İnfaz Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Kemal MECİT
ISBN: 9786257088466
252,90 TL 281,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kemal MECİT
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İnfaz Hukuku 
Kemal MECİT 
2020/06 5. Baskı, 804 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-625-708-846-6

Hukukçular arasında sıkça söylendiği üzere, eğer "hukuk bir derya" ise bu alanın özellikli denizleri vardır. İnfaz hukuku da bu bölgelerden biri olarak kabul edilmelidir. Çünkü, suç olarak tanımlanan eylemin bozduğu düzene ve yol açtığı hak ihlaline karşı adaletin ve kamu gücünün yaptırımının uygulanması infaz hukuku mekanizmaları ile sağlanabilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen hapis cezalarının yerine getirilmesi kapsamında, doğrudan kişi özgürlüğü üzerinde etkisi ile örneğin suça sürüklenen çocuklar da düşünüldüğünde, infaz kurallarının doğru uygulanmasının ne denli önem taşıdığı da tartışmadan uzak bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer taraftan, infaz hukukunun teknik yönlerinin fazlalığı ve infazla ilgili yapılan yasa değişikliklerinin getirdiği çoklu uygulama ihtimalleri de işin zorluğunu ve hassasiyetini artırmaktadır.

Ana başlıklar halinde sıralanan bu nedenler gözetildiğinde, infaz hukuku alanında yazılan ve sınırlı sayıda olan kitaplar da uygulamaya yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır. Yenilenen bu eserin, gerek sistematiği ve konu çeşitliliği, gerekse uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik oluşu ve güncel yargısal içtihatlarla donatılmışlığı bakımından önemli bir boşluğu kapattığı kanısını taşıyorum.

Özetle, hukuk uygulayıcıları için masa üzerinde devamlı olarak duracak olan bu kitap, bu mesleğin adayları için de infaz hukukunu öğrenecekleri bir kaynak özelliği taşıdığı gibi; hukuk teorisyenleri açısından da infaz hukuku uygulamasını izleyebilecekleri bir pencere niteliği taşımaktadır.


İÇİNDEKİLER

 

5. BASKININ SUNUŞU .7

YAZARIN NOTU .9

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR .29

 

I. BÖLÜM

 

CEZALARA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNE AİT

 

GENEL ESASLAR

 

I. CEZANIN TANIMI 31

II. CEZANIN AMACI.32

III. CEZALARLA İLGİLİ İLKELER 32

a. Cezaların Şahsiliği İlkesi.32

b. Cezanın Yasallığı İlkesi33

c. Cezanın Orantılılığı İlkesi .34

d. Cezanın Bireyselleştirilmesi İlkesi34

e. Cezanın Telafi Edilebilir Olması İlkesi 34

f. Cezanın İnsan Onuru İle Bağdaşır Nitelikte Olması İlkesi.35

IV. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 37

a. Güvenlik Tedbirlerinin Tanımı .37

b. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği ve Türk Ceza Yasası'ndaki Yeri.38

Yargıtay Kararları 40

V. CEZA İNFAZ HUKUKU KURALLARININ UYGULANMA ZAMANI, İNFAZIN AMACI VE

İNFAZDA GÖZETİLECEK İLKELER41

a. İnfaz Kavramı41

b. İnfazda Temel Amaç 41

c. İnfazda Temel İlke .41

d. Ceza İnfaz Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması42

 

II. BÖLÜM

HUKUKUMUZDA CEZA TÜRLERİ

 

I. TÜRK CEZA YASASI’NDAKİ CEZALAR45

a. Hapis .45

b. Adli Para Cezası45

 

12 İçindekiler

II. DİĞER YASALARDAKİ CEZALAR  46

a. Disiplin Hapsi46

b. Disiplin Para Cezası 46

c. Tazyik Hapsi.46

d. Vergi Usûl Yasası’ndan Doğan Cezalar .46

III. İDARİ YAPTIRIMLAR 47

a. İdari Para Cezaları 48

b. İdari Tedbirler .48

 

III. BÖLÜM

CEZA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

 

A. İNFAZ  49

I.1- İnfaz Aşamasında Yapılan İşlemler, İşlemleri Yapmaya Yetkili Makamlar ve Özellikle

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 50

2. İlamların İnfaz İşlemlerinin Başlatılması İçin Tamamlanması Gereken İşlemler . 53

3. İlamların İnfaz İşlemleri Başlatıldıktan Sonra Yapılması Gereken İşlemler. 71

a. Hükümlü Kararı Veren Mahkemenin ve İnfazı Yapacak Olan Cumhuriyet

Başsavcılığının Yetki Alanında Oturuyorsa İlamın İnfazı İçin Yapılacak İşlemler:71

aa) Hükümlü İnfazı Yapılacak Karardaki Suç veya Başka Bir Suç Nedeniyle Ceza

İnfaz Kumunda Hükümlü veya Tutuklu Değilse Yapılacak İnfaz işlemleri.71

i) Çağrı Kağıdının Gönderilmesi .71

ii) Yakalama Emri Çıkarılması.76

iii) Ceza İnfaz Kurumuna Alınmadan Önce Hükümlünün Sağlık Raporunun

Alınması .79

iv) Süre Belgesinin Hazırlanması ve Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna

Alınması .80

bb) Hükümlü İnfazı Yapılacak Karardaki Suç veya Başka Bir Suç Nedeniyle Ceza

İnfaz Kurumunda Hükümlü veya Tutuklu ise Yapılacak İnfaz İşlemleri.80

i) Hükümlünün Başka Bir Suçtan Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak

Bulunması Halinde, Yapılacak İnfaz İşlemleri80

ii) Hükümlü Başka Bir Suç Dolayısıyla Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu Olarak

Bulunduğu Taktirde Yapılacak İnfaz İşlemleri . 81

 

b. Hükümlü Kararı Veren Mahkemenin ve İnfazı Yapacak Olan Cumhuriyet

Başsavcılığının Yetki Alanı Dışında Oturuyorsa İlamın İnfazı İçin Yapılacak İşlemler . 81

i) Başka Bir Yerde Bulunan Hükümlü, Bulunduğu Yerde Ceza İnfaz Kurumunda

Hükümlü ya da Tutuklu Olarak Bulunmuyorsa Yapılacak İnfaz İşlemleri  81

ii) Başka Bir Yerde Bulunan Hükümlü, Bulunduğu Yerde Ceza İnfaz

Kurumunda Hükümlü ya da Tutuklu Olarak Bulunuyorsa Yapılacak İnfaz

İşlemleri . 82

 

İçindekiler 13

4. Koşullu Salıverilmeden Sonra İnfazda Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı 83

5. İlamların Kaydı 83

a. Hapis ve Adli Para Cezalarına İlişkin İlamların Kaydedilmesi83

b. Tedbir Kararlarına İlişkin İlamların Kaydedilmesi.84

c. Disiplin ve Tazyik Hapsine İlişkin Kararların Kaydedilmesi .85

6. Tutuklu, Hükmen Tutuklu, Hükümözlü ve Hükümlü Ayrımı .86

Yargıtay Kararları 90

II.1. Hapis Cezalarının İnfazı .91

a. Çağrı Kağıdı Gönderilmesi .91

b. Yakalama Emri Çıkarılması 91

2. Hapis (kısa süreli) Cezalarının Yerine Verilen Seçenek Tedbirlerinin İnfazı.93

a. Yetişkinler İçin.94

b. Çocuklar İçin.94

Yargıtay Kararları 95

3. Disiplin ve Tazyik Hapislerinin İnfazı96

Yargıtay Kararları 99

CGK Kararı102

4. Adli Para Cezalarının İnfazı110

a. Tebligat İşlemleri .110

aa) Yabancı Devlette Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 117

bb) Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat.118

cc) Türkiye’de Bulunan Yabancı Devlet Diplomatik Temsilcilerine Tebligat 118

dd) Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat .119

b. Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Halinde, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya (Hapse)

ve Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Yaptırımına Çevrilmesi Sorunu 119

c. Çocuklar Hakkında Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı.130

d. Çevrilen Hapsin Para Cezasını Tam Olarak Karşılamaması 130

e. Adli Para Cezalarının Taksitle Ödenmesi Durumunda Sonraki Taksidin Başlama

Zamanı ve Ödeme Yeri .133

f. Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılması veya Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezasına

Çevrilmesi Halinde, Önceden Ödenen Adli Para Cezasına Karşılık Gelen Miktarın

İade Edilip Edilemeyeceği .136

Yargıtay Kararları 138

g. Tüzel Kişiler Hakkında Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı .143

Yargıtay Kararları 144

ğ. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’ndan Kaynaklanan Para Cezalarının İnfazı145

Yargıtay Kararları 147

 

14 İçindekiler

h. Gecikme Zammı Uygulanması Sorunu. 153

Yargıtay Kararları . 153

ı. Ceza Yargılamaları veya Hukuk Yargılamaları Yasasından Kaynaklanan Disiplin

Hapsi İlamlarının İnfazı. 154

5. Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı . 155

a. Asker Edilen Kişilerin Hapis Cezalarının İnfazı  155

b. Asker Edilen Kişilerin Adli Para Cezalarının İnfazı. 159

6. İdari Para Cezalarının İnfazı  160

a. Adli Makamlarca Verilen İdari Para Cezalarının Tahsili . 160

b. İdari Makamlarca Verilen İdari Para Cezalarının Tahsili  160

7. Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazında Tebligat 160

8. Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar  161

9. Adli Kontrol Kararlarının İnfazı 162

a. Kararları Vermeye Yetkili ve Görevli Makam 165

Yargıtay Kararları . 166

10. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı. 167

a. TCY’nin 53. Maddesinde Belirtilen Hak Yoksunluklarının İnfazı . 167

aa) Hak Yoksunluklarına İlişin Tedbirlerin İnfaz Süresi 172

i) Hak Yoksunluklarının Hapis Cezasının Sonucu Olarak Verilmesi Halinde,

Süre . 172

ii) Hak Yoksunluklarının Adli Para Cezasının Sonucu Olarak Verilmesi

Halinde, Süre. 173

iii) Cezanın Ertelenmesi, Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak

İnfazı ve Koşullu Salıverilme Halinde, Süre. . 174

Yargıtay Kararları . 175

b. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan

Yasaklanma Yaptırımının İnfazı . 175

c. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma (Kamu Hizmeti Cezası) Seçenek Yaptırımının

İnfazı. 180

d. Zoralım (Müsadere) Hükümlerinin Uygulanması 183

aa) Eşyanın Zoralımı 183

Yargıtay Kararları . 186

bb) Kazancın Zoralımı 187

cc) Bankaya Yatırılmış Paraların Müsadere ve İadesine İlişkin İşlemler  187

e. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 187

Yargıtay Kararları . 190

f. Mükerrirlere ve Özel Tehlikeli Suçlulara İlişkin Güvenlik Tedbirleri 191

 

İçindekiler 15

aa) Mükerrir Hakkında Denetim Süresinin Belirlenmesinde Görevli Makam 191

bb) Cezanın İnfazından Sonra Hükmedilen Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı.192

i) Örgüt Mensubu ile Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Tabi Tutulmuş

Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbirinin Kayıt İşlemleri195

ii) Örgüt Mensubu ile Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Tabi Tutulmuş

Hükümlüler Hakkındaki Denetimli Serbestlik Tedbirinin Yerine Getirilmesi .195

iii) Örgüt Mensubu ile Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Tabi Tutulmuş Hükümlüler

Hakkındaki Denetimli Serbestlik Tedbirinin İhlali ve Kaydın Kapatılması.196

Yargıtay Kararları 197

g. Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Kayıt İşlemleri ve İnfazı.204

Yargıtay Kararları 207

aa) Yurt Dışında Bulunan Hükümlülerle İlgili Tedavi ve Denetimli Serbestlik

Kararlarının İnfazı .207

bb) Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklular Hakkında Verilen

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazı208

ğ. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlardan Hapis Cezasına Mahkûm Olmuş

Kişilerin Tedavi, İyileştirme ve Diğer Yükümlülüklerine İlişkin Kararların İnfazı 210

h. Sınır Dışı Edilmeye İlişkin Kararların İnfazı.218

aa) Sınır Dışı Edilme Sebepleri.218

bb) Sınır Dışı Etmeye Yetkili Makam 222

cc) Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği ve Karara Karşı Başvuru Yolları.222

ı. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açmadan Yasaklanma Tedbiri .223

Yargıtay Kararları 224

i. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’dan Dolayı

Verilen Tedbirler 224

aa) Tedbir Kararının Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirimi ve Yerine Getirilmesi

(Uygulanması).232

bb) Tedbirlerin Süresi ve Yapılacak İhtarat.235

cc) Tedbirlerin İnfaz Şekli .236

i) Şiddet Mağduruna Yönelik Olarak Şiddet Tehdidi, Hakaret, Aşağılama

veya Küçük Düşürmeyi İçeren Söz ve Davranışlarda Bulunmama Tedbiri236

ii) Müşterek Konuttan veya Bulunduğu Yerden Derhâl Uzaklaştırılması ve

Müşterek Konutun Korunan Kişiye Tahsis Edilmesi Tedbiri.237

iii) Korunan Kişilere, Bu Kişilerin Bulundukları Konuta, Okula ve İşyerine

Yaklaşmama Tedbiri.237

iv) Çocuklarla İlgili Daha Önce Verilmiş Bir Kişisel İlişki Kurma Kararı Varsa,

Kişisel İlişkinin Refakatçi Eşliğinde Yapılması, Kişisel İlişkinin Sınırlanması

ya da Tümüyle Kaldırılması Tedbiri238

v) Gerekli Görülmesi Hâlinde Korunan Kişinin, Şiddete Uğramamış Olsa Bile

Yakınlarına, Tanıklarına ve Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Hâller Saklı

Kalmak Üzere Çocuklarına Yaklaşmama Tedbiri.238

 

16 İçindekiler

vi) Korunan Kişinin Şahsi Eşyalarına ve Ev Eşyalarına Zarar Vermeme

Tedbiri 238

vii) Korunan Kişiyi İletişim Araçlarıyla veya Sair Surette Rahatsız Etmeme

Tedbiri 238

viii) Bulundurulması veya Taşınmasına Kanunen İzin Verilen Silahları Kolluğa

Teslim Etme Tedbiri. 239

ix) Silah Taşıması Zorunlu Olan Bir Kamu Görevi İfa Etse Bile Bu Görevi

Nedeniyle Zimmetinde Bulunan Silahı Kurumuna Teslim Etme Tedbiri 239

x) Korunan Kişilerin Bulundukları Yerlerde Alkol ya da Uyuşturucu veya

Uyarıcı Madde Kullanmaması ya da Bu Maddelerin Etkisinde İken

Korunan Kişilere ve Bunların Bulundukları Yerlere Yaklaşmaması,

Bağımlılığının Olması Hâlinde, Hastaneye Yatmak Dâhil, Muayene ve

Tedavisinin Sağlanması Tedbiri  239

xi) Muayene veya Tedavi İçin Bir Sağlık Kuruluşuna Başvurması ve

Tedavisinin Sağlanması Tedbiri  240

dd) Nafaka 240

ee) Tedbir Kararlarına İtiraz ve İnfaz İçin Kararların Kesinleşmesinin Gerekip

Gerekmediği Sorunu  241

ff) Tedbir Kararlarının İnfazının Başlaması ve Bitiş Tarihleri 242

gg) Tedbir Kararlarına Aykırı Davranılmasının Sonuçları ve Zorlama Hapsi . 243

ğğ) Zorlama Hapsinde Koşullu Salıverilme Uygulanabilir mi? . 249

hh) Tedbir Kararı ve Zorlama Hapsi Vermede Yetkili ve Görevli Mahkeme. 251

Yargıtay Kararları . 252

j. Çocuklar Hakkındaki Güvenlik Tedbirleri 256

aa) Çocuklar Hakkındaki Tedbirleri Vermeye Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme . 258

Yargıtay Kararları . 259

k. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri. 262

Yargıtay Kararları . 263

III.1. Uyarlama Kararlarının Niteliği ve Sonuçları  263

2. Uzlaştırma Kurumunun Uyarlama Yargılaması Açısından Değerlendirilmesi . 266

3. Uyarlama Yargılamasında Verilen Hükmün Suç Ortaklarına Etkisi  267

Yargıtay Kararları . 269

IV. SÜRE BELGESİNİN HAZIRLANMASI . 271

V.1. Cezalar ile Denetimli Serbestlik Kararlarının Toplanması (içtimaı). 272

a. Cezaların Toplanmasına İlişkin Sistemler.272

aa) Erime (Yutma) Sistemi 272

bb) Toplama (Maddi İçtima) Sistemi 273

cc) Hukuki İçtima Sistemi. 273

2. Cezaların Toplanmasının (İçtimasının) Hukuki Niteliği  274

Yargıtay Kararları . 275

 

İçindekiler 17

3. Toplamada (İçtimada) Geçerli Olan İlkeler.275

4. Hapis Cezalarının Toplanması.276

a. 765 Sayılı Türk Ceza Yasasındaki Kurallar.276

aa) Hapis Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır ve Birden Çok Toplama276

b. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasadaki Hapis

Cezalarının Toplanmasına İlişkin Kurallar.277

aa) Hapis Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır ve Birden Çok Toplama278

c. Hem 01/06/2005 Tarihinden Önce Hem de Bu Tarihten Sonra İşlenen Birden Çok

Suçun Cezalarının Toplanması.283

5. Adli Para Cezalarının Toplanması.286

a. 765 Sayılı Yasanın Getirdiği Kurallar 286

aa) Özgürlüğü Sınırlayan Cezaların Toplanarak Üst Sınıra Bağlanması Halinde,

Birleşen Adli Para Cezalarının İnfazı 286

bb) Adli Para Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır .287

b. 5275 Sayılı Yasanın Getirdiği Kurallar 287

aa) Adli Para Cezalarının Toplanmasında Üst Sınır .288

Yargıtay Kararları 290

c. Hem 01/06/2005 Tarihinden Önce, Hem de Bu Tarihten Sonra İşlenen Suçlardan

Dolayı Verilen Adli Para Cezalarının Toplanmasında Üst Sınırı Belirleme Sorunu 293

6. Fer’i Cezalar ve Denetimli Serbestlik Kararlarının Toplanması294

7. Toplama Kararlarının Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Açısından Doğurabileceği

Sakıncalar ve Çözüm Yöntemleri295

8. Toplama Yasağı 296

9. İnfaz Yargılaması ve İnfaz Aşamasında Başvurulacak Yasa Yolları297

a. İnfaz Yargılamasının Konusu 297

b. İnfaz Yargılamasında Dava Açma Yetkisi.298

c. İnfaz Aşamasında Yargılama Yetkisi298

aa) İnfazda Tereddüt Halinde, Başvurulacak Makam298

i) Ceza Yargılamaları Usûl Yasasına Göre .298

ii) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasaya Göre299

bb) Toplama Kararlarında Yetkili Makam299

i) Ceza Yargılamaları Usûl Yasasına Göre .299

ii) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasaya Göre299

d. Cumhuriyet Savcısı Tarafından İnfaz Aşamasında Verilen Kararlara Karşı

Başvurulacak Yasa Yolları 300

aa) Cumhuriyet Savcısı Tarafından Düzenlenen Süre Belgesine Karşı Başvurulacak

Yasa Yolu ve Makamı.300

 

18 İçindekiler

bb) Cumhuriyet Savcısı Tarafından 5275 Sayılı Yasa’nın 16. Maddesi Gereğince

Verilen, İnfazın Geri Bırakılması Kararının Kaldırılması ve İnfazın

Ertelenmesinin Reddi Kararlarına Karşı Başvurulacak Yasa Yolu ve Makamı 302

cc) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen,

Hükümlünün Açık Kurumlar Arası Nakil Talebinin Reddi, Cumhuriyet Savcısı ve

İdare ve Gözlem Kurulu Tarafından Verilen Hükümlünün Açık Ceza ve İnfaz

Kurumlarına Ayrılmaması ve Hükümlünün Açık Kurumlar Arası Nakil Talebinin

Reddi, Kararlarına Karşı Başvurulacak Yasa Yolu ve Makamı 303

dd) Cumhuriyet Savcısı Tarafından İnfaz Aşamasında Verilen Diğer Kararlara Karşı

Başvurulacak Yasa Yolu ve Makamı 305

e. Mahkemeler veya Hakimlikler Tarafından Verilen Talebin Kabulü ya da Reddi

Kararlarına Kaşı Başvurulacak Yasa Yolu, Makamı ve İtirazın Kararın Yerine

Getirilmesinde Etkisi . 307

f. İnfaz Kurumlarınca İnfaz Aşamasında Verilen Kararlara Karşı Başvurulacak Yasa

Yolu ve Makamı 308

g. Toplama Kararlarına Karşı Başvurulacak Yasa Yolu . 308

aa) Ceza Yargılamaları Usûl Yasasına Göre . 308

bb) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasaya Göre . 308

VI.1. İndirim (Mahsup) 309

a. Hapis Cezalarından İndirim  309

Yargıtay Kararları . 322

b. Para Cezalarından İndirim 330

Yargıtay Kararları . 334

c. İndirim Kararını Vermeye Yetkili ve Görevli Makam ile Karara Karşı Başvurulacak

Yasa Yolu . 337

VII. İNFAZ AŞAMASINDA VERİLEN KARARLAR KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR MU?. 337

Yargıtay Kararları . 338

VIII. YASA YARARINA BOZMA. 339

a. Yasa Yararına Bozma Taleplerinin İnfaza Etkisi  340

b. Yasa Yararına Bozma Taleplerinin Bakanlığa Gönderilmesi Sırasında Dikkat

Edilmesi Gereken Hususlar  340

c. Yasa Yararına Bozma Talebi Konusunda Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı 341

Yargıtay Kararları . 342

IX. ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYACI CEZALARIN İNFAZ EDİLECEĞİ KURUMLAR  342

a. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları. 342

b. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları  342

c. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  343

d. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları . 345

e. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 345

f. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri  346

 

İçindekiler 19

g. Açık Ceza İnfaz Kurumları.346

aa) Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gitmenin Şartları .346

i) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilme .346

ii) Kurum İdare ve Gözlem Kurulu Tarafından Açık Kurumlara Ayırma .349

iii) Tebligata Rağmen, Sevk Edildiği Açık Ceza İnfaz Kurumuna Teslim

Olmayan Hükümlüler Hakkında İşlem Yapmaya Yetkili Makamlar 360

bb) Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılmada Hükümlülerin Talep ya da Rızaları.360

h. Çocuk Eğitim Evleri .361

X.1. Koşullu Salıverilme Kararı .361

2. Koşullu Salıverilme İçin Gereken Şartlar .362

a. Hükümlünün Kurumdaki İnfaz Süresini İyi Hâlli Olarak Geçirmesi .362

aa) İyi Hal Kavramı 362

bb) İyi Hal Kararı Alınabilmesi İçin Gereken Şartlar .365

i) Salıverilme Öncesi Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi . 365

ii) Disiplin Cezası Alınmamış veya Alınmışsa Bu Cezanın Kaldırılmış Olması . 367

(1) Disiplin Cezası Alanlar İçin . 367

(2) Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemin İşlendiği Yer, Disiplin

Soruşturmasının Usulü (Süreler ve Soruşturmanın Başlatılıp

Bitirilmesi) ve Sonuçları . . 367

(3) Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması .371

(4) Çocuk Hükümlüler Hakkında Verilen Disiplin Cezalarının Kaldırılması377

(5) Cezaevi Yönetimi Tarafından Alınabilecek Diğer Tedbirler 378

(6) Haklarında Başlatılan Disiplin Soruşturması Henüz

Sonuçlanmayanlar İçin İyi Hal Kararı Alma Sorunu 378

(7) İyi Hal Kararını Verecek Olan İnfaz Kurumu 378

b. Yasada Belirtilen Sürenin Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilmiş Olması.379

aa) Koşullu Salıverilme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre379

i) 01/06/2005 Tarihinden Önce Suç İşleyip de Cezalarını 647 sY.

Hükümlerine Göre İnfaz Etmekte Olanlar (madde 19) .379

Yargıtay Kararları 382

ii) 01/06/2005 Tarihinden Sonra Suç İşleyipte Cezalarını 5275 Sayılı Yasa

Hükümlerine Göre İnfaz Etmekte Olanlar 385

iii) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası’na Göre Koşullu Salıverilme İçin

İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süreler391

(1) 08/04/1991 Tarihine Kadar İşlenen ve Aynı Yasanın 4. Maddesi

Kapsamına Giren Suçlar Bakımından 3713 Sayılı Yasa’nın 4/D

Maddesi Gereğince Koşullu Salıverilme Süreleri.391

(2) 08/04/1991 Tarihine Kadar İşlenen ve Aynı Yasanın 4. Maddesi

Kapsamına Girmeyen Suçlar Bakımından 3713 Sayılı Yasa’nın

Geçici 1. Maddesi Gereğince Koşullu Salıverilme Süreleri391

 

20 İçindekiler

(3) 08/04/1991 İle 12/04/1991 Tarihleri Arasında İşlenen ve 3713

Sayılı Yasa Kapsamına Giren Suçları İşleyenler Bakımından

Koşullu Salıverilme Süreleri  392

(4) 12/04/1991 İle 18/07/2006 Tarihleri Arasında İşlenen ve Aynı Yasa

Kapsamına Giren Suçları İşleyenler Bakımından Koşullu

Salıverilme Süreleri . 392

(5) 18/07/2006 Tarihinden Sonra 3713 Sayılı Yasa Kapsamına Giren

Suçları İşleyenler Bakımından Koşullu Salıverilme Süreleri . 392

(6) Özel Olarak, Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan

Cezalandırılanların Cezalarının İnfazı Sorunu  394

 

c. İstisnai Bazı Suçları İşleyen Hükümlülerin Fona veya Hazineye olan Borç ve

Tazminatlarının Ödenmiş Olması veya Bu Borç ve Tazminatların Malvarlıklarından

Tahsil Olunmuş Olması  398

Yargıtay Kararları . 399

3. 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası Kapsamındaki Suçlar

Bakımından Koşullu Salıverilme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken

Süreler. 400

4. 4616 Sayılı Yasa’ya Göre Koşullu Salıverilme İçin İnfaz Kurumunda Geçirilmesi

Gereken Süreler . 404

a. Yasadan Yararlanmanın Şartları  406

b. Adli Para Cezalarının Yasa Kapsamında Olup Olmadığı. 408

5. Suçta Tekerrür, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanması ve Kesin Hükmün

Belirlenmesi 410

a. Sabıka Kayıtlarının Okunması 410

b. Tekerrür Konusunda Genel Açıklamalar  410

i) Her İki Suçun 01/06/2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Olması431

ii) Her İki Suçun İşlenmesi Tarihi ve Tekerrüre Esas Alınacak Cezanın

Kesinleşmesi Tarihinin 01/06/2005 Tarihinden Önce Olması .432

iii) Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Kesinleşme Tarihinin 01/06/2005

Tarihinden Önce Ancak İkinci Suçun İşlenmesi Tarihinin Bu Tarihten Sonra

Olması .432

iiii) Her İki Suçun 01/06/2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması.437

6. Süre Belgelerine Esas Alınan Hapis Cezalarında Sürelerin Hesaplanması ve Örnek

Süre Belgeleri. 443

Yargıtay Kararları . 444

a. Hapis Cezasının Gün Olarak Belirlenmesi Halinde, Cezaevinde Geçirilecek Süre . 463

aa) Bir Günlük Hapis Cezasının İnfaz Edilip Edilemeyeceği Sorunu . 463

Yargıtay Kararları . 463

bb) Süre Belgesinin 647 Sayılı Yasaya Göre Yapılması 467

cc) Süre Belgesinin 5275 Sayılı Yasaya Göre Yapılması 468

b. Hapis Cezasının Ay Olarak Belirlenmesi Halinde, Cezaevinde Geçirilecek Süre  468

aa) Süre Belgesinin 647 Sayılı Yasaya Göre Yapılması 468

bb) Süre Belgesinin 5275 Sayılı Yasaya Göre Yapılması 468

c. Hapis Cezasının Yıl Olarak Belirlenmesi Halinde, Cezaevinde Geçirilecek Süre  469

 

İçindekiler 21

aa) Süre Belgesinin 647 Sayılı Yasaya Göre Yapılması.469

bb) Süre Belgesinin 5275 Sayılı Yasaya Göre Yapılması.470

cc) Artık Yılların Hesabı470

d. 647 Sayılı Yasaya Göre Koşullu Salıverilme ve Hakederek Salıverilme Tarihlerinin

Hesaplanması .474

aa) Normal Hükümlülerin Süre Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri .474

bb) Firar Eden Firara Kalkışan Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanan Hükümlülerin

Süre Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri476

i) Birinci Firar Hali.478

ii) İkinci Firar Hali479

e. 5275 Sayılı Yasaya Göre Koşullu Salıverilme ve Hakederek Salıverilme Tarihlerinin

Hesaplanması .481

aa) Normal Hükümlülerin Süre Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri (5275. sY. 107/2, 3) 481

bb) İstisnai Bazı Tarihler ve İstisnai Hükümlüler İçin Süre Belgelerinin Hazırlanması

İşlemleri (Önemli Bazı Düzenlemelerin Yürürlük ve Uygulanma Tarihleri).485

cc) Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek ya da Örgütün Faaliyeti

Çerçevesinde İşlenen Suçtan ya da Örgüt Üyeliği Suçundan Mahkûm Olanların

Süre Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri (5237 sY. 58/9; 5275. sY. 107/4).491

dd) Mükerrir Olan Hükümlüler İçin Süre Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri

(5275. sY. 108) .493

i) Hükümlünün İlk Defa Mükerrir Olması Halinde, Süre Belgelerinin

Hesaplanması 497

ii) Hükümlünün İkinci Defa Mükerrir Olması Halinde, Süre Belgelerinin

Hesaplanması 503

ee) Suçu İşlediği Tarihte 15 veya 18 yaşından Küçük Olan Hükümlüler İçin Süre

Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri (5275. sY. 107/5)505

i) 30/03/2020 Tarihinden Önce Suç İşleyen ve Suç Tarihi İtibarıyla 15 ya da

18 Yaşını Doldurmayanlar İçin Süre Belgesi Hazırlanması508

7. Koşullu Salıverilme Kararı ve Kararla Birlikte Verilen Tedbirlerin Takibinde Görev .509

a. Koşullu Salıverilme Süresi İçinde Suç İşleyip İşlemediği Konusunda Hükümlüyü

Takip Yetkisi 509

b. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması Sırasında Hükümlüyü Takip Yetkisi512

8. Koşullu Salıverilmeden Yararlanamayacak Olan Hükümlüler513

9. Koşullu Salıverilme Kararını Vermeye Yetkili ve Görevli Makam 517

10. Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılma Tarihleri (İnfazın Tamamlandığı Tarih) .518

11. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı.518

a. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazının Şartları .522

b. Hasta, Engelli ve Kocamış Olanlar ile Çocuklu Kadın Hükümlüler İçin Denetimli

Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı .531

c. Adli Para Cezalarına Mahkûm Olanların Cezalarının Denetimli Serbestlik Tedbiri

Uygulanarak İnfazı 532

 

22 İçindekiler

d. Tazyik-Zorlama ile Disiplin Hapislerine Mahkûm Olanların Cezalarının Denetimli

Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı. 533

e. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak

Cezanın İnfazına Karar Verilmesi ve Sonrasında Yapılacak İşlemler  534

f. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezanın İnfazına Karar

Verilmesinin Sonuçları 537

g. Karara Uymamanın Sonuçları  537

ğ. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı Kararının Geri Alınması ve

Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesi . 540

h. Karara Karşı Başvurulacak Yasa Yolu ve Makamı. 549

ı. Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip . 551

Yargıtay Kararları . 553

12. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları: (5275 sY. 107). 555

a. Denetim Süresi Belirleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma ve Yükümlülük

Belirleme. 555

aa) Denetimli Serbestlik Kavramı. 556

b. Koşullu Salıverilenin Yükümlülükleri ve Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması 559

aa) İşlenen Kasıtlı Suç Sebebiyle Hapis Cezasına Mahkûm Olma Hali  562

bb) Yüklenen Yükümlülüklere Uymamada Hâkim Uyarısına Rağmen, Israr Etme  568

cc) Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında Tedbirlere ve Yapılan Çağrılara

Uymama. 569

dd) Koşullu Salıverilme Hali Hariç Uyarıyı Yapmaya Yetkili Makam ve Uyarıya

Uymamanın Sonuçları 570

ee) Koşullu Salıverilme Kararlarının Geri Alınmasında Yetkili ve Görevli Makam . 571

XI. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ VE ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI  573

1. Ertelemenin Şartları 573

2. Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazı . 575

3. Suç Tarihine Göre Aynen İnfaz Hükümlerinin Uygulanması  576

Yargıtay Kararları . 577

4. Aynen İnfazda Yetkili ve Görevli Makam  579

XII. ÖZEL İNFAZ USÛLLERİ. 580

1. Hapis Cezalarında Özel İnfaz Usûlleri 580

a. Hafta Sonu ve Geceleri İnfaz . 580

b. Konutta İnfaz  581

2. Adli Para Cezalarından Çevrili Hapis Cezalarında Özel İnfaz Usûlleri. 584

3. Disiplin ve Tazyik Hapislerinde Özel İnfaz Usulleri. 585

4. Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının Özel

Usullerle İnfazı 586

5. Özel İnfaz Usullerine İlişkin Ortak Hükümler ve Bu Usule Hükmedebilecek Yetkili ve

Görevli Makam 586

 

İçindekiler 23

XIII.1.Cezanın İnfazının Ertelenmesi (İnfaza ara verme) .589

a. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi .589

aa) İnfazın Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi593

i) İnfazın Ertelenmesi Olasılığı Ortaya Çıktığında Yapılması Gereken İşlemler 594

ii) Hükmün İnfazına Başlanmadan İnfazın Ertelenmesi 596

bb) İnfazın Gebelik Sebebiyle Ertelenmesi .599

cc) İnfazın Hükümlünün İstemi Üzerine Ertelenmesi601

i) Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi.601

ii) Adli Para Cezasından Çevrili Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi 606

iii) Yakalama Kararı Çıkarılmış Olması Halinde, Hükmün İnfazının Ertelenmesi

Sorunu.607

iv) İnfazın Ertelenmesinin Güvence Gösterilmesine Bağlanması, Güvencenin

Gelir Kaydı veya İadesi .608

dd) İnfazın Milletvekili Seçilme Sebebiyle Ertelenmesi .609

ee) İnfazın Askerlik Sebebiyle Ertelenmesi.609

ff) İnfazın Mahkeme veya İnfaz Hakimliği Kararı ile Ertelenmesi609

gg) İnfazın Ertelenmesi Kararının Geri Alınması 610

2. Denetimli Serbestlik Tedbirlerine İlişkin İlamların İnfazının Ertelenmesi (Denetime

Ara Verilmesi) .611

a. Sivil Şahıslarla İlgili Olan Tedbirlere İlişkin İlamların İnfazının Ertelenmesi 611

b. Askerlerle İlgili Olan Tedbirlere İlişkin İlamların İnfazının Ertelenmesi616

XIV. VASİ ATANMASI İŞLEMLERİ .617

1. Özgürlüğü Bağlayan Cezaların Toplanması Halinde, Vasi Atanması .618

2. Adli Para Cezalarının Özgürlüğü Bağlayan Cezalara Çevrilmesi Halinde, Vasi

Atanması .619

Yargıtay Kararları 619

B. CEZANIN DÜŞMESİ 621

I. HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ, ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK KARARI VERİLMESİ621

II. AF.623

III. DEVLET BAŞKANININ CEZALARI KALDIRMA VE HAFİFLETME YETKİSİ625

1. Af Talebinde Bulunulması Halinde, Yapılması Gereken İşlemler626

IV. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME .627

V. BORCUN ÖDENMESİ YADA MAL BEYANINDA BULUNMA628

VI. HÜKMÜN İNFAZI İÇİN İADE EDİLEN HÜKÜMLÜ İÇİN HÜKÜM DEVLETİ

TARAFINDAN, MAHKÛMİYET KARARININ UYGULANIR OLMADIĞI SONUCUNU

DOĞURABİLECEK BİR KARAR VEYA TEDBİRİN BİLDİRİLMESİ.628

VII. ZAMANAŞIMI.629

1. Zamanaşımının Hukuki Niteliği629

2. Zamanaşımı Hakkında Görüşler .629

 

24 İçindekiler

a. Zamanaşımını Ceza Hukuku Kurumu Kabul Eden Görüş. 629

b. Zamanaşımını Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumu Kabul Eden Görüş . 630

c. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş. 630

3. Zamanaşımı Türleri  631

a. Dava Zamanaşımı . 631

aa) Dava Zamanaşımı Süreleri. 631

bb) Dava Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi Sebepleri. 635

i) Dava Zamanaşımının Durması 635

Yargıtay Kararları . 640

ii) Dava Zamanaşımının Kesilmesi  643

iii) Dava Zamanaşımının Hak Yoksunlukları ve Güvenlik Tedbirlerine

Etkisi  649

cc) Dava Zamanaşımının Aynı Dosyada Yargılanan Diğer Sanıklara Etkisi 650

dd) Mahkûmiyet Kararı İle Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Tarihinden

Önce Dava Zamanaşımını Gerçekleşmesinin Etkileri 653

Yargıtay Kararları . 653

b. Ceza Zamanaşımı . 654

aa) Ceza Zamanaşımı Süreleri. 655

bb) Ceza Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi Sebepleri. 657

i) Ceza Zamanaşımının Kesilmesi . 657

ii) Ceza Zamanaşımının Durması . 660

cc) Ceza Zamanaşımının Hak Yoksunlukları ve Güvenlik Tedbirlerine Etkisi . 663

4. Zamanaşımının Başlangıcı Hesabı ve Uygulanması 663

Yargıtay Kararları . 666

5. Tazyik ve Disiplin Hapislerine Özel Zamanaşımı . 666

a. İcra İflas Yasası ve Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Yasa’da

Düzenlenen Tazyik Hapsi/Hapsen Tazyiklere Özgü Ceza Zamanaşımı. 666

b. Diğer Yasalarda Düzenlenen Zorlama (Tazyik) Hapisleri ile Disiplin

Hapislerine Özgü Ceza Zamanaşımı  671

c. Tazyik Hapislerinde Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi . 673

Yargıtay Kararları . 675

6. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Suç ve Cezalar  679

VIII. CEZALARIN İNFAZ TARİHİ VE İLAM KAYITLARININ KAPATILMASI 682

 

IV. BÖLÜM

 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMELERİ

 

I. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA VERİLEBİLECEK İZİNLER İLE KAPALI CEZA İNFAZ

KURUMU DIŞINA ÇIKMA HÂLLERİ  685

A. HÜKÜMLÜLER İÇİN685

 

İçindekiler 25

1. Mazeret İzni .686

a. Kurumda Çekilen Cezanın Süresine Bağlı Olmayan İzinler686

b. Hükümlülük Süresinin Belli Bir Kısmının Geçirilmiş Olmasını Gerektiren

İzinler.687

c. Akıl Hastalığı Sebebiyle Haklarında Verilen Tedavi Tedbiri Yüksek

Güvenlikli Sağlık Kurumlarında Yerine Getirilmekte Olanlara Verilecek

İzinler.689

d. Mazeret İzni Talebinin Reddi ve Başvurulabilecek Yasa Yolları.690

2. Özel İzin .691

3. İş Arama İzni 692

4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme.692

5. İzinden Yararlanamayacak Hükümlüler .693

B. TUTUKLULAR İÇİN.693

II. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARI ZİYARET VE GÖRÜŞLER695

A. KAPALI GÖRÜŞ VE ZİYARET695

1. Türk Vatandaşı Olan Hükümlülerin ve Tutukluların Ziyaret ve Görüşleri.695

a. Kapalı Görüş .695

b. Kapalı Görüş Sırasında Yapılan Görüşmelerin Kayda Alınması.699

2. Yabancı Uyruklu Hükümlülerin ve Tutukluların Ziyaret ve Görüşleri700

a. Aile Fertleri, Akrabalar ve Yakınları Tarafından Ziyaret 700

b. Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsolosluk Memurlarının Ziyareti.701

c. Konsolosluklarda Çalışan Diğer Görevlilerin Ziyareti703

3. Yabancı Heyetler İle Kişi ve Kuruluşların Ziyaretleri 703

4. Yabancı Hükümlü ve Tutukluların Din Adamları Tarafından Ziyareti .703

5. Tıp Doktorları Tarafından Yabancı Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Tedavi

Amaçlı Ziyaret 704

6. Fahri Konsolosların Yabancı Hükümlü ve Tutukluların Ziyareti .704

7. Heyetlerin Ceza İnfaz Kurumlarını Ziyaretleri 704

8. Tutukluyu Ziyaret705

B. AÇIK GÖRÜŞ705

1. Ziyaret Edebilecek Kişiler.705

2. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş.706

3. Açık Görüş Yapılacak Yer706

4. Görüş Süresi ve Saatleri 706

5. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular 706

6. Müdafi, Avukat, Noter, Uzlaştırmacı ve Arabulucu ile Görüşme 707

a. Tutuklunun Müdafi ile Görüşmesi707

b. Hükümlünün Avukat ile Görüşmesi.707

c. Müdafiilik ve Vekillik Görevinden Yasaklanma708

d. Hükümlü ve Tutuklunun Noter ile Görüşmesi .708

 

26 İçindekiler

e. Hükümlü ve Tutuklunun Uzlaştırmacı ve Arabulucu ile Görüşmesi  709

f. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi 709

g. Hastanede Ziyaret ve Refakat 710

h. Giriş Kartı . 710

ı. Hukuksal Amaçlı Ziyaret Talepleri 710

i. Din Adamları Tarafından Ziyaret  711

j. Milletvekillerinin Görüşmeleri 711

k. Ziyaretlerde Konuşulacak Lisan . 712

C. ZİYARET VE GÖRÜŞLERDE UYGULANACAK KISITLAMALAR VE UYULACAK

DİĞER ESASLAR. 713

D. ZİYARET YERİ . 717

E. İNFAZ HAKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ, HAKİMLİĞE VE HAKİMLİĞİN KARARLARINA

KARŞI BAŞVURU YOLLARI  717

1. 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Yasası’ndan Kaynaklanan Görevler  718

2. 5275 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanan Görevler 718

3. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yasası'ndan Kaynaklanan Görevler 727

4. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü . 729

5. İnfaz Hâkimliğince Şikâyet Üzerine Verilebilecek Kararlar 730

6. İnfaz Hâkimliği Kararlarına Karşı Başvuru Yolu  731

III. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ . 731

 

V. BÖLÜM

 

TUTUKLAMAYA İLİŞKİN KARARLARIN İNFAZI

 

I. TUTUKLAMA  739

a. Tutuklanan Şahıs İnfaz Kurumunda Değilse  739

b. Tutuklanan Şahıs Önceden İnfaz Kurumundaysa 739

II. TUTUKLU, YAKALAMALI VE HÜKÜMLÜ ŞAHISLARIN NAKİLLERİNDE GÖREV VE

MASRAFLARI KARŞILAYACAK KURUMLAR . 740

III. SEVK VE NAKİLLER İLE BU İŞLEMLER SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER VE

ARAÇLARIN SEÇİMİ  748

a. Kendi İstekleri İle Nakil . 749

b. Disiplin Nedeniyle Nakil  749

c. Zorunlu Nedenlerle Nakil  750

d. Hastalık Nedeniyle Nakil. 750

e. Nakillerde Alınması Gereken Tedbirler. 751

 

VI. BÖLÜM

 

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN İNFAZI

 

I. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR. 753

II. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARININ İNFAZINDA GÖREVLİ MAKAM. 754

 

İçindekiler 27

 

VII. BÖLÜM

 

HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ VE GERİ VERİLMELERİ İLE

HÜKÜMLERİN İNFAZI (İNFAZIN DEVRİ)

 

I. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NDE ARANAN ŞARTLAR.755

a. Nakil Şartları .755

b. Nakil İstemlerinde Yetkili Makam, İstem ve Cevaplarda Usûl759

c. Yerine Getiren Devlet Tarafından Sağlanacak Belgeler .759

d. Hüküm Devleti Tarafından Sağlanacak Belgeler .759

e. Naklin, Hüküm Devleti Açısından Etkileri760

f. Naklin, Yerine Getiren Devlet Açısından Etkileri760

g. İnfazın Sona Erdirilmesi .761

h. İnfaz Hakkında Bilgi.761

ı. Nakil Sırasında Transit Geçiş762

i. Kullanılacak Dil .763

j. Nakil Masrafları .763

k. Sözleşmenin Ülke (Toprak Sınırları) Yönünden Uygulaması 763

l. Sözleşmenin Zaman Bakımından Uygulaması764

II. 6706 SAYILI YASANIN ARADIĞI ŞARTLAR .764

a. Türkiye’ye Hükümlü Nakli (İnfazın Devralınması).764

aa) Naklin Şartları.764

bb) Talep Sonrasında İstenecek Belgeler765

cc) Talep Konusunda Karar Verecek Makamlar.765

b. Türkiye’den Hükümlü Nakli (İnfazın Devredilmesi) .766

aa) Naklin Şartları.766

bb) Talep Sonrasında Gönderilecek Belgeler 767

cc) Talep Konusunda Karar Verecek Makamlar.767

III. 6706 SAYILI YASAYA GÖRE İNFAZIN ŞARTLARI.767

a. Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Verilen Mahkûmiyet Kararlarının Türkiye’de

Yerine Getirilmesinin (İnfazın Devralınmasının) Şartları.767

aa) Nakil İsteminde Usûl.768

bb) Görevli ve Yetkili Mahkeme (Karar Makamı)769

cc) Kararların Yerine Getirilmesi .769

dd) Yerine Getirme Kararına Karşı Yasa Yolu769

ee) Esas Kararla İlgili Başvurularda Yasa Yolu 769

ff) Kararın İnfazı770

b. Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin

Hükümlünün Uyruğu Olduğu Ülkede Yerine Getirilmesinin (İnfazın Devredilmesinin)

Şartları.770

aa) İnfaz İçin Yabancı Devlet Makamlarına Gönderilecek Belgeler .771

 

28 İçindekiler

bb) Karar Makamı.771

cc) Yabancı Devlette İnfazın Sonuçları .771

dd) Nakil Masrafları 772

Yargıtay Kararları . 772

 

VIII. BÖLÜM

 

SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLENLERLE HÜKÜMLÜLERİN

YABANCI BİR ÜLKEYE GERİ VERİLMESİ (İADESİ)

 

I. GERİ VERMENİN ŞARTLARI. 776

a Cezaya İlişkin Şartlar.780

II. GERİ VERMEDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 781

III. GERİ VERME KARARINA KARŞI BAŞVURULACAK YASA YOLU  781

IV. GERİ VERME KARARINI YERİNE GETİRECEK MAKAM  782

V. İADE AMACIYLA GEÇİCİ TUTUKLAMA . 782

VI. GERİ VERME HALİNDE TUTUKLAMA VE DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ. 784

VII. GERİ VERME KARARININ KAPSAMI . 784

VIII. SUÇLULARI GERİ VERMENİN SONUÇLARI (GERİ VERMEDE ÖZELLİK

(HUSUSİLİK) KURALI) . 784

IX. GERİ VERİLMEYEN SUÇLULARIN DURUMU  786

X. İADENİN KABUL EDİLMEYECEĞİ/EDİLMEYEBİLECEĞİ HALLER  787

a. İadenin Kabul Edilmeyeceği Hâller787

b. İadenin Kabul Edilemeyebileceği Hâller.788

Yargıtay Kararları . 789

KAVRAMLARA VE CÜMLELERE GÖRE ARAMA CETVELİ  793

KAYNAKÇA. 801

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar