Kira Sözleşmeleri - Tahliye, Tespit, Uyarlama, Alacak ve Tazminat Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mithat CERAN
ISBN: 9786050511673
Stok Durumu: Tükendi
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mithat CERAN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1213
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Kira Sözleşmeleri - Tahliye, Tespit, Uyarlama, Alacak ve Tazminat Davaları
Mithat CERAN 


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

1.1        TAHLİYE DAVALARINDA GÖREV ..................................................... 1

             1.1.1    İÇTİHATLAR ................................................................................ 2

1.2        TAHLİYE DAVALARINDA YETKİ ..................................................... 34

             1.2.1    Yetki sözleşmesi:.......................................................................... 35

             1.2.2    Yetkisizlik Ve Görevsizlik İtirazı Üzerine Mahkemece

                         Yapılacak İşlem ............................................................................ 36

             1.2.3    İçtihatlar; ...................................................................................... 37

2. BÖLÜM

2.1        KİRA SÖZLEŞMESİ.............................................................................. 53

             2.1.1    Kira Sözleşmesinin Konusu ......................................................... 53

             2.1.2    Kira Sözleşmesinin Türleri........................................................... 53

             2.1.3    Kira Sözlemesinin Şekli............................................................... 54

             2.1.4    Kira Sözleşmesinin Tarafları ........................................................ 54

             2.1.5    Kira Sözleşmesinin İspatı............................................................. 54

                         2.1.5.1 Kira sözleşmesinin noterden düzenlenmesi yada

                                                 onaylanması ....................................................................... 54

                         2.1.5.2. Kira sözleşmesinin adi yazılı olması............................... 55

                         2.1.5.3. Kira sözleşmesinin sözlü (şifai) olması........................... 56

             2.1.6    İCTİHATLAR .............................................................................. 58

2.2        SÖZLEŞME SÜRESİ............................................................................. 94

2.3        KIRA BEDELI ...................................................................................... 95

2.4        İFA ZAMANI ........................................................................................ 96

2.5        ÖDEME YERI....................................................................................... 97

2.6        İÇTİHATLAR......................................................................................... 98

2.7        KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UZAMASI:............................................. 98

             2.7.1    Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira

                         sözleşmesinin uzaması: ................................................................ 98

                         2.7.1.1. İÇTİHATLAR: .............................................................. 100

             2.7.2    KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİ KİRA

                         SÖZLEŞMELERİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNİN

                         UZAMASI:................................................................................. 103

                         2.7.2.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 103

             2.7.3    ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI .......................... 109

             2.7.4    2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE

                         İHALE İLE KİRAYA VERİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN

                         UZAMASI:..................................................................................111

2.8        ALT KİRA VE KİRACILIĞIN DEVRİ ................................................111

             2.8.1    ALT KİRA...................................................................................111

             2.8.2    KİRACILIĞIN DEVRİ...............................................................112

             2.8.3    İÇTİHATLAR .............................................................................114

2.9        KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ.................................................117

             2.9.1    İÇTİHATLAR .............................................................................117

2.10      KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ........................................ 120

3. BÖLÜM

3.1        TAHLİYE DAVALARINDA USUL..................................................... 123

             3.1.1    YARGILAMA USULÜ.............................................................. 123

             3.1.2    İÇTİHATLAR ............................................................................ 124

3.2        İSLAH          .................. ................................................................................ 175

             3.2.1    İÇTİHATLAR ............................................................................ 176

3.3        FERAGAT     .......................................................................................... 183

             3.3.1    İÇTİHATLAR ............................................................................ 183

3.4        İHTİYATİ TEDBİR .............................................................................. 190

             3.4.1    İÇTİHATLAR ............................................................................ 190

3.5        TARAF TEŞKİLİ.................................................................................. 191

             3.5.1    İÇTİHATLAR ............................................................................ 191

                         3.5.1.1. GERÇEK KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT.............. 191

                         3.5.1.2. TÜZEL KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT.................. 201

3.6        TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK ...................................... 206

             3.6.1    İÇTİHATLAR ............................................................................ 207

xii İçindekiler

3.7        TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA GİDERİ VE

             VEKALET ÜCRETİ............................................................................. 212

             3.7.1    VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR..................... 213

             3.7.2    TAHLİYE DAVASINDA HARÇ: .............................................. 228

                         3.7.2.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 228

4 . BÖLÜM

4.1        TAHLİYE DAVALARI......................................................................... 235

             4.1.1    Tahliye Davalarında Taraflar...................................................... 235

             4.1.2    Tahliye davasında; Dava hakkı................................................... 235

                         4.1.2.1. Tahliye Davasında Kiraya Verenin Dava Hakkı............ 235

                         4.1.2.2. Tahliye Davasında Malikin Dava Açma Hakkı............. 237

                         4.1.2.3. Kuru (çıplak) mülkiyet hakkı sahibinin dava açma

                                                 hakkı ................................................................................. 239

                         4.1.2.4. İntifa ve sükna hakkı sahibi tahliye davası açma hakkı...239

                         4.1.2.5. Tapusuz bir taşınmaza malik olanın zilyedin dava

                                                 açma hakkı........................................................................ 240

                         4.1.2.6. Tapusuz taşınmazı haricen satın alan kimsenin dava

                                                 hakkı ................................................................................. 240

                         4.1.2.7. Tahliye Davasında Yeni Malikin Dava Açma Hakkı..... 240

                         4.1.2.8. Tahliye Davasında 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanuna

                                                 Göre Dava Hakkı.............................................................. 242

4.2        GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE

             TAHLİYE      .......................................................................................... 242

             4.2.1    SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE: ................................. 243

                         4.2.1.1 Dava açma hakkı:........................................................... 243

                         4.2.1.2. Husumet ........................................................................ 243

                         4.2.1.3. Dava açma zamanı: ....................................................... 244

                         4.2.1.4. İÇTİHATLAR ............................................................... 245

             4.2.2    BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE TAHLİYE .............. 284

                         4.2.2.1. FESHİ İHBAR NEDENİYLE TAHLİYE..................... 284

İçindekiler xiii

xiv İçindekiler

                                                 4.2.2.1.1. Dava hakkı:....................................................... 286

                                                 4.2.2.1.2. Husumet............................................................ 286

                                                 4.2.2.1.3. Feshi ihbar sürelerinin hesaplanması................ 286

                         4.2.2.2. İÇTİHATLAR ............................................................... 288

             4.2.3    TAŞINIR KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHLİYE ................. 294

                         4.2.3.1. DAVA HAKKI:.............................................................. 295

                         4.2.3.2. DAVAAÇMA ZAMANI:.............................................. 295

                         4.2.3.3. İÇTİHATLAR ............................................................... 296

             4.2.4    OLAĞANÜSTÜ FESİH NEDENİYLE TAHLİYE:.................. 297

                         4.2.4.1. Önemli sebepler nedeniyle fesih: .................................. 297

                                     4.2.4.1.1. DAVA HAKKI:......................................................... 298

                                     4.2.4.1.2. DAVAAÇMA ZAMANI .......................................... 298

                                     4.2.4.1.3. İÇTİHATLAR........................................................... 298

             4.2.5    KİRACININ İFLASI.................................................................. 300

             4.2.6    KİRACININ ÖLÜMÜ ............................................................... 301

             4.2.7    TEMERRÜ NEDENİYLE TAHLİYE ....................................... 302

             4.2.8    DAVA HAKKI............................................................................ 303

                         4.2.8.1. Kiraya Verenin Dava Açma Hakkı:............................... 303

                         4.2.8.2. Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı. ............... 303

                         4.2.8.3. Taşınmazı İktisap Edenin (Yeni Malikin) Dava Hakkı: 304

             4.2.9    HUSUMET................................................................................. 305

             4.2.10 İHTARNAME ............................................................................ 306

                         4.2.10.1. İhtarnamenin Şekli: ..................................................... 306

                         4.2.10.2. Temerrüt ihtarnamesinde bulunması gereken hususlar:307

                         4.2.10.3. İhtarnamenin Geçersiz Sayılması................................ 307

                         4.2.10.4. İhtarnamede Verilecek Ödeme Süreleri:...................... 308

                         4.2.10.5. Sürenin Hesabı ............................................................ 308

                         4.2.10.6. İhtarnamenin tebliği: ................................................... 309

             4.2.11 DAVAAÇMA ZAMANI............................................................ 309

             4.2.12 KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ ...............................................311

             4.2.13 İÇTİHATLAR ............................................................................ 313

İçindekiler xv

4.3        AKTE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE .................................... 416

             4.3.1    Dava açma hakkı ........................................................................ 418

             4.3.2    Husumet ..................................................................................... 418

             4.3.3    Dava açma süresi:....................................................................... 418

             4.3.4    Dava açma koşulları................................................................... 419

             4.3.5    Akte aykırılık ihtarı .................................................................... 420

             4.3.6    İÇTİHATLAR ............................................................................ 421

4.4        KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA TAHLİYE .............. 476

             4.4.1    Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmesinin sona ermesi............... 478

                         4.4.1.1 Bildirim yoluyla: ............................................................ 478

                                                 4.4.1.1.1. İÇTİHATLAR................................................... 479

                                                 4.4.1.1.2. 6098 SAYILI TBK 347 MADDESİNDE

                                     BELİRTİLEN 10 YILLIK UZAMA SÜRESİ

                                                 SONUNDA TAHLİYE..................................... 486

                                                 4.4.1.1.2.1. DAVAAÇMA HAKKI: ............................ 487

                                                 4.4.1.1.2.2. HUSUMET:.............................................. 487

                                                 4.4.1.1.2.3. DAVAAÇMA ZAMANI: ......................... 488

                                                 4.4.1.1.3. 6101 SAYILI TBK YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE

                                                 UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

                                                 GEÇİCİ 2 MADDE UYGULAMASI;............. 488

                                                 4.4.1.1.3.1. İÇTİHATLAR.......................................... 489

                         4.4.1.2. DAVA YOLUYLA......................................................... 534

                                                 4.4.1.2.1 KİRAYA VERENDEN KAYNAKLANAN

                                                 TAHLİYE DAVALARI ..................................... 534

                                                 4.4.1.2.1.1. KONUT GEREKSİNİMİ (İHTİYACI)

                                                 NEDENİYLE TAHLİYE: ........................ 535

                                                 4.4.1.2.1.2. KİRALANANIN YENİDEN İNŞASI

                                                 NEDENİYLE TAHLİYE ......................... 633

                                                 4.4.1.2.1.3. YENİ MALİKİN GEREKSİMİ

                                                 (İHTİYACI).............................................. 656

                                                 4.4.1.2.2. KİRACIDAN KAYNAKLANAN TAHLİYE

                                                 SEBEBLERİ..................................................... 704

                                                 4.4.1.2.2.1. Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davaları. 704

xvi İçindekiler

                                                 4.4.1.2.2.2. İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE

                                                 TAHLİYE................................................. 753

                                                 4.4.1.2.2.3. KİRACININ VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI

                                                 EŞİNİN AYNI İLÇE VEYA BELDE

                                                 BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE

                                                 OTURMAYA ELVERİŞLİ BİR

                                                 KONUTUNUN BULUNMASI................ 800

5. BÖLÜM

5.1        ÖZEL TAHLİYE NEDENİ................................................................... 807

             5.1.1    2886 SAYILI KANUNUN 75 MADDESİNE GÖRE TAHLİYE. 807

             5.1.2    İHALE İLE KİRAYA VERİLEN SÖZLEŞMELERİN

                         UZAMASI:................................................................................. 810

             5.1.3    DAVAAÇMA HAKKI................................................................811

             5.1.4    HUSUMET:.................................................................................811

             5.1.5    DAVAAÇMA ZAMANI:............................................................811

             5.1.6    GÖREVLİ MAHKEME:............................................................ 812

             5.1.7    İÇTİHATLAR ............................................................................ 813

6. BÖLÜM

6.1        ÜRÜN (HASILAT) KİRASI ............................................................... 857

6.2        Genel Hükümlerin Uygulanması .......................................................... 857

6.3        Ürün Kirasında Kiracının Temerrüdü ................................................... 859

             6.3.1    İhtarnamenin Şekil Şartları......................................................... 860

             6.3.2    İhtarnamenin Geçersiz Sayılması............................................... 860

             6.3.3    Sürenin Hesabı ........................................................................... 861

             6.3.4    İhtarnamenin tebliği: .................................................................. 861

             6.3.5    Dava Açma Zamanı.................................................................... 861

             6.3.6    İhtarnamenin Şekli .................................................................... 862

6.4        Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devir Yasağı....................................... 863

6.5        Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi................................................. 863

             6.5.1    Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi:..................................... 864

İçindekiler xvii

             6.5.2    Ürün Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi:...................................... 864

6.6        Kira sözleşmesinin feshi : 6098 sk 367/3 fıkrası .................................. 864

             6.6.1    Dava açılması;............................................................................ 864

             6.6.2    Fesih Bildirimi İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi................. 865

             6.6.3    Belirsiz Süreli Sözleşmelerde : Dava Açma Zamanı ................. 866

6.7        Olağan Üstü Fesih Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi.......... 866

6.8        İÇTİHATLAR....................................................................................... 867

6.9        Kiracının İflası ...................................................................................... 886

6.10      Kiracının Ölümü ................................................................................... 887

7. BÖLÜM

7.1        KİRA BEDELİNİN TESPİTİ............................................................... 889

7.2        DAVAAÇMA SÜRESİ VE KARARA ETKİSİ ................................... 890

7.3        KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ:................................................ 893

             7.3.1    TARAFLAR ARASINDA KİRA BEDELİNİN

                         ARTIRILACAĞINA İLİŞKİN ANLAŞMA OLMASI:............. 893

             7.3.2    TARAFLAR ARASINDA KİRAARTIŞINA İLİŞKİN

                         ANLAŞMA OLMAMASI HALİNDE....................................... 893

             7.3.3    UZUN SÜRELİ VE 5 YILDAN SONRA YENİLENEN

                         SÖZLEŞMELERDE KİRA TESBİTİ........................................ 894

             7.3.4    KİRA BEDELİNİN YABANCI PARA OLARAK

                         KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE ....................................... 896

             7.3.5    İÇTİHATLAR ............................................................................ 897

7.4        UYARLAMA DAVALARI................................................................... 954

             7.4.1    UYARLAMA İSTENEMEYECEK DURUM: .......................... 957

             7.4.2    İÇTİHAT: .................................................................................. 957

8. BÖLÜM

8.1        ALACAK      .......................................................................................... 977

             8.1.1.   GÖREV: ..................................................................................... 977

                         8.1.1.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 977

             8.1.2.   YETKİ........................................................................................ 993

xviii İçindekiler

                         8.1.2.1. YETKİ SÖZLEŞMESİ.................................................. 993

                         8.1.2.2. İÇTİHATLAR ............................................................... 994

8.2        KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK

             DAVALARI; ....................................................................................... 1006

             8.2.1    KİRAYA VERENİN AÇABİLECEĞİ ALACAK DAVALARI:.... 1006

                         8.2.1.1. Dava hakkı; ................................................................. 1006

                         8.2.1.2. Husumet: ..................................................................... 1007

                         8.2.1.3. Davanın açılması......................................................... 1007

                                                 8.2.1.3.1. Sulh hukuk mahkemesinde: alacak davası

                                                 açılması:.......................................................... 1007

                                                 8.2.1.3.2. Alacağın tahsili için icra takibi yapılması ...... 1008

                                                 8.2.1.3.2.1. İcra mahkemesinde İtirazın kaldırılması

                                                 davası açılması: ...................................... 1009

                                                 8.2.1.3.2.2. İtirazın iptal davası:................................ 1015

             8.2.2.   KİRAYA VERENİN AÇABİLECEĞİ TAZMİNAT

                         DAVALARI.............................................................................. 1045

                         8.2.2.1. ERKEN TAHLİYE MAKUL SÜRE TAZMİNATI: ... 1045

                                                 8.2.2.1.1. Makul süre tazminatı verilebilmesi için:........ 1045

                                                 8.2.2.1.2. Kiralananın anahtarları nasıl teslim edilir; ..... 1046

                                                 8.2.2.1.3. İÇTİHATLAR................................................. 1048

                         8.2.2.2. HOR KULLANMA TAZMİNATI .............................. 1069

                                                 8.2.2.2.1. İçtihatlar.......................................................... 1072

                         8.2.2.3. CEZAİ ŞART ALACAĞI ............................................1139

                                                 8.2.2.3.1. İÇTİHATLAR..................................................1141

             8.2.3    KİRACININ AÇABİLECEĞİ ALACAK DAVALARI: ...........1162

                         8.2.3.1. İYİLEŞTİRME BEDELİ ALACAĞI...........................1162

                                                 8.2.3.1.1. İçtihatlar...........................................................1163

                         8.2.3.2. DEĞER ARTIŞI ALACAĞI ........................................1190

                                                 8.2.3.2.1. İÇTİHATLAR..................................................1191

                         8.2.3.3. GÜVENCE (DEPOZİT) BEDELİ ALACAĞI ............1199

                                                 8.2.3.3.1. İÇTİHATLAR................................................. 1200

             8.2.4    MÜSBET ZARAR KAR KAYBI ............................................ 1212

                         8.2.4.1. İÇTİHATLAR ............................................................. 1213

 İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

1.1 TAHLİYE DAVALARINDA GÖREV ..................................................... 1

1.1.1 İÇTİHATLAR ................................................................................ 2

1.2 TAHLİYE DAVALARINDA YETKİ ..................................................... 34

1.2.1 Yetki sözleşmesi:.......................................................................... 35

1.2.2 Yetkisizlik Ve Görevsizlik İtirazı Üzerine Mahkemece

Yapılacak İşlem ............................................................................ 36

1.2.3 İçtihatlar; ...................................................................................... 37

2. BÖLÜM

2.1 KİRA SÖZLEŞMESİ.............................................................................. 53

2.1.1 Kira Sözleşmesinin Konusu ......................................................... 53

2.1.2 Kira Sözleşmesinin Türleri........................................................... 53

2.1.3 Kira Sözlemesinin Şekli............................................................... 54

2.1.4 Kira Sözleşmesinin Tarafları ........................................................ 54

2.1.5 Kira Sözleşmesinin İspatı............................................................. 54

2.1.5.1 Kira sözleşmesinin noterden düzenlenmesi yada

onaylanması ....................................................................... 54

2.1.5.2. Kira sözleşmesinin adi yazılı olması............................... 55

2.1.5.3. Kira sözleşmesinin sözlü (şifai) olması........................... 56

2.1.6 İCTİHATLAR .............................................................................. 58

2.2 SÖZLEŞME SÜRESİ............................................................................. 94

2.3 KIRA BEDELI ...................................................................................... 95

2.4 İFA ZAMANI ........................................................................................ 96

2.5 ÖDEME YERI....................................................................................... 97

2.6 İÇTİHATLAR......................................................................................... 98

2.7 KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UZAMASI:............................................. 98

2.7.1 Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde kira

sözleşmesinin uzaması: ................................................................ 98

2.7.1.1. İÇTİHATLAR: .............................................................. 100

2.7.2 KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİ KİRA

SÖZLEŞMELERİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİNİN

UZAMASI:................................................................................. 103

2.7.2.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 103

2.7.3 ÜRÜN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI .......................... 109

2.7.4 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE

İHALE İLE KİRAYA VERİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN

UZAMASI:..................................................................................111

2.8 ALT KİRA VE KİRACILIĞIN DEVRİ ................................................111

2.8.1 ALT KİRA...................................................................................111

2.8.2 KİRACILIĞIN DEVRİ...............................................................112

2.8.3 İÇTİHATLAR .............................................................................114

2.9 KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ.................................................117

2.9.1 İÇTİHATLAR .............................................................................117

2.10 KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ........................................ 120

3. BÖLÜM

3.1 TAHLİYE DAVALARINDA USUL..................................................... 123

3.1.1 YARGILAMA USULÜ.............................................................. 123

3.1.2 İÇTİHATLAR ............................................................................ 124

3.2 İSLAH .................. ................................................................................ 175

3.2.1 İÇTİHATLAR ............................................................................ 176

3.3 FERAGAT .......................................................................................... 183

3.3.1 İÇTİHATLAR ............................................................................ 183

3.4 İHTİYATİ TEDBİR .............................................................................. 190

3.4.1 İÇTİHATLAR ............................................................................ 190

3.5 TARAF TEŞKİLİ.................................................................................. 191

3.5.1 İÇTİHATLAR ............................................................................ 191

3.5.1.1. GERÇEK KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT.............. 191

3.5.1.2. TÜZEL KİŞİLERE YAPILAN TEBLİGAT.................. 201

3.6 TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK ...................................... 206

3.6.1 İÇTİHATLAR ............................................................................ 207

xii İçindekiler

3.7 TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA GİDERİ VE

VEKALET ÜCRETİ............................................................................. 212

3.7.1 VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR..................... 213

3.7.2 TAHLİYE DAVASINDA HARÇ: .............................................. 228

3.7.2.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 228

4 . BÖLÜM

4.1 TAHLİYE DAVALARI......................................................................... 235

4.1.1 Tahliye Davalarında Taraflar...................................................... 235

4.1.2 Tahliye davasında; Dava hakkı................................................... 235

4.1.2.1. Tahliye Davasında Kiraya Verenin Dava Hakkı............ 235

4.1.2.2. Tahliye Davasında Malikin Dava Açma Hakkı............. 237

4.1.2.3. Kuru (çıplak) mülkiyet hakkı sahibinin dava açma

hakkı ................................................................................. 239

4.1.2.4. İntifa ve sükna hakkı sahibi tahliye davası açma hakkı...239

4.1.2.5. Tapusuz bir taşınmaza malik olanın zilyedin dava

açma hakkı........................................................................ 240

4.1.2.6. Tapusuz taşınmazı haricen satın alan kimsenin dava

hakkı ................................................................................. 240

4.1.2.7. Tahliye Davasında Yeni Malikin Dava Açma Hakkı..... 240

4.1.2.8. Tahliye Davasında 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanuna

Göre Dava Hakkı.............................................................. 242

4.2 GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE

TAHLİYE .......................................................................................... 242

4.2.1 SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE: ................................. 243

4.2.1.1 Dava açma hakkı:........................................................... 243

4.2.1.2. Husumet ........................................................................ 243

4.2.1.3. Dava açma zamanı: ....................................................... 244

4.2.1.4. İÇTİHATLAR ............................................................... 245

4.2.2 BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE TAHLİYE .............. 284

4.2.2.1. FESHİ İHBAR NEDENİYLE TAHLİYE..................... 284

İçindekiler xiii

xiv İçindekiler

4.2.2.1.1. Dava hakkı:....................................................... 286

4.2.2.1.2. Husumet............................................................ 286

4.2.2.1.3. Feshi ihbar sürelerinin hesaplanması................ 286

4.2.2.2. İÇTİHATLAR ............................................................... 288

4.2.3 TAŞINIR KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHLİYE ................. 294

4.2.3.1. DAVA HAKKI:.............................................................. 295

4.2.3.2. DAVAAÇMA ZAMANI:.............................................. 295

4.2.3.3. İÇTİHATLAR ............................................................... 296

4.2.4 OLAĞANÜSTÜ FESİH NEDENİYLE TAHLİYE:.................. 297

4.2.4.1. Önemli sebepler nedeniyle fesih: .................................. 297

4.2.4.1.1. DAVA HAKKI:......................................................... 298

4.2.4.1.2. DAVAAÇMA ZAMANI .......................................... 298

4.2.4.1.3. İÇTİHATLAR........................................................... 298

4.2.5 KİRACININ İFLASI.................................................................. 300

4.2.6 KİRACININ ÖLÜMÜ ............................................................... 301

4.2.7 TEMERRÜ NEDENİYLE TAHLİYE ....................................... 302

4.2.8 DAVA HAKKI............................................................................ 303

4.2.8.1. Kiraya Verenin Dava Açma Hakkı:............................... 303

4.2.8.2. Kiraya Veren Olmayan Malikin Dava Hakkı. ............... 303

4.2.8.3. Taşınmazı İktisap Edenin (Yeni Malikin) Dava Hakkı: 304

4.2.9 HUSUMET................................................................................. 305

4.2.10 İHTARNAME ............................................................................ 306

4.2.10.1. İhtarnamenin Şekli: ..................................................... 306

4.2.10.2. Temerrüt ihtarnamesinde bulunması gereken hususlar:307

4.2.10.3. İhtarnamenin Geçersiz Sayılması................................ 307

4.2.10.4. İhtarnamede Verilecek Ödeme Süreleri:...................... 308

4.2.10.5. Sürenin Hesabı ............................................................ 308

4.2.10.6. İhtarnamenin tebliği: ................................................... 309

4.2.11 DAVAAÇMA ZAMANI............................................................ 309

4.2.12 KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ ...............................................311

4.2.13 İÇTİHATLAR ............................................................................ 313

İçindekiler xv

4.3 AKTE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE .................................... 416

4.3.1 Dava açma hakkı ........................................................................ 418

4.3.2 Husumet ..................................................................................... 418

4.3.3 Dava açma süresi:....................................................................... 418

4.3.4 Dava açma koşulları................................................................... 419

4.3.5 Akte aykırılık ihtarı .................................................................... 420

4.3.6 İÇTİHATLAR ............................................................................ 421

4.4 KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA TAHLİYE .............. 476

4.4.1 Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmesinin sona ermesi............... 478

4.4.1.1 Bildirim yoluyla: ............................................................ 478

4.4.1.1.1. İÇTİHATLAR................................................... 479

4.4.1.1.2. 6098 SAYILI TBK 347 MADDESİNDE

BELİRTİLEN 10 YILLIK UZAMA SÜRESİ

SONUNDA TAHLİYE..................................... 486

4.4.1.1.2.1. DAVAAÇMA HAKKI: ............................ 487

4.4.1.1.2.2. HUSUMET:.............................................. 487

4.4.1.1.2.3. DAVAAÇMA ZAMANI: ......................... 488

4.4.1.1.3. 6101 SAYILI TBK YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

GEÇİCİ 2 MADDE UYGULAMASI;............. 488

4.4.1.1.3.1. İÇTİHATLAR.......................................... 489

4.4.1.2. DAVA YOLUYLA......................................................... 534

4.4.1.2.1 KİRAYA VERENDEN KAYNAKLANAN

TAHLİYE DAVALARI ..................................... 534

4.4.1.2.1.1. KONUT GEREKSİNİMİ (İHTİYACI)

NEDENİYLE TAHLİYE: ........................ 535

4.4.1.2.1.2. KİRALANANIN YENİDEN İNŞASI

NEDENİYLE TAHLİYE ......................... 633

4.4.1.2.1.3. YENİ MALİKİN GEREKSİMİ

(İHTİYACI).............................................. 656

4.4.1.2.2. KİRACIDAN KAYNAKLANAN TAHLİYE

SEBEBLERİ..................................................... 704

4.4.1.2.2.1. Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davaları. 704

xvi İçindekiler

4.4.1.2.2.2. İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE

TAHLİYE................................................. 753

4.4.1.2.2.3. KİRACININ VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI

EŞİNİN AYNI İLÇE VEYA BELDE

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE

OTURMAYA ELVERİŞLİ BİR

KONUTUNUN BULUNMASI................ 800

5. BÖLÜM

5.1 ÖZEL TAHLİYE NEDENİ................................................................... 807

5.1.1 2886 SAYILI KANUNUN 75 MADDESİNE GÖRE TAHLİYE. 807

5.1.2 İHALE İLE KİRAYA VERİLEN SÖZLEŞMELERİN

UZAMASI:................................................................................. 810

5.1.3 DAVAAÇMA HAKKI................................................................811

5.1.4 HUSUMET:.................................................................................811

5.1.5 DAVAAÇMA ZAMANI:............................................................811

5.1.6 GÖREVLİ MAHKEME:............................................................ 812

5.1.7 İÇTİHATLAR ............................................................................ 813

6. BÖLÜM

6.1 ÜRÜN (HASILAT) KİRASI ............................................................... 857

6.2 Genel Hükümlerin Uygulanması .......................................................... 857

6.3 Ürün Kirasında Kiracının Temerrüdü ................................................... 859

6.3.1 İhtarnamenin Şekil Şartları......................................................... 860

6.3.2 İhtarnamenin Geçersiz Sayılması............................................... 860

6.3.3 Sürenin Hesabı ........................................................................... 861

6.3.4 İhtarnamenin tebliği: .................................................................. 861

6.3.5 Dava Açma Zamanı.................................................................... 861

6.3.6 İhtarnamenin Şekli .................................................................... 862

6.4 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devir Yasağı....................................... 863

6.5 Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi................................................. 863

6.5.1 Ürün Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi:..................................... 864

İçindekiler xvii

6.5.2 Ürün Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi:...................................... 864

6.6 Kira sözleşmesinin feshi : 6098 sk 367/3 fıkrası .................................. 864

6.6.1 Dava açılması;............................................................................ 864

6.6.2 Fesih Bildirimi İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi................. 865

6.6.3 Belirsiz Süreli Sözleşmelerde : Dava Açma Zamanı ................. 866

6.7 Olağan Üstü Fesih Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi.......... 866

6.8 İÇTİHATLAR....................................................................................... 867

6.9 Kiracının İflası ...................................................................................... 886

6.10 Kiracının Ölümü ................................................................................... 887

7. BÖLÜM

7.1 KİRA BEDELİNİN TESPİTİ............................................................... 889

7.2 DAVAAÇMA SÜRESİ VE KARARA ETKİSİ ................................... 890

7.3 KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ:................................................ 893

7.3.1 TARAFLAR ARASINDA KİRA BEDELİNİN

ARTIRILACAĞINA İLİŞKİN ANLAŞMA OLMASI:............. 893

7.3.2 TARAFLAR ARASINDA KİRAARTIŞINA İLİŞKİN

ANLAŞMA OLMAMASI HALİNDE....................................... 893

7.3.3 UZUN SÜRELİ VE 5 YILDAN SONRA YENİLENEN

SÖZLEŞMELERDE KİRA TESBİTİ........................................ 894

7.3.4 KİRA BEDELİNİN YABANCI PARA OLARAK

KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE ....................................... 896

7.3.5 İÇTİHATLAR ............................................................................ 897

7.4 UYARLAMA DAVALARI................................................................... 954

7.4.1 UYARLAMA İSTENEMEYECEK DURUM: .......................... 957

7.4.2 İÇTİHAT: .................................................................................. 957

8. BÖLÜM

8.1 ALACAK .......................................................................................... 977

8.1.1. GÖREV: ..................................................................................... 977

8.1.1.1. İÇTİHATLAR ............................................................... 977

8.1.2. YETKİ........................................................................................ 993

xviii İçindekiler

8.1.2.1. YETKİ SÖZLEŞMESİ.................................................. 993

8.1.2.2. İÇTİHATLAR ............................................................... 994

8.2 KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK

DAVALARI; ....................................................................................... 1006

8.2.1 KİRAYA VERENİN AÇABİLECEĞİ ALACAK DAVALARI:.... 1006

8.2.1.1. Dava hakkı; ................................................................. 1006

8.2.1.2. Husumet: ..................................................................... 1007

8.2.1.3. Davanın açılması......................................................... 1007

8.2.1.3.1. Sulh hukuk mahkemesinde: alacak davası

açılması:.......................................................... 1007

8.2.1.3.2. Alacağın tahsili için icra takibi yapılması ...... 1008

8.2.1.3.2.1. İcra mahkemesinde İtirazın kaldırılması

davası açılması: ...................................... 1009

8.2.1.3.2.2. İtirazın iptal davası:................................ 1015

8.2.2. KİRAYA VERENİN AÇABİLECEĞİ TAZMİNAT

DAVALARI.............................................................................. 1045

8.2.2.1. ERKEN TAHLİYE MAKUL SÜRE TAZMİNATI: ... 1045

8.2.2.1.1. Makul süre tazminatı verilebilmesi için:........ 1045

8.2.2.1.2. Kiralananın anahtarları nasıl teslim edilir; ..... 1046

8.2.2.1.3. İÇTİHATLAR................................................. 1048

8.2.2.2. HOR KULLANMA TAZMİNATI .............................. 1069

8.2.2.2.1. İçtihatlar.......................................................... 1072

8.2.2.3. CEZAİ ŞART ALACAĞI ............................................1139

8.2.2.3.1. İÇTİHATLAR..................................................1141

8.2.3 KİRACININ AÇABİLECEĞİ ALACAK DAVALARI: ...........1162

8.2.3.1. İYİLEŞTİRME BEDELİ ALACAĞI...........................1162

8.2.3.1.1. İçtihatlar...........................................................1163

8.2.3.2. DEĞER ARTIŞI ALACAĞI ........................................1190

8.2.3.2.1. İÇTİHATLAR..................................................1191

8.2.3.3. GÜVENCE (DEPOZİT) BEDELİ ALACAĞI ............1199

8.2.3.3.1. İÇTİHATLAR................................................. 1200

8.2.4 MÜSBET ZARAR KAR KAYBI ............................................ 1212

8.2.4.1. İÇTİHATLAR ............................................................. 1213


6100 sayılı HMK’nun 4/1-a maddesi ile “Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi görevine girmektedir.Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalarda Sulh Hukuk Mahkemesi özel ihtisaslı mahkeme haline getirilmiştir. Kira sözleşmesinden kaynaklanan ve taraf sıfatına ve miktara bakılmaksızın her türlü davanın çözüm yeri Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemelerinde ve verilen kararların kanun yolu denetimide yüksek mahkemelerde ihtisaslaşmış dairelerde incelenmektedir.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan tahliye davaları genellikle kapatılan Yargıtay 6 Hukuk Dairesi tarafından incelenmekte olduğu ve daha zengin içtihatlar bulunduğundan bu dairenin içtihatlarınada yer verilmiştir.

Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu yürürlüğe girmeden önce adi kira ve hasılat kirası 818 sayılı Borçlar Kanununda, Belediye teşkilatı olan yerlerde,iskele ,liman ve istasyonlardaki gayrımenküllerin(musakkaf olmayanlar hariç) 6570 sayılı Gayrımankül kiraları hakkındaki kanunda düzenlenmişti.6098 sayılı kanunun 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmekle 818 sayılı Borçlar Kanunu Ve 6570 sayılı Gayrımankül kiraları hakkındaki kanun yürürlülükten kaldırılmış tüm kira hükmü 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içine alınmıştır. 6570 sayılı Gayrımankül kiraları hakkındaki kanunda belirtilen hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun konut ve çatılı iş yeri hükümleri ile bire bir aynı olup sadece madde numaralırı değişmiştir.

Bu nedenle kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 818 sayılı borçlar kanunu, 6570 sayılı Gayrımankül kiraları hakkındaki kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ve 2886 sayılı ihale kanununa dayalı özel tahliye kararları gözetilerek,bu kanun hükümlerine göre verilen tüm kararlar incelenerek,uygulayıcılara yön vermek amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Bu yorucu çalışmada bana destek veren aileme teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar