Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan DUMAN
ISBN: 9789750288326
445,50 TL 495,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İlker Hasan DUMAN
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 386

İnşaat sürecinde ve sonucunda bir sorun çıkmasın diye sözleşme yapılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tarafların Anayasasıdır; bu nedenle özenle hazırlanmalıdır. Nasıl ki kötü bir Anayasa ancak iyi uygulayıcıların elinde ayakta kalabilirse, sözleşmeler de öyle. Kötü bir sözleşme ancak vicdanlı, ahlaklı, erdemli sözleşmeciler olursa sorunlara neden olmaz, meydana gelen sorunları çözebilir; aksi halde sorunlar kangren haline dönüşür. Kötü sözleşme yapmaktansa hiç sözleşme yapmamak daha iyidir. Zira kötü sözleşmenin kötü sonuçları taraflara zarar verirken, hiç sözleşme yapılmaması durumunda tedbir bizzat kanun tarafından alınmaktadır. Kötüniyetli ve vicdansız bir sözleşmecinin aşındıramayacağı, aşamayacağı, ihlal edemeyeceği bir sözleşmeyi tasavvur edemiyorum. Böyle de olsa, mutlaka bir sözleşme yapılmalıdır, bir hukukçu hazırlamalıdır. Sözleşmenin açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Yaşanan sorunların bir bölümü, kapalı, anlaşılmaz veya çelişkili cümlelerden meydana gelmektedir. Sözleşmenin yorumuna ışık tutacak anahtar kelimeler, inşaata başlama zamanı, inşaatın süreci, tamamlanmanın ve teslimin tanımı, paylaşım, edimlerin yerine getirilmesi, ihlal durumunda yaptırım öngörülmesi gibi konular sözleşmede yer alacaktır. Kamu düzenine aykırı olmayan her konu sözleşmede düzenlenebilir. Sözleşmenin önemine vurgu yapmaktayız; unutulmamalıdır ki, iş sahibi davada, yüklenici inşaatta kazanır.

Konu Başlıkları
Örnek İnşaat Sözleşmeleri
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Taşeron Sözleşmesi Örneği
Maliyet + Kâr Sözleşmesi Örneği
Barter Usulü İnşaat Sözleşmesi Örneği
Teknik Şartname Örneği
Paylaşım Şeması Örneği
İçindekiler
Sunuş  7
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  13
 GENEL BİLGİ  13
 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  19
 ANAHTAR KELİMELER (TANIMLAR)  29
 SÖZLEŞMENİN KONUSU  34
 ARSA PAYININ DEVRİ VAADİ  35
 YÜKLENİCİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  37
 MASRAFLARDA SORUMLULUK  41
 ARSA SAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  44
 ARSANIN TESLİMİ  46
 TEMSİLCİLER KURULU  48
 İŞİN SÜRESİ  51
 SÜRE UZATIMI  54
 İMAR DURUMU  64
 BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞILMASI  75
 YÜKLENİCİYE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ (BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVRİ)  77
 YÜKLENİCİYE DEVRİN İPOTEKLİ YAPILMASI  79
 GELİRİN (HASILATIN) PAYLAŞILMASI  81
 İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA SAHİPLERİNE TESLİMİ  89
 GECİKMENİN YAPTIRIMI  97
 TAPU SİCİLİNE ŞERH  101
 DEVİR YASAĞI  105
 GARANTİ SÜRESİ  112
 ARSA SAHİBİNİN ÖLÜMÜ  113
 YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ  114
 İŞ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SİGORTALAR PRİMLERİNİN VE VERGİLERİNİN ÖDENMESİ  116
 FİYAT VE MALİYET FARKI  122
 ÖNLENEMEZ VE ÖNGÖRÜLEMEZ NEDENLER  126
 EKSİK, BOZUK VE AYKIRI İŞLERİN YÜKLENİCİ AD VE HESABINA YAPTIRILMASI  129
 YETKİ BELGESİ VERİLMESİ  133
 İLAVE İŞLER  134
 ENGELLİ HAKLARININ GÖZETİLMESİ  139
 İŞ PROGRAMI  142
 GEÇİCİ KABUL  144
 MALZEMEDE SORUMLULUK  147
 KAT İRTİFAK VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI  154
 YÖNETİM PLANI  159
 YÜKLENİCİ'NİN ACZE DÜŞMESİ VE İFLASI  162
 EKSİKLİK/BOZUKLUK/AYKIRILIKLARIN YAPTIRIMI  169
 TEMİNAT SENEDİ/MEKTUBU  170
 ŞAHSİ KEFALET VE GARANTÖRLÜK  174
 İNŞAATIN SİGORTALANMASI  175
 PROJENİN ARSA SAHİPLERİNCE ONAYLANMASI  178
 YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ  180
 İNŞAATIN KONTROLÜ  181
 SEBEPSİZ FESİH YASAĞI  182
 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  186
 HASARDAN SORUMLULUK  191
 YETKİ SÖZLEŞMESİ  196
 TEBLİGATLAR VE YAZIŞMALAR  197
 SÖZLEŞMENİN EKLERİ  204
 SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMAMASI  205
 SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İLAVELERİ  208
 İSPAT USULÜ  209
 HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME  211
 ÖNALIM HAKKININ KULLANILMAMASI  212
 YÜKLENİCİNİN, İNŞAAT DEVAM EDERKEN, BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATMASI  213
 DİRENİME DÜŞME  215
 TASFİYE USULÜ  216
EK 1  219
 TEKNİK ŞARTNAME  221
 PAYLAŞIM ŞEMASI  228
 İŞ PROGRAMI  229
EK 2 SÖZLEŞMELER  231
 ZEDÜBEKULE ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ  233
 ARSA PAYI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  253
 TAŞERON SÖZLEŞMESİ  271
 BARTER USULÜ İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  277
 İNŞAAT ÖN SÖZLEŞMESİ  297
 MALİYET + KÂR SÖZLEŞMESİ  301
 ÜST HAKKI SÖZLEŞMESİ  329
EK 3 YÖNETİM PLANI  341
 KOPTAGEL SİTESİ YÖNETİM PLANI  343
Genel Kaynakça  371
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  375

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar