Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yiğit ÇELİK
ISBN: 978-605-05-0544-3
Stok Durumu: Stokta var
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yiğit ÇELİK
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi

Yiğit ÇELİK

2020/03 1. Baskı, 198 Sayfa

ISBN 978-605-05-0544-3

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan bu çalışma, 20.06.2019 tarihinde Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Jüri tarafından kabul edilen tezin değiştirilmemesi prensibine uygun olarak çalışmada önemli değişiklikler yapılmamıştır. Ancak okuyucuda fikir oluşturması amacıyla kullanılan veriler ve ele alınan konuyla ilgili değinilen bazı yargı kararları güncellenmiştir. Buna ek olarak anlatımı berraklaştırmak amacıyla tespit edilen bazı imla hataları düzeltilmiş ve bazı dipnotların kapsamı genişletilmiştir.

Yeri gelmişken ilk olarak tez danışmanım olan hocam, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kendisi tezin her aşamasında tarafıma yardımlarını esirgememiş ve bu sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için elinden geleni yapmıştır. Kendisinin kıymetli görüşleri ve yorumları tezin olgunlaşmasına son derece önemli katkılar sunmuş ve çalışmayı zenginleştirmiştir. Ayrıca tez jürisinde yer alan Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’ya da değerli görüşleri ve eleştirileri için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Prof. Dr. Hasan İşgüzar, jüri başkanlığı görevini üstlenmesinin yanı sıra, her aşamada “fahri danışmanım” gibi davranarak yüksek lisans eğitimimde önemli bir yer tutmuş ve bana her zaman destek olmuştur. Kendisine bunun için de ayrıca teşekkür ederim.

Çalışmanın büyük kısmı Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığım esnada tamamlanmıştır. Bu aşamada özellikle değerli kürsü hocalarım, Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan Dalcı Özdoğan’a tarafıma gösterdikleri sabır ve yapıcı önerileri için teşekkür ederim.

Son olarak, bu çalışmanın meydana gelmesi esnasında yanımda olan ve esere katkılarını sunan kıymetli meslektaşlarım Arş. Gör. Eren Yıldız, Arş. Gör. Miray Özer Deniz, Arş. Gör. Seda Yıldız, Arş. Gör. Furkan Özdemir, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay ve Arş. Gör. Tahsin Mavzer’e içtenlikle teşekkür ederim.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

§ 1. GİRİŞ15

I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 15

II. Konunun Önemi16

BİRİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE
SONA ERME HÂLLERİ

§ 2.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI19

§ 3.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ26

I.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları26

1.Arsa Payı Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına
Girmesi26

2.Yüklenicinin İnşaat Meydana Getirme ve Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Etme Borcu Altına Girmesi29

3.Tarafların Karşılıklı İradelerinin Uyuşması30

II.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği31

1.İvazlı ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir31

2. Rızai Bir Sözleşmedir32

3. Ani Edimli Bir Sözleşmedir33

4. İsimsiz Bir Sözleşmedir36

III.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli41

1.Genel Olarak Şekil41

2.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli46

3.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekle Uygun Olmamasının Sonuçları50

a.Şekle Aykırılığın Yaptırımı Hakkında Öğretideki
Görüşler50

aa.Yokluk Görüşü50

bb.Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) Görüşü51

cc.Eksik Borç Görüşü53

dd.Fiili Sözleşme Görüşü54

ee. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü54

b.Şekle Aykırılığı İleri Sürme Hakkının Kötüye
Kullanılması Durumu58

§ 4. GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HÂLLERİ61

I.Genel Hükümlere Göre Sona Erme Hâlleri62

II.Eser Sözleşmesine Özgü Sona Erme Hâllerinin Arsa Payı Karşılığı
  İnşaat Sözleşmesine Uygulanması69

İKİNCİ BÖLÜM
YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

§ 5. YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ85

I. Genel Olarak Ayıp Sebebiyle Sorumluluk85

II. Teslimden Önce Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi93

III.Teslimden Sonra Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi100

1. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Olumlu
Şartları100

a. Yapının Teslim Edilmiş Olması100

b. Yapının Ayıplı Olması105

c. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Yerine Getirilmiş Olması112

aa. Arsa Sahibinin Gözden Geçirme Külfeti115

bb. Arsa Sahibinin Bildirim Külfeti120

2. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluğunun Olumsuz
Şartları123

a. Yapıdaki Ayıbın Arsa Sahibine Yüklenememesi124

b. İnşaatın Kabul Edilmemiş Olması130

3. Arsa Sahibinin Yapının Ayıplı Olması Durumunda Sahip Olduğu Seçimlik Haklar134

a. Bedelden İndirim İsteme Hakkı135

b. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı138

4. Dönme Hakkının Kullanılmasıyla Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi139

a. Dönme Hakkı ve Hakkın Hukukî Niteliği139

b. Dönme Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları142

aa.Yapıdaki Ayıpların Arsa Sahibinin Kabule Zorlanamayacağı Derecede Önemli Olması142

bb.Yapının Sökülüp Kaldırılmasının Aşırı Zarar Doğurmaması145

c. Dönme Hakkının Kullanılabileceği Süre147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİNİN SONUÇLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

§ 6.SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE SONUÇLARI151

I. Genel Olarak151

1. Klasik Dönme Teorisi151

2. Kanunî Borç İlişkisi Teorisi153

3. Aynî Etkili Dönme (İstihkak) Teorisi154

4. Yeni Dönme (Dönüşüm)Teorisi156

5. Uygulamadaki Durum157

6. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz160

II. Tazminat Talep Etme166

III.Ceza Koşulu169

IV. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi171

1. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Yargıtay’ın Görüşü171

2. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Kanaatlerimiz175

§7.SONUÇ179

BİBLİYOGRAFYA


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar