Konkordato ve Konkordato Alacakları Toplantısı (Uygulamalı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkadir BOZDOĞAN
ISBN: 9786050507799
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkadir BOZDOĞAN
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 334

Kitabın ilk baskısını yaptığımız Temmuz 2020 ayından bu yana 5 ay gibi kısa süre geçmiş olmasına rağmen okuyucuların gösterdiği teveccüh bize kitabın ikinci baskısının yapılmasını gereklilik hâline getirdi.

Konkordato, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve dünyada meydana gelen Covid 19 salgını nedeniyle hayatın içerisinde güncelliğini artırarak korumaktadır. Çoğu ünlü firmanın konkordato talepleri, kamuoyu hassasiyetini bu konuda yoğunlaştırdı. Her gün gerek yazılı gerek görsel basında konkordato haberlerine sık sık rastlanmaktadır.

Konkordato ve uzlaşma yoluyla, borçların yapılandırılması sebebiyle zor duruma düşmüş şirketlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ne var ki uygulamada şirketlerin bu sermaye darlığından çıkmaları kendi imkânları ile mümkün olmamaktadır. Bu durumda şirketlerin zor ekonomik şartlardan kurtulmaları için kamu yararı göz önüne alınarak destek sağlanması önemlidir. Ülkemizde mali yönden zor duruma düşmüş şirketlerin kurtarılması için maalesef hukuksal bir düzenleme yoktur. Acilen şirketlerin mali durumlarının iyileştirilmesine yönelik çözümleri sağlayacak mali ve hukuksal düzenlemelerin bir yasa hâline getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Kitabın ikinci baskısında; okuyuculardan gelen öneriler, uygulamada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak ilaveler yapılmış ve yeni uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu kitabın konkordatonun tüm aşamalarında başvuru kaynağı olacağı inancımı belirtmek isterim. Ancak her çalışmada olduğu gibi, mutlaka bu kitapta da eksiklikler vardır. Bundan sonra da okuyucuların önerileri ve eleştirilerinin katkısı olacağı muhakkaktır


Kitabın ilk baskısını yaptığımız Temmuz 2020 ayından bu yana 5 ay gibi kısa süre geçmiş olmasına rağmen okuyucuların gösterdiği teveccüh bize kitabın ikinci baskısının yapılmasını gereklilik hâline getirdi.

Konkordato, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve dünyada meydana gelen Covid 19 salgını nedeniyle hayatın içerisinde güncelliğini artırarak korumaktadır. Çoğu ünlü firmanın konkordato talepleri, kamuoyu hassasiyetini bu konuda yoğunlaştırdı. Her gün gerek yazılı gerek görsel basında konkordato haberlerine sık sık rastlanmaktadır.

Konkordato ve uzlaşma yoluyla, borçların yapılandırılması sebebiyle zor duruma düşmüş şirketlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ne var ki uygulamada şirketlerin bu sermaye darlığından çıkmaları kendi imkânları ile mümkün olmamaktadır. Bu durumda şirketlerin zor ekonomik şartlardan kurtulmaları için kamu yararı göz önüne alınarak destek sağlanması önemlidir. Ülkemizde mali yönden zor duruma düşmüş şirketlerin kurtarılması için maalesef hukuksal bir düzenleme yoktur. Acilen şirketlerin mali durumlarının iyileştirilmesine yönelik çözümleri sağlayacak mali ve hukuksal düzenlemelerin bir yasa hâline getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Kitabın ikinci baskısında; okuyuculardan gelen öneriler, uygulamada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak ilaveler yapılmış ve yeni uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu kitabın konkordatonun tüm aşamalarında başvuru kaynağı olacağı inancımı belirtmek isterim. Ancak her çalışmada olduğu gibi, mutlaka bu kitapta da eksiklikler vardır. Bundan sonra da okuyucuların önerileri ve eleştirilerinin katkısı olacağı muhakkaktır


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

2. BASKIYA ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 11

GİRİŞ 17

BÖLÜM 1  

GENEL OLARAK KONKORDATO

1.1. Konkordatonun Tanımı 19

1.2. Konkordato ile İlgili Hükümlerde Değişiklik Yapılmasının 

Amacı 20

1.3. Konkordato Türleri 21

1.4. Konkordato Talebi ve Talep Edebilecek Kişiler 22

1.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 23

1.6. Konkordato Talebi ve Talebe Eklenecek Belgeler 23

1.7. Geçici Mühlet 27

1.8. Kesin Mühlet 29

1.9. Alacaklılar Kurulu 30

1.10. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 32

1.11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 34

1.12. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 35

1.13. Konkordatoda Faiz İşlemleri 35

1.14. Alacaklılar Toplantısı 36

1.15. Konkordato Yargılaması 36

1.16. Konkordatonun Tasdik Şartları 37

1.17. Konkordato Çoğunluk Şartı 38

1.18. Konkordatonun Hükümleri 38

BÖLÜM 2  

KONKORDATO KOMİSERİ

2.1. Konkordato Komiserinin Görev ve Yetkileri 40

2.2. Geçici Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin Görevleri 40

2.3. Kesin Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin Görevleri 42

2.4. Konkordato Komiserinin İİK’nin 290’ıncı Maddesinde 

Belirtilen Yapısı ve Görevleri 44

2.5. Konkordato Projesi Sürecinde Komiserin Görevleri 45

2.6. Konkordato Komiserinin Nitelikleri 46

2.7. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler 47

2.8. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri 48

2.9.  Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri 48

2.10. Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini ile İletişimi 49

2.11. Konkordato Komiseri Sicili 49

BÖLÜM 3  

KONKORDATO KOMİSERİNİN FAALİYETLERİ

3.1. Komiser Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 51

3.2. Konkordato Komiserinin Göreve Başlaması 52

3.3. Konkordato Komiserinin Görev Veren Mahkemeye Karşı Sorumlulukları 60

3.4. Konkordato Komiserinin Borçlu Şirketteki Faaliyetleri 60

3.5. Konkordato Komiserinin Alacaklılara Karşı Faaliyetleri 62

3.6. Komiserin Ajandası 63

3.7. Konkordatoda Süreler 64

3.8. COVID-19 Nedeniyle Duran Sürelerin Konkordatoda 

Mühletine Eklenmesi 66

BÖLÜM 4  

KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI

4.1. Genel Olarak Toplantı 69

4.2. Toplantıdan Önce Yapılacak Faaliyetler 72

4.2.1. Defter Tutulması ve Rehinli Mallarının Kıymet Takdiri 72

4.2.2. Geçici Mühlet Sonrası Mahkemeye Verilen Envanter 

Tespit Raporu 74

4.2.3. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Toplantıları 76

4.2.4. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi ve Alacak Kaydı Yaptırmaya Davet 79

4.2.5. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 84

4.2.6. Alacak Bildirimine Konkordato Talep Eden 

Borçlunun İtirazı 85

4.2.7. Alacak Bildirim Daveti ile Borçlunun Beyanı Sonrası Gelişmeler 94

4.2.8. Çekişmeli Alacağın Mahkemece İncelenmesi 95

4.2.9. Konkordato Mühleti İçerisinde Rehinli Malların Satışı 97

4.2.10. Alacak ve Alacaklıların Belirlenmesi 127

4.2.11. Toplantı Yapılacak Yerin ve Salonun Belirlenmesi 128

4.2.12. Toplantının Yapılması ile İlgili Komiserlik Kararı 128

4.2.13. Alacaklılar Toplantısına Davet İlanları ve Çağrı/Bilgilendirme Mektupları 129

4.2.14. Alacaklılar Toplantısının Yapılacağına İlişkin 

Mahkemeye Verilecek Bilgilendirme Yazısı 131

4.2.15. Konkordato Alacaklılar Toplantısı İçin Alınması 

Gereken Güvenlik vb. Tedbirler 132

4.2.16. Konkordato Alacaklılar Toplantısı Hazirun Cetvelinin Hazırlanması 132

4.3. Toplantı Sırasında Yapılacak Faaliyetler 133

4.3.1. Alacaklılara Sunulacak Faaliyet Raporu 133

4.3.2. Alacaklılar Toplantısı Görüşmeleri 190

4.3.3. Alacaklılar Toplantısı Toplantı Tutanakları Düzenlemesi 190

4.3.4. Konkordato Alacaklılar Toplantısında Oy Kullanma 

Şekli ve Zamanı 195

4.4. Toplantı Sonrasında Yapılacak Faaliyetler 202

4.4.1. Alacaklılar Toplantısı Sonrası Komiser Tarafından Mahkemeye Sunulacak Rapor 202

4.4.2. Alacaklılar Toplantısı Sonrası Yapılan Duruşma 203

4.4.3. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları 215

4.4.4. Konkordatonun Tasdik Talebinin Reddi 216

4.4.5. Konkordatonun Tasdik Kararı 216

4.4.6. Konkordato Kayyumu 218

4.4.7. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflası 220

4.4.8. Konkordato Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları 221

4.4.9. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava 221

4.4.10. Konkordatonun Hükümleri 222

4.4.11. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi 223

4.4.12. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler 223

4.4.13. Konkordatonun Kısmen Feshi 224

4.4.14. Konkordatonun Tamamen Feshi 224

4.4.15. Harçtan ve Vergiden İstisna 225

4.4.16. İflastan Sonra Konkordato 226

BÖLÜM 5  

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

5.1. Genel Olarak Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 229

5.2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu 

İçeriği 230

5.3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin 

Sonuçları 231

BÖLÜM 6  

KONKORDATO UYGULAMASINDA KULLANILAN BELGELER VE ÖRNEKLERİ

6.1. Dava Dilekçesi ve Örneği 233

6.2. Geçici Mühlet Mahkeme Kararı ve Örneği 239

6.3. Geçici Mühlet Uzatımı Talebi ve Komiser Beyanı Örnekleri 242

6.4. Geçici Mühlet Uzatımı Mahkeme Kararı ve Örneği 245

6.5. Kesin Mühlet Mahkeme Kararı ve Örneği 247

6.6. Alacaklılar Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Mahkeme 

Kararı ve Örneği 250

6.7. Kesin Mühlet Uzatımı Talebi ve Örneği 253

6.8. Kesin Mühlet Uzatımı Mahkeme Kararı ve Örneği 255

6.9. Konkordato Tasdik Kararı ve Örnekleri 258

6.10. COVID-19 Salgını Nedeniyle Duran Sürenin Konkordato Mühletine Eklenmesi Mahkeme Kararı Örneği 267BÖLÜM 7  

KONKORDATO İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

7.1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 271

7.2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında 

Yönetmelik 298

7.3. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair 

Yönetmelik 303

7.4. Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına Dair Genelge 312

7.5. Konkordato Gider Avansı Tarifesi 317

7.6. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 319

7.7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumundan Kurul Kararı 324

7.8. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı 

Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk. 329

KAYNAKÇA 335


Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 13, Milliyet Yayınları.

T.C. Adalet Bakanlığı, “Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı”, s. 46, Eylül 2019.

Altay, S., A. “Eskiocak, “Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku”, Cilt: 1, Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul 2018.

Av. Harun Apan, Apan-Dilek Hukuk Müşavirliği (https://apan-dilek.av.tr.) Erişim Tarihi: 27.05.2020.

İlayda Döğen, Arıkan Hukuk Bürosu, Turkey – Konkordatoda Kesin Mühletin Sonuçları, www.arikan.arikan.com Erişim tarihi: 31.10.2018.

Fatih Demirci, Aksan Hukuk Bürosu, (http://www.aksan.av.tr) Erişim tarihi: 11.01.2019.

Çoşkun M., “Konkordato ve İflas”, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2019.

Akyürek, A., Akyürek, R., “Konkordato Hukuku”, s. 402., 436, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Kumkale, R., “Konkordata”, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, s. 120., Ankara 2019.

Sarıözen, M. Serhat, “7101 Sayılı Yasa Kapsamında İcra İflas ve Konkordato Hakkındaki Yenilikler”, s. 61, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Börü, Levent, “Adi Konkordatoda Alacaklılar Kurulu”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı 2, 2018.

Tanrıverdi S., “4949 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun Adi Konkordato ile ilgili Hükümlerde getirmiş olduğu değişikliklerin tespiti ve değerlendirmesi”, TBB Dergisi, 2004/51.

Kale, Serdar, “İsviçre İcra İflas Kanununun Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bir Bakış”, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2), Güz 2017.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar