Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıplı İfa

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Betül GÜVEN
ISBN: 9789750277054
238,50 TL 265,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Betül GÜVEN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 137

"Ekonomik-sosyal ihtiyaçlar ve sözleşme özgürlüğü ilkesinin sonucunda uygulamada "arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi" veya "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" şeklinde çeşitli isimlerle adlandırılan sözleşmeler ortaya çıkmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tarafların ihtiyaçlarına cevap veren, uygulama ve Yargıtay kararlarında önemli bir yer tutan sözleşmedir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi"n de, arsa sahibi arsasının veya belli arsa paylarının yükleniciye devrini taahhüt etmekte; yüklenici bunun karşılığında arsa üzerinde bir yapı ve bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlenmektedir. Eğer müteahhit sözleşmeye, kanuna ve dürüstlük kuralına uygun olmayan, bir inşaat meydana getirirse bu durum ayıplı ifayı oluşturur.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların adil şekilde sonuca ulaştırılması ve yargısal yükün azaltılması için sözleşmenin kendine ait problemleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Sözleşmenin nitelik olarak tüketici sözleşmesi veya taraflar için ticari iş sayılıp sayılamayacağı, sözleşmenin şekil şartına uyulmaksızın gerçekleştirilmiş olması ve edimlerin ifa edilmiş olması halinde şekil eksikliğinin söz konusu edilip edilemeyeceği; ayıplı ifadan farklı halleri oluşturan ve uygulamada karşımıza çıkan eksik ifa, aliud teslim ve ilave (ek) iş halleri; yine arsa sahibinin seçimlik haklarından sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde yükleniciden pay veya bağımsız bölüm edinmiş üçüncü kişilerin durumu sözleşmenin ayrıksı problemlerindendir. Bu noktalarda, problemin doğru nitelendirilmesi ile hukuki temelinin ayrıntılı gerekçelendirilmesi gerekmektedir."

Konu Başlıkları
Ayıplı İfadan Farklı Kavramlar
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğunun Maddi Şartları
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğunun Şekli Şartları
Dönme Hakkının Kullanılması Sonucu Üçüncü Kişilerin Durumu
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
§1. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  20
I. Sözleşmenin Tanımı  20
II. Sözleşmenin Özellikleri  21
A. İsimsiz (Atipik) Sözleşmelerden Çift Tipli Karma Bir Sözleşmedir  21
B. Karşılıklı (Tam İki Tarafa) Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir  22
C. Ani–Sürekli Edimli Karışımı Bir Sözleşmedir  23
D. İvazlı ve Borçlandırıcı Bir Sözleşmedir  24
E. Rızaya Dayalı Bir Sözleşmedir  25
F. Götürü Bedelli Bir Sözleşmedir  25
G. Sözleşme Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilir  26
III. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  28
IV. Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinin Kuruluş Şekilleri  34
A. Belli Arsa Paylarının veya Arsanın Tamamının Yükleniciye Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi  35
B. Arsa Paylarının İnşaatın Ulaştığı Seviyeye Göre Aşamalı Devri veya Yükleniciye Yetki Verilmesi  36
C. Arsa Paylarının Satış Vaadi Yoluyla Devri ve Yüklenicinin İnşaatı Yapmayı Taahhüt Etmesi  37
§2. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  38
§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  42
I. Arsa Sahibinin Borçları  42
A. Arsayı Teslim Borcu  42
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekâlet Verme Borcu  43
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu  44
II. Yüklenicinin Borçları  47
A. İnşaatı Yapma Borcu  47
B. İnşaatı Bizzat Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu  48
C. İnşaatı Teslim Borcu  50
1. Genel Olarak  50
2. Zamanında Teslim Borcu  51
3. Ayıpsız Teslim Borcu  52
D. Diğer Borçlar  52
İKİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA  55
I. Ayıplı İfa  55
A. Ayıp Kavramı  57
B. Ayıbın Türleri  58
1. Maddi ve Ekonomik Ayıplar  58
2. Hukuki Ayıp  59
3. Açık ve Gizli Ayıplar  60
II. Ayıplı İfadan Farklı Kavramlar  61
A. Eksik İfa  61
B. Ek (İlave) İş  64
C. Aliud Teslim  68
§2. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN MADDİ ŞARTLARI  69
I. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır  69
II. Eser Ayıplı Olmalıdır  71
III. Ayıp Arsa Sahibine Yüklenememelidir  71
IV. Arsa Sahibi İnşaatı Kabul Etmemiş Olmalıdır  72
V. Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Doğan Haklar Zamanaşımına Uğramamış Olmalıdır  73
VI. Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran Anlaşmalar Yapılmamış Olmalıdır  75
§3. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞEKLİ ŞARTLARI  77
I. Arsa Sahibi İnşaatı Gözden Geçirme (Muayene) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır  78
II. Arsa Sahibi Ayıbı Bildirme (İhbar) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA SAHİBİNİN AYIPLI İFA DOLAYISIYLA
SAHİP OLDUĞU HAKLAR
§1. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  83
I. Genel Olarak  83
II. Sözleşmeden Dönme Kavramı, Hakkın Niteliği ve Amacı  83
III. Dönme Hakkının Kullanılabileceği Durumlar  89
A. Eserin Arsa Sahibince Kullanılamayacak Olması  89
B. Arsa Sahibinin Hakkaniyet Gereği Yapıyı Kabule Zorlanamayacak Olması  90
IV. Dönme Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar  91
V. Dönme Hakkının Kullanılması Sonucu Üçüncü Kişilerin Durumu  93
§2. BEDELDEN İNDİRİM İSTEME  98
I. Genel Olarak  98
II. İndirilecek Bedelin Hesaplanması  103
§3. ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME  107
I. Genel Olarak  107
II. Ücretsiz Onarımın Şartları  109
A. Ayıbın Giderilmesinin “Objektif Olarak Mümkün Olması”  109
B. Ayıbın Giderilmesinin Aşırı Masrafı Gerektirmemesi  109
III. Sonuçları  112
A. Yüklenicinin Onarımdaki Temerrüdü  113
B. Arsa Sahibinin M.473/2 Hükmünü Kullanması  114
§4. TAZMİNAT  117
SONUÇ  123
Kaynakça  129
Kavram Dizini  135

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar