İnfaz Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bahattin ARAS - Sezgin GÜVERÇİN
ISBN: 9786050517996
637,50 TL 750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahattin ARAS, Sezgin GÜVERÇİN
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 748


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 20

I. BÖLÜM İNFAZ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ve CEZALARIN İNFAZI USULÜ 26

A. CEZA İNFAZ KAVRAMI ve TEMEL İLKELER 26

a. Kavram 26

b. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı 27

c. İnfaz Hukukunda Temel İlkeler 31

aa. İnfazda Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi 33

bb. Cezanın İnsan Onuruna Saygı İlkesine Uygun İnfaz Edilmesi 35

cc. İnfazın Kanunilik İlkesine Uygun Yapılması 37

dd. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi 38

ee. Hükümlünün Yaşam Hakkı İle Beden ve Ruh Bütünlüğünün Korunması İlkesi 39

ff. Gizlilikten Kaçınma İlkesi 39

gg. Cezanın Kesinleşmesi Koşulu 40

d. Tutuklu, Hükümlü ve Hükümözlü Kavramları 40

B. İNFAZ AŞAMASINDA İNFAZ HAKİMLİKLERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ 42

a. İnfaz Hakimliklerinin Görev ve Yetki Alanları 42

b. İnfaz Hakimliklerinin Kuruluş ve Yargı Çevresi 43

aa. İnfaz Hakimliklerinin Yetki Alanı 44

bb. Mütalaanın Kimden Alınacağı Sorunu 46

c. İnfaz Hakimliklerinin Görevleri 47

aa. Genel Olarak 47

bb.  Görev Alanının İyi Belirlenmesi ve İdare Aleyhine Yetki Gaspı Yapılmaması 49

C. İNFAZ AŞAMASINDA ESAS MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ 50

II. BÖLÜM CEZA ve GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI SÜRECİ 51

A. CEZALARIN İNFAZI USULÜ 51

a. Cezanın İnfazının Başlaması ve İnfazın Denetimi 51

b. Adli Para Cezalarının İnfazı 54

aa. Adli Para Cezalarının Özellikleri 54

bb. Adli Para Cezalarının İnfazı Usulü 58

aaa. Adli Para Cezasının İnfazı İçin Tebliğ Edilmesi 58

bbb. Tebliğe Rağmen Adli Para Cezasının Ödenmemesi    Nedeniyle Hapse Çevrilmesi 60

ccc. Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazına Ara Verilmesi ve Koşulları 63

ddd. Tutuklulukta Geçen Sürenin Adli Para Cezasından Mahsubu………. 64

c. Hapis Cezalarının İnfazı 64

aa. Hapis Cezalarının İnfazı Usulü 64

aaa. Genel Olarak 64

bbb. Mevkufen İnfaz Durumu (Tutuklulukta Geçirilen İnfaz) 66

ccc. Hükümlü Hakkında Çağrı Kâğıdı veya Yakalama Emri Düzenlenmesi 67

ddd. Hükümlünün Cezaevine Konulması 68

bb. Asker Kişilerin Hapis Cezalarının İnfazı 69

d.  Çocukların Cezalarının İnfazında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar……. 70

aa. Genel Olarak 70

bb. Adli Para Cezasına veya Seçenek Yaptırımlara Çevrilen Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 71

B. CEZALARIN İNFAZ EDİLECEĞİ KURUMLAR ve KURUMLAR ARASI GEÇİŞLERE İLİŞKİN ESASLAR 73

a. Cezaların İnfaz Edileceği Ceza İnfaz Kurumları 73

aa. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 73

bb. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 74

cc. Çocuk Eğitimevleri 75

cc. Açık Ceza İnfaz Kurumları 75

b. Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Yerleştirilmesine ve Kurumlar Arası Geçişlere İlişkin Esaslar 75

aa. Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaza Başlanması 75

bb. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Alınan Hükümlüler 76

C. HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMASI 78

a. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılması İçin Aranan Koşullar 78

b. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Geçiş İçin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre 79

c. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Geçişte İyi Halin Tespiti 82

aa. Genel Olarak 82

bb. Terör ve Örgütlü Suçlardan Hükümlü Olanların İyi Hal ve Örgütten Ayrılma Hususunun Tespiti ile Açık Ceza İnfaz Kuruma Ayrılma Durumu 86

aaa. Genel Olarak 86

bbb. Açık Cezaevine Ayrılmaya İlişkin İşlemlerin Başlama Süreci ve Yapılacak İşlemler 86

ccc. Hükümlüden Mensup Olduğu Örgütten Ayrıldığına Dair Dilekçe Alınması 90

cc. Covid-19 Salgını Nedeniyle Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin İzinli Sayılması 94

dd. Hükümlünün Açık Cezaevinden Kapalı Cezaevine Alınması ve Alınma Kararının Onanması 95

ee.  Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler……… 100

D. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ 105

a. Genel olarak Denetimli Serbestlik Kurumu 105

b. Denetimli Serbestlik Yoluyla Cezaların İnfazının Genel Şartları 108

aa. Cezanın Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Ediliyor Olması 108

aaa. Genel Olarak 108

bbb. Açık Ceza İnfaz Kurumunda Geçirilecek Süre 109

bb. Hükümlünün Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalması 110

aaa. 671 sayılı KHK İle Denetimli Serbestlikte Geçirilecek Sürenin Uzatılması 113

bbb. 7242 sayılı Kanun İle Denetimli Serbestlikte Geçirilecek Sürenin Uzatılması 114

dd. Hükümlünün İyi Halli Olması 116

ee. Hükümlünün Talepte Bulunması 120

c. Bazı Özel Durumlar Bakımından Denetimli Serbestlik  Ceza İnfaz Usulü 121

aa. Çocuk Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması 121

bb. Küçük Çocuğu Bulunan Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması 124

cc. Hastalık, Engellilik veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması 125

dd. Adli Para Cezalarının Ödenmemesinden Dolayı Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünün Uygulanması………. 127

ee. Disiplin Hapislerinde Denetimli Serbestliğe Ayrılmanın Mümkün Olmaması 129

ff. Disiplin Cezalarının Denetimli Serbestlikten Faydalanmaya Etkisi 130

d. Hükümlünün Denetimli Serbestliğe Ayrılmasına Karar Verme Görevi 132

aa. Genel olarak 132

bb. Cumhuriyet Savcısından Görüş Alınıp Alınmayacağı Sorunu 135

e.  Denetimli Serbestlik Kararının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılması 136

f.  Denetimli Serbestlik Tedbirini İhlal Nedeniyle Hükümlünün Açık Ceza İnfaz Kurumuna Alınmasına Karar Verilmesi 138

aa. Genel olarak 138

bb. Belirlenen Sürede Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Müracaat Edilmemesi 139

cc. Hükümlü İçin Belirlenen Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi 140

dd. Hükümlünün Kendi İsteği İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle Cezasının İnfazından Vazgeçmesi 144

g. Hükümlünün Denetimli Serbestlikte Cezasını İnfaz Ederken Yeni Bir İlamının Gelmesi 144

h. Hükümlünün Denetimli Serbestlikte Cezasını İnfaz Ederken  Yeni Bir Suçtan Tutuklanması 146

ı.  Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün İşlemlerine Karşı İtiraz Yoluna Başvurulması 147

i.  Hükümlünün Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Usulünü Tamamlaması 149

j. Denetimli Serbestliğe Ayrılan Hükümlünün Vesayet Durumu 149

k. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Temel Görevleri ve  İnfaz Hakimliğine Yansımaları 150

aa. Adli Kontrol Kararlarının İnfazına İlişkin Görevleri 151

bb. Esas Hükümle Birlikte Verilen Seçenek Yaptırımlar, Yükümlülükler ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Görevleri 152

cc. Koşullu Salıverilme Sonrası Görevler 152

dd. Mükerrirlerin Cezalarının İnfazı Konusundaki Görevleri 153

E. HÜKÜMLÜ HAKKINDA KOŞULLU SALIVERME KARARI VERİLMESİ 153

a. Genel Olarak 153

b. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 155

aa. Hükümlünün İyi Halli Olması 155

bb. Cezanın Belirlenen Kısmının Cezaevinde İnfaz Edilmiş Olması 159

aaa. Genel Olarak 159

bbb. Mükerrirlik Halinde Şartla Tahliye Tarihi 163

ccc. Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak veya Yönetmek ya da Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlarda Koşullu Salıverme Tarihi 164

ddd. Terör Suçlarında Koşullu Salıverilme Tarihi 165

eee. Seçenek Yaptırımlara Çevrilmiş Hapis Cezasının İhlal Nedeniyle İnfazında Şartla Tahliye 166

fff. Çocukların Cezalarının İnfazında Koşullu Salıverilme Tarihi……….. 170

cc. Koşullu Salıverilme Oranlarını Gösterir Tablo 171

c. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 173

d. İnfazı Gereken Sürenin Tutuklulukta Geçirilmesi Halinde Koşullu Salıverilme 175

e. Denetim Süresinin ve Tedbirlerinin Belirlenmesi 176

f. Koşullu Salıverilmeden Faydalanamayacaklar 177

g. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması 178

aa. Hükümlünün, Denetim Süresinde Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlemesi 178

bb. Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Etmesi 181

cc. Geri Alma Kararının Sonuçları 182

dd. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınmasına Karar Verecek Mercii 185

h. Koşullu Salıvermede Lehe İnfaz Yasasının Belirlenmesi 186

ı. Koşullu Salıverilme Sürecinde Hak Yoksunluklarının Durumu 186

III. BÖLÜM İNFAZ AŞAMASINDA İNFAZ HÂKİMLİĞİ VEYA MAHKEMEDEN KARAR ALINMASINI GEREKTİREN DİĞER DURUMLAR 187

A.  İNFAZDA TEREDDÜT VE UYARLAMA KARARLARININ ALINMASI 187

a. Genel Olarak 187

b. Lehe Yasa ve Uyarlama Talepleri 188

c. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda Duraksama Olması 192

d. Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama Yaşanması 193

B. HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENMESİ 194

a. Genel Olarak İnfazın Ertelenmesi 194

b. Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi 195

aa. Genel Olarak 195

bb. Hükümlünün Gebelik ve Doğum Durumu 195

cc. Hastalık Nedeniyle Hayatını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlünün İnfazının Ertelenmesi 196

dd. Erteleme Kararının Kaldırılması ve Erteleme Taleplerinin Reddi ile Başvurulabilecek Kanun Yolları 197

c. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi 198

aa. Genel Olarak 198

bb. İnfaza Ara Verme 198

cc. Ertelemeye Karar Verecek Mercii 199

dd. Erteleme Talebi Konusundaki Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolu 200

ee. Erteleme Kararının Geri Alınması 202

ff. Güvence Talep Edilmesi 202

gg. Erteleme Talep Edemeyecekler 202

hh. Lehe Bozma Kararı Nedeniyle Hükmü Veren Mahkemeden İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulmasının Talep Edilmesi 202

d.  Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı 203

e. Asker Kişilerin Cezalarının Ertelenmesi 203

f. Hapse Çevrilen Adli Para Cezalarının Ertelenmesi Talebi 204

C. İÇTİMA KARARLARININ ALINMASI 204

a. Genel Olarak 204

b. İçtima Uygulamasının Usul ve Esasları 207

c. Görevli Mercii 210

D. ADLİ KONTROL KARARININ ESASINA İLİŞKİN TALEPLER 211

a. Genel Olarak 211

b. Adli Kontrol Kararların İnfazı 213

E. ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN UYGULANMASI TALEPLERİ 213

a. Genel Olarak 213

b. Özel İnfaz Usulleri 214

aa. Cezanın Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz Edilmesi 215

bb. Cezanın Konutta İnfaz Edilmesi 215

c. Özel İnfaz Usullerinden Faydalanamayacaklar 217

d. Görevli Mahkeme 218

e. Cezanın Özel İnfaz Usullerine Göre İnfazı Kararının Geri Alınması 218

F. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ 219

a. Genel Olarak Müddetname Kavramı 219

b. Müddetname Hesaplamaları ve İtiraz Sebepleri 220

c. Müddetnameye İtiraz 223

G. MAHSUP TALEPLERİ 226

a. Genel Olarak 226

b. Mahsubun Yasal Dayanakları 227

c. Hükümlünün Tutukluluk Süresinin Ceza Mahkûmiyetinden Fazla Olması Halinde Mahsup 229

d. Hükümlünün Şartla Salıverilme Sürecinde İşlediği Suçtan Tutuklu Kaldığı Sürenin Mahsubu 231

e. Haksız Tutuklamaya Konu Sürenin Mahsubu ve Tazminat Talebi 232

f. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi 233

g. Adli Para Cezalarının Mahsubu 233

H. MEMNU HAKLARIN İADESİ 234

a. Genel Olarak 234

b. Memnu Hakların İadesinin Koşulları 236

c. Görevli Mahkeme 239

d. Memnu Hakların İadesinin Sonuçları 241

I. TEKERRÜR ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ 243

a. Genel Olarak 243

b. Adli Para Cezası ve Seçenek Yaptırımlarda Mükerrirlik Durumu 254

c.  Mükerrirlerin Cezalarının İnfazı ve Koşullu Salıverilme Tarihlerinin Belirlenmesi 255

d. Mükerrir Hükümlünün Denetim Süresinde Yüklenen Yükümlülüklere ve Yasaklara Aykırı Hareket Etmesi 257

İ. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ 259

IV. BÖLÜM CEZAEVİNDE HÜKÜMLÜLERE UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULANMA ESASLARI 261

A. HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ TEMEL ESASLARI 261

a. Genel Olarak 261

b. Disiplin Suç ve Cezalarının Kanuniliği İlkesinin Esas Alınması 261

aa. Genel Olarak Disiplin Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Kanunilik İlkeleri 261

bb. Cezaevinde Uygulanan Disiplin Suç ve Cezalarının Kanunilik İlkesine Uygun Olması 263

c. Disiplin Cezalarında Fayda Zarar Analizi Yapılması 265

d. Disiplin Cezalarının Bireyselleştirilmesi 266

e. Hükümlülere Uygulanan Disiplin Suç ve Cezalarının Tutuklular Bakımından da Geçerli Olması 268

f. Disiplin Hükümlerinin Uygulanacağı Alanlar 269

B. UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ 270

a. Genel Olarak 270

b. Yetişkinlere Yönelik Disiplin Cezaları 271

aa. Kınama Cezası 271

bb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 271

cc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 272

dd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 272

ee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 274

ff. Hücreye Koyma 275

C. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI 283

a. Genel Olarak 283

b. Hükümlünün Savunmasının Alınması 285

c. Disiplin Soruşturmasının Sonuçlandırılması 285

d. Cezaevi İdaresince Geçici Tedbirler Alınması 288

D. ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE UYGULANABİLECEK DİSİPLİN TEDBİR ve CEZALARI 289

a. Genel olarak 289

b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbir ve Cezaları 291

c. Cezaevindeki Çocuklara Karşı Zor Kullanılması 297

d. Çocuklara Odaya Kapatma Cezası Verilmesi 301

E. DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI ŞİKAYET ve İTİRAZ YOLUNA GİDİLMESİ 302

a. Disiplin Cezasına Karşı Şikayet Yoluna Gidilmesi 302

b. İnfaz Hakiminin Kararına Karşı İtiraz Yoluna Gidilmesi 302

c. Şikayet Aşamasında Savunma Alınması Zorunluluğu 304

F. DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZI 305

a. Genel Olarak 305

b. Disiplin Cezalarının Kaldırılması 307

c. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı 309

d. Disiplin Cezalarının Sonuçları 311

V. BÖLÜM İNFAZ SÜRECİNDE HÜKÜMLÜLERİN HAKLARI ve CEZAEVLERİNDE HAK İHLALLERİNE NEDEN OLAN UYGULAMALAR 314

A. HÜKÜMLÜLERİN HAKLARINA YÖNELİK YAŞANAN İHLALLER ve İHLALLERİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 314

a. Genel Olarak 314

b. Hükümlülerin Hak ve Özgürlüklerini Koruyucu Önlemlerin Alınması Zorunluluğu 315

c. AİHM’ye Göre Cezaların İnfazında Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler ve Alınması Gereken Tedbirler 316

d. Cezaevlerinin Denetiminin Hak İhlallerini Önlemede Etkisi 319

aa. İdari Denetim 320

bb. Ulusal Kurumlar Tarafından Yapılan Denetimler 321

aaa. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Tarafından Yapılan Denetim 321

bbb. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Yapılan Denetim 322

cc. Uluslararası Kurumlar Tarafından Yapılan Denetimler 324

dd. Yargı Yoluyla Denetim 324

ee. Sivil Toplum ve İzleme Kurulları Tarafından Yapılan Denetim 325

e. Cezaevi Yönetimi ve Personelinin Hükümlünün Temel Haklarının Korunması ve Topluma Kazandırılmasındaki Etkin Rolü 326

f. Hak İhlallerine Karşı Etkin Başvuru Yolunun Bulunması Zorunluluğu 328

aa. Genel Olarak 328

bb. Cezaevlerindeki Hak İhlalleri Bakımından Etkin Başvuru Yolları 329

g. OHAL KHK’ları İle İnfaz Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Ve Getirilen Kısıtlamaların Hak İhlallerine Etkisi 331

h. Adalet Bakanlığı Tarafından Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında İnfaz Hukukunu İlgilendiren Hususlar 349

aa. Eylem Planındaki İnfaz Hukukuna İlişkin Hususlar 349

bb. Eylem Planının Uygulanma Takvimi 355

B. HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR HAKLARI ve YAŞANAN İHLALLER 360

a. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü 360

b. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı 362

aa. Hükümlülerin Kendi Aralarında Kitap Alışverişi Yapmaları 367

bb. Hükümlünün Dışardan Kitap Temini 368

c. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları İle İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı 370

aa. Genel Olarak 370

bb. Hakkın Kısıtlanması Halleri 372

d. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı 373

e. Din ve Vicdan Özgürlüğü 375

f. Eğitim Hakkı 377

aa. Genel Olarak 377

bb. Hükümlü ve Tutukluların Örgün ve Yaygın Eğitim Çalışmalarına İlişkin Esaslar 380

cc. Cezaevlerinde Eğitim Hakkına Yönelik Kısıtlamalar 382

C. HÜKÜMLÜLERİN İLETİŞİM Ve HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR HAKLARI 387

a. Hükümlülerin Ziyaretçi Hakkı 387

aa. Genel Olarak 387

bb. OHAL Sürecinde Getirilen Kısıtlamalar 389

cc. Mahrem Görüşme 391

dd. Ziyaretçi Değişimi ve Koşulları 393

aaa. Zorunlu Hallerde Değişimin Mümkün Olması 394

bbb. 60 Günlük Sürenin Düzenleyici Süre Olması 399

ccc. Yargıtay’ın Bakış Açısı 401

ee. Disiplin Cezası Nedeniyle Ziyaretçi Yasağı Uygulanması……… 403

b. Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı 404

aa. Telefon İle Görüşme Hakkının Kullanılma Esasları 404

bb. Telefonla Görüşme Hakkının Kısıtlanması 411

aaa. Disiplin Cezası Nedeniyle Telefonla Görüşme Hakkının Kısıtlanması 411

bbb. Savcılık ve Mahkeme Kararıyla Tutuklunun Telefonla Görüşme Hakkının Kısıtlanması 412

ccc. OHAL Döneminde Getirilen Kısıtlamalar 414

cc. Hükümlü ve Tutukluların Avukatıyla Telefonla Görüşmesi 414

c. Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı 417

aa. Genel Olarak 417

bb. Anayasa Mahkemesi’nin Hükümlülerin Mektuplarının Denetlenmesi İçin Geliştirdiği Esaslar 422

cc. Hükümlünün Avukatıyla Olan Yazışmalarının Denetimi 425

d. Yakınlarının Cenazesine Katılma ve Ağır Hasta Yakını Ziyaret Hakkı……….. 429

aa. Hükümlünün Cenaze ve Hastalık Nedeniyle Mazeret İzni Talebi 433

aaa. Refakatsiz Mazeret İzni 433

bbb. Refakatli Mazeret İzni 434

bb. Tutuklunun Cenaze ve Hastalık Nedeniyle Mazeret İzni Talebi 436

cc. Harcırah ve Yol Giderlerinin Karşılanması 439

dd. İzin Sürecinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve Kelepçe Takılması 439

ee. Hükümlü veya Tutuklunun İzin Süresince Uyması Gereken Kurallar 441

ff. Mazeret Talebinin Reddi Kararına Karşı Şikayette Bulunma 441

e. Sohbet Hakkı 442

D. HÜKÜMLÜLERİN SAVUNMA ve HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDAKİ HAKLARI 446

a. Avukatla Görüşme Hakkı 446

aa. Genel Olarak 446

bb. Avukatla Görüşme Hakkına İlişkin Sınırlamalar 447

aaa. 667 sayılı OHAL KHK’sı İle Getirilen Kısıtlamalar 447

bbb. 676 sayılı KHK ve 7070 sayılı Kanunla Getirilen Kısıtlamalar 448

ccc. Kısıtlamaların Niteliği ve Oluşan Hak İhlalleri 449

ddd. AİHM’nin Konuya Bakış Açısı 456

b. Dilekçe Hakkı 461

aa. Genel Olarak 461

bb. Hükümlü ve Tutuklular Bakımından Dilekçe Hakkı 463

E. HÜKÜMLÜLERİN İNSAN ONURUNA UYGUN KOŞULLARDA BARINMA HAKKI 465

a. Genel olarak 465

b. Hükümlülerin Kapasitenin Üstünde Kalabalık ve Belirlenen Startlara Uymayan Koğuşlarda Barındırılmaları 470

c. Hükümlülerin Tek Kişilik Hücrelerde Tutulması 477

d. Tutukluların Tek Kişilik Koğuşlarda Barındırılması 482

e. Barınma Yerlerinin Fiziki Koşullarının Yetersiz Olmasından Kaynaklanan Hak İhlalleri 487

f. Hükümlülerin İnsan Onuruna ve Sağlığına Uygun Beslenmesi 490

g. Hükümlünün Diğer Hükümlülerin ve Cezaevi Personelinin Onur Kırıcı ve Kötü Muamelelerine Karşı Korunması 494

aa. Diğer Hükümlülerin Onur Kırıcı ve Kötü Muameleline Karşı Hükümlünün Korunması 494

bb. Cezaevi Personelinin Kötü Muamelelerine Karşı Hükümlünün Korunması 497

h. Engelli Hükümlülerin Engellerine Uygun Yerlerde Barındırılması 502

ı. Cinsel Yönelimi Farklı Olan Hükümlülerin Barındırılması Sorunu 503

F. HÜKÜMLÜLERİN HIZLI, ETKİN VE YETERLİ DÜZEYDE SAĞLIK HİZMETİ ALMA HAKKI 509

a. Genel Olarak 509

b. İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli 514

c. Hükümlülerin Muayenesinde Uyulması Gereken Temel Esaslar 516

aa. İnsan Onuruna Uygun Bir Sağlık Hizmeti Verilmesi 516

bb. Hükümlünün Kelepçesiz Muayene Edilmesi 518

cc. Muayenelerde Hasta Mahremiyetinin Sağlanması 519

dd. Tıbbı Yardım ve İlaçların Zamanında ve Yeterli Düzeyde Sağlanması 522

d. Hükümlülerin Açlık Grevine Başvurması ve Tıbbi Müdahalede Bulunulması 524

aa. Genel Olarak Açlık Grevi Kavramı 524

bb. Açlık Grevi veya Ölüm Orucunda Bulunanın Zorla Beslenmesi 525

cc. Açlık Grevi veya Ölüm Orucunda Tıbbi Müdahalede Bulunma 526

dd. Açlık Grevinden Dolayı Disiplin Cezası Verilmesinin Koşulları 527

G. ARAMA VE SAYIMLAR SIRASINDA İNSAN ONURUNA SAYGI GÖSTERİLMESİ 529

a. Genel Arama 529

b. Çıplak Arama 531

aa. Türk Hukukunda Çıplak Aramanın Dayanağı ve Kanunilik Sorunu 533

bb. Çıplak Aramada Makul Ve Ciddi Emare Zorunluluğu 535

cc. Çıplak Aramanın İstisnai ve Son Çare Olarak Başvurulabilen Bir Tedbir Olması 537

dd. Çıplak Aramanın Yapılma Esasları 539

aaa. Çıplak Aramanın Bu Tedbir İçin Tahsis Edilmiş Bir Odada Yapılması 539

bbb. Çıplak Aramada Doktor Haricinde Bedene Dokunulmaması 540

ccc. Çıplak Aramanın Aynı Cinsiyetten Güvenlik Ve Gözetim Görevlileri Tarafından Yapılması 540

ddd. Çıplak Aramanın Zaman Kaybetmeden Derhal Tamamlanması 541

eee. Hiçbir Şekilde Hükümlünün Tamamen Çıplak Aranmaması 541

eee. Hukuka Aykırı Çıplak Aramanın Sonuçları 541

c. Ziyaretçilerin Aranmasının Esasları 544

d. Sayımda Uyulması Gereken Kurallar 546

H. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA İSTİSNAİ HALLER HARİCİNDE KELEPÇE TAKILMAMASI 549

a. Genel Olarak 549

b. Hükümlü ve Tutukluya Kelepçe Takılabilecek İstisnai Haller 552

aa. Sevk ve Nakil Sırasında Kelepçe Takılması 552

bb. Muayene ve Tedavi Sırasında Kelepçe Takılması 554

cc. Hükümlünün Kendisine veya Başkasına Zarar Vermesini Engellemek İçin Kelepçe Takılması 558

c. Tutuklanan Kişilerin Cezaevine Naklinde Kelepçe Takılması 562

d. Tutukluların Tedbiren Kelepçelenmesi 565

e. Ters veya Plastik Kelepçe Takılması 565

I. HÜKÜMLÜLERİN NAKİLLERİNDEN KAYNAKLI YAŞANAN SORUNLAR 567

a. Genel Olarak 567

b. Nakil Sebepleri 567

aa. Kendi İstekleri İle Nakil 567

bb. Disiplin Nedeniyle Nakil 572

cc. Zorunlu Nedenlerle Nakil 572

dd. Hastalık Nedeniyle Nakil 574

c. Tutukluların Nakilleri 576

d. Nakillerde Alınacak Tedbirler ve Yaşanan Hak İhlalleri 578

aa. Hükümlülerin Ailelerine Haber Verilmesi 578

bb. Nakillerde Aile Bütünlüğünün ve İletişiminin Devamı Esas Alınmalı 578

cc. Eziyet Verici veya Onur Kırıcı Şekilde Nakil Yasağı 583

dd. Resen ve Sık Sık Nakillerden Kaçınılması 587

e. Açık Cezaevlerine Nakillerde Yaşanan Sorunlar 587

f. Nakil İşlem ve Kararlarına Karşı Başvuru Yolu 589

İ. HÜKÜMLÜNÜN HEDİYE ALMA HAKKI 591

J. HAK İHLALİ DOĞURAN KARAR VE UYGULAMALARA KARŞI BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI 593

a. İnfaz Hakimliğine Yapılacak Şikâyetler ve Usulü 593

aa. Genel Olarak 593

bb. İdare ve Gözlem Kurulu Kararlarında ve Uygulamalarında Yaşanan Temel Sorunlar 595

aaa. Kararların Gerekçeli Karar Hakkına Uygun Olmaması 595

bbb. Karar ve İşlemlerin Hükümlü Hakkındaki İyileştirme ve Sosyalleştirme Planı Gözetilmeden Verilmesi 597

cc. Şikâyet Yoluna Başvurunun İnfaza Etkisi 597

dd. İnfaz Hakimliğince Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar 598

aaa. Karar Öncesi Yapılacak İşlemler 598

bbb. İnfaz Hakiminin Vereceği Kararlar Çeşitleri 599

ccc. İnfaz Hakiminin İdarenin Yerine Geçerek Yeni Bir Karar Verememesi 601

ee. Duruşma Yapılması Gereken Haller 602

gg. İnfaz Hakimliğinin Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 603

hh. İnfaz Hakimliği Kararlarında Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi 604

b. Anayasa Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru Yoluna Gidilmesi 604

c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nezdinde Bireysel Başvuru Yoluna Gidilmesi 609

SONUÇ 611

KAYNAKÇA 615


KAYNAKÇA

Kitap ve Makaleler:


Akıllıoğlu, Tekin:  “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi”, Amme İdaresi Dergisi, Y.1982, C. 15, S. 2, s. 7-19.

Akkaş, Ahmet Hulisi: “Koşullu Salıverilme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XII, Y.2008, S.1-2, s.305-335.

Akyılmaz, Bahtiyar: “Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2002, C. 6, S. 1-2, s.239-262.

Altınok Villemin, Derya: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezalarının Kesintisiz İnfazının İşkence Yasağı Açısından İncelenmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.

Altınsoy, Bülent: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Mahkûmların Özel Hayatı”, TBB Dergisi, Y.2014, S. 115, s.37-60.

Aras, Bahattin: Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Ankara 2014

Aras, Bahattin: İnfaz Aşamasında İnfaz Hakimliğinin ve Esas Mahkemesinin Görev ve Yetkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2016 (İnfaz) 

Arslan, Çetin: “Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi (5352 sayılı Adli Sicil Kanunu md.13/A)”, AÜHFD, Y.2007, C.56, S.4, s.1-53.

Artuk, M. Emin/Alşahin, M. Emin: “Hükümlünün Hakları”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armaganı C.l, Ankara 2008, s.445-465.

Artuk, Mehmet Emin/Gökçen, Ahmet/Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler Ankara 2006.

Atalay, Osman/Özgelen, Mustafa Safa: İnfaz Hukuku Ders Kitabı, Türkiye Adalet Akademisi Yayını No: 25, Kasım 2013.

Atalay, Osman: “Disiplin Soruşturması Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar”,http://www.infazhukuku.org/index.php?option=com_content& view=article&id=115:disiplin-soruturmas-yaplrken-dikkat-edilecek-hususlar&catid=45:mak&Itemid=53, İET:09/03/2015.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadına İlişkin Rehber, Mahpus Hakları, Ankara 2019, https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/482020134215mahpus%20haklar%C4%B1%20olarak%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirelim%20ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf, İET: 20/03/2021.

Bakıcı, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Ankara 2007.

Bayraktar, Bilal: Denetimli Serbestlik ve Bu Kavramın Ceza Adalet Sistemi İle Türk İnfaz Sistemine Getirdiği Yenilikler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş 2007.

Bıçak, Vahit: Ceza Adaleti Yönetiminde Kalite ve Etkinlik, http://www.kriminoloji.com/Ceza_Adaletinde_Kalite_Yonetimi.Bicak.htm, İET:20/03/2021.

Bıyıklı, Hasan: “Tutukluluk Süresinin Ceza Mahkûmiyetlerinden İndirilmesi”, Yargıtay Dergisi, C.IX, Y.1983, S.3, s.272-289

Bulut, Metin: “Kamu Görevlileri Disiplin Hukukunda Kanunilik İlkesini Yeniden Düşünmek”,  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y.6, Aralık 2018, S.12, s.227-278.

Cengiz, Serkan: “X/Türkiye Kararının Uygulanması (Başvuru no: 24626/09 • Karar Tarihi: 9 Ekim 2012)”, İzleme Raporu, https://serkancengiz.av.tr/fileadmin/articles/X_-TurkiyeRaporu.pdf,  İET:21/03/2021.

Cengiz, Serkan/Demirağ, Fahrettin/Ergul, Teoman/Mcbride, Jeremy/ Tezcan, Durmuş: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Şen Matbaa, Ankara 2008.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2005.

Centel, Nur: “Denetimli Serbestlik”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Y. 2008, s. 531-554.

Centel, Nur: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul 1992, (Tutuklama).

Cezaevlerinde Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2020/elazig_muhalefet_serhi_2.pdf, İET:21/02/2021.

Cinmen Ergin: “Tecrit Politikası, F Tipi Ceza ve Tutukevleri”, Birikim Dergisi Y. 200, S.136, s.63-65.

Coyle, Andrew: Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım, Yayınlayan: Uluslararası Cezaevi Araştırmaları Merkezi, 2002.

Çalışkan, Suat: Çıplak Arama, https://www.hukukihaber.net/ciplak-arama-makale,8481.html, İET: 21/02/2021.

Çiçek, İbrahim: Açıklamalı Adli Sicil Kanunu, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul 2007.

Çolak, Halûk/ Altun, Uğurtan: Türk Ceza Hukukunda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, Bilge Yayınevi, Ankara, Temmuz 2007. 

Çolak, Haluk/Altun, Uğurtan: “Bir Yaptırım Türü Olarak Para Cezalarının Teori ve Uygulamadaki Analizi”, TBBD, S.69, Y.2007, s.241-337, (APC)

Demir, Güler: “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinin Normalleştirme Sürecindeki Rolü”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Y.2013, C.27, S.1, s.79 – 99.

Demirbaş, Timur: İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013

Demirbaş, Timur: “Ceza İnfaz Hukukunun Çağdaş İlkeleri Açısından 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun (CeGTİK) Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2008, s.101, (İlkeler)

Demirkol, Selami: “Mahkemelerce Ciddi Bulunmayan Anayasaya Aykırılık İddialarının Gerekçeli Olarak Karşılanmaması Sorunu Adil Yargılanma Ve Etkili Başvuru Hakkı İlkeleri Bağlamında Konunun İrdelenmesi”, İÜHFM, Y.2008, C. LXVI, S.2, s. 3-14.

Denizhan, Hüseyin: “Adlî Para Cezaları”, AD, Y.97, Mayıs 2006, S.25, s. 90-112.

Doğru, Osman/Nalbant, Atilla: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, C.1, Avrupa Konseyi - T.C. Yargıtay Başkanlığı Yayını, Ankara 2012.

Döner, İsa : “Ceza Zamanaşımı”, AÜEHFD, C.IX, S.3-4, Y.2005, s.35-62

Dönmez, Halit:  “CMK 102’deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi”, S. 2010/4, s.189-198.

Dönmezer, Sulhi : “Tutuklu Ve Hükümlülere Yaş, Cinsiyet Ve Suç Türlerine Göre Uygulanacak İnfaz Ve Islah Reformu”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armaganı C.l, Ankara 2008, s.292-312.

Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.III, 12. B., İstanbul 1999.

Erdoğan, Oktay: Adli Para Cezalarının İnfazı, “İnfaz Hukuku Ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları” Meslek İçi Eğitim Semineri, 20 - 22 Mart 2015 - Ankara, Seminer Notları.

Eren, Abdurrahman: “Bir İnsan Hakkı Olarak Hükümlü ve Tutukluların “Eş Ziyareti” Hakkı”, https://www.academia.edu/21142455/B%C4%B0R_%C4%B0NSAN_HAKKI_OLARAK_H%C3%9CK%C3%9CML%C3%9C_VE_TUTUKLULARIN_E%C5%9E, İET:22/02/2021.

Feyzioğlu, Metin/Güngör, Devrim: “Cezaların Toplanması ve Koşullu Salıverilme İlişkisi”, TBBD, S.69, Y.2007, s.51-54.

Feyzioğlu, Metin: “Tedavi ve Beslenmeyi Engelleme/Zorla Tedavi ve Zorla Besleme”, http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/tedavi-ve-beslenmeyi-engelleme.html, İET: 22/03/2021.

Gemalmaz, M. Semih: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/Protokolleri ve Öngörülen Denetim Sistemi”, Ekonomik Yaklaşım, Y.1997, C. 8, S. 27, s.104-121.

Gemalmaz, Mehmet Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 3 / İşkence Yasağı Analizi), 2. Baskı, Ankara Barosu Yayınları, 2007 (İşkence Yasağı Analizi).

Gölcüklü, Feyyaz: Ceza Davasında Şahıs Hürriyeti, Ankara 1958.

Göztepe, Ece: “Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi”, http://www.kamuhukukculari.org/upload/dosyalar/Ece_GyoZTEPE222.pdf, İET 08.03.2021.

Günay, Erhan: Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri-Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar-Lehe Kanun Uygulaması, Ankara 2010.

Güngör, Devrim/Okuyucu-Ergün,Güneş: “Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi”, TBBD, S.83, Y.2009, s.68-72.

Hafızoğulları, Zeki/ Özen Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, 12.Baskı, Ankara 2019. 

Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku Temel Bilgiler, Ankara 2008.

Hekimler İçin Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mahpusun Sağlık Hakkı, TCPS Kitaplığı, Broşür 1, İstanbul 2016,  https://docplayer.biz.tr/59406354-Hek-mler-c-n-uluslararasi-ve-ulusal-mevzuatta-mahpusun-sa-lik-hakki.html, İET: 24/02/2021.

Hukuki Müzakere Toplantıları, 21-24 Kasım 2013 Tekirdağ, http://hmt.hsyk. gov.tr/toplantilar/2013/adliyargi/guz/tekirdag/raporlar/Ceza%20Hukuku%2012.%20Grup.pdf, İET: 22/12/2014.

Hukukun Evrensel İlkeleri ve Özel Görevli Mahkemeler, İstanbul Barosu Paneli, 18 Kasım 2011.

İçel, Kayıhan/Sokullu-Akıncı, Füsun/Özgenç, İzzet/Sözüer, Adem/ Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener: İçel Yaptırım Teorisi, İstanbul 2000.

İçel, Kayıhan/Sokullu-Akıncı/Füsun: “Cezaların İçtimaında (Birleştirilmesinde) İnfaz Edilebilirlik Sorunu”, İÜHFM, C.LVII, S.1-2, Y.1999, s.93-108.

İçel, Kayıhan: “Mevkufen Geçen Müddetin Ceza Mahkumiyetlerinden Mahsubu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.29, S.3, Y.1963, s.560-579.

İnci, Z. Özen: “Türkiye'nin Bir İnsan Onuru Sorunu Olarak Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanan Çıplak Arama Üzerine Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.2016, C.11, S.120, s.50-70.

Jahic, Gamla: “Ceza Adaleti Sistemini Kullanarak Suçu Önlerken Adaleti Sağlamak”; Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, S.5, Günışığı Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2005, s.167-175.

Kafes, Veli: Hukukumuzda Şartla Salıverme ve Uygulamadaki Sorunlar, Ankara 1998.

Kamer, Vehbi Kadri : Doktrinde ve Uygulamada İnfaz Hakimliği Kurumu, Ankara 2004.

Karaarslan, Mehmet: “Suç ve Cezaların Memuriyete Etkisi”, AÜHFD, Y.2009, C.58, S.1, s.95-138.

Karadeniz, Ramazan Onur: “Türk Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Tutuklu Ve Hükümlülerin Haberleşmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2016, C. XX, S.1, s.425-446.

Karagülmez, Ali: Gün Para Cezası Sistemi, Kartal Yayınevi, Ankara 2005.

Karakaş Doğan, Fatma : “Türk Ceza Hukukunda Cezaların İçtimaı Kurumunun Düzenlenmesi Gerektiği Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Y.2011, S.3, s.85-104.

Karakaş Doğan, Fatma : 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında Ceza İnfaz Hukuku, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2013, (İnfaz Hukuku).

Karakul, Selman: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sağlık Hakkı – I”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2), Güz 2016; 169-206.

Kızılarslan, Hakan : Yeni Ceza İnfaz Sistemimizin Ana İlkeleri ve Uygulama, https://docplayer.biz.tr/27586911-Yeni-ceza-infaz-sistemimizin-ana-ilkeleri-ve-uygulama.html, İET: 20/03/2021.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

2. Baskı, Ankara 2009.

Kubat, Adil: Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı, 9. Baskı, Ankara 2019

Kuyucu, A. Aydın: Açıklamalı ve İçtihatlı Ceza Yargılaması Hukukunda Kanun Yararına Bozma, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 169.

Mandıracı, Berkay: Türkiye’de Ceza İnfaz Politikaları ve Kurumlarına İlişkin Yapısal Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, TESEV Yayınları, İstanbul Şubat 2015.

Mecit, Kemal: İnfaz Hukuku, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.

Nursal, Necati/Ataç, Selcen: Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi, Yetkin, Ankara 2006.

Osmanoğlu, Kerem: “Ceza Hukukunda Geriye Yürüme Yasağı”, EÜHFD, C. XIV, Y.2010, S. 3–4, s.89-116.

Otacı, Cengiz: “Ceza Hukukunda Lehe Kanunun Tespiti Ve Bazı Sorunlar”, Güncel Hukuk Dergisi, S.:9, Eylül 2006, s.40-47.

Otacı, Cengiz: “Türk Ceza Hukukunda Suçların ve Cezaların İçtimaı”, Adalet Dergisi, Y.93, S.11, Nisan 2002, s.229-256 (İçtima).

Özbek, Veli Özer : İnfaz Hukuku, 12.Baskı, Seçkin, Ankara 2020.

Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Seçkin, Ankara 2013.

Özgenç, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2006, (Gazi Şerhi).

Özgüven, A.Duygu: “Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde “Adli Kontrol”, TBBD, S. 81, Y.2009, s.1-42.

Özmen, Metin : İdare Hukuku Bilim Dalı Cezaevlerinin İdari Açıdan Denetimi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.

Öztürk, Bahri/Erdem Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara 2005.

Pekel Uludağlı, Nilay: “Hükümlülerin Denetiminde Ve Topluma Kazandırılmasında Yeni Bir Yöntem Olarak Elektronik İzleme”, AÜHFD, C.61 S.4, Y.2012, s.1337-1368.

Reynaud, Alain; Hapishanelerde İnsan Hakları, Çev. İhsan Kuntbay, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Yayın No: 240, Ankara 1992.

Sağlam, M. Yılmaz : “İnfaz Ve İnfaz Hukuku Kavramları Üzerine Bir İnceleme (1)”, TBBD., Y.1995, S.4, s.578-591.

Sarıca, Ragıp : İdari Kaza, C. 1, İstanbul 1949.

Seçkin, Sinan/ Üstün, Gül: “İdari İşlemlerde Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.21, S.2, Mehmet Akif Aydın’a Armağan, s.509-533.

Sever, D. Çiğdem: “Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı”, TBB Dergisi, Y.2016, S.122, s.141-192.

Sevük, Handan Yokuş : “Avrupa İnsan Hakları Kararları Işığında Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya İle İletişimi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S.3-4, Y.2003, s.335-384.

Sevük, Handan Yokuş: “Haberleşme Hakkının Kullanımının Türk Ceza Kanunu Hükümleri İle Korunması (TCK m.124, TCK m.298/1)”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2009 C.12-13, S.16-17-18-19, s. 197-227, (Haberleşme).

Sökmen, Uğur: “Kamu İdaresinde Mahkûmiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri”, Maliye Dergisi S.158, Ocak-Haziran 2010, s.618-639.

Şen, Ersan/ Başer Berkün, Beyza: “Hükümlünün Örgütten Ayrıldığı Nasıl Tespit Edilir?”, https://www.sen.av.tr/tr/makale/hukumlunun-orgutten-ayrildigi-nasil-tespit-edilir, İET:18/03/2021.

Şen, Ersan: “Cezaların Toplanması ve Lehe Yorum”, http://www.hukuki haber.net/cezalarin-toplanmasi-ve-lehe-yorum-makale,3163.html, İET: 20/03/2021.

Şen, Ersan: “Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci”, https://www.hukukihaber.net/muddetnameye-itirazda-kanun-yararina-bozma-sureci-makale,7512.html, İET: 31/01/2021(Müddetname).

Şen, Ersan: “Yeni Ceza İnfaz Yönetmeliğinde Düzenlenen Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü, Anayasaya ve Kanuna Aykırıdır”, https://www.hukukihaber.net/yeni-ceza-infaz-yonetmeliginde-duzenlenen-hukumlunun-ve-tutuklunun-avukati-ile-gorusme-usulu-anayasaya-ve-kanuna-aykiridir-makale,7619.html, İET: 12/02/2021 , (Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü).

Şener, Esat : Tüm Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları,1926-1997, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 1997.

Tanz, Eva: “Hapishaneler ve Çıplak Arama Uluslararası Standartlar ve Alternatifler”, Türkiye’de Mahpus Olmak 2, TCPS Kitaplığı 14, İstanbul 2017, s.154-164.

Taşkın, Ahmet: “Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri”, Yargıtay Dergisi, C.30, S.3, Temmuz-2004, s.255-296.

Taşkın, Ahmet: “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Beslenmenin Reddi”, TBBD, S.62, Y.2006, s.230-261, (Beslenmenin Reddi).

Taşkın, Ş. Cankat: Adli Para Cezası, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, Y. 2010, S. 71-72. s.53-99, (APC).

Tıraşçı, Yaşar/ Uysal, Cem/ Altınal, Aydın/ Akın, Mustafa/ Durmaz, Ubeydullah: “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün Bir Olgu Sunumu Üzerinden Adli Tıbbi Değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Dergisi, Y. 2017, C.44, S.4, s.405-409.

Tırtır, Mustafa: “Denetimli Serbestlik”, İstanbul Barosu Dergisi, C.80, S.4, Y.2006, s.1461-1472.

Tok, Türker: “Ceza Muhakemesi Kanunundaki “İtiraz” İle İnfaz Hakimliği Kanunundaki “İtiraz Ve Şikayet” Arasındaki Farklar”, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2007, S.5, s.135-139.

Tongür, Ali Rıza: Ceza Hukukunda Yeni Boyutlarıyla Erteleme, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2008.

Turhan, Faruk/Altıkat, Abdurrahim: “Yeni Bir Ceza İnfaz Usulü Olarak Denetimli Serbestlik ve Bu Usulden Yararlanma Şartları”, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.2, S.2, Y. 2012, s.1-46.

Turhan, Faruk: “Anayasa Ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre Seçilmeye Engel Suç Ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, EÜHFD, C. XI, S.1–2, Y.2007, s.55-85.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu: 01.01.2014 Tarihinde Sincan Cezaevinde Meydana Gelen Olaylarla İlgili İnceleme Raporu, Rapor No: 2014/02, Rapor Tarihi: 10.07.2014, http://www.tihk.gov.tr/ tr/duyuru-ve-haberler/haberler/01012014-tarihinde-sincan-cezaevinde-meydana-gelen-olaylarla-ilgili-inceleme-raporu-yayinlandi/73, İET: 12/03/2015.

Usta, İbrahim/Öztürk, Hakan: “Denetimli Serbestlik”, Ceza Hukuku Dergisi, S.13, Y.2010, s.7-46 .

Ülkü, Muhammet Murat: “AİHS’nin 3. Maddesi Kapsamında Devletin Hürriyetini Kısıtladığı Kişilerin Gözaltı-Tutma Koşullarına Yönelik Pozitif Yükümlülükleri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.13, Nisan 2013, s. 268-280.

Ünal, Şeref : Cezaların İnfazı Sürecinde Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya İle Olan İlişkileri, İnfaz Hukukunun Sorunları, Sempozyum 24/25 Kasım 2000, Ankara 2001.

Yakışır, Berivan: Türkiye’de Tutuklu Ve Hükümlülerin Yeniden Sosyalleştirilmesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (İnsan Hakları Hukuku), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.

Yenidünya, Ahmet Caner : Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme, İstanbul 2002.

Yerdelen, Erdal/Nas, Ali Murat: “Tutuklu ve Hükümlülere Verilen Mazeret İzinleri”, TAAD, Y.9, S.34, Nisan 2018, s.75-121.

Yıldız, Ali Kemal : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İstanbul 2007.

Yılmaz, Zekeriya: “Hak Yoksunlukları ve Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Kurumu Üzerine Bir Deneme”, Terazi Hukuk Dergisi (THD), Mart 2007, Sayı. 7, s. 87–97.


Atıf Yapılan AİHM Kararları:


A.T./Estonya Kararı, Başvuru No: 23183/15,  K.T:13.11.2018

Ali Güzel/Türkiye Kararı, Başvuru  No: 43955/02, K.T: 21.10.2008

Altay/Türkiye Kararı, Başvuru No: 11236/09, K.T: 09/04/2019

Ananyev ve Diğerleri/Rusya Kararı, Başvuru No: 42525/07 ve 60800/08,  K.T: 10/04/2012 

Andronicou ve Constantinou/G.Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Kararı, Başvuru No: 86/1996/705/897, K.T: 09/10/1997

Arutyunyan / Rusya  Kararı, Başvuru No: 48977/09, K.T:10/04/2012

Avşar ve Tekin/Türkiye Kararı, Başvuru No. 19302/09 ve 49089/12, K.T: 17/09/2019

Bamouhammad/Belçika Kararı, Başvuru No: 47687/13, KT: 17/11/2015

Bellomonte/İtalya (Başvuru No: 28298/10, K.T:01/04/ 2014

Bouamar/Belçika Kararı, Başvuru No:9106/80, K.T:29.02.1988

Beuze/Belçika Kararı, [BD], Başvuru No: 71409/10, K.T: 9/11/2018 

Campbell/Birleşik Krallık Kararı, Başvuru No: 13590/88, K.T: 25/3/1992

Cătălin Eugen Micu/Romanya Kararı, Başvuru No:55104/13, K.T:05/01/2016

Ciorap/Moldoya Kararı, Başvuru No:12066/02, K.T: 19.06.2007

Dejnek /Polonya Kararı, Başvuru No: 9635/13, K.T:01/06/2017

Dickson/Birleşik Krallık Kararı, Başvuru No: 44362/04,  K.T: 04/12/2007

Dougoz/Yunanistan Kararı, Başvuru No:40907/98, K.T: 6/3/2001

Dudchenko/Rusya Kararı, Başvuru No: 37717/05, K.T: 7.11.2017

Ebedin Abi /Türkiye Kararı, Başvuru No: 10839/09, K.T: 13.03.2018

Ecis/Letonya Kararı, Başvuru No: 12879/09, K. T: 10/01/2019

Eena/İtalya Kararı Başvuru No: 74912/01, K.T: 17.09.2009

Epistatu / Romanya Kararı, Bşavuru No: 29343/10,  K.T:24/09/2013

Fazıl Ahmet Tamer/Türkiye Kararı, Başvuru No: 6289/02, K.T:5/12/2006

Feldman/Ukrayna Kararında, Başvuru No: 42921/09, K.T: 12/1/2012

Frérot /Fransa  Kararı, Başvuru No:70204/01, K.T: 12/06/2007

Georgiou/Yunanistan Kararı, Başvuru No:45138/98, K.T:13/01/2000

Giszczak/Polonya Kararı, Başvuru No: 40195/08, K.T:29/11/2011

Gömi/Turkiye Kararı, Başvuru No: 35962/97, K.T: 21/12/2006

Guliyev/Rusya Kararı, Başvuru No: 24650/02,  K.T: 19/06/2008

Gülay Çetin/Türkiye Kararı, Başvuru No: 44084/10, K.T:05/03/2013

Gülmez/Türkiye Kararı, Başvuru No: 16330/02,  K.T: 20.5.2008

Hamalainen/Finlandiya Kararı, (BD), Başvuru No: 39359/09,  K.T: 16/07/ 2014

Henaf/Fransa Kararı, Başvuru No. 65436/01, K.T:27.11.2003   

Hentrich/Fransa Kararı, Başvuru No:  13616/88, K.T:22/09/1994

Hirst/Birleşik Krallık Kararı,  (No. 2) [BD], Başvuru No: 74025/01, K.T: 6/10/2005

Horych /Polonya  Kararı Başvuru No: 13621/08), K.T:12/04/2012

Ilaşcu ve diğerleri/Moldovya ve Rusya Kararı, Başvuru No: 48787/99, K.T: 08.07.2004 

Ivan Vasilev/Bulgaristan Kararı, Başvuru No:48130/99, K.T: 12/04/2007

Jakóbskı /Polonya Kararı,  Başvuru No: 18429/06, K.T: 07.12.2010 

Kadikis/Letonya Kararı, Başvuru No: 62393/00,  K.T: 04.05.2006 

Kalashnikov/Rusya Kararı, Başvuru No: 47095/99, K.T:15/7/2002

Ketreb / Fransa Kararı,  Başvuru No:38447/09, K.T: 19/07/2012

Khatayev/Rusya Kararı, Başvuru No: 56994/09, K.T: 11/10/2011 

Khodorkovskiy ve Lebedev /Rusya (Başvuru No: 11082/06 ve 13772/05, K.T: 25/07/2013

Khudobin/Rusya  Kararı, Başvuru No: 59696/00,  K.T: 26/10/2006

Kochetkov/Estonya Kararı, Başvuru No:41653/05, K.T: 2/07 2009

Korneykova ve Korneykov/Ukrayna Kararı, Başvuru No:  56660/12,  K.T: 24.03.2016  

Kudla/Polanya Kararı,  Başvuru No: 30210/96 K.T: 26.10.2000

Labita/İtalya  Kararı, [BD], Başvuru No: 26772/95, K.T: 6/4/2000

Labzov/Rusya Kararı, Başvuru No: 62208/00, K.T: 28.02.2002

Leander/İsveç Kararı, Başvuru No: 9248/81, K.T: 26.02.1987 

Melnik/Ukrayna Kararı, Başvuru No: 72286/01, K.T:28.03.2006 

Mesut Yurtsever vd./ Türkiye Kararı, Başvuru No: 14946/08, 21030/08, 24309/08, 24505/08, 26964/08, 26966/08, 27088/08, 27090/08, 27092/08, 38752/08, 38778/08 ve 38807/08, K.T: 20.1.2015

Mockutė/Litvanya Kararı, Başvuru No: 66490/09,  K.T:27.02.2018

Moisejevs / Letonya Kararı, Başvuru No:  64846/01, K.T: 16/06/2016 

Mouisel / Fransa Kararı,  Başvuru No: 67263/96, K.T:14/11/2002

Mouisel v. Fransa, Başvuru No: 67263/01, K.T:14/11/2003

Muršić/Hırvatistan Kararı, [BD], Başvuru No: 7334/13, K.T:20/10/2016

Nurmagomedov/Rusya Kararı, Başvuru No:30138/02, K.T:07/06/2007

Nusret Kaya ve Diğerleri/Türkiye Kararı, Başvuru No: 43750/06, 60915/08,  K.T: 22/4/2014

Onoufriou/Kıbrıs Kararı, Başvuru No: 24407/04, K.T: 07.01.2020

Öcalan/Türkiye (no. 2) Kararı, Başvuru No: 24069/03, K.T: 18/03/2014

Petrov/Bulgaristan Kararı, Başvuru No: 15197/02, K.T: 22.05.2008

Piechowicz/Polonya  Kararı Başvuru No: 20071/07, K.T:12/04/2012

Pilcic/Hırvatistan Kararı, Başvuru No:33138/06, K.T:17.01.2008

Poghosyan/Gürcistan Kararı, Başvuru No: 9870/07, K.T:24/02/2009

Premininy/Rusya Kararı, Başvuru No: 44973/04, K.T: 10/02/2011

Raffray Taddei / Fransa Kararı, Başvuru No: 36435/07, K.T: 21.12.2010

Raninen /Finlandiya Kararı, Başvuru No: 152/1996/771/972, K.T.  16/12/1997

Renolde/Fransa Kararı, Başvuru No: 5608/05, K.T: 16/10/ 2008

Salakhov ve Islyamova/Ukrayna Kararı, Başvuru No: 28005/08, K.T:14/03/2013

Sannino/İtalya Kararı, Başvuru No: 72639/01, K.T:27/04/2006

Selmouni/Fransa Kararı, Başvuru No:25803/94, K.T: 28/7/1999

Silver ve Diğerleri/Birleşik Krallık Kararı, Başvuru No: 5947/72, K.T:25/3/1983

Stepuleac/Moldava Kararı, Başvuru No: 8207/06, K.T: 6.11.2007

Sudarkov/Rusya Kararı, Başvuru No:3130/03, K.T:10/07/2008

Sukachov/Ukrayna Kararı, Başvuru No: 14057/17, K.T: 30.01.2020

Tali/Estonya Kararı, Başvuru No: 66393/10, K.T: 13/02/2014

Tarariyeva/Rusya  Kararı, Başvuru No:4353/03, K.T:14/12/2006

Testa / Hırvatistan Kararı, Başvuru No: 20877/04, K.T:12/07/2007

Tomov ve Diğerleri/Rusya,  Başvuru No: 18255/10-11-12-13-14-15,  K.T: 09/04/2019

Valašinas/Litvanya Kararı, Başvuru No: 44558/98, K.T: 24/7/2001

Van der Ven/Hollanda Kararı, Başvuru No: 50901/99, K.T:04.02.2003

Varga ve Diğerleri/Macaristan Kararı, Başvuru No:  14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, 64586/13, K.T:10/03/2015

Varnas/Litvanya Kararı,  Başvuru No: 42615/06, K.T: 09/07/2013

Vasilescu/Belçika  Kararı, Başvuru No:64682/12, K.T:25/11/2014

Velyo Velev/Bulgaristan Kararı, Başvuru No: 16032/07, K.T: 27/05/2014

Vetsev/Bulgaristan Kararı, Başvuru No: 54558/15, K.T: 02.05.2019

Vincent / Fransa Kararı, Başvuru No:6253/03, K.T:26/03/2007

Vintman/Ukrayna, (Başvuru No: 28403/05, K.T: 23/10/2014

Wainwright/Birleşik Krallık Kararı, Başvuru No:12350/04, K.T:26/09/2006

Yakovenko/Ukrayna, Başvuru No:15825/06, K.T: 25/10/2007

Yengo/Fransa Kararı, Başvuru No: 50494/12, K.T:21/08/2015

Yuriy Illarionovich Shchokin/Ukrayna  Kararı, Başvuru No:4299/03,  K.T: 03/10/2013

Z.H./Macaristan  Kararı,  Başvuru No: 28973/11, K.T: 08/11/2012 


Atıf Yapılan Anayasa Mahkemesi Kararları:

Abuzer Uzun Kararı, Başvuru No: 2016/61250, K.T: 13/6/2019

Adem Erden (2) Kararı, Başvuru No: 2017/36537, K.T:  3/11/2020

Ahmet Kılıçelli Kararı, Başvuru No: 2017/31069,  K.T: 30/9/2020

Ahmet Şenol ve Diğerleri Kararı, Başvuru No: 2014/16947, K.T: 22/2/2018 

Ali Karatay Başvurusu, Başvuru No: 2012/990,  K.T:10.12.2014 

AYM, 1990/12 E., 1991/7 K.,  04.04.1991. T.

AYM., 2012/7 E., 2012/102 K., 5.7.2012 T.

Bejdar Ro Amed  Kararı, Başvuru No: 2013/7363, K.T: 16/4/2015

Candaş Kat Kararı, Başvuru No: 2019/18467, K.T: 19.11.2019

Cezmi Demir ve Diğerleri Kararı, Başvuru No: 2013/293, K.T: 17/7/2014

Cihan Koçak Kararı, Başvuru No: 2014/12302, K.T: 21/9/2017 

Cihan Yeşil (2) Kararında, Başvuru No: 2016/12825, K.T:17/6/2020  

Emin Aydın Kararı, Başvuru No: 2013/2602,  K.T: 23/1/2014

F.E. ve Diğerleri Kararı, Başvuru No: 2014/15586, K.T: 23/1/2019

Fatih Dokur Kararı, Başvuru No: 2017/32217, K.T: 24/5/2018 

Halil Bayık Kararı,  [GK], Başvuru No: 2014/20002, K.T:30/11/2017

Halis Yurtsever Kararı, Başvuru No: 2015/17595,  K.T: 29/11/2018

Hasan Ercan Kararı, Başvuru No: 2015/54,  K.T:12/11/2019

Hayati Kaytan Kararı, Başvuru No: 2014/19527, K.T:16/11/2016

Hüseyin Yılmaz Kararı, Başvuru No: 2014/3718, K.T: 9/5/2018

İbrahim Bilmez Kararı, Başvuru No: 2013/434, K.T: 26/02/2015

Kadir Kırmacı Kararı, Başvuru No: 2017/25975, K.T: 18/6/2020 

Kamuran Reşit Bekir Kararı, Başvuru No: 2013/3614,  K.T: 8/4/2015

Kemal Yiğit Kararı, Başvuru No: 2013/1700, K.T:20.01.2016 

Mehmet Bayraktar Kararı, Başvuru No: 2014/2316, K.T:15/2/2017

Mehmet Hanifi Baki Kararı, Başvuru No: 2017/36197, K.T: 27/6/2018

Mehmet Koray Eryaşa Kararı, Başvuru No: 2013/6693, K.T: 16/4/2015

Mehmet Reşit Arslan (8) Kararı, Başvuru No: 2017/14700, K.T: 4/11/2020 

Mehmet Reşit Arslan Kararı, Başvuru No: 2013/1770, K.T: 10/3/2016

Mehmet Sevik Kararı, Başvuru No: 2017/24068, K.T:18/7/2019 

Mehmet Zahit Şahin Kararı, Başvuru No: 2013/4708, K.T: 20/4/2016

Mete Dursun Kararı, Başvuru No: 2012/1195, K.T:18/11/2015

Müjdat Gürbüz Kararı, Başvuru No: 2017/36529, K.T: 23/5/2018

Nail Yerlikaya Kararı, Başvuru No: 2018/35854, K.T:18/11/2020 

Ö.U Kararı, Başvuru Numarası: 2016/62587, K.T:23/06/2020

Özkan Kart Kararı, Başvuru No: 2013/1821, K.T: 5/11/2014

Ramazan Özçelik Kararı, Başvuru No: 2017/35818,  K.T: 20.10.2020 

Rasul Kocatürk Kararı,  [GK], Başvuru  No: 2016/8080, K.T: 26/12/2019

Rıdvan Türan Kararı, Başvuru No: 2017/20669, K.T: 10/3/2020

Sinan Gül Kararı, Başvuru No: 2016/7628, K.T: 27.02.2020

Sinan İyit (2) Kararı, [GK], Başvuru No: 2013/1495, K.T: 30/11/2017

Timur Demir Kararı, Başvuru No: 2018/33190, K.T: 09.05.2019

Turan Günana Kararı, Başvuru No: 2013/3550, K.T: 19/11/2014

Uğur Ahmet Yaşar (2) Kararı, Başvuru No: 2017/24680, K.T:13/10/2020 

Ziya Özden Kararı, Başvuru No: 2016/67737, K.T: 19/11/2019


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar