İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

7343 Sayılı Kanun'a Göre Güncellenmiş
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 10
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 742

Notlu-Gerekçeli
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI


Öğrenci ve uygulamacıların güvenilir İcra ve İflâs Kanunu (İİK), 

Nizamnamesi ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat metni ihtiyacını gidermek üzere elinizdeki bu Kitap hazırlanmıştır. 

İİK, yürürlüğe girdiği 1932 yılından bu yana 32 kez değiştirilmiştir. Son değişikliklerin bir kısmı, 14.01.2011 gün ve 6103 sayılı

“Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun”la yapılmıştır. Bu Kanunla yapılan değişiklikler, İİK’nun 20 

maddesini değiştirme, yürürlükten kaldırma veya Kanuna madde 

ekleme şeklinde olmuştur. 

02.07.2012 gün ve 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Basın Yayın 

Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” ile de İİK’nun 37 maddesi değiştirilmiş ve Kanuna 8/a 

maddesi ile üç Geçici Madde eklenmiştir. 

Aynı şekilde, 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 

İİK’nun 179, 179/a, 179/b ve 287nci maddelerinde değişiklik yapılmış; Kanuna 179/c maddesi ile Geçici Madde 12 eklenmiştir. Ayrıca, 31.07.2016 tarihli ve 669 sayılı KHK m. 4 ile iflâsın ertelenmesi 

hakkında hüküm konulmuştur. Bu hüküm ise 01.09.2016 gün ve 

673 sayılı KHK m. 10,3 ile değiştirilmiştir. 

Kanunda yine 7078 s. K., 7101 s. K., 7141 s. K., 698 s. KHK, 

7155 s.K., 7165 s. K., 7251 s. K. ve son olarak 7327 s. K. ile birçok 

değişiklik yapılmıştır. 

7101 s. K. ile, ülkemizde 2003 yılından beri uygulanan “iflâsın 

ertelenmesi” kurumu tamamen yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine, mevzuatımızda bulunan ancak iflâs erteleme hükümlerinin 

varlığı sebebiyle uzun süredir tercih edilmeyen “konkordato”ya ilişkin hükümler büyük ölçüde revize edilmiştir. 

06.12.2018 gün ve 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları hakkında yapılacak takipte takip talebi ve ödeme emri ba-

8 Önsöz 

kımından özel bazı düzenlemeler öngören ve ayrıca İİK’nun çeşitli 

maddelerinde değişiklik yapan Kanun ile ilgili Yönetmelik de Kitapta 

yer almıştır. 

Covid-19 nedeniyle gerek maddî hukuk gerekse usul hukukunda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla mahkemeler ve icra dairelerindeki işler ile davalar hakkında geçerli sürelerin durdurulmasına 

yönelik geçici hükümler içeren 7226 sayılı Kanunun ilgili Geçici 

Madde 1 hükmü de Kitabımıza alınmıştır. 

09.06.2021 gün ve 7327 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İİK’nun 223, 

241, 295, 296, 297, 308 ve 308/c maddelerinde değişiklik gerçekleştirilmiş ve Kanuna Geçici Madde 17 eklenmiştir. 

Son olarak 24.11.2021 gün ve 7343 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu 

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İİK’nun 

yirmisekiz maddesi değiştirilmiş, beş maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna Geçici Madde 18 eklenmiştir. 

İİK’nda yapılan değişikliklerin büyük bir kısmının Ülke ekonomisi ile yakından ilgisinin bulunduğu açıktır. Yapılan Kanun değişikliklerinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi, değişiklik gerekçelerinin yakından bilinmesine bağlıdır. Bu nedenle Kitapta, diğer açıklama ve 

notların yanısıra, Kanun değişikliklerinin gerekçelerine de yer verilmiştir. 

Öte yandan akademik çalışmalarda da başvurulan ve Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanununun (İsv. İİK) maddelerinin İİK’ndaki karşılığını oluşturan madde 

numaralarına da Kitapta yer verilmiştir

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar