Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi (TBK m. 347)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Aylin HEKİM
ISBN: 978-605-7622-70-9
Stok Durumu: Stokta var
50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aylin HEKİM
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi (TBK m. 347)

Aylin HEKKİM

2019/05 1. Baskı, 170 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-7622-70-9

Bu eserin konusunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347'nci maddesinde düzenlenen "konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin bildirim yoluyla sona ermesi" oluşturur. Uygulamasına çok sık rastlanan ve kira sözleşmelerine ilişkin birçok hukuki sorunun çözümüne kaynaklık eden bu hüküm, eserde, öğretide savunulan görüşler ve mahkeme içtihatlarından yararlanılarak üç bölümde incelenmiştir. Eserin ilk bölümünde, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine özgü hükümlerin uygulama alanı ele alınmıştır. İkinci bölümünde, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olması ayrımı dikkate alınarak bildirim yoluyla sona ermesi etraflıca incelenmiştir. Eserin üçüncü ve son bölümünde ise fesih bildiriminin hüküm ifade etmesi için aranan şartlar üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda TBK m. 348 hükmünde öngörülen yazılı şekil şartı ile TBK m. 349 hükmünde düzenlenen kiralananın aile konutu olması durumu açıklanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

  İçindekiler

   Giriş
   Birinci Bölüm 
   Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Hükümlerin Uygulama Alanı 
   I. Genel Olarak Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Düzenlenmesi
   A. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndan Önceki Dönem
   B. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi
   C. Özel Düzenleme Sebebi
   II. Uygulama Alanı
   A. Genel Olarak
   B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
   C. Kullanımı Konut veya Çatılı İşyeri Kiracısına Bırakılan Eşyalar
   D. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Kira Sözleşmeleri
   III. Uygulama Alanı Dışında Bırakılan Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
   A. Genel Olarak
   B. Niteliği Gereği Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazların Altı Ay veya Daha Kısa Süreyle Kiralanması
   IV. Uygulama Alanına İlişkin TBK m. 339 Hükmünün Hukuki Niteliği

    İkinci Bölüm 
    Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Sebeplerinden Fesih Bildirimi 
    I. Genel Olarak Bildirimin Hukuki Niteliği
    II. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi
    A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Genel Esasları
    B. Kiracının Bildirimi
    C. Kiraya Verenin Bildirimi
    III. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi
    A. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Genel Esasları
    B. Kiracının Bildirimi
    C. Kiraya Verenin Bildirimi

     Üçüncü Bölüm 
     Fesih Bildiriminin Hüküm İfade Etmesi İçin Aranan Şartlar 
     I. Bildirimin Geçerliliği
     A. Genel Olarak
     B. Bildirimin Şekli
     II. Kiralananın Aile Konutu Olması Durumu
     A. Genel Olarak 
     B. Kiralananın Aile Konutu Olması
     C. Kiralananın Aile Konutu Olması Durumuna Bağlanan Hukuki Sonuçlar
     Sonuç

      Kaynakça


      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar