İcra ve İflas Hukuku

Stok Durumu: Tükendi
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İcra ve İflas Hukuku

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2020/10 6. Baskı, 708 Sayfa
ISBN 978-605-05-0656-3


Bu kitap, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Prof. Dr.  Sema TAŞPINAR AYVAZ ve Doç. Dr. Emel HANAĞASI tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin icra ve iflâs hukuku dersinde başvurabilecekleri, uygulamacıların da icra ve iflâs hukukuna ilişkin temel bilgilere ulaşabilecekleri, kaynak olması amacı ile hazırlanmıştır.

Hazırlanma amacına uygun olarak, kitapta, bütün kanun değişiklerini içeren İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ile İcra ve İflâs Kanununda adı geçen diğer Yönetmelik hükümleri ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına ve Anayasa Mahkemesinin bu hukuk dalı ile ilgili kararlarına yer verilmiştir. Kitapta, sınırlı sayıda Yargıtay kararına yer verilmiş; bilimsel görüşlere ve tartışmalara zorunlu olduğu ölçüde yollama yapılmış; bu görüşler ile Yargıtay kararları aynı oranda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, Yargıtay kararları ile ortak görüşlerimiz arasında farklılık bulunan durumlarda, kişisel görüşümüz yanında Yargıtayın görüşü de belirtilmiştir.

Kitapta özellikle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK); 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve bu Kanunun yürürlüğüne ilişkin 6101 sayılı Kanun; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve bu Kanunun yürürlüğüne ilişkin 6103 sayılı Kanun hükümleri de ilgili ve gerekli olduğu oranda incelenmiştir.

İcra ve İflâs Kanununda kapsamlı değişiklik yapan 5311 sayılı Kanun hükümlerinin istinaf yoluna uyum sağlamaya yönelik olduğu gözetilerek, bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin göreve başlamasından (20.07.2016’dan) sonra uygulanan hükümlerinin yanı sıra, karşılaştırma yapabilmek için yeri geldikçe eski hükümlere de değinilmiştir.

28.02.2018 gün ve 7101 sayılı Kanun, İcra ve İflâs Kanununun çok sayıda hükmünü değiştirmiş ve bu arada “iflâsın ertelenmesi” ile ilgili m. 179-179/c hükümleri kaldırılmış ve “konkordato” müessesesi tümüyle yeniden dü­zenlenmiştir. Ayrıca 09.05.2018 gün ve 7141 sayılı Kanunla, m. 362/a hükmü getirilmiştir.

06.12.2018 gün ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, bu tür alacaklar hakkında yapılacak takipte takip talebi ve ödeme emri bakımından özel bazı düzenlemeler getirmiş ve ayrıca İcra ve İflâs Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik yapmıştır.

22.07.2020 gün ve 7251 sayılı Kanunla 7155 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanununda yapılan değişiklikler de Kitaba eklenmiştir.  

Kitabın başında, yararlanılan eserleri içeren “Genel Kaynakça”ya yer verilmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı “Kısaltmalar Cetveli”nde gösterilmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu hükümleri ile ilgili diğer kuralların (mevzuatın) uygulanmasında kullanılmak üzere, görevli ve yetkili idare tarafından hazırlanmış olan “basılı örnekler”in bazıları ile hazırlamış olduğumuz bazı dilekçe örnekleri, okuyucu için yararlı olacağı düşüncesiyle, Kitabın sonuna doldurularak konulmuştur.

Kitabın sonuna ayrıntılı bir kavramlara göre arama cetveli konularak, okuyucunun o kavram ve konu hakkında bilgi edinebileceği yeri kolaylıkla  bulmasına yardımcı olunmuştur.

Kitapta yer alan kavramlar cetvelini hazırlayan Ar. Gör. Aybüke BASIM, Ar. Gör. Nagihan MAZLUM ve Ar. Gör. Burcu HENDEM’e çok teşekkür ederiz.

Kitabı “Yetkin” yayını olarak basan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin değerli sahibi Muharrem BAŞER’e, titiz ve başarılı dizgi operatörü Serap ÖZER ROL’e teşekkür eder; aramızdan ayrılan merhum Y. Ziya GÜLKÖK’ü saygı ve sevgiyle anarız.

Eylül  2020

                                                           Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

                                                              Prof. Dr. Ejder YILMAZ

                                                      Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

                                                     Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar