Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Serhan DİNÇ
ISBN: 9789750265655
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Serhan DİNÇ
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 204

ŞH302
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Serhan DİNÇ

Çalışmada anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu konusu Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda incelenmektedir. Bununla beraber 6762 sayılı TTK'nın yönetim kurulu ve hukuki sorumluluk ile ilgili hükümlerine de 6102 sayılı TTK hükümleriyle paralellik gösterdiği durumlarda ve karşılaştırma yapılarak yer verilmektedir.

6102 sayılı TTK'nın hukuki sorumluluk ile ilgili hükümlerinin gerekçelerine de çalışmada yer verilmektedir. Zira kanunu oluşturan komisyon üyelerinin gerekçede yer alan kıymetli görüşlerinin de çalışmada yer alması faydalı görülmüştür.

Çalışmanın giriş kısmında anonim şirket yönetim kurulu ile ilgili genel bilgilere, birinci bölümde anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun temel sebepleri, niteliği, şartları, türü, düzenlenme tarzına ve hukuki sorumluluğa hâkim olan ilkelere, ikinci bölümde TTK'ya göre yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk hallerine, çalışmanın üçüncü bölümünde sorumluluk davaları, uygulanacak müeyyideler, sorumluluk davalarında uygulanacak usul kuralları ve sorumluluğu sona erdiren durumlara, sonuç kısmında ise 6102 sayılı TTK'nın sorumluluk maddeleri ile ilgili düzenlemelerin 6762 sayılı TTK düzenlemeleriyle genel ve kısa bir karşılaştırılmasına ve değerlendirilmesine yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Durumları
Sorumluluk Davaları, Müeyyide ve Sorumluluğu Sona Erdiren Durumlar
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN TEMEL SEBEPLERİ  47
A. Anonim Şirketin Hukuki Niteliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  47
B. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileriyle Orantılı Sorumlu Olmaları İlkesi ve Anılan İlkeden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  48
II. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ  50
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  50
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahiplerine ve Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  51
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  51
A. Hukuka Aykırılık  51
B. Kusur  53
1. Kavram  53
2. Kusur Karinesi  56
3. Özen Derecesi – Özen Borcu  57
4. Kusursuz Sorumluluk Durumları  61
C. Zarar  63
D. İlliyet Bağı  68
IV. SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER  72
A. Müteselsil Sorumluluk İlkesi  72
B. Kişisel Sorumluluk İlkesi  75
C. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusur Sorumluluğu İlkesi  77
1. Kusuru İspat Yükü  77
a. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  77
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  78
2. Kusursuz Sorumluluk Halleri  79
D. İşlemlerin Şirkete İzafesi İlkesi  79
V. Sorumluluğun Düzenlenme Tarzı  84
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Türü Bakımından Öngörülen Sistemler  84
1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sistemi  84
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Sistemi  85
B. Sorumluluğun Sebebi Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  87
1. Sistemler  87
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  87
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  88
C. Sorumluluğun Şekli ve Yeri Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  88
1. İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kabul Ettiği Sistem  88
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  89
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistemin Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması  90
İkinci Bölüm
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUK DURUMLARI
I. GENEL OLARAK  91
II. YÖNETİM KURULUNUN BİR KURUL HALİNDE VEYA ÜYELERİN KİŞİSEL OLARAK KÖTÜ NİYETLE GENEL KURUL KARARI ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  91
III. ESAS SERMAYENİN USULSÜZ OLARAK ARTTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  96
IV. ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  99
V. MÜZAKERELERE KATILMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  101
VI. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  103
VII. REKABET YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  107
VIII. BELGE VE BEYANLARIN KANUNA AYKIRI OLMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  110
IX. SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR VE ÖDEME YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  140
X. DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  141
XI. HALKTAN USULSÜZ OLARAK PARA TOPLANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  142
Üçüncü Bölüm
SORUMLULUK DAVALARI, MÜEYYİDE VE SORUMLULUĞU
SONA ERDİREN DURUMLAR
I. SORUMLULUK DAVALARINDA TARAFLAR  153
A. Aktif Dava Ehliyeti  153
B. Pasif Dava Ehliyeti  156
II. SORUMLULUK DAVALARINDA UYGULANACAK USUL KURALLARI  166
A. Görev  166
B. Yetki  167
C. Yargılama Usulü  168
III. MÜEYYİDE  168
IV. SORUMLULUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR  169
A. Sulh  169
B. İbra  170
C. Zamanaşımı  177
Sonuç  187
Kaynakça  191
Kavram Dizini  201

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar