders Kitabı) Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2014/05 4. Baskı, 350 Sayfa  ISBN 978-975-464-837-9 Hukuk yaşantımızın bir kısmını oluşturan adalet işleri, “yazılar” üzerine kurulmuştur. Hak arayanlar, adlî organlara genellikle bir dilekçe ile başvururlar; kendilerini savunanlar da öyle. Yapılan yazılı başvurular üzerine başlayan yargılama süreci baştan sona tutanaklara geçirilerek belgelenir; başka yerlerle yapılan iletişim de yazışmalarla olur. Yargılama süreci so...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Hukuk Sözlüğü
Yazar: Ejder YILMAZ
HS019 Öğrenciler İçin Hukuk Sözlüğü Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2016/09 6. Baskı, 862 Sayfa ISBN 978-605-05-120-9...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Hukuk Rehberi (Adli Yazı ve Yazışma Usulleri) Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ, H. Ümit YILMAZ
HR005 Hukuk Rehberi (Adli Yazı ve Yazışma Usulleri) Prof. Dr. Ejder YILMAZ-Av. H. Ümit YILMAZ 2006 Genişletilmiş 8. Baskı 5 Cilt 6704 Sayfa  ISBN 978-975-464-208-7...
463,00 TL 416,70 TL
-10%
Tebligat Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ, Tacar ÇAĞLAR
UH007 Tebligat Hukuku Prof. Dr. Ejder Yılmaz - Av.Tacar Çağlar 2013/05 Yenilenmiş 6. Baskı 1108 Sayfa Ciltli   ISBN 978-975-464-732-7  2007 Genişletilmiş 5. Baskı 1754 Sayfa Ciltli   ISBN 978-975-464-732-7 Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilân ile yapacağı belgeleme işidir. Tebligat her dava ve icra takibinde , vergi uyuşmazlıklarında ve idarî işlemlerde uygulamacının sıkça k...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
Hukuk Sözlüğü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
HS001 Hukuk Sözlüğü Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2011 Yenilenmiş 10. Baskı , 1550 Sayfa Ciltli  ISBN 978-975-464-091-5         Bilindiği gibi hukuk dili, herkesin kolaylıkla anlayamadığı bir dildir. Bunun başlıca nedeni, bir bilim dalı olarak hukukun kendisine özgü bir terminolojisinin (teknik terimlerinin) bulunmasıdır. Bir başka neden ise, ülkemizde yasaların dilinin oldukça eski ve ağır olmasıdır. Öyle ki, yasaların halk için yapılmasına ve yasayı bilmemenin özür sayılmamasına karşın, hukuk metinle...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
İİ251 İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2016/06 Baskı, 1502 Sayfa ISBN 978-605-05-0111-7  İcra ve İflâs Kanunu da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk ilişkilerinde, borçlunun borcunu kendi rızasıyla ödememesi halinde, alacaklının, Devlet’in bu iş için oluşturduğu (cebrî) icra organları aracılığıyla alacağına en kısa zamanda tam olarak kavuşması ve ayrıca, borçlunun haklarının da korunması ile ilgili kuralların düzenlendiği temel hukukî metindir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat (Ciltli)
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH004C Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat   Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI  2018/05 4. Baskı, 940 Sayfa,  Ciltli 65,00 ISBN 978-605-05-0305-0 Kitabın bu baskısında 01.02.2018 tarihli ve 7103 s. K. ile 28.02.2018 tarihli ve 7101 s. K. ile başta HMK olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiye...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Medeni Yargılama Hukukunda Islah
Yazar: Ejder YILMAZ
UH009 (Medeni Yargılama Hukukunda) ISLAH (6100 sayılı HMK'na göre değiştirilmiş) Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2013/01 4. bası, 726 Sayfa ISBN 978-975-464-699-3 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle 01 Ekim 2011 tarihinde (bazı maddeleri hariç) yürürlükten kalkan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kabul edildiği 1927 yılından, 87 nci maddenin son cümlesinde yeralan davakonusunun ıslahla arttırılamayacağına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin 20.7.1999 tarihli ve 1/33 sayı...
61,00 TL 54,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 22 (2 Sayfa)