500 Soruda Arabuluculuk

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ayhan ÇAKMAK
ISBN: 978-975-02-5651-6
Stok Durumu: Stokta var
44,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayhan ÇAKMAK
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

500 Soruda Arabuluculuk Sınavına Hazırlık

Av. Ayhan ÇAKMAK

2019/09 2. Baskı, 304 Sayfa

ISBN 978-975-02-5651-6

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan sonra ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumu uygulamada önem kazanmış, buna paralel olarak arabuluculuk mesleğine olan ilgi artmıştır.

Yazarın avukat / uzlaştırmacı mesleğinden önce 27 yıllık felsefe öğretmenliği ve test kitabı yazarlığı deneyimlerini aktardığı kitapta; arabuluculuk sınavlarına hazırlanan adayların A'dan Z'ye tüm arabuluculuk sürecine, mevzuata hakim olmaları amaçlanarak, 500 özgün soru hazırlanmış, soru cevaplı anlatıma, Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabına paralel modüler testlere, deneme sınavlarına, arabuluculuk mevzuatına, arabuluculuk süreciyle ilgili temel belge ve formlara, arabuluculuk ücret tarifesine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

130 Soru ve Cevaplı Anlatım
180 Soruluk 12x15 Modüler Test (Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabına Paralel)
100 Soruluk İki Deneme Sınavı
Arabuluculuk Süreci ve Evreleri
Arabuluculuk Mevzuatı ve Ücret Tarifesi
Arabuluculuk Süreciyle İlgili Temel Belge ve Formlar

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  11

Bölüm 1

SORU – CEVAP YÖNTEMİ İLE HUKUKTA ARABULUCULUK

A. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR  13

B. ARABULUCULUKTA TEMEL İLKELER  14

C. ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  16

D. ARABULUCULUK FAALİYETİ  18

E. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK (Genel Olarak)  28

F. ARABULUCULUK SİCİLİ  34

G. ARABULUCULUK EĞİTİMİ VE EĞİTİM KURULUŞLARI  37

H. ARABULUCU SINAVI İLKE VE KURALLARI  40

İ. ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI  43

J. ARABULUCULUK KURULU VE GÖREVLERİ  44

K. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK (Özel Olarak)  47

a. Arabuluculuğa Elverişli İşçi İşveren Uyuşmazlıkları  47

b. Arabuluculuğa Elverişli Ticari Uyuşmazlıklar  51

c. Arabuluculuğa Elverişli Tüketici Uyuşmazlıkları  52

d. Arabuluculuğa Elverişli Kira Uyuşmazlıkları  52

e. Arabuluculuğa Elverişli Aile Uyuşmazlıkları  53

L. ÇATIŞMA, UYUŞMAZLIK, MÜZAKERE VE ARABULUCULUKTA ÇÖZÜM YOLLARI  55

Bölüm 2

MODÜLER KONU TESTLERİ

Modül 1: Çatışma Teorisi  81

Modül 2: Arabuluculuk Nedir?  86

Modül 3: Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri  91

Modül 4: Arabulucu Kimdir?  96

Modül 5: Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi  101

Modül 6: Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması  106

Modül 7: Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması  111

Modül 8: Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması  116

Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması  122

Modül 10: Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması  127

Modül 11: Arabuluculuk Mevzuatı  132

Bölüm 3

DENEME SINAVLARI

Deneme Sınavı: (1)  141

Deneme Sınavı: (2)  165

Bölüm 4

ARABULUCULUK MEVZUATI

A. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  191

B. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  209

C. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  235

D. 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  247

E. ARABULUCULUK SÜRECİ İLE İLGİLİ TEMEL BELGE VE FORMLAR  253

a. İhtiyari Arabuluculuk Formları  253

§ Arabulucu Belirleme Tutanağı  253

§ İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Davet Mektubu  254

§ İhtiyari Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı  256

§ İhtiyari Arabuluculukta Ücret Dâhil Arabulucu Sözleşmesi  258

§ Dava Şartı ve İhyitari Arabuluculukta İlk Oturum Tutanağı  260

§ İhtiyari Arabuluculukta Son Tutanak  261

§ İhtiyari Arabuluculukta Örnek Arabuluculuk Anlaşma Belgesi – Tutanağı  262

§ Model Arabuluculuk Sözleşmesi  264

§ İcra Edilebilirlik Şerhi  266

§ İcra Edilebilirlik Şerhi Tensip Tutanağı  267

b. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Formları  268

§ Arabulucu Tarafından Yapılan Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu  268

§ Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi  271

§ Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Anlaşma Belgesi  273

§ Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı  276

c. Dava Şartı Ticaret Hukukunda Formlar  278

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu  278

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculukta Bilgilendirme Tutanağı  281

§ Ticari Uyuşmazlıklarda İlk Oturum/Açılış Tutanağı  286

§ Ticari Uyuşmazlıklarda İkinci Oturum Tutanağı  289

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Anlaşma Belgesi  291

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Son Tutanağı  294

Kaynakça  297

Kavramlar Dizini  299

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar