Tüketici Hukukunda Erken İfa

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Gözde HATİPOĞLU
ISBN: 978-975-2449-31-2
Stok Durumu: Tükendi
60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gözde HATİPOĞLU
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Tüketici Hukukunda Erken İfa

Gözde HATİPOĞLU

2019/11 1. Baskı, 214 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-2449-31-2

Tüketici Hukukunda Erken İfa başlıklı bu kitapta özellikle son yıllarda tüketiciyi çokça ilgilendiren erken ödeme konusu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, birinci bölümde öncelikle Türk Borçlar Hukukunda ifa zamanı kavramı incelenmiştir. İkinci bölümde, Türk Borçlar Hukukunda borçlunun erken ifada bulunma imkanına sahip olup olmadığı, bunun hangi şartlarla mümkün olacağı ve erken ifanın sonuçlarının yanında erken ifaya ilişkin yabancı hukuk düzenlemeleri ve ulusalüstü hukuk metinlerine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise tüketici hukukunda erken ifa konusu bakımından özellik gösteren taksitle satışlar ve konut finansman sözleşmeleri dahil olmak üzere tüketici sözleşmelerindeki yasal durum yabancı hukuk sistemleri ve konuya ilişkin AB yönergelerine de yer verilerek aktarılmış; özellikle kısmen ya da tamamen erken ödemede bulunan tüketicinin sahip olduğu erken ödeme indirimi talep etme hakkı ile konut finansman sözleşmelerinde tüketici aleyhine getirilen erken ödeme tazminatı kavramları ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   TÜRK BORÇLAR HUKUKU'NDA İFA ZAMANI
   I. GENEL OLARAK İFA ZAMANI KAVRAMI VE KONUMUZ BAKIMINDAN İFA ZAMANININ ÖNEMİ
   II. İFA ZAMANININ TANIMI
   III. İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ
   A. İFA ZAMANININ TARAFLARCA BELİRLENMESİ
   B. İFA ZAMANININ İŞİN NİTELİĞİNDEN ANLAŞILMASI
   C. İFA ZAMANININ YASA HÜKMÜ İLE BELİRLENMESİ
   D. İFA ZAMANININ TECİL SÖZLEŞMESİYLE BELİRLENMESİ
   IV. CISG KAPSAMINDA İFA ZAMANI


    İKİNCİ BÖLÜM
    BORÇLAR HUKUKUNDA ERKEN İFA KAVRAMI
    I. GENEL OLARAK
    II. BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ERKEN İFA
    A. ERKEN İFAYA İLİŞKİN GENEL KURAL
    B. ERKEN İFAYA İLİŞKİN GENEL KURALIN İSTİSNALARI
    C. BORÇLAR KANUNU m.96 DÜZENLEMESİNİN UYGULAMA ALANI
    III. CISG KAPSAMINDA ERKEN İFA
    IV. ULUSALÜSTÜ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE ERKEN İFA
    A. PICC KAPSAMINDA ERKEN İFA
    B. PECL KAPSAMINDA ERKEN İFA
    C. DCFR KAPSAMINDA ERKEN İFA
    D. CESL KAPSAMINDA ERKEN İFA


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     TÜKETİCİ HUKUKUNDA ERKEN İFA KAVRAMI
     I. AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGELERİ KAPSAMINDA ERKEN İFA
     A. GENEL OLARAK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN AB YÖNERGELERİ
     B. ÖZEL OLARAK ERKEN ÖDEME
     II. TÜRK TÜKETİCİ MEVZUATINDA ERKEN ÖDEME
     A. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
     B. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
     C. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ


      KAYNAKÇA
      EK I
      TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
      EK II
      KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
      EK III
      DIRECTIVE 2008/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT


      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar