Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet YEŞİLLER
ISBN: 978-605-05-0450-7
Stok Durumu: Stokta var
45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet YEŞİLLER
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi ( LOCATIO CONDUCTIO REI)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER

2019/09 1. Baskı, 163 Sayfa

ISBN 978-605-05-0450-7


İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

GİRİŞ15

§ 1.LOCATIO CONDUCTIO’NUN ROMA SÖZLEŞMELER
SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ24

§ 2. LOCATIO CONDUCTIO REI (KİRA SÖZLEŞMESİ)’NİN TARİHSEL KÖKENİ İLE SOSYAL HAYAT İÇİNDEKİ
ÖNEMİ33

I.Tarihsel Kökeni33

II.Sosyal Hayat İçindeki Önemi36

A. Roma’da Yaşam Koşulları36

B. Roma’da Kiracıların Sıkça Karşılaştıkları Sorunlar38

C. Romalı Hukukçuların Kira Hukuku'na Bakışı41

§ 3.LOCATIO CONDUCTIO REI KAVRAMI VE UNSURLARI43

I. Kavram43

II. Unsurları47

A.Kira Konusu Mal (Res)47

B. Kira Bedeli (Merces Locationis)52

1. Kira Bedelinin Taraflarca Serbestçe Belirlenebilmesi62

2.Kira Bedelinin Belirlenmesinin Üçüncü Kişiye Bırakılması63

C. İradelerin Uyuşması (Consensus)67

D. Locatio Conductio Rei’de Süre68

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri69

2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri72

3. Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri
(Locatio Conductio Longum Tempus)73

4. Taşınmaz Kiralarında Sözleşmenin Zımni Yenilenmesi (Relocatio Tacita)78

§ 4. LOCATIO CONDUCTIO REI’NİN TARAFLARI İLE TARAFLARIN BORÇLARI83

I. Locatio Conductio Rei’nin Tarafları83

II. Tarafların Borçları83

A. Kiralayanın Borçları83

1. Kira Konusu Malı Teslim Etme ve Sözleşme Süresince
Kira Konusunu Kullanıma Elverişli Halde Bulundurma Borcu85

2. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu89

a. Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan kölelerin
ayıplı olması89

b. Kira konusu sızdıran fıçıların ve üzerinde zehirli otlar bulunan arazilerin durumu93

3. Zapta Karşı Tekeffül (Evictio) Borcu97

4. Kira Konusunun Kamulaştırılması (Publicatio) Halinde Kiralayanın Sorumluluğu101

B. Kiracının Borçları103

1. Kira Bedelini Ödeme Borcu103

2. Kira Konusunu Özenle Kullanma Borcu110

3. Kira Konusu Malı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanıp Kiralayana Geri Verme Borcu115

§ 5. LOCATIO CONDUCTIO REI’DE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI119

§ 6. LOCATIO CONDUCTIO REI’DE HASAR (PERICULUM) MESELESİ VE KİRA BEDELİNDEN İNDİRİM (REMISSIO MERCEDIS)122

I.  Roma’da Kira Sözleşmesinde Hasar Kiralayana Aittir
 (Periculum Locatoris)
122

II. Kira Bedelinden İndirim (Remissio Mercedis)125

§ 7. LOCATIO CONDUCTIO REI’DEN DOĞAN DAVALAR130

I.Genel Olarak Tarafların Açabilecekleri Davalar130

II.Actio Conducti132

III.Actio Locati134

§ 8. LOCATIO CONDUCTIO REI’NİN SONA ERMESİ135

I.  Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi
 (Contrarius Consensus)135

II. Tarafların Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmemesi
 Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi135

A. Kiralayanın Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine
Getirmemesi135

B. Kiracının Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine
Getirmemesi 137

III. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi138

IV.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi138

V. Kira Konusunun Tarafların Kusuru Olmadan Telef Olması
 Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi139

VI.Kiralayan ve Kiracı Sıfatlarının Birleşmesi (Confusio) Halinde
 Sözleşmenin Sona Ermesi139

VII.Tarafların Sözleşmeye Eklemiş Oldukları Bir Hüküm Nedeniyle
 Sözleşmenin Sona Ermesi140

SONUÇ141

KAYNAKÇA147

YARDIMCI KAYNAKLAR157

ÖZET158

SUMMARY161“Roma Hukuku’nda Kira Sözleşmesi (Locatio Conductio Rei)” isimli bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanmış, Prof. Dr. A. Nadi GÜNAL, Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU, Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE, Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK ve Doç. Dr. Kadir GÜRTEN’den oluşan tez jürisi önünde savunulmuş ve oy birliği ile başarılı bulunmuştur. Söz konusu tez, kitap haline getirilirken aslına sadık kalınmakla birlikte değerli jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak yayımlanmıştır.

Akademik hayata adım atmamda desteklerini esirgemeyen, öğrencisi ve asistanı olmaktan büyük onur duyduğum, yetişmemde büyük emekleri olan, 2017 yılının şubat ayında kaybettiğimiz saygıdeğer hocam Prof. Dr. Özcan KARADENİZ ÇELEBİCAN’a şükranlarımı sunmak istiyorum.

Çalışmamda bana destek olan tez danışmanım Prof. Dr. Haluk EMİR­OĞLU’na; tez çalışmamın yürütülmesinde ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım Prof. Dr. A. Nadi GÜNAL’a; kendisinden çok şey öğrendiğim ve bana her zaman yol gösteren Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR’e; bütün samimiyeti ve yapıcı değerlendirmeleriyle beni her zaman yüreklendiren Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE’ye teşekkürlerimi ve minnet duygularımı arz ederim.

Akademik hayata başladığımdan itibaren desteklerini esirgemeyen ve bana her konuda yardımcı olan hocalarım Prof. Dr. T. Fikret EREN’e, Prof. Dr. Arzu OĞUZ’a ve Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN’e teşekkürü bir borç bilirim.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana büyük destek veren Köln Üniversitesi’nden Prof. Dr. Martin AVENARIUS’a; Freiburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wolfgang KAISER’e; Münih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alfons BÜRGE’ye ve Prof. Dr. Johannes PLATSCHEK’e tüm yardımları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar