Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Halis CENGİZ - Mehmet CENGİZ
ISBN: 9789750268953
234,00 TL 260,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halis CENGİZ, Mehmet CENGİZ
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 128

Kitabımızın konusu, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici tarafından ayıplı eser meydana getirilmesi halinde arsa sahibinin sahip olduğu haklar üzerinedir. Gerçekten de, uygulamada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu yapılarda meydana gelmesi muhtemel ayıplar nedeniyle taraflar arasında çoğu zaman ihtilaflar çıkmaktadır. Yüklenici tarafından ayıplı olarak meydana getirilen esere karşı, arsa sahibinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 475. Maddesine göre; sözleşmeden dönme, ayıplı eserin ücretsiz olarak onarılmasını talep etme, ayıplı eserin bedelinin indirilmesini talep etme olmak üzere 3 tane seçimlik hakkı bulunmaktadır.

Kanun koyucu bu seçimlik hakların kullanılması için arsa sahibine, eserin muayene edilmesi ve eserde ayıp tespit edilmesi halinde bu ayıbın yükleniciye ihbar edilmesi külfetini yüklemiştir. Bununla birlikte, arsa sahibinin seçimlik haklarının dışında genel hükümlere göre tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Kitabımızda, arsa sahibinin sahip olduğu bu seçimlik hakların ve tazminat taleplerinin şartları, ayıp kavramı da açıklanmak suretiyle kanuni düzenleme, doktrin ve güncel Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu
Arsa Sahibinin Ayıp Nedeniyle Sahip Olduğu Haklar
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Ve Yetkili Mahkemeler
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Özet  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI  17
A. Tanım  17
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları  19
1. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi  19
2. Yüklenicinin İnşa Ettiği Bağımsız Bölümleri İnşa ve Teslim Borcu Altına Girmesi  23
3. Tarafların Anlaşması  24
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  27
A. Genel Olarak  27
B. Hukuki Niteliği  29
1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması  29
2. Karma Bir Sözleşme Olması  30
3. Sürekli–Ani Karmaşığı Bir Borç İlişkisi Doğurması  31
4. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilir Olması  35
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  36
A. Sözleşmenin Geçerlilik Şekli ve Hükümleri  36
B. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  40
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları  42
İkinci Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  45
II. YÜKLENİCİNİN AYIP NEDENİYLE SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  46
A. Yapının Teslim Edilmiş Olması  46
B. Yapının Ayıplı Olması  53
1. Ayıplı Yapı Kavramı  53
a. Sözleşmede Kararlaştırılan Nitelik Eksikliği  55
b. Gerekli Niteliklerin Eksikliği  56
2. Ayıp Türleri  57
a. Hukuki – Maddi (Fiili) Ayıp  57
b. Açık Ayıp – Gizli Ayıp  58
c. Tam Önemli Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp  58
d. Asli Ayıp – İkincil (Tali) Ayıp  59
e. Eksik İfa – Ayıplı İfa Kavramları ve Hukuki Sonuçları  60
C. Arsa Sahibinin Muayene ve İhbar Yükümünü Yerine Getirmesi  64
1. Genel Olarak  64
2. Muayene Yükümü  65
3. İhbar Yükümü  69
Üçüncü Bölüm
ARSA SAHİBİNİN AYIP NEDENİYLE
SAHİP OLDUĞU HAKLAR
I. ARSA SAHİBİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN HAKLARI  75
A. Genel Olarak  75
B. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı  77
1. Yapıdaki Ayıpların Arsa Sahibinin Kabule Zorlanmayacağı Derecede Olması  80
2. Binanın Yıkılmasının ve Kaldırılmasının Aşırı Bir Zarara Yol Açmaması  83
3. Sözleşmeden Dönülmesinin Sonuçları  85
4. Sözleşmeden Dönülmesinin Üçüncü Kişilere Etkisi  88
C. Arsa Sahibinin Ücretin İndirilmesini Talep Hakkı  90
1. Hakkın Kullanılması  90
2. Hakkın Hukuki Niteliği  93
3. Bedelden İndirilecek Tutarın Hesaplanması  94
D. Arsa Sahibinin Ayıbın Giderilmesini Talep Hakkı  96
1. Hukuki Niteliği ve Kullanılması  96
2. Özel Şartları  97
E. Ayıp Nedeniyle Tazminat Talep Hakkı  99
1. Genel Olarak  99
2. Ayıbı Takip Eden Zarar ve Ayıp Zararı Kavramları  100
3. Tazminat Talebine İlişkin 818 sayılı ve 6098 sayılı Borçlar Kanununun Karşılaştırılması  101
II. AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN YÜKLENİCİNİN SORUMLUĞUNUN DOĞMASINI ENGELLEYEN HALLER  103
A. Ayıbın Arsa Sahibine Yüklenebilecek Bir Sebepten Doğması  103
B. Eserin Kabul Edilmiş Olması  105
III. ZAMANAŞIMI  108
Dördüncü Bölüm
ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA GÖREVLİ MAHKEME  113
A. Genel Olarak  113
B. Görevli Mahkeme  113
II. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA YETKİLİ MAHKEME  116
A. Genel Olarak  116
B. Yetkili Mahkeme  116
Sonuç  119
Kaynakça  123

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar